Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Působení reklamy

Působení reklamy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Ječmínková
Šetření:02. 10. 2010 - 18. 10. 2010
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):44 / 43.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Píšu diplomovou práci na téma Působení reklamy v závislosti na cílových skupinách. Prosím o vyplnění dotazníku, moc mi to pomůže. Děkuju!

Odpovědi respondentů

1. Podle jakých kritérií se většinou při koupi automobilu rozhodujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle kvality924,32 %24,32 %  
Podle ceny821,62 %21,62 %  
Podle značky718,92 %18,92 %  
Na doporučení (přátel, rodiny)616,22 %16,22 %  
Ostatní410,81 %10,81 %  
Na základě zkušenosti38,11 %8,11 %  

Graf

2. Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou Škoda Auto?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize2362,16 %62,16 %  
Bilboard718,92 %18,92 %  
Tisk718,92 %18,92 %  

Graf

3. Obtěžují vás reklamy od Škoda Auto?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3286,49 %86,49 %  
Ano513,51 %13,51 %  

Graf

4. Jak dlouhá by podle vás měla být reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20 sekund2670,27 %70,27 %  
20-60 sekund1129,73 %29,73 %  

Graf

5. Vzpomenete si sami od sebe na nějakou televizní reklamu týkající se vozů značky Škoda Auto? O jaký model jde?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yeti513,51 %13,51 %  
octavia410,81 %10,81 %  
Fabia38,11 %8,11 %  
ne25,41 %5,41 %  
fabia, octavia, yeti, superb12,7 %2,7 %  
Škoda superb12,7 %2,7 %  
Škoda Octavia12,7 %2,7 %  
Roomster12,7 %2,7 %  
Superb12,7 %2,7 %  
Fabia Facelift12,7 %2,7 %  
ostatní odpovědi Yeti, Fabia, Superb, Octavia, Roomster
nevzpomenu..možná na novou Fabii, byla oranžová:)
Fabie -pečení dortu
Octavia, Superb, Yeti
Fabia A05
Ano. Škoda fabia a Škoda oktávie.
Škoda Yeti-jak je ,,poronásleuje" při jízdě.
čert a káča :)
nová Fabia
dort - Fabia, nevychované děti ničící Octaviu
škoda - simply clever
E
reklamy se snažím ignorovat
nevzpomínám,ignoruji je
TV nesleduji, sorry
Škoda Fabia
yetti
1745,95 %45,95 % 

Graf

6. Jak na vás působí tato reklama na model Fabia? Upoutala mou pozornost. http://www.youtube.com/watch?v=R0SS4MDk-FE

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1951,35 %51,35 %  
spíše souhlasím821,62 %21,62 %  
nesouhlasím410,81 %10,81 %  
nevím410,81 %10,81 %  
spíše nesouhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

7. Poskytla potřebné informace.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1335,14 %35,14 %  
nesouhlasím924,32 %24,32 %  
spíše nesouhlasím821,62 %21,62 %  
nevím513,51 %13,51 %  
souhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

8. porozuměl/a jsem sdělení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1745,95 %45,95 %  
souhlasím1232,43 %32,43 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nevím38,11 %8,11 %  
spíše nesouhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

9. rychle zapamatovatelná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1951,35 %51,35 %  
spíše souhlasím821,62 %21,62 %  
nevím616,22 %16,22 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
spíše nesouhlasím12,7 %2,7 %  

Graf

10. Působí důvěryhodně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1951,35 %51,35 %  
nevím616,22 %16,22 %  
souhlasím616,22 %16,22 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

11. Vytváří dobrou image firmy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1335,14 %35,14 %  
spíše souhlasím1129,73 %29,73 %  
nevím718,92 %18,92 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

12. Dokáže přesvědčit ke koupi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1745,95 %45,95 %  
nesouhlasím1027,03 %27,03 %  
spíše nesouhlasím616,22 %16,22 %  
spíše souhlasím410,81 %10,81 %  

Graf

13. Zaznamenali jste tuto reklamu v televizi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2464,86 %64,86 %  
ne1335,14 %35,14 %  

Graf

14. Pro koho si myslíte, že je tato reklama určena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina2978,38 %78,38 %  
Mladí lidé410,81 %10,81 %  
Důchodci25,41 %5,41 %  
Vícepříjmové obyvatelstvo25,41 %5,41 %  

Graf

15. Jak na vás působí tato reklama na model Octavia? Upoutala mou pozhornost. http://www.skoda-auto.cz/cze/model/newoctavia/gallery/multimedia/Pages/video.aspx

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1027,03 %27,03 %  
spíše souhlasím1027,03 %27,03 %  
souhlasím718,92 %18,92 %  
nesouhlasím513,51 %13,51 %  
nevím513,51 %13,51 %  

Graf

16. Poskytla potřebné informace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1951,35 %51,35 %  
nevím718,92 %18,92 %  
spíše nesouhlasím513,51 %13,51 %  
nesouhlasím410,81 %10,81 %  
souhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

17. Porozuměl/a jsem sdělení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2054,05 %54,05 %  
souhlasím616,22 %16,22 %  
nevím513,51 %13,51 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

18. Rychle zapamatovatelná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1027,03 %27,03 %  
spíše souhlasím1027,03 %27,03 %  
spíše nesouhlasím718,92 %18,92 %  
nevím616,22 %16,22 %  
nesouhlasím410,81 %10,81 %  

Graf

19. Působí důvěryhodně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1335,14 %35,14 %  
spíše souhlasím1129,73 %29,73 %  
nesouhlasím718,92 %18,92 %  
souhlasím513,51 %13,51 %  
spíše nesouhlasím12,7 %2,7 %  

Graf

20. Vytváří dobrou image firmy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1232,43 %32,43 %  
souhlasím821,62 %21,62 %  
nevím821,62 %21,62 %  
nesouhlasím616,22 %16,22 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

21. Dokáže přesvědčit ke koupi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1232,43 %32,43 %  
spíše souhlasím1027,03 %27,03 %  
nesouhlasím821,62 %21,62 %  
spíše nesouhlasím410,81 %10,81 %  
souhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

22. Zaznamenali jste tuto reklamu v televizi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2259,46 %59,46 %  
ano1540,54 %40,54 %  

Graf

23. Pro koho si myslíte, že je tato reklama určena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mladí lidé2772,97 %72,97 %  
Rodina513,51 %13,51 %  
Vícepříjmové skupiny513,51 %13,51 %  

Graf

24. Jak na vás působí tato reklama na model Roomster? Upoutala mou pozornost. http://www.youtube.com/watch?v=8lTwf7Igixo

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1437,84 %37,84 %  
souhlasím924,32 %24,32 %  
spíše nesouhlasím821,62 %21,62 %  
nevím410,81 %10,81 %  
nesouhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

25. Poskytla potřebné informace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1335,14 %35,14 %  
souhlasím924,32 %24,32 %  
spíše nesouhlasím718,92 %18,92 %  
nevím513,51 %13,51 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

26. Porozuměl/a jsem sdělení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1848,65 %48,65 %  
spíše souhlasím1335,14 %35,14 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nevím25,41 %5,41 %  
nesouhlasím12,7 %2,7 %  

Graf

27. Rychle zapamatovatelná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2156,76 %56,76 %  
spíše nesouhlasím616,22 %16,22 %  
nevím410,81 %10,81 %  
souhlasím410,81 %10,81 %  
nesouhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

28. Působí důvěryhodně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1643,24 %43,24 %  
souhlasím924,32 %24,32 %  
nevím821,62 %21,62 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nesouhlasím12,7 %2,7 %  

Graf

29. vytváří dobrou image firmy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1335,14 %35,14 %  
nevím1232,43 %32,43 %  
spíše souhlasím1129,73 %29,73 %  
nesouhlasím12,7 %2,7 %  

Graf

30. Dokáže přesvědčit ke koupi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1232,43 %32,43 %  
spíše souhlasím1027,03 %27,03 %  
souhlasím616,22 %16,22 %  
spíše nesouhlasím616,22 %16,22 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

31. Zaznamenali jste tuto reklamu v televizi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2259,46 %59,46 %  
ne1540,54 %40,54 %  

Graf

32. Pro koho si myslíte, že je tato reklama určena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina3286,49 %86,49 %  
Mladí lidé38,11 %8,11 %  
Vícepříjmové skupiny25,41 %5,41 %  

Graf

33. Jak na vás působí tato reklama na model Superb? Upoutala mou pozornost. http://www.youtube.com/watch?v=rwsRZDQA66Q

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1437,84 %37,84 %  
spíše nesouhlasím1232,43 %32,43 %  
souhlasím616,22 %16,22 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nevím25,41 %5,41 %  

Graf

34. Poskytla potřebné informace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1027,03 %27,03 %  
spíše nesouhlasím1027,03 %27,03 %  
nesouhlasím616,22 %16,22 %  
nevím616,22 %16,22 %  
souhlasím513,51 %13,51 %  

Graf

35. Porozuměl/a jsem sdělení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1951,35 %51,35 %  
souhlasím924,32 %24,32 %  
nevím513,51 %13,51 %  
nesouhlasím25,41 %5,41 %  
spíše nesouhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

36. Rychle zapamatovatelná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1232,43 %32,43 %  
spíše souhlasím924,32 %24,32 %  
souhlasím616,22 %16,22 %  
nevím616,22 %16,22 %  
nesouhlasím410,81 %10,81 %  

Graf

37. Působí důvěryhodně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1335,14 %35,14 %  
nevím1129,73 %29,73 %  
souhlasím821,62 %21,62 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nesouhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

38. Vytváří dobrou image firmy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1437,84 %37,84 %  
spíše souhlasím1027,03 %27,03 %  
nevím718,92 %18,92 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

39. Dokáže přesvědčit o koupi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1335,14 %35,14 %  
spíše souhlasím821,62 %21,62 %  
spíše nesouhlasím821,62 %21,62 %  
nesouhlasím616,22 %16,22 %  
souhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

40. Zaznamenali jste tuto reklamu v televizi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1951,35 %51,35 %  
ne1848,65 %48,65 %  

Graf

41. Pro koho si myslíte, že je tato reklama určena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícepřijmové obyvatelstvo3186,11 %83,78 %  
Mladí lidé38,33 %8,11 %  
Důchodce12,78 %2,7 %  
Rodina12,78 %2,7 %  

Graf

42. Jaké vozidlo značky Škoda Auto vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné1027,03 %27,03 %  
Octavia513,51 %13,51 %  
fabia25,41 %5,41 %  
favorit25,41 %5,41 %  
Felicia12,7 %2,7 %  
Žádné.12,7 %2,7 %  
Fabia první generace12,7 %2,7 %  
Roomster12,7 %2,7 %  
žádné, v rodině - Fabia Combi (původní verze)12,7 %2,7 %  
Octavia A412,7 %2,7 %  
ostatní odpovědi ziadne
-
Škoda Fabia
nevlastním
tak dlouho vyplňuji a slepá ulička? osobně žádné
zadne
žádné, ale líbí se mi Fabia nebo Octavia
ŽÁFNÉ
Felicii, ročník 1960
Skodu nemam. (Peugeot 307SWa Mitsubishi Colt)
škodab fabia
nevlastním Škodu
1232,43 %32,43 % 

Graf

43. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25821,62 %21,62 %  
24718,92 %18,92 %  
2325,41 %5,41 %  
2025,41 %5,41 %  
2625,41 %5,41 %  
2225,41 %5,41 %  
2125,41 %5,41 %  
1712,7 %2,7 %  
3812,7 %2,7 %  
4012,7 %2,7 %  
ostatní odpovědi 45
27
16
30
47
35
78
33
29
924,32 %24,32 % 

Graf

44. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2362,16 %62,16 %  
Středoškolské s maturitou1027,03 %27,03 %  
Základní38,11 %8,11 %  
Středoškolské bez maturity12,7 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Ječmínková, J.Působení reklamy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pusobeni-reklamy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.