Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Působení reklamy na studenty vysokých škol

Působení reklamy na studenty vysokých škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Šimůnková
Šetření:16. 12. 2010 - 31. 12. 2010
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený respondente, předem děkuji za projevenou ochotu zúčastnit se dotazníkového šetření. Tento dotazník poslouží pro účely mé diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní. Prosím o jeho pravdivé vyplnění. Děkuji za Váš čas strávený nad odpovídáním na mé otázky.

Odpovědi respondentů

1. Reklama mi :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vadí5453,47 %53,47 %  
nevadí2928,71 %28,71 %  
vadí1413,86 %13,86 %  
mám ji rád/a43,96 %3,96 %  

Graf

2. Během reklamních bloků :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechám běžet, ale dělám něco jiného4847,52 %47,52 %  
přepínám kanály/stanice4039,6 %39,6 %  
odcházím1211,88 %11,88 %  
pozorně se dívám/poslouchám10,99 %0,99 %  

Graf

3. Ovlivnila Vás někdy nějaká reklama?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7978,22 %78,22 %  
ne2221,78 %21,78 %  

Graf

4. U reklam si nejčastěji zapamatuji :

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
příběh2.8612.337
hudbu2.6441.734
slogan nebo charakteristickou frázi2.3561.477
design výrobku/logo společnosti3.5251.2
název splečnosti/výrobku3.6142.039

Graf

5. Jaké vlastnosti reklamy preferujete?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
pravdivost3.4753.735
vypovídací schopnost4.4552.367
srozumitelnost3.9312.005
vtipnost2.8712.607
poutavost3.4062.419
originalita2.8612.456

Graf

6. Jaké reklamní médium je podle Vás nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize8786,14 %86,14 %  
internetová reklama109,9 %9,9 %  
osobní doporučení10,99 %0,99 %  
reklamní letáky10,99 %0,99 %  
nic10,99 %0,99 %  
rozhlas10,99 %0,99 %  

Graf

7. Co podle Vás nejvíce rozhoduje při koupi výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení lidí z okolí6766,34 %66,34 %  
reklama109,9 %9,9 %  
praktická ukázka funkčnosti výrobku87,92 %7,92 %  
nezávislý posudek76,93 %6,93 %  
vědecká studie k výrobku43,96 %3,96 %  
musí se mi to líbit, popř. chutnat :)10,99 %0,99 %  
cena10,99 %0,99 %  
osobní postoj vůči výrobku10,99 %0,99 %  
nevím10,99 %0,99 %  
skusenosti10,99 %0,99 %  

Graf

8. Při výběru mezi podobnými produkty preferuji :

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
pověst značky (kvalitu)1.7821.378
cenu výrobku2.3071.322
produkt známý z reklamy4.011.257
zeměpisný původ produktu3.6931.401
vzhled3.2081.135

Graf

9. Nejvíce působivé jsou pro mne reklamy na :

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
potraviny2.8422.727
elektroniku2.8322.714
oblečení3.5251.913
prací prostředky4.5642.741
drogistické potřeby3.8022.278
mobilní služby3.4363.018

Graf

10. Domnívate se, že reklama zaručuje kvalitu výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka6463,37 %63,37 %  
nikdy2221,78 %21,78 %  
obvykle1413,86 %13,86 %  
často10,99 %0,99 %  

Graf

11. Nové produkty či služby na trhu :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sleduji až v případě zájmu o nákup8584,16 %84,16 %  
nesleduji/nezajímá mě65,94 %5,94 %  
aktivně vyhledávám54,95 %4,95 %  
zjišťuji detaily o produtku z reklam54,95 %4,95 %  

Graf

12. Účast známých osobností v reklamě u Vás :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemění význam spotu4746,53 %46,53 %  
přináší vtipný rozměr sdělení2120,79 %20,79 %  
vzbuzuje nedůvěru k samotné osobnosti2019,8 %19,8 %  
spíše obtěžuje/nudí65,94 %5,94 %  
vzbuzuje nedůvěru k produktu54,95 %4,95 %  
zvyšuje důvěryhodnost sdělení21,98 %1,98 %  

Graf

13. Vaše pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6160,4 %60,4 %  
muž 4039,6 %39,6 %  

Graf

14. Úroveň studia VŠ :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářská7776,24 %76,24 %  
magisterská2322,77 %22,77 %  
doktorská10,99 %0,99 %  

Graf

15. Zaměstnání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji i pracuji4645,54 %45,54 %  
studuji s občasnou brigádou3231,68 %31,68 %  
pouze studuji2322,77 %22,77 %  

Graf

16. Zaměření studia :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické4847,52 %47,52 %  
humanitní2423,76 %23,76 %  
technické2019,8 %19,8 %  
přírodovědné65,94 %5,94 %  
lékařství10,99 %0,99 %  
ekonomické, informatické10,99 %0,99 %  
umělecké10,99 %0,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Při výběru mezi podobnými produkty preferuji :

 • odpověď pověst značky (kvalitu)=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi cenu výrobku=2 na otázku 8. Při výběru mezi podobnými produkty preferuji :

10. Domnívate se, že reklama zaručuje kvalitu výrobku?

 • odpověď zřídka:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poutavost=1 na otázku 5. Jaké vlastnosti reklamy preferujete?

13. Vaše pohlaví :

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poutavost=1 na otázku 5. Jaké vlastnosti reklamy preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vtipnost=6 na otázku 5. Jaké vlastnosti reklamy preferujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Reklama mi :

2. Během reklamních bloků :

3. Ovlivnila Vás někdy nějaká reklama?

4. U reklam si nejčastěji zapamatuji :

5. Jaké vlastnosti reklamy preferujete?

6. Jaké reklamní médium je podle Vás nejúčinnější?

7. Co podle Vás nejvíce rozhoduje při koupi výrobku?

8. Při výběru mezi podobnými produkty preferuji :

9. Nejvíce působivé jsou pro mne reklamy na :

10. Domnívate se, že reklama zaručuje kvalitu výrobku?

11. Nové produkty či služby na trhu :

12. Účast známých osobností v reklamě u Vás :

13. Vaše pohlaví :

14. Úroveň studia VŠ :

15. Zaměstnání :

16. Zaměření studia :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Reklama mi :

2. Během reklamních bloků :

3. Ovlivnila Vás někdy nějaká reklama?

4. U reklam si nejčastěji zapamatuji :

5. Jaké vlastnosti reklamy preferujete?

6. Jaké reklamní médium je podle Vás nejúčinnější?

7. Co podle Vás nejvíce rozhoduje při koupi výrobku?

8. Při výběru mezi podobnými produkty preferuji :

9. Nejvíce působivé jsou pro mne reklamy na :

10. Domnívate se, že reklama zaručuje kvalitu výrobku?

11. Nové produkty či služby na trhu :

12. Účast známých osobností v reklamě u Vás :

13. Vaše pohlaví :

14. Úroveň studia VŠ :

15. Zaměstnání :

16. Zaměření studia :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šimůnková, L.Působení reklamy na studenty vysokých škol (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pusobeni-reklamy-na-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.