Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rasová diskriminace v ČR

Rasová diskriminace v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Vyhnánková
Šetření:27. 02. 2013 - 03. 03. 2013
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka Vysoké školy Karla Engliše a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který se týká rasové diskriminace v ČR. Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie. Dotazník obsahuje 15 otázek a jeho vyplnění zabere přibližně 3 minuty. Tento dotazník se stane součástí mé práce do předmětu Sociologie.

Odpovědi respondentů

1. Pomohli byste člověku, který by se stal obětí rasové diskriminace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8181,82 %81,82 %  
ne1818,18 %18,18 %  

Graf

2. Vadí Vám skupiny osob, které veřejně propagují rasismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5252,53 %52,53 %  
spíše ano2626,26 %26,26 %  
spíše ne1515,15 %15,15 %  
ne66,06 %6,06 %  

Graf

3. Jaká skupina osob je podle Vás nejvíce diskriminovaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové5454,55 %54,55 %  
Jiní2121,21 %21,21 %  
Černoši1515,15 %15,15 %  
Vietnamci99,09 %9,09 %  

Graf

4. Připadá Vám, že média nebo jiné sdělovací prostředky propagují rasismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6868,69 %68,69 %  
ano3131,31 %31,31 %  

Graf

5. Vadilo by Vám pracovat společně s člověkem jiné národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6363,64 %63,64 %  
spíše ne2828,28 %28,28 %  
spíše ano66,06 %6,06 %  
ano22,02 %2,02 %  

Graf

6. Myslíte si, že se český stát dostatečně zabývá problémem rasové diskriminace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7070,71 %70,71 %  
ano2929,29 %29,29 %  

Graf

7. Jaký zaujímáte postoj vůči Romům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní4747,47 %47,47 %  
rozhodně negativní2828,28 %28,28 %  
spíše pozitivní2424,24 %24,24 %  

Graf

8. Myslíte si, že Romové jsou znevýhodněni při hledání práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5050,51 %50,51 %  
ne4949,49 %49,49 %  

Graf

9. Myslíte si, že tresty za rasově motivované činy jsou dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6060,61 %60,61 %  
ano3939,39 %39,39 %  

Graf

10. Znáte osobně nějakého člověka, který je rasově předpojatý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7878,79 %78,79 %  
ne2121,21 %21,21 %  

Graf

11. Byli jste někdy osobně svědky rasové diskriminace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5252,53 %52,53 %  
ano4747,47 %47,47 %  

Graf

12. Máte dojem, že roste počet rasově motivovaných činů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6161,62 %61,62 %  
ne3838,38 %38,38 %  

Graf

13. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-407171,72 %71,72 %  
0-192020,2 %20,2 %  
41 a více88,08 %8,08 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou5858,59 %58,59 %  
VOŠ/VŠ2626,26 %26,26 %  
základní1010,1 %10,1 %  
střední škola bez maturity - výuční list55,05 %5,05 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7474,75 %74,75 %  
muž2525,25 %25,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pomohli byste člověku, který by se stal obětí rasové diskriminace?

2. Vadí Vám skupiny osob, které veřejně propagují rasismus?

3. Jaká skupina osob je podle Vás nejvíce diskriminovaná?

4. Připadá Vám, že média nebo jiné sdělovací prostředky propagují rasismus?

5. Vadilo by Vám pracovat společně s člověkem jiné národnosti?

6. Myslíte si, že se český stát dostatečně zabývá problémem rasové diskriminace?

7. Jaký zaujímáte postoj vůči Romům?

8. Myslíte si, že Romové jsou znevýhodněni při hledání práce?

9. Myslíte si, že tresty za rasově motivované činy jsou dostatečné?

10. Znáte osobně nějakého člověka, který je rasově předpojatý?

11. Byli jste někdy osobně svědky rasové diskriminace?

12. Máte dojem, že roste počet rasově motivovaných činů?

13. Váš věk:

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pomohli byste člověku, který by se stal obětí rasové diskriminace?

2. Vadí Vám skupiny osob, které veřejně propagují rasismus?

3. Jaká skupina osob je podle Vás nejvíce diskriminovaná?

4. Připadá Vám, že média nebo jiné sdělovací prostředky propagují rasismus?

5. Vadilo by Vám pracovat společně s člověkem jiné národnosti?

6. Myslíte si, že se český stát dostatečně zabývá problémem rasové diskriminace?

7. Jaký zaujímáte postoj vůči Romům?

8. Myslíte si, že Romové jsou znevýhodněni při hledání práce?

9. Myslíte si, že tresty za rasově motivované činy jsou dostatečné?

10. Znáte osobně nějakého člověka, který je rasově předpojatý?

11. Byli jste někdy osobně svědky rasové diskriminace?

12. Máte dojem, že roste počet rasově motivovaných činů?

13. Váš věk:

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vyhnánková, T.Rasová diskriminace v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://rasova-diskriminace-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.