Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychoterapie a její možnosti

Psychoterapie a její možnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Buchtová
Šetření:26. 01. 2010 - 03. 02. 2010
Počet respondentů:146
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.2
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který bude podkladem pro mou závěrečnou práci na téma Možnosti a meze psychoterapie.

Cílem práce je ukázat, že psychoterapie má široké možnosti využití, ale též určité hranice, jistá omezení.

Děkuji za čas, který věnujete následujícícm 20 otázkám.

 

Marcela Buchtová

UJAK

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem psychoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to léčebné působení psychologickými prostředky (slova, rozhovor, neverbální chování, podněcování emocí, sugesce, učení).7652,05 %52,05 %  
Je to léčba duše, jejích obtíží a onemocnění pomocí psychologických prostředků.4329,45 %29,45 %  
Je to získání návodu, jak předcházet problémům a vyrovnávat se s nimi.138,9 %8,9 %  
Je to možnost "vypovídat se" pod dohledem odborníka.117,53 %7,53 %  
dobré zaměstnání bez odpovědnosti10,68 %0,68 %  
všechny čtyři nabízené odpovědi současně10,68 %0,68 %  
vše zmíněné viz výše10,68 %0,68 %  

Graf

2. Znáte někoho ve svém okolí, kdo dochází/docházel na psychoterapii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7551,37 %51,37 %  
NE7148,63 %48,63 %  

Graf

3. Co by Vás přimělo vyhledat odborníka a zúčastnit se psychoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pocity prázdnoty a beznaděje.5638,36 %38,36 %  
Smrt blízkého člověka, kamaráda.2315,75 %15,75 %  
Krize v manželství, rozpad rodiny.149,59 %9,59 %  
Vztahové problémy.117,53 %7,53 %  
Zdravotní problémy.74,79 %4,79 %  
Problémy ve škole, v zaměstnání.42,74 %2,74 %  
nevím42,74 %2,74 %  
nic32,05 %2,05 %  
závislost na drogách10,68 %0,68 %  
Problémy, se kterými bych si nevěděla rady.10,68 %0,68 %  
všechn předchozí odpovědi10,68 %0,68 %  
asi nic10,68 %0,68 %  
už nikdy nic, zažil jsem - je to k ničemu (pro mě)10,68 %0,68 %  
pokudByPřiŘešeníSelhalyVšechnySoc.VazbyAokolí10,68 %0,68 %  
Zalezelo by podle situace10,68 %0,68 %  
jakékoliv problémy jež se zdají být neřešitelné 10,68 %0,68 %  
Pravděpodobně nic.10,68 %0,68 %  
Nic.10,68 %0,68 %  
brzy pan prezident10,68 %0,68 %  
nemožnost řešení problému jinou cestou10,68 %0,68 %  
všeehny výše uvdené10,68 %0,68 %  
Nevím, jestli by mě něco přimělo k psychoterapii10,68 %0,68 %  
všechny možnosti, pokud by přesáhly moje síly10,68 %0,68 %  
nemohu předem odhadout10,68 %0,68 %  
Všechno dohromady10,68 %0,68 %  
Těžko posoudit, když člověk v té situaci není10,68 %0,68 %  
1+2 610,68 %0,68 %  
nevím, podle okolností10,68 %0,68 %  
pocit, že dél to bez pomoci nezládnu10,68 %0,68 %  
Doufám, že si budu schopna pomoci sama.10,68 %0,68 %  
Dokud člověk v té situaci není, neví, jak bude rea10,68 %0,68 %  
záleží na situaci10,68 %0,68 %  

Graf

4. Přemýšlel/a jste někdy vážně o této možnosti řešení problémů (o psychoterapii)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8759,59 %59,59 %  
ANO5940,41 %40,41 %  

Graf

5. Využil/a jste této možnosti a absolvoval/a psychoterapii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3661,02 %24,66 %  
ANO2338,98 %15,75 %  

Graf

6. Většinou vstupují klienti do psychoterapie s konkrétním očekáváním. Byla Vaše očekávání po ukončení terapie naplněna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně.1356,52 %8,9 %  
Spíše ne.626,09 %4,11 %  
Vůbec ne.28,7 %1,37 %  
Ano zcela.28,7 %1,37 %  

Graf

7. Kde jste získal/a informace o možnostech psychoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet.3725,34 %25,34 %  
Známí, příbuzní, přátelé.3624,66 %24,66 %  
Zdravotnická zařízení a odborníci (lékař, psycholog, psychaitr)2718,49 %18,49 %  
Média - TV, rádio, noviny, časipisy.2416,44 %16,44 %  
studium21,37 %1,37 %  
Nezískala. 10,68 %0,68 %  
zatím jsem je nezískávala10,68 %0,68 %  
Ve škole na semináři Psychologie.10,68 %0,68 %  
nikde10,68 %0,68 %  
nehledala jsem10,68 %0,68 %  
Skola10,68 %0,68 %  
Nevyhledaval jsem je10,68 %0,68 %  
nezískal10,68 %0,68 %  
při studiu psychologie10,68 %0,68 %  
Kniha,škola10,68 %0,68 %  
jsem velmi dobře celkově vzdělán10,68 %0,68 %  
všude možně10,68 %0,68 %  
zatím jsem je nehledala10,68 %0,68 %  
v zaměstnání10,68 %0,68 %  
Žádné info jsem nezískala10,68 %0,68 %  
žádné informace jsem nehledala10,68 %0,68 %  
ze své profese10,68 %0,68 %  
Reklama, letáky.10,68 %0,68 %  
při studiu VŠ10,68 %0,68 %  
terapeutický výcvik10,68 %0,68 %  

Graf

8. Jaký typ psychoterapie byste si vybral/a pro sebe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuální psychoterapii.12384,25 %84,25 %  
Skupinovou psychoterapii.117,53 %7,53 %  
Rodinnou psychoterapii.53,42 %3,42 %  
asi nic10,68 %0,68 %  
žádnou10,68 %0,68 %  
Žádný.10,68 %0,68 %  
sexterapii, ta pomáhá (Froid)10,68 %0,68 %  
nevím10,68 %0,68 %  
žídnou, nedůvěřuji jí10,68 %0,68 %  
Žádný10,68 %0,68 %  

Graf

9. Jaké možnosti podle Vás psychoterapie nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naučit se řešit své problémy a žít plnohodnotný život.6846,58 %46,58 %  
Porozumět sám sobě a svému okolí.3826,03 %26,03 %  
Pozitivní rozvoj osobnosti.1812,33 %12,33 %  
Změnit chování, které přináší konflikty a trápení.64,11 %4,11 %  
nabízí všechny tyto možnosti10,68 %0,68 %  
všechny předchozí odpovědi10,68 %0,68 %  
pokud to někdo bere vážně, může mu to pomoci10,68 %0,68 %  
nic10,68 %0,68 %  
vykecat se10,68 %0,68 %  
vědomí, že i ostatní sePotýkajísPodobnýmiProblémy10,68 %0,68 %  
Od všeho trochu10,68 %0,68 %  
010,68 %0,68 %  
všechnno uvedené10,68 %0,68 %  
pomoc, pokud si neumte pomoci sami10,68 %0,68 %  
nahlížet na problém s odstupem 10,68 %0,68 %  
od všeho něco10,68 %0,68 %  
Zaškrtávám všechny možnosti. 10,68 %0,68 %  
všechny uvedené10,68 %0,68 %  
vše z výše uvedeného10,68 %0,68 %  
Často kombinace uvedených možností10,68 %0,68 %  

Graf

10. Důležitou roli v psychoterapii hraje osobnost psychoterapeuta. Co je podle Vás důležité při jeho výběru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sympatie.7047,95 %47,95 %  
Reference známých, přátel.4430,14 %30,14 %  
Doporučení odborníka.2416,44 %16,44 %  
důvěra10,68 %0,68 %  
reference v širším slova smyslu10,68 %0,68 %  
sexepil10,68 %0,68 %  
sympatie a vzdělání10,68 %0,68 %  
je to loterie jako s lékařem10,68 %0,68 %  
to právě vůbec netuším10,68 %0,68 %  
odbornost i reference10,68 %0,68 %  
důvěryhodnost10,68 %0,68 %  

Graf

11. Souhlasíte s tvrzením, že psychoterapie má své meze, jistá ohraničení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO.otázka č. 12, NE.otázka č. 13, NEVÍM.otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO.9867,12 %67,12 %  
NEVÍM.4228,77 %28,77 %  
NE.64,11 %4,11 %  

Graf

12. Pokud ano, můžete uvést jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Motivace.2627,96 %17,81 %  
Přístup terapeuta.2526,88 %17,12 %  
Diagnóza.2324,73 %15,75 %  
Psychoterapie nevyléčí vše.11,08 %0,68 %  
nesmí klienta psychicky rozložit - u každého jiné 11,08 %0,68 %  
člověk je individualita11,08 %0,68 %  
nemůže stále suplovat to, co člověku reálně chybí11,08 %0,68 %  
Pristup obou stran11,08 %0,68 %  
Dostatečné pochopení člověka a jeho problému.11,08 %0,68 %  
to neni vesmír11,08 %0,68 %  
Samotného klienta, ne pro každého je pravou volbou11,08 %0,68 %  
ochota klienta spolupracovat11,08 %0,68 %  
Vzdělání klienta.11,08 %0,68 %  
přístup klienta11,08 %0,68 %  
objektivně není nic samospasitelné11,08 %0,68 %  
od všeho trochu11,08 %0,68 %  
Já myslím, že kombinace všeho.11,08 %0,68 %  
i když bude vše OK, nemusí pomoci11,08 %0,68 %  
Když se klient nepřičiní, nic se nezmění.11,08 %0,68 %  
2+3 411,08 %0,68 %  
Opět mohou platit veškeré uvedené možnosti.11,08 %0,68 %  
může to být více možností11,08 %0,68 %  

Graf

13. Lidé, kteří docházejí na psychoterapii, se často za tuto skutečnost stydí a před svým okolím to tají. Měli by podle Vás své okolí informovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to jejich věc.8860,27 %60,27 %  
Záleží na okolnostech.5134,93 %34,93 %  
Měli by své okolí informovat.42,74 %2,74 %  
nemají proč to tajit, může jim to pomoci v léčbě10,68 %0,68 %  
je to individualní, ale neni zač se stydět10,68 %0,68 %  
Měli by tuto skutečnost tajit.10,68 %0,68 %  

Graf

14. Jaký je Váš názor na člověka, který dochází na psychoterapii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oceňuji jeho odvahu rozhodnout se k takovému kroku.10672,6 %72,6 %  
Je mi jedno, co druzí dělají.1711,64 %11,64 %  
Dívám se na něj skrz prsty.21,37 %1,37 %  
Jsou stavy, kdy je to potřeba10,68 %0,68 %  
Beru to jako fakt. Nehodnotím.10,68 %0,68 %  
Nechápu takové rozhodnutí, psychoterapie je nesmysl.10,68 %0,68 %  
rozhodl se svůj problém řešit, což oceňuji10,68 %0,68 %  
Je to jeho věc. S chřipkou taky půjde k lékaři.10,68 %0,68 %  
Je na zvazeni kazdeho zda to opravdu potrebuje10,68 %0,68 %  
Podle okolností. Pokud musí...jeho věc.10,68 %0,68 %  
když na to má10,68 %0,68 %  
jeho rozhodnutí10,68 %0,68 %  
Pokud mu to pomáhá, tak proč ne10,68 %0,68 %  
pokud mu pomáhá,proč ne10,68 %0,68 %  
Pokud má pocit, že mu to prospěje...10,68 %0,68 %  
Nikdy jsem se s tím nesetkal, nevím10,68 %0,68 %  
je to to dobře,prinasi-li mu to pomoc10,68 %0,68 %  
Co si myslíte o člověku, který dochází k zubaři?10,68 %0,68 %  
je to jeho věc10,68 %0,68 %  
Nijak jej neodsuzuji. Snažím se pochopit důvody. 10,68 %0,68 %  
Je to pouze jeho svobodná vůle, nesoudím ho10,68 %0,68 %  
je to stejné jako chodit k zubaři10,68 %0,68 %  
myslím, že jedinec by si měl umět pomoci sám.10,68 %0,68 %  
Určitému typu osobnosti může psychoterapie pomoci.10,68 %0,68 %  

Graf

15. Může psychoterapie pomoci? Jak byste ji ohodnotill/a (1 - nejlepší, 5- nejhorší)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26443,84 %43,84 %  
34530,82 %30,82 %  
12517,12 %17,12 %  
4106,85 %6,85 %  
521,37 %1,37 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.28
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.55
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:2
Modus:2

Graf

16. Chtěl/a byste se dozvědět o psychoteraii a jejích možnostech více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO.9363,7 %63,7 %  
NE.5336,3 %36,3 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 205436,99 %36,99 %  
21- 304128,08 %28,08 %  
31 - 452718,49 %18,49 %  
46 - 551711,64 %11,64 %  
více jak 5574,79 %4,79 %  

Graf

18. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10571,92 %71,92 %  
muž4128,08 %28,08 %  

Graf

19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní.4732,19 %32,19 %  
Středoškolské vzdělání s maturitou.4228,77 %28,77 %  
Vysokoškolské.3926,71 %26,71 %  
Vyšší odborné.106,85 %6,85 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity.53,42 %3,42 %  
Středoškolské vzdělání s výučním listem.32,05 %2,05 %  

Graf

20. Vaše povolání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4228,77 %28,77 %  
studentka85,48 %5,48 %  
učitelka74,79 %4,79 %  
manager32,05 %2,05 %  
úředník21,37 %1,37 %  
nezaměstnaný21,37 %1,37 %  
právník21,37 %1,37 %  
student gymnázia21,37 %1,37 %  
lektor21,37 %1,37 %  
personalistka21,37 %1,37 %  
ostatní odpovědi studentka gymnázia
personalista
úřednice
OSVČ
sociální pracovnice
programátor
Student, Manager v oblasti personalistiky
školství
reklamní agentura account executive
obchodní referent
laborantka
studentka SŠ
referent
mateřská dovolená (státní úředník)
účetní
student VŠ
Vedoucí investičních projektů
policista
učitel
studium
studium gymnázia
Student.
administrativa
důchodce
zubní technik učitelka
střední management
HR
Studnet
žádné
student SŠ - maturitní ročník
analytik
středoškolská učitelka, výchovná poradkyně
optometrista
pomáhající profese
pedagog
zdravotník
rentiér, podnikatel
Dřevorubec
sekretářka
administrativa - odborný inspektor pojištění
asistentka
marketing
spec.pedagog
ID
služby
manažer vzdělávání
Obchodnice v IT
Střední škola - Gymnázium
vychovatelka v úsp
zatim jeste porad studentka vysoke skoly
studentka gymnázia - 3. ročník
Guest relation v hotelu Hilton Prague Old town
farmaceut
...
projektová manažerka
studuji
mateřská dovolená
informatik
žena
vysokoškolský pedagog
sociální pracovnice OSPOD
vedoucí oddělení
bankovní úředník
lékař
v domácnosti
na MD
redaktorka
instruktorka
student SŠ
7450,68 %50,68 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Znáte někoho ve svém okolí, kdo dochází/docházel na psychoterapii?

 • odpověď ANO:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Využil/a jste této možnosti a absolvoval/a psychoterapii?

4. Přemýšlel/a jste někdy vážně o této možnosti řešení problémů (o psychoterapii)?

 • odpověď ANO:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Využil/a jste této možnosti a absolvoval/a psychoterapii?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 5. Využil/a jste této možnosti a absolvoval/a psychoterapii?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, částečně. na otázku 6. Většinou vstupují klienti do psychoterapie s konkrétním očekáváním. Byla Vaše očekávání po ukončení terapie naplněna?
 • odpověď NE:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smrt blízkého člověka, kamaráda. na otázku 3. Co by Vás přimělo vyhledat odborníka a zúčastnit se psychoterapie?

5. Využil/a jste této možnosti a absolvoval/a psychoterapii?

 • odpověď ANO:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, částečně. na otázku 6. Většinou vstupují klienti do psychoterapie s konkrétním očekáváním. Byla Vaše očekávání po ukončení terapie naplněna?

17. Kolik je Vám let?

 • odpověď do 20:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní. na otázku 19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si představujete pod pojmem psychoterapie?

2. Znáte někoho ve svém okolí, kdo dochází/docházel na psychoterapii?

3. Co by Vás přimělo vyhledat odborníka a zúčastnit se psychoterapie?

4. Přemýšlel/a jste někdy vážně o této možnosti řešení problémů (o psychoterapii)?

5. Využil/a jste této možnosti a absolvoval/a psychoterapii?

6. Většinou vstupují klienti do psychoterapie s konkrétním očekáváním. Byla Vaše očekávání po ukončení terapie naplněna?

7. Kde jste získal/a informace o možnostech psychoterapie?

8. Jaký typ psychoterapie byste si vybral/a pro sebe?

9. Jaké možnosti podle Vás psychoterapie nabízí?

10. Důležitou roli v psychoterapii hraje osobnost psychoterapeuta. Co je podle Vás důležité při jeho výběru?

11. Souhlasíte s tvrzením, že psychoterapie má své meze, jistá ohraničení?

12. Pokud ano, můžete uvést jaké?

13. Lidé, kteří docházejí na psychoterapii, se často za tuto skutečnost stydí a před svým okolím to tají. Měli by podle Vás své okolí informovat?

14. Jaký je Váš názor na člověka, který dochází na psychoterapii?

15. Může psychoterapie pomoci? Jak byste ji ohodnotill/a (1 - nejlepší, 5- nejhorší)?

16. Chtěl/a byste se dozvědět o psychoteraii a jejích možnostech více?

17. Kolik je Vám let?

18. Jste muž nebo žena?

19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Vaše povolání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si představujete pod pojmem psychoterapie?

2. Znáte někoho ve svém okolí, kdo dochází/docházel na psychoterapii?

3. Co by Vás přimělo vyhledat odborníka a zúčastnit se psychoterapie?

4. Přemýšlel/a jste někdy vážně o této možnosti řešení problémů (o psychoterapii)?

5. Využil/a jste této možnosti a absolvoval/a psychoterapii?

6. Většinou vstupují klienti do psychoterapie s konkrétním očekáváním. Byla Vaše očekávání po ukončení terapie naplněna?

7. Kde jste získal/a informace o možnostech psychoterapie?

8. Jaký typ psychoterapie byste si vybral/a pro sebe?

9. Jaké možnosti podle Vás psychoterapie nabízí?

10. Důležitou roli v psychoterapii hraje osobnost psychoterapeuta. Co je podle Vás důležité při jeho výběru?

11. Souhlasíte s tvrzením, že psychoterapie má své meze, jistá ohraničení?

12. Pokud ano, můžete uvést jaké?

13. Lidé, kteří docházejí na psychoterapii, se často za tuto skutečnost stydí a před svým okolím to tají. Měli by podle Vás své okolí informovat?

14. Jaký je Váš názor na člověka, který dochází na psychoterapii?

15. Může psychoterapie pomoci? Jak byste ji ohodnotill/a (1 - nejlepší, 5- nejhorší)?

16. Chtěl/a byste se dozvědět o psychoteraii a jejích možnostech více?

17. Kolik je Vám let?

18. Jste muž nebo žena?

19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Vaše povolání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Buchtová, M.Psychoterapie a její možnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://psychoterapie-a-jeji-moznosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.