Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Působení marketingových nástrojů internetu na studenty univerzit a VŠ

Působení marketingových nástrojů internetu na studenty univerzit a VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Mojžíšová
Šetření:27. 01. 2015 - 07. 02. 2015
Počet respondentů:205
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený studente,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity v mé bakalářské práci na téma Internet jako marketingový nástroj. Tento dotazník je určen pro studenty vysokých škol a univerzit v prezenční a kombinované formě studia. Otázky v dotazníku jsou zaměřeny na bannerovou reklamu, virální reklamu, sociální sítě a YouTube. Otázek je celkem dvacet šest.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14369,76 %69,76 %  
muž6230,24 %30,24 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-229345,37 %45,37 %  
23-289144,39 %44,39 %  
29-39157,32 %7,32 %  
40-5062,93 %2,93 %  

Graf

3. Jaký studijní program studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářský13063,41 %63,41 %  
magisterský6732,68 %32,68 %  
doktorský83,9 %3,9 %  

Graf

4. Jaká je forma Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční17283,9 %83,9 %  
kombinovaná3316,1 %16,1 %  

Graf

5. Jak často používáte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně20298,54 %98,54 %  
méně20,98 %0,98 %  
týdně10,49 %0,49 %  

Graf

6. Jak často nakupujete zboží na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za tři měsíce7637,07 %37,07 %  
každý měsíc5426,34 %26,34 %  
jednou za půl roku3818,54 %18,54 %  
pouze před Vánoci, narozeninami apod.2512,2 %12,2 %  
nikdy62,93 %2,93 %  
každý týden62,93 %2,93 %  

Graf

7. Vybrali jste si někdy zboží z reklamního banneru na internetových stránkách?

Banner je reklamní proužek, nejčastěji zobrazovaný u okraje stránky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16379,51 %79,51 %  
ano4220,49 %20,49 %  

Graf

8. Nacházíte v reklamních bannerech na internetu zboží, které Vás zaujme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne11154,15 %54,15 %  
spíše ano4622,44 %22,44 %  
ne3416,59 %16,59 %  
ano146,83 %6,83 %  

Graf

9. Nacházíte v reklamních bannerech na internetu zboží, které se Vás vůbec netýká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11958,05 %58,05 %  
spíše ano4220,49 %20,49 %  
spíše ne4120 %20 %  
ne31,46 %1,46 %  

Graf

10. Obtěžuje Vás bannerová reklama na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8943,41 %43,41 %  
spíše ano7134,63 %34,63 %  
spíše ne3617,56 %17,56 %  
ne94,39 %4,39 %  

Graf

11. Odebíráte dobrovolně nějaké reklamní sdělení do své e-mailové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, čtyři a méně9144,39 %44,39 %  
ne7536,59 %36,59 %  
ano, pět a více2813,66 %13,66 %  
ano, méně než pět104,88 %4,88 %  
ano, více než pět10,49 %0,49 %  

Graf

12. Chodí Vám nevyžádané reklamní sdělení, tzv. spamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, několikrát týdněotázka č. 13, ano, ale jen výjimečněotázka č. 13, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, několikrát týdně13364,88 %64,88 %  
ano, ale jen výjimečně6632,2 %32,2 %  
ne62,93 %2,93 %  

Graf

13. Využíváte filtraci e-mailových zpráv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12964,82 %62,93 %  
ne7035,18 %34,15 %  

Graf

14. Čtete si příchozí spamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17286,43 %83,9 %  
ano, pokud mě sdělení zaujme2512,56 %12,2 %  
obvykle ano21,01 %0,98 %  

Graf

15. Přeposíláte e-maily se zajímavým obsahem svým známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16680,98 %80,98 %  
ano, občas3416,59 %16,59 %  
ano, vždy52,44 %2,44 %  

Graf

16. Na jaké sociální síti využíváte svůj profil nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [LinkedInotázka č. 17, Facebookotázka č. 17, Twitterotázka č. 17, nemám účet na sociální sítiotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook18791,22 %91,22 %  
nemám účet na sociální síti157,32 %7,32 %  
Twitter20,98 %0,98 %  
LinkedIn10,49 %0,49 %  

Graf

17. Sledujete na sociální síti skupinu Vaší oblíbené značky či poskytovatele služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, více než pětiotázka č. 18, ano, méně než pětiotázka č. 18, nesleduji žádnou značku ani poskytovatele služebotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, méně než pěti7036,84 %34,15 %  
nesleduji žádnou značku ani poskytovatele služeb6735,26 %32,68 %  
ano, více než pěti5327,89 %25,85 %  

Graf

18. Účastníte se soutěží vyhlášenými v těchto skupinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8165,32 %39,51 %  
ano, občas4334,68 %20,98 %  

Graf

19. Kontrolujete, zda je ve skupině zveřejněný nový obsah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, novinek si všimnu pouze na své zdi9577,24 %46,34 %  
ano, několikrát měsíčně1613,01 %7,8 %  
ne, novinky nesleduji86,5 %3,9 %  
ano, několikrát týdně43,25 %1,95 %  

Graf

20. Sdílíte zajímavý obsah, který najdete na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas10555,26 %51,22 %  
ne8243,16 %40 %  
ano, vždy31,58 %1,46 %  

Graf

21. Navštěvujete YouTube?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, několikrát týdněotázka č. 22, ano, několikrát měsíčněotázka č. 22, ano, několikrát ročněotázka č. 22, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, několikrát týdně14771,71 %71,71 %  
ano, několikrát měsíčně4622,44 %22,44 %  
ano, několikrát ročně104,88 %4,88 %  
ne20,98 %0,98 %  

Graf

22. Sledujete pravidelně videa nějakého autora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10049,26 %48,78 %  
ano, mám méně než pět oblíbených autorů5326,11 %25,85 %  
ano, mám více než pět oblíbených autorů5024,63 %24,39 %  

Graf

23. Jaký obsah na YouTube nejčastěji vyhledáváte?

Označte minimálně jedno, maximálně tři.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudba18792,12 %91,22 %  
zábava8642,36 %41,95 %  
humor6833,5 %33,17 %  
návody a styl4823,65 %23,41 %  
vzdělání3316,26 %16,1 %  
sport3014,78 %14,63 %  
věda a technologie2110,34 %10,24 %  
blogy199,36 %9,27 %  
zprávy a politika157,39 %7,32 %  

Graf

24. Sdílíte videa, která Vás na YouTube zaujala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13867,98 %67,32 %  
ano. většinou6331,03 %30,73 %  
ano, vždy20,99 %0,98 %  

Graf

25. Jaký internetový vyhledávač používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google18791,22 %91,22 %  
Seznam178,29 %8,29 %  
Google i Seznam 50:5010,49 %0,49 %  

Graf

26. Jste spokojeni s výsledky vyhledávání na základě Vámi zadanými klíčovými slovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, obvykle najdu to, co potřebuji11355,12 %55,12 %  
ano, vždy najdu to, co potřebuji6230,24 %30,24 %  
spíše ano, po několika nevhodných odkazech najdu to, co potřebuji2914,15 %14,15 %  
ne, nedaří se mi najít to, co potřebuji10,49 %0,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

22. Sledujete pravidelně videa nějakého autora?

  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, několikrát ročně na otázku 21. Navštěvujete YouTube?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaký studijní program studujete?

4. Jaká je forma Vašeho studia?

5. Jak často používáte internet?

6. Jak často nakupujete zboží na internetu?

7. Vybrali jste si někdy zboží z reklamního banneru na internetových stránkách?

8. Nacházíte v reklamních bannerech na internetu zboží, které Vás zaujme?

9. Nacházíte v reklamních bannerech na internetu zboží, které se Vás vůbec netýká?

10. Obtěžuje Vás bannerová reklama na internetu?

11. Odebíráte dobrovolně nějaké reklamní sdělení do své e-mailové schránky?

12. Chodí Vám nevyžádané reklamní sdělení, tzv. spamy?

13. Využíváte filtraci e-mailových zpráv?

14. Čtete si příchozí spamy?

15. Přeposíláte e-maily se zajímavým obsahem svým známým?

16. Na jaké sociální síti využíváte svůj profil nejvíce?

17. Sledujete na sociální síti skupinu Vaší oblíbené značky či poskytovatele služeb?

18. Účastníte se soutěží vyhlášenými v těchto skupinách?

19. Kontrolujete, zda je ve skupině zveřejněný nový obsah?

20. Sdílíte zajímavý obsah, který najdete na sociálních sítích?

21. Navštěvujete YouTube?

22. Sledujete pravidelně videa nějakého autora?

23. Jaký obsah na YouTube nejčastěji vyhledáváte?

24. Sdílíte videa, která Vás na YouTube zaujala?

25. Jaký internetový vyhledávač používáte nejčastěji?

26. Jste spokojeni s výsledky vyhledávání na základě Vámi zadanými klíčovými slovy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaký studijní program studujete?

4. Jaká je forma Vašeho studia?

5. Jak často používáte internet?

6. Jak často nakupujete zboží na internetu?

7. Vybrali jste si někdy zboží z reklamního banneru na internetových stránkách?

8. Nacházíte v reklamních bannerech na internetu zboží, které Vás zaujme?

9. Nacházíte v reklamních bannerech na internetu zboží, které se Vás vůbec netýká?

10. Obtěžuje Vás bannerová reklama na internetu?

11. Odebíráte dobrovolně nějaké reklamní sdělení do své e-mailové schránky?

12. Chodí Vám nevyžádané reklamní sdělení, tzv. spamy?

13. Využíváte filtraci e-mailových zpráv?

14. Čtete si příchozí spamy?

15. Přeposíláte e-maily se zajímavým obsahem svým známým?

16. Na jaké sociální síti využíváte svůj profil nejvíce?

17. Sledujete na sociální síti skupinu Vaší oblíbené značky či poskytovatele služeb?

18. Účastníte se soutěží vyhlášenými v těchto skupinách?

19. Kontrolujete, zda je ve skupině zveřejněný nový obsah?

20. Sdílíte zajímavý obsah, který najdete na sociálních sítích?

21. Navštěvujete YouTube?

22. Sledujete pravidelně videa nějakého autora?

23. Jaký obsah na YouTube nejčastěji vyhledáváte?

24. Sdílíte videa, která Vás na YouTube zaujala?

25. Jaký internetový vyhledávač používáte nejčastěji?

26. Jste spokojeni s výsledky vyhledávání na základě Vámi zadanými klíčovými slovy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mojžíšová, M.Působení marketingových nástrojů internetu na studenty univerzit a VŠ (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pusobeni-marketingovych-nast.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.