Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rasismus ve společnosti

Rasismus ve společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Burešová
Šetření:22. 03. 2012 - 26. 03. 2012
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ctěla bych poprosit o vyplnění mého dotazníku, který potřebuji pro svou bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená pojem rasismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano159100 %100 %  

Graf

2. Myslíte si, že rasismus je v našem státě aktuální problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12981,13 %81,13 %  
Ne3018,87 %18,87 %  

Graf

3. Setkali jste se vy nebo někdo z vašeho okolí s projevy rasismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy10465,41 %65,41 %  
Často3723,27 %23,27 %  
Ne 1811,32 %11,32 %  

Graf

4. Vadilo by vám mít za souseda příslušníka jiné etnické rasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11069,18 %69,18 %  
Ano4930,82 %30,82 %  

Graf

5. Seřaďte menšiny, dle vašeho názoru od nejvíce kladné k nejvíce záporné?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Romové7.0943.469
Vietnamci3.7363.716
Slováci1.9252.875
Ukrajinci5.1512.355
Poláci3.4972.552
Afričané3.7613.15
Rusové5.0692.907
Arabové5.7673.122

Graf

6. Cítíte se býti rasistou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy7345,91 %45,91 %  
Ne7044,03 %44,03 %  
Ano1610,06 %10,06 %  

Graf

7. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny měl za přítele nebo manžela příslušníka jiné rasy či etnické skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13081,76 %81,76 %  
Ano2918,24 %18,24 %  

Graf

8. Jak vnímáte Romy žijící na území ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záporně11270,44 %70,44 %  
Neutrálně4427,67 %27,67 %  
Kladně31,89 %1,89 %  

Graf

9. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10666,67 %66,67 %  
Muž5333,33 %33,33 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
223018,87 %18,87 %  
232314,47 %14,47 %  
252012,58 %12,58 %  
24138,18 %8,18 %  
21127,55 %7,55 %  
1895,66 %5,66 %  
1985,03 %5,03 %  
2074,4 %4,4 %  
2853,14 %3,14 %  
4042,52 %2,52 %  
ostatní odpovědi 27
26
30
45
31
15
17
16
42
38
35
32
37
63
39
29
14
2817,61 %17,61 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.48
Minimum:18
Maximum:40
Variační rozpětí:22
Rozptyl:15.43
Směrodatná odchylka:3.93
Medián:23
Modus:22

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou9157,23 %57,23 %  
Vysokoškolsk4226,42 %26,42 %  
Základní148,81 %8,81 %  
Středoškolské127,55 %7,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Váš věk?

  • odpověď < 14 - 21 >:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co znamená pojem rasismus?

2. Myslíte si, že rasismus je v našem státě aktuální problém?

3. Setkali jste se vy nebo někdo z vašeho okolí s projevy rasismu?

4. Vadilo by vám mít za souseda příslušníka jiné etnické rasy?

5. Seřaďte menšiny, dle vašeho názoru od nejvíce kladné k nejvíce záporné?

6. Cítíte se býti rasistou?

7. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny měl za přítele nebo manžela příslušníka jiné rasy či etnické skupiny?

8. Jak vnímáte Romy žijící na území ČR?

9. Jste?

10. Váš věk?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co znamená pojem rasismus?

2. Myslíte si, že rasismus je v našem státě aktuální problém?

3. Setkali jste se vy nebo někdo z vašeho okolí s projevy rasismu?

4. Vadilo by vám mít za souseda příslušníka jiné etnické rasy?

5. Seřaďte menšiny, dle vašeho názoru od nejvíce kladné k nejvíce záporné?

6. Cítíte se býti rasistou?

7. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny měl za přítele nebo manžela příslušníka jiné rasy či etnické skupiny?

8. Jak vnímáte Romy žijící na území ČR?

9. Jste?

10. Váš věk?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Burešová, K.Rasismus ve společnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rasismus-ve-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.