Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > REAKCE PACIENTŮ NA REGULAČNÍ POPLATKY

REAKCE PACIENTŮ NA REGULAČNÍ POPLATKY

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Stanislav Vaculík
Šetření:11. 02. 2011 - 21. 02. 2011
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentem a pro účely své diplomové práce se chci pokusit kvantifikovat reakci pacientů na zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Cílem práce je ověřit hypotézu, že i když v důsledku regulačních poplatků, došlo k poklesu na straně spotřeby, zdravotnický systém negeneroval pokles nákladů v oblastech, kterých se regulace bezprostředně dotýká. Předem děkuji za Váš čas a odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Ovlivnilo zavedení regulačních poplatků Vaše rozhodnutí o odložení návštěvy Vašeho obvodního lékaře s odůvodněním, že počkáte, až budou příznaky nemoci výraznější?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4472,13 %72,13 %  
spíše nesouhlasím813,11 %13,11 %  
spíše souhlasím58,2 %8,2 %  
souhlasím34,92 %4,92 %  
nevím11,64 %1,64 %  

Graf

2. Předzásobil (la) jste se na konci roku 2007 léky z důvodu plánovaného zavedení regulačních poplatků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5285,25 %85,25 %  
souhlasím46,56 %6,56 %  
spíše nesouhlasím46,56 %6,56 %  
nevím11,64 %1,64 %  

Graf

3. Přiměl Vás poplatek za položku na recept přemýšlet o množství balení léků, které Vám lékař předepisuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3760,66 %60,66 %  
spíše souhlasím1016,39 %16,39 %  
spíše nesouhlasím711,48 %11,48 %  
souhlasím69,84 %9,84 %  
nevím11,64 %1,64 %  

Graf

4. Je regulační poplatek za položku na receptu příčinou dotazu na lékaře s cílem získat podrobnější a přesnější informace o lécích, které Vám lékař předepisuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2947,54 %47,54 %  
spíše souhlasím1219,67 %19,67 %  
spíše nesouhlasím813,11 %13,11 %  
nevím69,84 %9,84 %  
souhlasím69,84 %9,84 %  

Graf

5. Ovlivnil regulační poplatek za pobyt v nemocnici Vaši snahu (v případě, že jste byl (la) po zavedení regulačního poplatku hospitalizován (na) o co nejkratší dobu hospitalizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2439,34 %39,34 %  
nevím1321,31 %21,31 %  
souhlasím914,75 %14,75 %  
spíše nesouhlasím813,11 %13,11 %  
spíše souhlasím711,48 %11,48 %  

Graf

6. Ovlivnil regulační poplatek za návštěvu pohotovosti Vaše rozhodnutí odložit návštěvu lékaře na ordinační hodiny Vašeho praktického lékaře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3150,82 %50,82 %  
spíše nesouhlasím1016,39 %16,39 %  
souhlasím813,11 %13,11 %  
nevím711,48 %11,48 %  
spíše souhlasím58,2 %8,2 %  

Graf

7. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3963,93 %63,93 %  
muž2236,07 %36,07 %  

Graf

8. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 443049,18 %49,18 %  
18 - 242439,34 %39,34 %  
45 - 6058,2 %8,2 %  
do 1823,28 %3,28 %  

Graf

9. Považujete svůj příjem za ....

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrný2848,28 %45,9 %  
podprůměrný2441,38 %39,34 %  
nadrpůměrný610,34 %9,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ovlivnilo zavedení regulačních poplatků Vaše rozhodnutí o odložení návštěvy Vašeho obvodního lékaře s odůvodněním, že počkáte, až budou příznaky nemoci výraznější?

2. Předzásobil (la) jste se na konci roku 2007 léky z důvodu plánovaného zavedení regulačních poplatků?

3. Přiměl Vás poplatek za položku na recept přemýšlet o množství balení léků, které Vám lékař předepisuje?

4. Je regulační poplatek za položku na receptu příčinou dotazu na lékaře s cílem získat podrobnější a přesnější informace o lécích, které Vám lékař předepisuje?

5. Ovlivnil regulační poplatek za pobyt v nemocnici Vaši snahu (v případě, že jste byl (la) po zavedení regulačního poplatku hospitalizován (na) o co nejkratší dobu hospitalizace?

6. Ovlivnil regulační poplatek za návštěvu pohotovosti Vaše rozhodnutí odložit návštěvu lékaře na ordinační hodiny Vašeho praktického lékaře?

7. Pohlaví

8. Věk

9. Považujete svůj příjem za ....

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ovlivnilo zavedení regulačních poplatků Vaše rozhodnutí o odložení návštěvy Vašeho obvodního lékaře s odůvodněním, že počkáte, až budou příznaky nemoci výraznější?

2. Předzásobil (la) jste se na konci roku 2007 léky z důvodu plánovaného zavedení regulačních poplatků?

3. Přiměl Vás poplatek za položku na recept přemýšlet o množství balení léků, které Vám lékař předepisuje?

4. Je regulační poplatek za položku na receptu příčinou dotazu na lékaře s cílem získat podrobnější a přesnější informace o lécích, které Vám lékař předepisuje?

5. Ovlivnil regulační poplatek za pobyt v nemocnici Vaši snahu (v případě, že jste byl (la) po zavedení regulačního poplatku hospitalizován (na) o co nejkratší dobu hospitalizace?

6. Ovlivnil regulační poplatek za návštěvu pohotovosti Vaše rozhodnutí odložit návštěvu lékaře na ordinační hodiny Vašeho praktického lékaře?

7. Pohlaví

8. Věk

9. Považujete svůj příjem za ....

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaculík, S.REAKCE PACIENTŮ NA REGULAČNÍ POPLATKY (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://reakce-pacientu-na-regulacni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.