Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reakce pedagogů na integraci zdravotně postižených

Reakce pedagogů na integraci zdravotně postižených

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Laura De Luca
Šetření:31. 05. 2021 - 14. 06. 2021
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník je určen pro pegagické pracovníky, kteří pracuji se zdravotně postiženým žákem. Cílem je zajistit úspěšnou integraci zdravotně postižených žáků.

Odpovědi respondentů

1. Na které škole působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škole457,14 %57,14 %  
Střední škole342,86 %42,86 %  

Graf

2. Jak se stavíte k integraci zdravotně postižených žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně571,43 %71,43 %  
Negativně228,57 %28,57 %  

Graf

3. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči integrovaného žáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohlo by to být lepší457,14 %57,14 %  
Dobře228,57 %28,57 %  
Velmi dobře114,29 %14,29 %  

Graf

4. Myslíte si, že žáky pozitivně ovlivňuje mít ve třídě integrovaného žáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne342,86 %42,86 %  
Ano228,57 %28,57 %  
Možná228,57 %28,57 %  

Graf

5. Je podle Vašeho názoru vaše škola připravena na integraci žáků se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano571,43 %71,43 %  
Ne228,57 %28,57 %  

Graf

6. Konzultujete výchovné problémy integrovaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano685,71 %85,71 %  
Ne114,29 %14,29 %  

Graf

7. Musíte integrovanému žákovi chystat kompenzační pomůcky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano457,14 %57,14 %  
Ne228,57 %28,57 %  
Občas114,29 %14,29 %  

Graf

8. Jak hodnotíte spolupráci s asistentkou pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobře571,43 %71,43 %  
Dobře228,57 %28,57 %  

Graf

9. Jak hodnotíte spoluprací se speciálním pedagogickým centrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře457,14 %57,14 %  
Špatně228,57 %28,57 %  
Velmi dobře114,29 %14,29 %  

Graf

10. Myslíte si, že se integrovaný žák cítí ve třídě dobře a bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem si jistý, vyskytují se občas problémy457,14 %57,14 %  
Určitě ano, žák se všemi bez problémů vychází228,57 %28,57 %  
Ano114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

De Luca, L.Reakce pedagogů na integraci zdravotně postižených (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://reakce-pedagogu-na-integraci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.