Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ptroblematika náhradního mateřství

Ptroblematika náhradního mateřství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Kováčová
Šetření:18. 03. 2011 - 18. 03. 2011
Počet respondentů:0
Počet otázek (max/průměr):25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Pohled lidí v produktivním věku na problematiku náhradního mateřství. Momentálně je to hodně aktuální a diskutovaný problém. Prosím všechny mladé lidi ve věku 20-40 let, aby se zapojili do mého průzkumu, ve kterém se snažím zjistit, jak se na tohle problematiku dívají mladí dospělí. Díky Marie Kováčová

Odpovědi respondentů

1. Pokud by Vám nebo Vašemu partnerovi/partnerce byla diagnostikována neplodnost, využil/a byste některou z metod asistované reprodukce (např. dítě ze zkumavky)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

2. Jednou z možností, kdy má žena funkční vaječníky, ale z nějakých důvodů nemůže dítě donosit je i náhradní mateřství. Slyšel/a jste někdy o tomto termínu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Uměl/a byste objasnit co znamená náhradní mateřství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

4. Pokud jste o termínu slyšel/a, odkud jste informace získal / a?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
časopis a tisk00
internetové stránky00
TV00
rádio00
od známých lidí00
kombinací více uvedených zdrojů00

Graf

5. K informacím jste se dostal / a náhodně nebo jste je záměrně vyhledával / a?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
náhodně00
sám/sama jsem se o to zajímal/a00

Graf

6. Vžijte se do situace, že s partnerem nebo partnerkou velmi toužíte po dítěti. Zkusili jste všechny možné varianty léčby neplodnosti. Nic se nezdařilo. Zbývá Vám ještě možnost náhradního mateřství. Vy osobně byste do toho šel/šla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Kdo je podle Vás nejvhodnější pro roli náhradní matky?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
určitě někdo z rodiny00
známá nebo přítelkyně00
cizí žena00

Graf

8. Čeho byste se v procesu náhradního mateřství nejvíce obával / a?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
vysokého finančnío ohodnocení,které by matka požadovala;situace, kdy by mi matka odmítla dát naše dítě;průběhu těhotenství náhradní matky00

Graf

9. Kterou z uvedených částek by podle Vás měla náhradní matka za celý proces dostat?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
100000Kč00
200000Kč00
300000Kč00
400000Kč00
ani jednu z nabízených částek00

Graf

10. Vy osobně byste byla ochotna stát se náhradní matkou? (odpovídají pouze ženy)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
ano00
ano,ale jen pro blízkou osobu00
nevím00
ne00

Graf

11. Pokud by se Vaše partnerka, manželka chtěla stát náhradní matkou, souhlasil byste? (pro muže)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
ano00
ano,ale jen pro blízkou osobu00
nevím00
ne00

Graf

12. Jaký je podle Vás nejčastější motiv žen, které se stanou náhradní matkou?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
nepříznivá finanční situace00
pomoc jinému páru00
jiné důvody00

Graf

13. Znáte nějakou kliniku reprodukční medicíny v České republice, která umožňuje pomoc při uskutečnění náhradního mateřství? Pokud ano, uveďte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Mělo by být podle Vás náhradní mateřství v České republice legalizováno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Ve kterém věku by podle Vás měla žena mít své první dítě?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
18-2400
25-3000
31 a více let00

Graf

16. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
18-2400
25-2900
30-3500
36-4000

Graf

17. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 18, mužotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
základní00
střední odborné00
středoškolské00
vysokoškolské00

Graf

19. Jaký je Váš stav?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
svobodná/ý bez stálého partnera00
svobodná/ý se stálým partnerem00
vdaná/ženatý00
rozvedená/ý00

Graf

20. 6) Dodržujete zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
dodržuji striktně00
snažím se o to00
nedodržuji00

Graf

21. Používala jste nebo používáte některou z metod antikoncepce? Mužská populace může odpovědět za své partnerky.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
hormonální antikoncepci00
nitroděložní tělísko00
pesar00
prezervativ00
přerušovanou soulož00
metodu plodných a neplodných dnů00
kombinaci více metod00
žádnou00

Graf

22. Napadlo Vás někdy, že by se u Vás mohl vyskytnout problém s početím dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

23. Má nebo měl někdo z Vašich příbuzných či známých problémy s početím dítěte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

24. Kolik máte vy osobně dětí?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
000
100
200
3 a více00

Graf

25. Pokud máte děti. Měli jste při početí nějaké problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kováčová, M.Ptroblematika náhradního mateřství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ptroblematika-nahradniho-mat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.