Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychotropní houby a jejich vliv na organismus

Psychotropní houby a jejich vliv na organismus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Březovjáková
Šetření:14. 02. 2013 - 20. 02. 2013
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,
jsem studentkou Střední zdravotnické školy ve Zlíně a pracuji na své maturitní práci. Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který mi při mé práci velmi pomůže. Dotazník je anonymní. Křížkem označte Vaši odpověď. Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4675,41 %75,41 %  
muž1524,59 %24,59 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let4065,57 %65,57 %  
26-35 let1727,87 %27,87 %  
36a více46,56 %6,56 %  

Graf

3. Užili jste někdy psychotropní houbu? (pokud odpovíte ne pokračujte na otázce č.8)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4573,77 %73,77 %  
ano1626,23 %26,23 %  

Graf

4. Chtěli byste si užití psychotropní houby zopakovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1463,64 %22,95 %  
ano836,36 %13,11 %  

Graf

5. Kolikrát jste psychotropní houbu užili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x a více743,75 %11,48 %  
1x637,5 %9,84 %  
2x318,75 %4,92 %  

Graf

6. V jakém stavu jste psychotropní houbu užili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sušené1376,47 %21,31 %  
Čerstvé741,18 %11,48 %  
jiné529,41 %8,2 %  

Graf

7. Máte s užitím psychotropní houby špatnou zkušenost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1270,59 %19,67 %  
ano529,41 %8,2 %  

Graf

8. Jaké druhy psychotropních hub znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lysohlávky3252,46 %52,46 %  
lisohlávky58,2 %8,2 %  
lysohlávky, muchomůrky34,92 %4,92 %  
lysohlávka34,92 %4,92 %  
neznám žádné11,64 %1,64 %  
Lysohlávky.11,64 %1,64 %  
Lysohlávka?11,64 %1,64 %  
lysohlávka kopinatá, česká, kubánská, muchomůrka červená11,64 %1,64 %  
lysohlávky,muchumůrka červená11,64 %1,64 %  
/11,64 %1,64 %  
ostatní odpovědi lysohlávky, kouzelné houbičky, mochomurka
neznám
lsd
lysohlávky,mochomůrky
lysohlávka, límcovka
3
lisovhlávky
lysohlávky, muchomůrky...
lisohlávka, mochomůrka červená
zadne
Lisohlávka
nezajímám se o to
1219,67 %19,67 % 

Graf

9. Znáte ve Vašem okolí někoho, kdo vyzkoušel psychotropní houbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4472,13 %72,13 %  
ne1727,87 %27,87 %  

Graf

10. Slyšeli jste o využití psychotropních hub v léčitelství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4370,49 %70,49 %  
ano1829,51 %29,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Užili jste někdy psychotropní houbu? (pokud odpovíte ne pokračujte na otázce č.8)

  • odpověď ano:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sušené na otázku 6. V jakém stavu jste psychotropní houbu užili?
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Máte s užitím psychotropní houby špatnou zkušenost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Užili jste někdy psychotropní houbu? (pokud odpovíte ne pokračujte na otázce č.8)

4. Chtěli byste si užití psychotropní houby zopakovat?

6. V jakém stavu jste psychotropní houbu užili?

7. Máte s užitím psychotropní houby špatnou zkušenost?

8. Jaké druhy psychotropních hub znáte?

9. Znáte ve Vašem okolí někoho, kdo vyzkoušel psychotropní houbu?

10. Slyšeli jste o využití psychotropních hub v léčitelství?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Užili jste někdy psychotropní houbu? (pokud odpovíte ne pokračujte na otázce č.8)

4. Chtěli byste si užití psychotropní houby zopakovat?

6. V jakém stavu jste psychotropní houbu užili?

7. Máte s užitím psychotropní houby špatnou zkušenost?

8. Jaké druhy psychotropních hub znáte?

9. Znáte ve Vašem okolí někoho, kdo vyzkoušel psychotropní houbu?

10. Slyšeli jste o využití psychotropních hub v léčitelství?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Březovjáková, A.Psychotropní houby a jejich vliv na organismus (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://psychotropni-houby-a-jejich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.