Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > -Partnerské vztahy a ideální partner-

-Partnerské vztahy a ideální partner-

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Březinová
Šetření:03. 04. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.96
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.
Velmi si vážím Vaší ochoty, věnovat 5-10 minut vyplnění dotazníku k mé diplomové práci z psychologie.Dotazník se týká mezilidských vztahů a vašich partnerských preferencí. Testování je samozřejmě naprosto anonymní, takže se nebojte být upřímní.Jedině vaše upřímné názory a odpovědi pro mně budou přínosné.


Dotazník je určen pouze respondentům ve věku 20- 30 let, kteří nejsou, ani dosud nebyli ženatí/vdaní.

Pokud do této kategorie nespadáte,prosím,abyste jej nevyplňovali.


Věřím, že pro vás tento dotazník nebude pouze odpovídáním na otázky, ale zároveň vám pomůže utřídit si vaše hodnoty a postoje v oblasti mezilidských vztahů.

 

Hana Březinová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)


Odpovědi respondentů

Na úvod bych Vás ráda poprosila o pár základních údajů o Vás a Vašich vztazích. Všechny tyto údaje jsou 100% anonymní.

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8675,44 %75,44 %  
muž2824,56 %24,56 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231714,91 %14,91 %  
211513,16 %13,16 %  
241513,16 %13,16 %  
20119,65 %9,65 %  
22108,77 %8,77 %  
2576,14 %6,14 %  
2676,14 %6,14 %  
1965,26 %5,26 %  
2854,39 %4,39 %  
2732,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi 30
16
18
35
33
37
14
50
17
39
31
29
1815,79 %15,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.1
Minimum:18
Maximum:31
Variační rozpětí:13
Rozptyl:8.4
Směrodatná odchylka:2.9
Medián:23
Modus:23

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou6758,77 %58,77 %  
VŠ- bc. stupeň2219,3 %19,3 %  
VŠ mgr. stupeň a výš119,65 %9,65 %  
ZŠ/SŠ bez maturity108,77 %8,77 %  
VOŠ43,51 %3,51 %  

Graf

4. Jste studující nebo pracující (prací se nemyslí brigády)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze studuji4842,11 %42,11 %  
pracuji2824,56 %24,56 %  
studuji i pracuji (ale cítím se spíš jako student)2622,81 %22,81 %  
studuji a pracuji (ale cítím se spíš jako pracující)1210,53 %10,53 %  

Graf

5. Mometálně jsem... (doplňte nejvýstižnější odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve vztahu déle než rok5245,61 %45,61 %  
nezadaný3732,46 %32,46 %  
ve vztahu méně než rok1815,79 %15,79 %  
ženatý/vdaná nebo rozvedený/rozvedená54,39 %4,39 %  
ve vztahu méně než měsíc21,75 %1,75 %  

Graf

6. Můj nejdelší vztah trval ..x.. měsíců (doplňte přibližné číslo v MĚSÍSÍCH)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
087,21 %7,02 %  
6065,41 %5,26 %  
3665,41 %5,26 %  
654,5 %4,39 %  
2454,5 %4,39 %  
1243,6 %3,51 %  
2643,6 %3,51 %  
8432,7 %2,63 %  
1832,7 %2,63 %  
4032,7 %2,63 %  
ostatní odpovědi 28
4
120
23
11
42
3
7
20
48
108
29
96
66
15
35
72
54
34
19
5
32
2
192
56
252
330
22
93
62
162
63
1
50
45
21
10
55
58
51
37
39
33
6457,66 %56,14 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.19
Minimum:0
Maximum:120
Variační rozpětí:120
Rozptyl:814.95
Směrodatná odchylka:28.55
Medián:29
Modus:0

Graf

7. Kolik předchozích vztahů, které pokládáte za vážné jste v minulosti prožil/a (doplňte nejvýstižnější odpověď)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14943,36 %42,98 %  
22623,01 %22,81 %  
žádný2623,01 %22,81 %  
397,96 %7,89 %  
nenavazuji vážné vztahy21,77 %1,75 %  
410,88 %0,88 %  

Graf

8. Bydleli jste/ bydlíte již s partnerkou/partnerem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím ne5548,67 %48,25 %  
ano bydlel/bydlím déle než rok3934,51 %34,21 %  
ano, méně než rok1916,81 %16,67 %  

Graf

Druhá část dotazníku se týká Vašeho vztahu s rodiči.

9. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vaší matce (nebo o osobě, kterou za matku považujete).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Následuje 9 stejných otázek, ale tentokrát ve vztahu k vašemu OTCI !

10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

Tato poslední část dotazníku si klade za cíl zjistit, jak by měl vypadat Váš IDEÁLNÍ PARTNER. Nebojte se zde uvést všechny požadavky v míře, v jaké byste si je představovali. 


 


11. Jak moc jsou pro vás důležité některé vlastnosti/výroky?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

V této poslední části se budete rozhodovat mezi dvěma protikladnými charakteristikami ideálního partnera /partnerky. Čím dále od středu volíte, tím více je pro vás důležitá jedna charakteristika oproti druhé.

Neutrální možnost 4 prosím volte jen pokud se nemůže rozhodnout, která charakteristika je pro vás o něco důležitější.

12. Ideální partner/ka...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
obětuje vše vztahu vs. preferuje svou osobní svobodu1-2-3-4-5-6-73.4912.092
sdílí se mnou své pocity vs. nechá si své pocity pro sebe1-2-3-4-5-6-72.0441.252
Projevuje mi lásku přímo vs. projevuje mi lásku nepřímo1-2-3-4-5-6-72.5612.334
rozhoduje se pocitově vs. rozhoduje se rozumově1-2-3-4-5-6-73.9562.059
pomáhá mi řešit problémy: vs. nechá mě problém vyřešit samostatně1-2-3-4-5-6-72.5882.119
je zaměřený na práci vs. je zaměřený na rodinu1-2-3-4-5-6-74.6491.859
důvěřivý vs. ostražitý1-2-3-4-5-6-73.4121.874
orientovaný na sebe vs. orientovaný na druhé1-2-3-4-5-6-74.5441.371
partner by ke mně neměl být kritický vs. partner ke mně může být kritický1-2-3-4-5-6-74.6232.358
extrovert vs. introvert1-2-3-4-5-6-73.3421.909
málokdy aktivně vyhledává mou blízkost vs. často aktivně vyhledává mou blízkost1-2-3-4-5-6-75.7021.279
může trávit libovolně času s osobou opačného pohlaví vs. neměl by trávit čas s jinou osobou opačného pohlaví1-2-3-4-5-6-74.1673.086
vzájemná závislost ve vztahu vs. nezávislost ve vztahu1-2-3-4-5-6-73.2982.086

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk

 • odpověď ( 25 - 35 >:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠ mgr. stupeň a výš na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď SŠ s maturitou:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 22 > na otázku 2. Váš věk
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhá mi řešit problémy: [1-2-3-4-5-6-7] nechá mě problém vyřešit samostatně: 5 na otázku 12. Ideální partner/ka...
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připadá mi snadné se spoléhat na tuto osobu. =nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).

9. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vaší matce (nebo o osobě, kterou za matku považujete).

 • odpověď Obvykle s touto osobou prodiskutuji své problémy a starosti. =rozhodně souhlasím:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi S touto osobou všechno prodebatuji. =rozhodně souhlasím na otázku 9. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vaší matce (nebo o osobě, kterou za matku považujete).
 • odpověď Pomáhá mi, když se v případě potřeby mohu obrátit na tuto osobu.=rozhodně souhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obvykle s touto osobou prodiskutuji své problémy a starosti. =rozhodně souhlasím na otázku 9. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vaší matce (nebo o osobě, kterou za matku považujete).
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi S touto osobou všechno prodebatuji. =rozhodně souhlasím na otázku 9. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vaší matce (nebo o osobě, kterou za matku považujete).
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připadá mi snadné se spoléhat na tuto osobu. =rozhodně souhlasím na otázku 9. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vaší matce (nebo o osobě, kterou za matku považujete).

10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).

 • odpověď Často si dělám starosti, že na mně této osobě skutečně nezáleží.=rozhodně nesouhlasím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raději této osobě nedávám najevo, jak se v hloubi duše cítím.=rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necítím se dobře, když se mám svěřovat této osobě. =rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomáhá mi, když se v případě potřeby mohu obrátit na tuto osobu.=rozhodně souhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).
 • odpověď Obvykle s touto osobou prodiskutuji své problémy a starosti. =rozhodně nesouhlasím:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomáhá mi, když se v případě potřeby mohu obrátit na tuto osobu.=rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připadá mi snadné se spoléhat na tuto osobu. =rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).
 • odpověď Připadá mi snadné se spoléhat na tuto osobu. =rozhodně nesouhlasím:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomáhá mi, když se v případě potřeby mohu obrátit na tuto osobu.=rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).
 • odpověď S touto osobou všechno prodebatuji. =rozhodně nesouhlasím:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomáhá mi, když se v případě potřeby mohu obrátit na tuto osobu.=rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připadá mi snadné se spoléhat na tuto osobu. =rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).
 • odpověď Trápím se tím, že tato osoba nebude o mě stát tak, jak já stojím o ni=rozhodně nesouhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často si dělám starosti, že na mně této osobě skutečně nezáleží.=rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bojím se, že mě tato osoba může opustit.=rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).

11. Jak moc jsou pro vás důležité některé vlastnosti/výroky?

 • odpověď Partner/ka musí být vnímavý/á vůči mým potřebám=důležité:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raději této osobě nedávám najevo, jak se v hloubi duše cítím.=rozhodně nesouhlasím na otázku 10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste studující nebo pracující (prací se nemyslí brigády)?

5. Mometálně jsem... (doplňte nejvýstižnější odpověď)

6. Můj nejdelší vztah trval ..x.. měsíců (doplňte přibližné číslo v MĚSÍSÍCH)

7. Kolik předchozích vztahů, které pokládáte za vážné jste v minulosti prožil/a (doplňte nejvýstižnější odpověď)

8. Bydleli jste/ bydlíte již s partnerkou/partnerem

9. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vaší matce (nebo o osobě, kterou za matku považujete).

10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).

11. Jak moc jsou pro vás důležité některé vlastnosti/výroky?

12. Ideální partner/ka...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste studující nebo pracující (prací se nemyslí brigády)?

5. Mometálně jsem... (doplňte nejvýstižnější odpověď)

6. Můj nejdelší vztah trval ..x.. měsíců (doplňte přibližné číslo v MĚSÍSÍCH)

7. Kolik předchozích vztahů, které pokládáte za vážné jste v minulosti prožil/a (doplňte nejvýstižnější odpověď)

8. Bydleli jste/ bydlíte již s partnerkou/partnerem

9. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vaší matce (nebo o osobě, kterou za matku považujete).

10. Prosím zodpovězte následujících 9 otázek o Vašem otci (nebo o osobě, kterou za otce považujete).

11. Jak moc jsou pro vás důležité některé vlastnosti/výroky?

12. Ideální partner/ka...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Březinová, H.-Partnerské vztahy a ideální partner- (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://psychovyzkum-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.