Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > RADON - nebezpečí ve vašem bytě

RADON - nebezpečí ve vašem bytě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Fojtíková
Šetření:04. 05. 2010 - 07. 05. 2010
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):40 / 37.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Radon je nedílnou součástí prostředí, ve kterém žijeme. Přináší do našeho života riziko, kterého si řada z nás není vědoma. Co o něm víme a umíme se před ním chránit? Na tyto otázky má odpovědět tento výzkum.

 

Odpovědi respondentů

1. Už jste někdy slyšeli slovo RADON?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3386,84 %84,62 %  
Nejsem si jista(a)37,89 %7,69 %  
NE25,26 %5,13 %  

Graf

2. Radon je ... (zaškrtněte zvolené možnosti)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Radioaktivní plyn3694,74 %92,31 %  
Něco jiného12,63 %2,56 %  
Lék12,63 %2,56 %  
Prášek na praní12,63 %2,56 %  

Graf

3. Tento rozhovor je o radioaktivním plynu RADON. Slyšeli jste už pojem RADON v této souvislosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, znám jej dobřeotázka č. 4, ANO, již jsem o něm něco slyšel(a)otázka č. 4, NE, o takovém plynu slyším poprvéotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, již jsem o něm něco slyšel(a)2360,53 %58,97 %  
ANO, znám jej dobře1128,95 %28,21 %  
NE, o takovém plynu slyším poprvé410,53 %10,26 %  

Graf

4. Uveďte prosím, kde všude jste o RADONU slyšeli? (označte všechny zdroje informací)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií (TV, rozhlas)1750 %43,59 %  
Ve škole1750 %43,59 %  
Od známých, příbuzných1750 %43,59 %  
Z tisku (denní tisk, časopisy)1544,12 %38,46 %  
Na internetu1235,29 %30,77 %  
Na úřadě617,65 %15,38 %  
V podstatě ze všech uvedených zdrojů 12,94 %2,56 %  

Graf

5. Označte prosím jeden zdroj, ze kterého jste získali nejvíce informací o RADONU

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole1338,24 %33,33 %  
Od známých, příbuzných926,47 %23,08 %  
Na internetu617,65 %15,38 %  
Z médií (TV, rozhlas)411,76 %10,26 %  
Z tisku (denní tisk, časopisy)12,94 %2,56 %  
od odborníků při stavbě domu12,94 %2,56 %  

Graf

6. Myslíte si, že je RADON přírodního původu, nebo je vyroben lidmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RADON je přírodního původu3284,21 %82,05 %  
RADON je vyroben lidmi615,79 %15,38 %  

Graf

7. Vyznačte, jak moc si jste svým tvrzením jist(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem si zcela jist(a)2565,79 %64,1 %  
nejsem si jist(a)923,68 %23,08 %  
odpověď hádám410,53 %10,26 %  

Graf

8. Odkud podle Vašeho názoru RADON pochází

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím513,51 %12,82 %  
z podloží25,41 %5,13 %  
ze země25,41 %5,13 %  
elektrárna12,7 %2,56 %  
přirozený rozpad prvků12,7 %2,56 %  
dceřinný produkt rozpadu radia12,7 %2,56 %  
zeme12,7 %2,56 %  
nevím přesně12,7 %2,56 %  
nechapu otazku12,7 %2,56 %  
Člen rozpadové řady, výsledek rozpadu radia12,7 %2,56 %  
ostatní odpovědi z půdy, vody
nerozumím dotazu
uolňuje se z horniny
z r(á)dia :)
Od Boha, jako všechno.
Netusim
rozpadem radia a uranu
Byl objeven při zkoumání rozapadu radia.
netuším, někde ze země :)
rozpadem radioaktivních prvků v horninovém podloží
ze země, podzemní vody?
produkt radioaktivního rozpadu uranu a radia
elektrické přístroje?????, nevim
doluje se, z půdy
Je odnětá z nějakého kamene
nechápu otázku, ale snad ze zemské kůry?
z půdy
Vzniká rozpadem Radia
Nemecko
od skritku
z planety země
2156,76 %53,85 % 

Graf

9. Vyznačte, jak moc si jste svým tvrzením jist(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem si zcela jist(a)2569,44 %64,1 %  
nejsem si jist(a)719,44 %17,95 %  
odpověď hádám411,11 %10,26 %  

Graf

10. Kde byste se podle Vašeho názoru mohli setkat s vysokým výskytem RADONU? (můžete označit více možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve sklepích a podzemních prostorách3078,95 %76,92 %  
v domech v přízemních podlažích2668,42 %66,67 %  
ve volné přírodě (v lese, na louce)923,68 %23,08 %  
ve městě, na ulici718,42 %17,95 %  
v domech ve vyšších podlažích718,42 %17,95 %  

Graf

11. Vyznačte, jak moc si jste svým tvrzením jist(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem si zcela jist(a)1744,74 %43,59 %  
nejsem si jist(a)1539,47 %38,46 %  
odpověď hádám615,79 %15,38 %  

Graf

12. Domníváte se, že by RADON mohl poškodit Vaše zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3797,37 %94,87 %  
NE12,63 %2,56 %  

Graf

13. Vyznačte, jak moc si jste svým tvrzením jist(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem si zcela jist(a)2771,05 %69,23 %  
nejsem si jist(a)615,79 %15,38 %  
odpověď hádám513,16 %12,82 %  

Graf

14. RADON může způsobit ...(zvolené možnosti zaškrtněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rakovinu plic3386,84 %84,62 %  
nevolnosti1436,84 %35,9 %  
migrénu923,68 %23,08 %  
kožní problémy821,05 %20,51 %  
srdeční onemocnění615,79 %15,38 %  
nevím12,63 %2,56 %  

Graf

15. Vyznačte, jak moc si jste svým tvrzením jist(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jist(a)1539,47 %38,46 %  
jsem si zcela jist(a)1436,84 %35,9 %  
odpověď hádám923,68 %23,08 %  

Graf

16. V důsledku vdechování RADONU ve velkém množství se zvyšuje pravděpodobnost výskytu rakoviny plic. Jiné zdravotní problémy nebyly v souvislosti s RADONEM prokázány. Mohou se podle Vašeho názoru zvyšovat zdravotní komplikace související s RADONEM v souvislosti s kouřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3386,84 %84,62 %  
NE513,16 %12,82 %  

Graf

17. Vyznačte, jak moc si jste svým tvrzením jist(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jist(a)1539,47 %38,46 %  
odpověď hádám1231,58 %30,77 %  
jsem si zcela jist(a)1128,95 %28,21 %  

Graf

18. Na základě epidemiologických studií se odhaduje, že v souvislosti s vdechováním RADONU dochází v ČR každý rok k předčasnému úmrtí řady osob. Pokuste se odhadnout, ke kolik úmrtím kvůli RADONU každým rokem asi dojde. Jsou jich

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 1001744,74 %43,59 %  
101 - 10001539,47 %38,46 %  
1 - 10410,53 %10,26 %  
více než 100025,26 %5,13 %  

Graf

19. Vyznačte, jak moc si jste svým tvrzením jist(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpověď hádám2771,05 %69,23 %  
nejsem si jist(a)821,05 %20,51 %  
jsem si zcela jist(a)37,89 %7,69 %  

Graf

20. Jaký zdroj záření může podle Vašeho názoru nejvíce poškodit zdraví obyvatelstva? 1 označte ten nejzávažnější, čísly 2 - 5 postupně další podle klesající závažnosti.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Radon2.3241.192
UV/sluneční záření2.4051.917
Lékařská vyšetření (RTG, CT)31.459
Jaderné elektrárny za běžného provozu3.9191.75
Kosmické záření3.3511.904

Graf

21. Vyznačte, jak moc si jste svým tvrzením jist(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jist(a)1848,65 %46,15 %  
odpověď hádám1540,54 %38,46 %  
jsem si zcela jist(a)410,81 %10,26 %  

Graf

22. Domníváte se, že zjistit množství RADONU v domě je snadné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2257,89 %56,41 %  
Nevím923,68 %23,08 %  
NE718,42 %17,95 %  

Graf

23. Víte, jak byste měli postupovat, abyste zjistili množství RADONU ve Vašem domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 24, NEotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2052,63 %51,28 %  
ANO1847,37 %46,15 %  

Graf

24. Kdo by Vám takové měření zajistil?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromá firma950 %23,08 %  
Státní instituce633,33 %15,38 %  
SÚRO15,56 %2,56 %  
Místní úřad15,56 %2,56 %  
google15,56 %2,56 %  

Graf

25. Víte, zda je stanovena doporučená maximální hodnota pro množství RADONU v domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 26, NEotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1950 %48,72 %  
ANO1950 %48,72 %  

Graf

26. Jaká je její hodnota?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200342,86 %7,69 %  
-5114,29 %2,56 %  
0114,29 %2,56 %  
4114,29 %2,56 %  
100114,29 %2,56 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:99.86
Minimum:-5
Maximum:200
Variační rozpětí:205
Rozptyl:10040.14
Směrodatná odchylka:100.2
Medián:100
Modus:200

Graf

27. Chtěli byste vědět, kolik je RADONU ve Vašem bytě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO1642,11 %41,03 %  
Rozhodně ANO1026,32 %25,64 %  
Spíše NE821,05 %20,51 %  
Rozhodně NE410,53 %10,26 %  

Graf

28. Slyšeli jste už o tom, že je možné množství RADONU v bytě snížit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2155,26 %53,85 %  
NE1744,74 %43,59 %  

Graf

29. V některých domech v ČR jsou velmi vysoké koncentrace RADONU. Existují technická opatření, která trvale odstraní RADON z objektu. Jejich cena se pohybuje mezi 100 000 a 200 000 korunami. Stavební práce v objektu trvají týden a většinou vůbec nezasahují do interiéru objektu. Náklady spojené s provozem opatření činí asi 2 000 korun ročně. Opatření zároveň zamezuje možnému vlhnutí objektu. Představte si, že se při měření ve Vašem bytě nalezly velmi vysoké koncentrace RADONU. Měli byste zájem protiradonová opatření ve svém bytě provést, pokud by byly hrazeny státní dotací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě bychom opatření provedli2257,89 %56,41 %  
Spíše bychom opatření provedli1026,32 %25,64 %  
Určitě bychom opatření neprovedli410,53 %10,26 %  
Spíše bychom opatření neprovedli25,26 %5,13 %  

Graf

30. Měli byste zájem opatření provést, pokud byste je museli financovat sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše bychom opatření provedli1642,11 %41,03 %  
Spíše bychom opatření neprovedli821,05 %20,51 %  
Určitě bychom opatření neprovedli718,42 %17,95 %  
Určitě bychom opatření provedli718,42 %17,95 %  

Graf

31. Jakou sumu byste byli ochotni vy sami maximálně zaplatit za takové protiradonové opatření, které by velmi vysoké koncentrace RADONU snížilo na obvyklou úroveň? Uveďte prosím částku v korunách

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10000513,51 %12,82 %  
20000410,81 %10,26 %  
5000410,81 %10,26 %  
50000410,81 %10,26 %  
038,11 %7,69 %  
10000038,11 %7,69 %  
6000025,41 %5,13 %  
100025,41 %5,13 %  
3000025,41 %5,13 %  
700025,41 %5,13 %  
ostatní odpovědi 200000
4000
50.000
15000
00000000000000000000000000000000000000000000
10
616,22 %15,38 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24716
Minimum:0
Maximum:100000
Variační rozpětí:100000
Rozptyl:887064107.06
Směrodatná odchylka:29783.62
Medián:10000
Modus:10000

Graf

32. Uveďte prosím své pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2052,63 %51,28 %  
Muž1847,37 %46,15 %  

Graf

33. Uveďte prosím Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28410,81 %10,26 %  
27410,81 %10,26 %  
26410,81 %10,26 %  
2538,11 %7,69 %  
3538,11 %7,69 %  
2338,11 %7,69 %  
4825,41 %5,13 %  
4025,41 %5,13 %  
3025,41 %5,13 %  
1925,41 %5,13 %  
ostatní odpovědi 22
54
33
36
47
45
24
29
821,62 %20,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.4
Minimum:19
Maximum:48
Variační rozpětí:29
Rozptyl:59.89
Směrodatná odchylka:7.74
Medián:28
Modus:28

Graf

34. Typ bytu, ve kterém žijete

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byt2463,16 %61,54 %  
samostatný rodinný dům923,68 %23,08 %  
činžovní dům12,63 %2,56 %  
řadový rodinný dům12,63 %2,56 %  
cihlový dům12,63 %2,56 %  
bytový dům12,63 %2,56 %  
dom12,63 %2,56 %  

Graf

35. Vlastnictví bytu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní 2155,26 %53,85 %  
u majitele (včetně pronájmu)1231,58 %30,77 %  
družstevní37,89 %7,69 %  
města12,63 %2,56 %  
v dome12,63 %2,56 %  

Graf

36. Kouříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem nekouřil(a)1951,35 %48,72 %  
Kouřil(a) jsem, ale přestal(a) jsem1027,03 %25,64 %  
Ano821,62 %20,51 %  

Graf

37. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola2052,63 %51,28 %  
střední škola1539,47 %38,46 %  
základní škola25,26 %5,13 %  
vyučení12,63 %2,56 %  

Graf

38. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 000 - 50 000 Kč1954,29 %48,72 %  
do 25 000 Kč822,86 %20,51 %  
50 000 - 75 000 Kč720 %17,95 %  
více než 75 000 Kč12,86 %2,56 %  

Graf

39. Velikost Vašeho bydliště

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 000 obyvatel2055,56 %51,28 %  
20 001- 100 000 obyvatel 513,89 %12,82 %  
do 500 obyvatel411,11 %10,26 %  
5001 - 20 000 obyvatel38,33 %7,69 %  
501 - 2000 obyvatel38,33 %7,69 %  
2001 - 5000 obyvatel12,78 %2,56 %  

Graf

40. Kraj, ve kterém žijete

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1441,18 %35,9 %  
Jihočeský411,76 %10,26 %  
Středočeský38,82 %7,69 %  
pce12,94 %2,56 %  
Tábor12,94 %2,56 %  
Jihomoravský12,94 %2,56 %  
Pardubický12,94 %2,56 %  
západočeský12,94 %2,56 %  
hl.m.Praha12,94 %2,56 %  
Nitriansky, Slovensko12,94 %2,56 %  
ostatní odpovědi Moravskoslezský
plzenský
Liberecký...PS:Na příjem domácnosti se neptá!!
Liberecký
Banskobystrický
zlínský
617,65 %15,38 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Fojtíková, I.RADON - nebezpečí ve vašem bytě (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://radon-nebezpeci-ve-vasem-byte.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.