Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Působení reklamních sdělení v rámci vybraných mediatypů

Působení reklamních sdělení v rámci vybraných mediatypů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Pešek
Šetření:27. 12. 2010 - 10. 01. 2011
Počet respondentů:249
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hlavním cílem mé bakalářské práce je dokázat, že internet je marketingově dobře využitelný a že je masovým médiem vhodným i pro velké reklamní zadavatele. K tomu využívám nejrůznější metody a metriky měření efektivity internetových reklamních kampaní a v neposlení řadě také průzkum věřejného mínění.

Tímto Vás moc prosím o vyplnění dotazníku, nezabere Vám více než 90 vteřin a mne to velmi pomůže. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kde Vás nejvíce obtěžuje reklama (vyberte médium) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize15261,04 %61,04 %  
Rozhlas5020,08 %20,08 %  
Internet3112,45 %12,45 %  
Jiné104,02 %4,02 %  
Tisk62,41 %2,41 %  

Graf

2. Sledováním kterého média trávíte během týdne nejvíce času ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet21385,54 %85,54 %  
Televize2510,04 %10,04 %  
Rozhlas114,42 %4,42 %  

Graf

3. Odkud čerpáte nejvíce informací ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet23393,57 %93,57 %  
Televize72,81 %2,81 %  
Tisk72,81 %2,81 %  
Jiné10,4 %0,4 %  
Rozhlas10,4 %0,4 %  

Graf

4. Která reklama Vás nejvíce podněcuje k nákupu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetová10843,37 %43,37 %  
Televizní5722,89 %22,89 %  
Jiná5421,69 %21,69 %  
Tisková2610,44 %10,44 %  
Rozhlasová41,61 %1,61 %  

Graf

5. Na základě jakého kritéria se rozhodujete k nákupu výrobku / produktu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předchozí zkušenost s výrobkem / produktem ?10843,37 %43,37 %  
Doporučení10441,77 %41,77 %  
Jiné3112,45 %12,45 %  
Reklama62,41 %2,41 %  

Graf

6. Pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž16365,46 %65,46 %  
Žena8634,54 %34,54 %  

Graf

7. Věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let15863,45 %63,45 %  
31 - 40 let5722,89 %22,89 %  
15 - 20 let249,64 %9,64 %  
41 let - a více104,02 %4,02 %  

Graf

8. Velikost místa bydliště ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha 11445,78 %45,78 %  
Do 100 000 obyvatel 5020,08 %20,08 %  
Nad 100 000 obyvatel4116,47 %16,47 %  
Do 5000 obyvatel3012,05 %12,05 %  
Do 10 000 obyvatel 145,62 %5,62 %  

Graf

9. Dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (sš, sou..)12650,6 %50,6 %  
Vysokoškolské (mgr, ing, mudr..)6526,1 %26,1 %  
Vyšší (dis, bc)4718,88 %18,88 %  
Základní114,42 %4,42 %  

Graf

10. Čistý měsíční příjem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 18 000 Kč8534,14 %34,14 %  
Do 35 000 Kč5522,09 %22,09 %  
Do 25 000 Kč5120,48 %20,48 %  
Více než 50 000 Kč3313,25 %13,25 %  
Do 45 000 Kč2510,04 %10,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde Vás nejvíce obtěžuje reklama (vyberte médium) ?

2. Sledováním kterého média trávíte během týdne nejvíce času ?

3. Odkud čerpáte nejvíce informací ?

4. Která reklama Vás nejvíce podněcuje k nákupu ?

5. Na základě jakého kritéria se rozhodujete k nákupu výrobku / produktu ?

6. Pohlaví ?

7. Věk ?

8. Velikost místa bydliště ?

9. Dosažené vzdělání ?

10. Čistý měsíční příjem ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde Vás nejvíce obtěžuje reklama (vyberte médium) ?

2. Sledováním kterého média trávíte během týdne nejvíce času ?

3. Odkud čerpáte nejvíce informací ?

4. Která reklama Vás nejvíce podněcuje k nákupu ?

5. Na základě jakého kritéria se rozhodujete k nákupu výrobku / produktu ?

6. Pohlaví ?

7. Věk ?

8. Velikost místa bydliště ?

9. Dosažené vzdělání ?

10. Čistý měsíční příjem ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pešek, J.Působení reklamních sdělení v rámci vybraných mediatypů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pusobeni-reklamnich-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.