Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Public relations CZC.cz s.r.o.

Public relations CZC.cz s.r.o.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Novák
Šetření:21. 03. 2014 - 29. 03. 2014
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím, prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který zkoumá public relations podniku CZC.cz s.r.o.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4559,21 %59,21 %  
Muž3140,79 %40,79 %  

Graf

2. Jste ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let4559,21 %59,21 %  
26 - 35 let1823,68 %23,68 %  
36 - 50 let911,84 %11,84 %  
Méně než 18 let22,63 %2,63 %  
Více než 50 let22,63 %2,63 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středeškolské s maturitou3140,79 %40,79 %  
Vysokoškolské1925 %25 %  
Středoškolské s maturitou1722,37 %22,37 %  
Vyšší odborné45,26 %5,26 %  
Středoškolsé bez maturity33,95 %3,95 %  
Základní vzdělání22,63 %2,63 %  

Graf

4. Znáte společnost CZC.cz s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5876,32 %76,32 %  
Ne1823,68 %23,68 %  

Graf

5. Jakou cestou jste se poprvé dozvěděl/a o společnosti CZC.cz s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu3356,9 %43,42 %  
Z rozhovoru (s kolegy, známými apod.)1424,14 %18,42 %  
V televizi46,9 %5,26 %  
V denním tisku11,72 %1,32 %  
nepamatuji se11,72 %1,32 %  
od známých11,72 %1,32 %  
v práci11,72 %1,32 %  
viděla jsem pobočku11,72 %1,32 %  
v metru mám dojem11,72 %1,32 %  
navedl mne sem kamarád ITík11,72 %1,32 %  

Graf

6. Čím se společnost zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodejem počítačů a elektroniky5696,55 %73,68 %  
Nedovedu odhadnout23,45 %2,63 %  

Graf

7. Viděli jste někdy ceduli/plakát ze sponzorských aktivit společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepamatuji se3458,62 %44,74 %  
Ne1932,76 %25 %  
v praze na billbordech11,72 %1,32 %  
danceradio (kdysi)11,72 %1,32 %  
Praha11,72 %1,32 %  
Bazén v Příbrami11,72 %1,32 %  
Billboard u silnice11,72 %1,32 %  

Graf

8. Četl/a jste někdy nějaký článek, který se zmiňoval, či odkazoval na CZC.cz s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2441,38 %31,58 %  
Nevím2339,66 %30,26 %  
živě.cz 23,45 %2,63 %  
na internetu23,45 %2,63 %  
Internet11,72 %1,32 %  
na netu11,72 %1,32 %  
SmartMania.cz11,72 %1,32 %  
lupa.cz, o poskytnuté dotaci11,72 %1,32 %  
asi nejaka recenze neceho11,72 %1,32 %  
PC Tuning11,72 %1,32 %  
Computer11,72 %1,32 %  

Graf

9. Nakupovali jste již někdy v CZC.cz s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4170,69 %53,95 %  
Ne1729,31 %22,37 %  

Graf

10. Co si myslíte o potřebě CZC.cz s.r.o. na českém trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firma je na trhu užitečná3560,34 %46,05 %  
Nevím1424,14 %18,42 %  
Nenankupuju u této firmy915,52 %11,84 %  

Graf

11. Jak vnímáte CZC.cz s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně3153,45 %40,79 %  
Neutrálně2644,83 %34,21 %  
Negativně11,72 %1,32 %  

Graf

12. Dostáváte aktuální informace z CZC.cz s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3967,24 %51,32 %  
Ano1932,76 %25 %  

Graf

13. Jakou cestou se k Vám obvykle tyto informace dostávájí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Newsletter1575 %19,74 %  
Z rozhovorů (s kolegy, známými apod.)630 %7,89 %  
Zmínky v časopisech315 %3,95 %  
internet15 %1,32 %  
Letáky15 %1,32 %  
web15 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Nakupovali jste již někdy v CZC.cz s.r.o.?

  • odpověď Ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Newsletter na otázku 13. Jakou cestou se k Vám obvykle tyto informace dostávájí?

12. Dostáváte aktuální informace z CZC.cz s.r.o.?

  • odpověď Ano:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Newsletter na otázku 13. Jakou cestou se k Vám obvykle tyto informace dostávájí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Jste ve věku:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Znáte společnost CZC.cz s.r.o.?

5. Jakou cestou jste se poprvé dozvěděl/a o společnosti CZC.cz s.r.o.?

6. Čím se společnost zabývá?

7. Viděli jste někdy ceduli/plakát ze sponzorských aktivit společnosti?

8. Četl/a jste někdy nějaký článek, který se zmiňoval, či odkazoval na CZC.cz s.r.o.?

9. Nakupovali jste již někdy v CZC.cz s.r.o.?

10. Co si myslíte o potřebě CZC.cz s.r.o. na českém trhu?

11. Jak vnímáte CZC.cz s.r.o.?

12. Dostáváte aktuální informace z CZC.cz s.r.o.?

13. Jakou cestou se k Vám obvykle tyto informace dostávájí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Jste ve věku:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Znáte společnost CZC.cz s.r.o.?

5. Jakou cestou jste se poprvé dozvěděl/a o společnosti CZC.cz s.r.o.?

6. Čím se společnost zabývá?

7. Viděli jste někdy ceduli/plakát ze sponzorských aktivit společnosti?

8. Četl/a jste někdy nějaký článek, který se zmiňoval, či odkazoval na CZC.cz s.r.o.?

9. Nakupovali jste již někdy v CZC.cz s.r.o.?

10. Co si myslíte o potřebě CZC.cz s.r.o. na českém trhu?

11. Jak vnímáte CZC.cz s.r.o.?

12. Dostáváte aktuální informace z CZC.cz s.r.o.?

13. Jakou cestou se k Vám obvykle tyto informace dostávájí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, P.Public relations CZC.cz s.r.o. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://public-relations-czc-cz-s-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.