Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Působení reklamních sdělení v rámci vybraných mediatypů

Působení reklamních sdělení v rámci vybraných mediatypů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Pešek
Šetření:27. 12. 2010 - 10. 01. 2011
Počet respondentů:249
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hlavním cílem mé bakalářské práce je dokázat, že internet je marketingově dobře využitelný a že je masovým médiem vhodným i pro velké reklamní zadavatele. K tomu využívám nejrůznější metody a metriky měření efektivity internetových reklamních kampaní a v neposlení řadě také průzkum věřejného mínění.

Tímto Vás moc prosím o vyplnění dotazníku, nezabere Vám více než 90 vteřin a mne to velmi pomůže. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kde Vás nejvíce obtěžuje reklama (vyberte médium) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize15261,04 %61,04 %  
Rozhlas5020,08 %20,08 %  
Internet3112,45 %12,45 %  
Jiné104,02 %4,02 %  
Tisk62,41 %2,41 %  

Graf

2. Sledováním kterého média trávíte během týdne nejvíce času ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet21385,54 %85,54 %  
Televize2510,04 %10,04 %  
Rozhlas114,42 %4,42 %  

Graf

3. Odkud čerpáte nejvíce informací ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet23393,57 %93,57 %  
Televize72,81 %2,81 %  
Tisk72,81 %2,81 %  
Jiné10,4 %0,4 %  
Rozhlas10,4 %0,4 %  

Graf

4. Která reklama Vás nejvíce podněcuje k nákupu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetová10843,37 %43,37 %  
Televizní5722,89 %22,89 %  
Jiná5421,69 %21,69 %  
Tisková2610,44 %10,44 %  
Rozhlasová41,61 %1,61 %  

Graf

5. Na základě jakého kritéria se rozhodujete k nákupu výrobku / produktu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předchozí zkušenost s výrobkem / produktem ?10843,37 %43,37 %  
Doporučení10441,77 %41,77 %  
Jiné3112,45 %12,45 %  
Reklama62,41 %2,41 %  

Graf

6. Pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž16365,46 %65,46 %  
Žena8634,54 %34,54 %  

Graf

7. Věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let15863,45 %63,45 %  
31 - 40 let5722,89 %22,89 %  
15 - 20 let249,64 %9,64 %  
41 let - a více104,02 %4,02 %  

Graf

8. Velikost místa bydliště ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha 11445,78 %45,78 %  
Do 100 000 obyvatel 5020,08 %20,08 %  
Nad 100 000 obyvatel4116,47 %16,47 %  
Do 5000 obyvatel3012,05 %12,05 %  
Do 10 000 obyvatel 145,62 %5,62 %  

Graf

9. Dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (sš, sou..)12650,6 %50,6 %  
Vysokoškolské (mgr, ing, mudr..)6526,1 %26,1 %  
Vyšší (dis, bc)4718,88 %18,88 %  
Základní114,42 %4,42 %  

Graf

10. Čistý měsíční příjem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 18 000 Kč8534,14 %34,14 %  
Do 35 000 Kč5522,09 %22,09 %  
Do 25 000 Kč5120,48 %20,48 %  
Více než 50 000 Kč3313,25 %13,25 %  
Do 45 000 Kč2510,04 %10,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde Vás nejvíce obtěžuje reklama (vyberte médium) ?

2. Sledováním kterého média trávíte během týdne nejvíce času ?

3. Odkud čerpáte nejvíce informací ?

4. Která reklama Vás nejvíce podněcuje k nákupu ?

5. Na základě jakého kritéria se rozhodujete k nákupu výrobku / produktu ?

6. Pohlaví ?

7. Věk ?

8. Velikost místa bydliště ?

9. Dosažené vzdělání ?

10. Čistý měsíční příjem ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde Vás nejvíce obtěžuje reklama (vyberte médium) ?

2. Sledováním kterého média trávíte během týdne nejvíce času ?

3. Odkud čerpáte nejvíce informací ?

4. Která reklama Vás nejvíce podněcuje k nákupu ?

5. Na základě jakého kritéria se rozhodujete k nákupu výrobku / produktu ?

6. Pohlaví ?

7. Věk ?

8. Velikost místa bydliště ?

9. Dosažené vzdělání ?

10. Čistý měsíční příjem ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pešek, J.Působení reklamních sdělení v rámci vybraných mediatypů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pusobeni-reklamnich-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.