Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řeč těla

Řeč těla

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Samková
Šetření:24. 04. 2012 - 25. 04. 2012
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pracuji na seminární práci a tento dotazník potřebuju k její praktické části. Týká se neverbální komunikace, tedy řeči těla.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5577,46 %77,46 %  
Muž1622,54 %22,54 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-29 let6287,32 %87,32 %  
0-18 let57,04 %7,04 %  
29-40 let22,82 %2,82 %  
41-60 let22,82 %2,82 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší doažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5070,42 %70,42 %  
Středoškolské912,68 %12,68 %  
Vysokoškolské79,86 %9,86 %  
Základní34,23 %4,23 %  
Vyšší11,41 %1,41 %  
Učňovské11,41 %1,41 %  

Graf

4. Víte, co je neverbální komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6692,96 %92,96 %  
Ne57,04 %7,04 %  

Graf

5. Čím si myslíte, že se neverbální komunikace zabývá?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi něco s vyjadřováním pohybu

Dorozumět se pomocí gest a tak.

gesta, mimika

gestika, haptika, mimika, oční kontakt, pauzy v řeči, proxemika, postoj, ...

gesty

gesty, grimasami, pohledy

Gesty, mimikami,...

gesty, mimikou

gesty, mimikou

gesty, mimikou

gesty, postoji, výrazem tváře

Je to řeč těla, neboli jak komunikujeme aníž by jsme použily hlasivky.

Jedná se o řeč těla.

jinou než mluvenou komunikací

komunikace pomocí gest, mimiky, dotyky..

komunikací beze slov

komunikačními prostředky, které nesouvisí s řečí (mimika, gestikulace, postoj, tón hlasu,...).

Mimika, gesta, postoje, vzhled

Mimika, gesta, řečí těla apod.

mimika, gestikulace

mimika, gestikulace, pohyby atd.

mimika, oční kontakt, gestikulace

mimikou a gesty

mimoslovní komunikací tzv. řečí těla

mluvou beze slov-gesta, mimikry...

myslim že to je převážně mluva obličejem....mimika

Myslím,že to je řeč těla

neverbálními projevy člověka ;)

Nevim, asi nějakými postoji

pohled

pohyby těla, gestikulace

pohyby těla, očí, rukou, rudnutí

pohyby těla,mimika obličeje

Postoje, gestikulace, mimika...

posunky, gesty, postoji člověka

Posunky, gesty.

projevem celého těla při komunikaci - postoj, pohyby, atd...

Reci tela

řeč těla

řeč těla

řečí těla

řečí těla

řečí těla

řečí těla

řečí těla

řečí těla

řečí těla

řečí těla

řečí těla

řečí těla

řečí těla

Řečí těla (gesta, mimika, postoje, apod)

řečí těla (mimika obličeje, pohyby, gestikulace)

řečí těla, pohyby

Řečí těla. Mimoslovní sdělení, která člověk předává vědomě a někdy i nevědomě.

se zabývá našimi gesty, třeba tím co vypovídají naše ruce svými pohyby

Studiem toho, co vyjadřujeme chováním a pohyby těla

studuje způsob a osah předávání informací mezi lidmi v podobě držení těla, gest, očního kontaktu, vzdálenosti zůčastněných...

Tím jak se člověk projevuje když mluví.

třeba znaková řeč, kouřové signály.:))

tvl to sou otázky:D gesty, posunky a tak :D

všechno krom mluvení a psaní třeba jako mimika

Vyjadřováním pocitů beze slov :)

Vyjadřováním se jinými způsoby než používáním slov (tj.mluvení, psaní, konkrétní vyjadřování pomocí vět)

výrazem ve tváři

výrazy v obličeji, postoj ale i gesta jako např. Kalousku jsi jednička

Zabývá se mimikou, proxemikou, kinezikou atd.

zabývá se řečí těla, mimikou obličeje, pohledy, vzhledem

Zabývá se tím, že je to mimo slovní řeč, tzn. gesty, dotyky, pohyb obličeje, jak jiné osobě můžeme něco sdělit i bez slov.

zabývá se vyjádřením potřeby, nápadu, pocitů beze slov

zahrnuje signály vysílané tělem při komunikaci, zahrnuje gesta, mimiku, kožní projevy jako zčervenání apod.

6. Všímli jste si na sobě, že jste použili nějaké gesto, aniž byste si to uvědomili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5374,65 %74,65 %  
Ne1825,35 %25,35 %  

Graf

7. Jaké to bylo gesto?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohyb rukou26,25 %2,82 %  
mávání rukama26,25 %2,82 %  
mnutí rukou13,13 %1,41 %  
gestikulace rukou13,13 %1,41 %  
pohyby rukou13,13 %1,41 %  
gestikulace rukou, pocení dlaní, grimasy13,13 %1,41 %  
pořát dělám nějaké gesta,aspoň myslim13,13 %1,41 %  
To, už nevim13,13 %1,41 %  
ukazování rukou....13,13 %1,41 %  
zvednutí tramen13,13 %1,41 %  
ostatní odpovědi zvedání obočí
nevědomé sahání za krk
Mávání rukou, když něco vysvětluji.
palec nahoru, pojď sem, a mnoho dalších
koulení očí
vztyčenej prostředníček :D
Různé pohyby rukama, když si pomáhám při mluvení a vysvětlování.
např. spojení rukou před sebou, i když jsem mluvila s blízkou osobou a jednalo se o důvěryhodný rozhovor. Ruce před sebou singalizují neotevřenost.
Dotyk rtů, promnutí vlasů apod.
rozhazování rukama při mluvení
Upozornili mně na to blízcí, že když se mi něco nelíbí, sevřu ústa
Zkřízené ruce na prsou, hraní si s vlasy apod.
kousání do rtu
když lžu, snažím se dívat do očí, ale občas to nejde
ohrnování rtu
jakékoliv
založení rukou - obranné/odmítavé gesto
hraní s prstýnkem
zkřížení rukou na hrudi, zdvižení obočí, převrácení očí, atd.
kousnutí do rtu
2062,5 %28,17 % 

Graf

8. Všímáte si na ostatních, jaká používají gesta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6794,37 %94,37 %  
Ne45,63 %5,63 %  

Graf

9. Poznali jste, když vám někdo lhal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6084,51 %84,51 %  
Ne1115,49 %15,49 %  

Graf

10. Z čeho jste usoudili, že neříká pravdu ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

věděl jsem že je to lež

Byl nervózní

byl nervózní

červenal se, choval se jinak než jindy

Červenal se, klepali se mu ruce

chování

Intuice, změna běžného chování

je nervozní, odpověď není přímá

Jinak se zatvářil a pak jsem se to od ostatních dozvěděla,že to tak nebylo.

klopení očí, jiný tón v hlase

Koktal a cukal pohledem

kroucení vlasů, roztěkaný pohled, pomlky ve větách

křížil ruce

měl špatnej poker face

mne si ruce

Myslel jsem si to

na jednoduchou otázku,složitá odpovět.např..ale je toho určitě víc.jako pohled do očí...vše prozradí.

Např. když pár lidí lže, tak si s něčím hraje, např. pramen vlasů, klíče cokoliv, nebo nedívá se ti do očí, začne více mrkat, potí se a je to dost u lidí individuální, někteří lidé jsou herci na kterých to nelze poznat ale na některých je to jasné jak jsem vypsala pár věcí.

nedívá se do očí

nedíval se mi do očí

nedíval si mi do očí

Nejčastěji neudržují oční kontakt a jsou nervózní.

nejistý pohled, nápadné zvednutí dlaní vzhůru, přehnané sahání si na obličej

nekouká do očí, koktá

podle mimiky obličeje, práce rukou

Podle očí a úst.

podle řeči těla, pohledu

podle výrazu v očích

pohyb očí

pozvedl obočí, nedíval se mi zpříma do očí

prostě sem to poznal

Protože se mi nedíval do očí.

protože ten dotyčný lže pořád a každému

sahá si na nos, na ucho, uhýbá pohledem, rukami si kryje horní část těla, dává si ruce před ústa, falešně se ušklíbá

Sahá si na nos, nedívá se do očí, červená se

tahá si za ušní lalůček, upřeně kouká do očí a čeká jestli jsem to "sežrala"

Tiky ve tváři, zčervenání, koktání, zamlouvání nebo přílišné "okecávání".

tón hlasu

Uhýbá očima

uhýbá pohledem, vymýšlí si výmluvy...

uhýbání pohledem, ..

už nevím

vyhýbání se očního kontaktu, odklon těla

z té neverbální komunikace

Z toho co dělal a jak mluvil

z více mimoslovních vjemů, gestikulace, oči, posez, apod.

z výrazu v obličeji

11. Napadlo vás někdy, že byste pomocí správných gest mohli přispět k vlastní oblíbenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4157,75 %57,75 %  
Ne3042,25 %42,25 %  

Graf

12. Dali jste někdy při seznamování s novými lidmi na první dojem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6591,55 %91,55 %  
Ne68,45 %8,45 %  

Graf

13. Všimli jste si na sobě, že když jste nervózní, že užíváte gesta, která normálně neděláte? Např. hraní si s vlasy nebo drbání na krku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6287,32 %87,32 %  
Ne912,68 %12,68 %  

Graf

14. Všimli jste si těchto gest na jiných lidech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6490,14 %90,14 %  
Ne79,86 %9,86 %  

Graf

15. Jaká to byla gesta?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"ošívání se", dotýkání se obličeje, vlasů

Dotykani se tvare, vlasu

drbání na ruce, přešlapování z místa na místo, zčervenání, koktání

drbání, uhýbání pohledu

Hrani s prstýnky, vlasy, mrkání ...

hraní s vlasy,rukama, mrkání

hraní si s náramky, naušnicemi, vlasy, ...

hraní si s náramky, prstýnky, dotek nosu či ucha

hraní si s pramenem vlasů nebo klíčema, časté mrkání, uhýbání pohledem.

Hraní si s prsty, škrábání se na nose.

hraní si s prstýnky, hodinkami, vlasy

hraní si s různými věcmi - tužkami atd...

hraní si s vlasy

Hraní si s vlasy, hraní si s piercingem, tření rukou o sebe.

hraní si s vlasy, mnutí rukou,

hraní si s vlasy, přehnaná gestikulace rukama

jakákoliv

jiný úsměv, házení sebou, ...

klepání nohou, kousání rtů

klepání nohou, škrábání na předloktí, na krku, nápadné olizování nebo kousání rtů, potahování nosem, škrábání na hlavě, křížení rukou přes prsa, tisknutí dlaně a schovávání palců

koktání

kousání nechtů

kroucení s vlasy, hraní s prsty

kroucení vlasů, hraní si s předměty nebo s rukama..

Například hraní si s tužkou

nepamatuji se

pohled do strany, sahání za krk, hraní si s prstýnky a vlasy

pokašlávání,prolamování prstů

přehnaná gestikulace

Přešlapování

Různá

škrábání na krku, hraní s vlasama ...

Škrábání se na čele, hráli si s naušnicí či prstýnkem.

škrábání, nervozní mnutí rukou, zarudlé tváře...

Těkavost očí, přešlapování, škrábání na bradě či ve vlasech.

tření rukou o sebe, roztěkanost, silná gestikulace

uhýbání očí, hraní s věcmi např. tužkou, vlasy, řetízky

Většinou když byly nervozní, tak si hrály s vlasy.

změna chování, jiné pohyby, kousání nehtů

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena

2. Kolik je vám let?

3. Jaké je vaše nejvyšší doažené vzdělání?

4. Víte, co je neverbální komunikace?

5. Čím si myslíte, že se neverbální komunikace zabývá?

6. Všímli jste si na sobě, že jste použili nějaké gesto, aniž byste si to uvědomili?

8. Všímáte si na ostatních, jaká používají gesta?

9. Poznali jste, když vám někdo lhal?

11. Napadlo vás někdy, že byste pomocí správných gest mohli přispět k vlastní oblíbenosti?

12. Dali jste někdy při seznamování s novými lidmi na první dojem?

13. Všimli jste si na sobě, že když jste nervózní, že užíváte gesta, která normálně neděláte? Např. hraní si s vlasy nebo drbání na krku.

14. Všimli jste si těchto gest na jiných lidech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena

2. Kolik je vám let?

3. Jaké je vaše nejvyšší doažené vzdělání?

4. Víte, co je neverbální komunikace?

5. Čím si myslíte, že se neverbální komunikace zabývá?

6. Všímli jste si na sobě, že jste použili nějaké gesto, aniž byste si to uvědomili?

8. Všímáte si na ostatních, jaká používají gesta?

9. Poznali jste, když vám někdo lhal?

11. Napadlo vás někdy, že byste pomocí správných gest mohli přispět k vlastní oblíbenosti?

12. Dali jste někdy při seznamování s novými lidmi na první dojem?

13. Všimli jste si na sobě, že když jste nervózní, že užíváte gesta, která normálně neděláte? Např. hraní si s vlasy nebo drbání na krku.

14. Všimli jste si těchto gest na jiných lidech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Samková, Z.Řeč těla (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rec-tela.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.