Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama na internetu

Reklama na internetu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Necidová
Šetření:20. 02. 2011 - 01. 03. 2011
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění mého dotazníku, který mi poslouží jako praktická část k mé seminární práci na střední škole. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4856,47 %56,47 %  
TV, radio3136,47 %36,47 %  
Billboardy44,71 %4,71 %  
Poštovní schránka22,35 %2,35 %  

Graf

2. Vadí Vám reklamy na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5665,88 %65,88 %  
ne2934,12 %34,12 %  

Graf

3. Reagujete kliknutím na reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy5463,53 %63,53 %  
Ano, ale jen někdy3136,47 %36,47 %  

Graf

4. Považujete v dnešní době reklamu za nezbytnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5767,06 %67,06 %  
ne2832,94 %32,94 %  

Graf

5. Cítíte se být ovlivněn/a reklamou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4552,94 %52,94 %  
ano4047,06 %47,06 %  

Graf

6. Když dávají v TV reklamu, sledujete ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen někdy5665,88 %65,88 %  
Ne2225,88 %25,88 %  
Na TV se nedívám44,71 %4,71 %  
Ano33,53 %3,53 %  

Graf

7. Která složka reklamy na Vás působí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obraz (děj)3541,18 %41,18 %  
Hudba3136,47 %36,47 %  
nic33,53 %3,53 %  
Herci22,35 %2,35 %  
vtip22,35 %2,35 %  
Nic. Reklamy ignoruji.11,18 %1,18 %  
TV reklama je mé guilty pleasure, ale jinak nápad11,18 %1,18 %  
nová reklama11,18 %1,18 %  
příběh11,18 %1,18 %  
kombinace předchozích11,18 %1,18 %  
humor,pokud je11,18 %1,18 %  
žádná11,18 %1,18 %  
nápad,vtip11,18 %1,18 %  
hudba i děj, vtip, dobrý nápad11,18 %1,18 %  
Jednotlivé prvky nelze oddělit11,18 %1,18 %  
žádná složka11,18 %1,18 %  
vtip, hláška11,18 %1,18 %  

Graf

8. Měli jste, nebo máte vlastní reklamu na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7790,59 %90,59 %  
ano89,41 %9,41 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6475,29 %75,29 %  
Muž2124,71 %24,71 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 305767,06 %67,06 %  
16 - 201011,76 %11,76 %  
31 - 401011,76 %11,76 %  
41 a více78,24 %8,24 %  
0 - 1511,18 %1,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou?

2. Vadí Vám reklamy na internetu?

3. Reagujete kliknutím na reklamu?

4. Považujete v dnešní době reklamu za nezbytnou?

5. Cítíte se být ovlivněn/a reklamou?

6. Když dávají v TV reklamu, sledujete ji?

7. Která složka reklamy na Vás působí nejvíce?

8. Měli jste, nebo máte vlastní reklamu na internetu?

9. Pohlaví

10. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou?

2. Vadí Vám reklamy na internetu?

3. Reagujete kliknutím na reklamu?

4. Považujete v dnešní době reklamu za nezbytnou?

5. Cítíte se být ovlivněn/a reklamou?

6. Když dávají v TV reklamu, sledujete ji?

7. Která složka reklamy na Vás působí nejvíce?

8. Měli jste, nebo máte vlastní reklamu na internetu?

9. Pohlaví

10. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Necidová, S.Reklama na internetu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.