Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Public relations v cestovních kancelářích

Public relations v cestovních kancelářích

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Hanischová
Šetření:10. 04. 2010 - 18. 04. 2010
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Obracím se na Vás s prosbou o vyplňění jednoduchého dotazníku. Získané informace budou sloužit jako podklad pro zpracování mé absolventské práce.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U každé otázky zvolte pouze jednu odpověď. U otázek, které neobsahují možnosti na výběr, napište odpověď stručně vlastními slovy.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem mohou podle Vás cestovní kanceláře o sobě informovat veřejnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Mediálními propagačními prostředky (rozhlas, TV, tisk, internet) 2. přes provizní prodejce 3. přímými marketingovými metodami (zasílání katalogů domů) 4. na veletrzích CR

Buď "tradičním" způsobem (masivní a obvykle pitomá kampaň v médiích a veřejném prostoru), který rozumného zákazníka spíše odradí; v "odborných" (tematických) periodicích nikoli formou bezduchého žvástu a obrázku, ale obsažného přehledu služeb, cen, výhod, nevýhod; kvalitními službami a spolehlivou "šeptandou".

články v novinách, časopisech katalogy, vývěsky ve výlohách internet, facebook a jiné sociální sítě případně i TV a radio či bilboardy a jiné reklamní nosiče případně i sponzoring - různého typu - sportovní klub, event... k ot. č. 2 znám inex i exim tours ot. č. 6 - informovat o sobě

Hlavně přes Internet, poštou (osobní dopisy či maily).

internet

internet, katalogy, veletrhy

internet, newslettre, reklamy (s informaciami), festival (ako napr. Camera Slovakia od CK BUBO)

internet, rádio, billboardy, sponzor velkých akcí

internet, rozhlas, televize, noviny, billboardy

internet, televize, rozhlas, bilbordy, letáky,tisk

Internet, televize, tisk

internet,bilboard reklama v tv

internet.radio

Inzeráty v novinách, reklama v TV, letáky do schránek

Inzertní a reklamní média.

Jednoduše zkrze webové stránky, různé katalogy a týdeníky či prostřednictvím radia, či TV.

každoročně se konají veletrhy cestovních kanceláří a agentur, ale málo lidí o nich vůbec ví! lepší propagace

letáky, internet

média, internet, tisk

na veletrzích CR, na internetu, prostřednictvím CA, noviny, časopisy

největší masu lidí určitě na internetu, v médiích jako je televize, rádio, časopisy, noviny, malými letáky do schránek, nebo katalogy zdarma, které se dají sehnat nejen na pobočkách dané CK.

pomoci medii

pomocí webových stránek, katalogů, plákátů, létáků, bilboardů atd

Prezentace na veletrzich

Prezentace ve všech dostupných médiích - televize, rádio, internet.

Prostřednictvím internetu, katalogu CK, reklama v radiu, v televizi, v novinách, billboardy

Prostřednictvím inzerátů v novinách, časopisech, letácích, internetu, v televizi, na rádiu, na bilbordech. Zkušenosti známých pokud byli spokojení, však i pokud měli špatné zkušenosti.

prostředníctvím médií

reklama

reklama

reklama

Reklama na internetu - odkazy na stránkách

reklama v TV

reklama v TV a rádiu

reklama v TV, v tisku, katalogy, billboardy...

reklama- intenret, TV, radio, reklamni plochy

reklama, internet, letáky

reklama, inzeráty, rozesílání katalogů

reklama, PR

reklamou v rádiích, tisku a televizu výlohou katalogy seance

reklamou v televizi, předváděcími akcemi, bonusovým programem

Různorodá média: Tv, rádia, tisk ...možná i letáky (katalogy) do schránek. Sponzoring pro významné akce: např. Miss ČR, soutěže pro školy (např. nejlepší průvodce ČR) apod. nebo sponzoring pravidelných Tv pořadů.

televize, internet, billboardy

Televize, internet, promotion věci ( trička, propisky, balonky....)

tv spoty, internet, tisk

2. Kterou z uvedených cestovních kanceláří znáte nejlépe?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Exim Tours4289,36 %89,36 %  
Inex510,64 %10,64 %  

Graf

3. O této CK a jejích zájezdech jste se dozvěděli:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu1839,13 %38,3 %  
účastí na některém ze zájezdů dané CK919,57 %19,15 %  
od známých510,87 %10,64 %  
z tisku48,7 %8,51 %  
na veletrhu36,52 %6,38 %  
z rozhlasu24,35 %4,26 %  
jako sponzora výherních zájezdů v anketách12,17 %2,13 %  
tisk, internet12,17 %2,13 %  
televize -reklamy12,17 %2,13 %  
nevím12,17 %2,13 %  
ve škole - vystudovala jsem cestovní ruch12,17 %2,13 %  

Graf

4. Jaký způsob koupě zájezdu preferujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v CK osobně2964,44 %61,7 %  
on-line na internetu1328,89 %27,66 %  
prostřednictvím e-mailu24,44 %4,26 %  
zájezd je pro mě zcela nezajímavým artiklem12,22 %2,13 %  

Graf

5. Co je podle Vás silnou stránkou CK Venus Trade and Tours (VTT)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3884,44 %80,85 %  
výhodné ceny36,67 %6,38 %  
kvalitní služby24,44 %4,26 %  
dostatek zkušeností24,44 %4,26 %  

Graf

6. Na čem by podle Vás měla CK VTT v příštích letech více zpracovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3681,82 %76,6 %  
zkvalitnění služeb511,36 %10,64 %  
větší výběr destinací24,55 %4,26 %  
ochota a lepší informovanost personálu12,27 %2,13 %  

Graf

7. Co je podle Vás silnou stránkou CK Exim tours?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatek zkušeností2043,48 %42,55 %  
Nevím1123,91 %23,4 %  
Kvalitní služby817,39 %17,02 %  
Výhodné ceny 715,22 %14,89 %  

Graf

8. Na čem by podle Vás měla CK Exim tours v příštích letech více zapracovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1532,61 %31,91 %  
Zkvalitnění služeb1430,43 %29,79 %  
Větší výběr destinací1123,91 %23,4 %  
Ochota a lepší informovanost personálu613,04 %12,77 %  

Graf

9. Která z uvedených možností je anglická zkratka pro ,,vztahy s veřejností"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PR4393,48 %91,49 %  
RS24,35 %4,26 %  
REP12,17 %2,13 %  

Graf

10. Setkal/a jste se někdy s pojmem Public Relations?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4191,11 %87,23 %  
ne48,89 %8,51 %  

Graf

11. Která z následujících činností nepatří do Public Relations?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama na výrobek2554,35 %53,19 %  
Sponzorování charitativní akce1839,13 %38,3 %  
Zaslání tiskové zprávy sdělovacím prostředkům36,52 %6,38 %  

Graf

12. Do jaké věkové skupiny patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 404291,3 %89,36 %  
0 - 2036,52 %6,38 %  
41 - 6012,17 %2,13 %  

Graf

13. Jaké je Vaše vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3371,74 %70,21 %  
vysokoškolské1328,26 %27,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hanischová, E.Public relations v cestovních kancelářích (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://public-relations-v-cestovnich-kancelarich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.