Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Recyklace odpadů

Recyklace odpadů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matej Čížek
Šetření:27. 01. 2012 - 02. 02. 2012
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se věnuje problematice tříděného odpadu. Cílem je zjistit závislosti mezi způsobem nakládání s domácím odpadem a dalšími proměnými.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11590,55 %90,55 %  
Ne129,45 %9,45 %  

Graf

2. Jaké druhy odpadu třídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sklo, papír, plasty8069,57 %62,99 %  
veškerý odpad2420,87 %18,9 %  
pouze plast76,09 %5,51 %  
pouze papír32,61 %2,36 %  
pouze sklo10,87 %0,79 %  

Graf

3. Nacházejí se v okolí Vašeho bydliště nádoby na tříděný odpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11197,37 %87,4 %  
Ne32,63 %2,36 %  

Graf

4. V jaké vzdálenosti se nacházejí nádoby na tříděný odpad od Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100 metrů5850,43 %45,67 %  
101 – 200 metrů2824,35 %22,05 %  
201 – 300 metrů1714,78 %13,39 %  
301 – 500 metrů86,96 %6,3 %  
501 a více43,48 %3,15 %  

Graf

5. Jak je pro Vás důležitá vzdálenost nádob na tříděný odpad od vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležitá4539,13 %35,43 %  
velmi důležitá3328,7 %25,98 %  
málo důležitá1513,04 %11,81 %  
zásadní1210,43 %9,45 %  
není důležitá108,7 %7,87 %  

Graf

6. Proč netřídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nemám k dispozici nádoby na tříděný odpadotázka č. 8, Myslím si, že tříděný odpad skončí na skládceotázka č. 8, Jiný důvodotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám k dispozici nádoby na tříděný odpad758,33 %5,51 %  
Jiný důvod325 %2,36 %  
Myslím si, že tříděný odpad skončí na skládce216,67 %1,57 %  

Graf

7. Jaký je jiný důvod, proč netřídíte odpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nema to smysl, myslim pouze na sebe ne na planetu.

Neustále plné nádoby na třídění odpadu

Třídím - na to, co se dá a nedá spálit.

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 3010784,25 %84,25 %  
31 – 501612,6 %12,6 %  
51 a více32,36 %2,36 %  
do 18-ti let10,79 %0,79 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8970,08 %70,08 %  
muž3829,92 %29,92 %  

Graf

10. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město 8365,35 %65,35 %  
obec4031,5 %31,5 %  
předměstí43,15 %3,15 %  

Graf

11. Typ bydlení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bytový dům6551,18 %51,18 %  
rodinný dům6248,82 %48,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

2. Jaké druhy odpadu třídíte?

3. Nacházejí se v okolí Vašeho bydliště nádoby na tříděný odpad?

4. V jaké vzdálenosti se nacházejí nádoby na tříděný odpad od Vašeho bydliště?

5. Jak je pro Vás důležitá vzdálenost nádob na tříděný odpad od vašeho bydliště?

8. Věk:

9. Pohlaví:

10. Bydlíte:

11. Typ bydlení:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

2. Jaké druhy odpadu třídíte?

3. Nacházejí se v okolí Vašeho bydliště nádoby na tříděný odpad?

4. V jaké vzdálenosti se nacházejí nádoby na tříděný odpad od Vašeho bydliště?

5. Jak je pro Vás důležitá vzdálenost nádob na tříděný odpad od vašeho bydliště?

8. Věk:

9. Pohlaví:

10. Bydlíte:

11. Typ bydlení:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čížek, M.Recyklace odpadů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://recyklace-odpadu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.