Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Působení vnějších vlivů na člověka

Působení vnějších vlivů na člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Čepička
Šetření:08. 05. 2013 - 20. 05. 2013
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. JAké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3880,85 %80,85 %  
Muž919,15 %19,15 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-251531,91 %31,91 %  
15-201429,79 %29,79 %  
30 a více919,15 %19,15 %  
25-30714,89 %14,89 %  
0-1524,26 %4,26 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2144,68 %44,68 %  
Základní1327,66 %27,66 %  
SŠ s maturitou1021,28 %21,28 %  
SŠ bez maturity36,38 %6,38 %  

Graf

4. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3165,96 %65,96 %  
Zaměstnaný1327,66 %27,66 %  
Jiné36,38 %6,38 %  

Graf

5. S kým žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodinou3063,83 %63,83 %  
S partnerem1021,28 %21,28 %  
Sám / sama714,89 %14,89 %  

Graf

6. Myslíte, že jste snadno ovlivnitelný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2655,32 %55,32 %  
Ano1327,66 %27,66 %  
Newím817,02 %17,02 %  

Graf

7. Kdo si myslíte, že vás dokáže nejvíce ovlivnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přítel/Přitelkyně1736,17 %36,17 %  
Rodina1531,91 %31,91 %  
Přátelé1429,79 %29,79 %  
Dav12,13 %2,13 %  

Graf

8. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3472,34 %72,34 %  
Ano1327,66 %27,66 %  

Graf

9. Jak jste se dostal/a ke kouření?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarádi1168,75 %23,4 %  
Sám od sebe425 %8,51 %  
Rodina16,25 %2,13 %  

Graf

10. Kolik cigaret vykouříte denně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krabičku650 %12,77 %  
2-5433,33 %8,51 %  
1-2216,67 %4,26 %  

Graf

11. Podle čeho vybíráte značku cigaret?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle chutě cigaret866,67 %17,02 %  
Podle ceny433,33 %8,51 %  

Graf

12. Pijete alkohol? Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 týdně2451,06 %51,06 %  
Nepiji2246,81 %46,81 %  
Každý den12,13 %2,13 %  

Graf

13. Proč požíváte alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro pobavení1864,29 %38,3 %  
Na chuť1035,71 %21,28 %  

Graf

14. Podle čeho si vybíráte alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle chuti2485,71 %51,06 %  
Podle ceny27,14 %4,26 %  
Nejpropagovanější produkt13,57 %2,13 %  
Piji, co pijí přátele/společnost13,57 %2,13 %  

Graf

15. Prohlížíte si reklamní letáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3165,96 %65,96 %  
Ne1634,04 %34,04 %  

Graf

16. Vybíráte si kam půjdete nakupovat, podle slev co jste vyčetl/a z letáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3063,83 %63,83 %  
Ano1736,17 %36,17 %  

Graf

17. Vybíráte si kam půjdete nakupovat, podle reklam v televizi, slibující nejnižší ceny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4085,11 %85,11 %  
Jen pokud mě reklama opravdu zaujme714,89 %14,89 %  

Graf

18. Při vystupování z vlaku, víte na jakou stranu se vystupuje, ale skupinka cestujících stoji na špatné straně. Postavíte se za ně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4289,36 %89,36 %  
Ano510,64 %10,64 %  

Graf

19. Když ano. Proc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je možnost, že jsem se zpletl457,14 %8,51 %  
Newím228,57 %4,26 %  
Stud114,29 %2,13 %  

Graf

20. Myslíte že bude paní profesorka spokojená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano47100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V současné době jste:

  • odpověď Student:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-20 na otázku 2. Kolik je vám let?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. JAké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. V současné době jste:

5. S kým žijete?

6. Myslíte, že jste snadno ovlivnitelný/á?

7. Kdo si myslíte, že vás dokáže nejvíce ovlivnit?

8. Kouříte?

9. Jak jste se dostal/a ke kouření?

12. Pijete alkohol? Jak často?

13. Proč požíváte alkohol?

14. Podle čeho si vybíráte alkohol?

15. Prohlížíte si reklamní letáky?

16. Vybíráte si kam půjdete nakupovat, podle slev co jste vyčetl/a z letáků?

17. Vybíráte si kam půjdete nakupovat, podle reklam v televizi, slibující nejnižší ceny?

18. Při vystupování z vlaku, víte na jakou stranu se vystupuje, ale skupinka cestujících stoji na špatné straně. Postavíte se za ně?

20. Myslíte že bude paní profesorka spokojená?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. JAké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. V současné době jste:

5. S kým žijete?

6. Myslíte, že jste snadno ovlivnitelný/á?

7. Kdo si myslíte, že vás dokáže nejvíce ovlivnit?

8. Kouříte?

9. Jak jste se dostal/a ke kouření?

12. Pijete alkohol? Jak často?

13. Proč požíváte alkohol?

14. Podle čeho si vybíráte alkohol?

15. Prohlížíte si reklamní letáky?

16. Vybíráte si kam půjdete nakupovat, podle slev co jste vyčetl/a z letáků?

17. Vybíráte si kam půjdete nakupovat, podle reklam v televizi, slibující nejnižší ceny?

18. Při vystupování z vlaku, víte na jakou stranu se vystupuje, ale skupinka cestujících stoji na špatné straně. Postavíte se za ně?

20. Myslíte že bude paní profesorka spokojená?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čepička, L.Působení vnějších vlivů na člověka (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pusobeni-vnejsich-vlivu-na-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.