Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reakce zdravotně postiženého žáka na integraci

Reakce zdravotně postiženého žáka na integraci

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Laura De Luca
Šetření:31. 05. 2021 - 14. 06. 2021
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, cílem tohoto dotazníku je zajištění lepší integrace.

Odpovědi respondentů

1. Jakou školu navštěvuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední školu480 %80 %  
Základní školu120 %20 %  

Graf

2. Jak se ve třídě cítíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobře360 %60 %  
Dobře120 %20 %  
Mohlo by to být lepší120 %20 %  

Graf

3. Jak vycházíš s ostatními spolužáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobře360 %60 %  
Dobře120 %20 %  
Mohlo by to být lepší120 %20 %  

Graf

4. Máš ve škole kamarády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, více než jednoho480 %80 %  
Ano, jednoho120 %20 %  

Graf

5. Pomáhají ti rodiče s domácí přípravou do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano240 %40 %  
Odmítám jejich pomoc120 %20 %  
Ne120 %20 %  
Občas120 %20 %  

Graf

6. Jsou učitelé schopni ti s čímkoliv pomoci/poradit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano480 %80 %  
Občas120 %20 %  

Graf

7. Pomáhají ti rady ze speciálně pedagogického centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas360 %60 %  
Ne120 %20 %  
Ano120 %20 %  

Graf

8. Účastníš se zájmových aktivit v rámci školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano360 %60 %  
Ne240 %40 %  

Graf

9. Co máš ve škole nejraději?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přestávky133,33 %20 %  
Odpovědi je z 80. let, kdy jsem chodil na gymnázium a trpěl epilepsií, i když záchvatů bylo málo, kamarádi o tom věděli. Pomoc učitelů ani rodičů jsem nepotřeboval. :-)133,33 %20 %  
Přátelský a přístup pedagogů , spolužáků , ale I vedení školy . Mají zkušenosti s procesem integrace .Navštěvuji státní obchodní akademí . 133,33 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

De Luca, L.Reakce zdravotně postiženého žáka na integraci (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://reakce-zdravotne-postizeneho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.