Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Recyklace

Recyklace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika
Šetření:22. 04. 2011 - 25. 04. 2011
Počet respondentů:252
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění mého dotazníku na téma recyklace, jeho vyhodnocení bude součástí mé semestrální práce. Vyplnění Vám zabere 2 - 3 minuty.

 

Předem všem moc děkuji za pomoc,

Monika Sedlická

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vždyotázka č. 3, Častootázka č. 3, Občasotázka č. 3, Nikdyotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často11244,44 %44,44 %  
Občas6927,38 %27,38 %  
Vždy6023,81 %23,81 %  
Nikdy114,37 %4,37 %  

Graf

2. Proč netřídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohodlnost, lenost872,73 %3,17 %  
Nemám čas545,45 %1,98 %  
Málo místa na tříděný odpad v domácnosti436,36 %1,59 %  
Myslím si, že popeláři stejně všechno odváží ve stejném autě (tříděný odpad tedy ve skutečnosti není recyklován)327,27 %1,19 %  
Nepřítomnost kontejnerů na tříděný odpad v místě bydliště327,27 %1,19 %  
Málo odpadu - nemá cenu třídit218,18 %0,79 %  
Vzdálené kontejnery na tříděný odpad218,18 %0,79 %  

Graf

3. Jaký druh odpadu třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plast23296,27 %92,06 %  
Papír20986,72 %82,94 %  
Sklo20986,72 %82,94 %  
Nebezpečný, toxický odpad (baterie, léky...)12049,79 %47,62 %  
Bioodpad6225,73 %24,6 %  
Kovy6024,9 %23,81 %  
Textil4217,43 %16,67 %  

Graf

4. Kde třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma23396,68 %92,46 %  
V zaměstnání/Ve škole14158,51 %55,95 %  
Všude, kam se vypravím (prosím, označte i 1. a 2. odpověď)5824,07 %23,02 %  

Graf

5. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam, proč a jak třídit) za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečné20585,06 %81,35 %  
Nedostatečné3012,45 %11,9 %  
Vyčerpávající (jsem profík)62,49 %2,38 %  

Graf

6. Jaké kontejnery na tříděný odpad se vyskytují v místě Vašeho bydliště? Kontejnery na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plast (žlutý)23798,34 %94,05 %  
Sklo (zelený)23195,85 %91,67 %  
Papír (modrý)22593,36 %89,29 %  
Nápojové kartony (červený)7029,05 %27,78 %  
Nebezpečný odpad (léky, baterie)4217,43 %16,67 %  
Bioodpad (hnědý)239,54 %9,13 %  
Kov187,47 %7,14 %  
V místě mého bydliště se nevyskytuje žádný kontejner na tříděný odpad41,66 %1,59 %  

Graf

7. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad? (alespoň kombinace papír, plast, sklo)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 - 150 m9840,66 %38,89 %  
do 50 m8836,51 %34,92 %  
151 - 300 m3514,52 %13,89 %  
301 m a více187,47 %7,14 %  
Není v místě bydliště20,83 %0,79 %  

Graf

8. Vyhovuje Vám tato vzdálenost kontejnerů pro tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20283,82 %80,16 %  
ne3916,18 %15,48 %  

Graf

9. Je-li kontejner na tříděný odpad plný, co uděláte s odpadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dám jej vedle kontejneru na zem13254,77 %52,38 %  
Donesu jej domů a počkám na vyprázdnění4920,33 %19,44 %  
Donesu jej dál do jiného kontejneru na tříděný odpad4016,6 %15,87 %  
Dám jej do kontejneru na komunální odpad208,3 %7,94 %  

Graf

10. Jaké je Vaše hodnocení činnosti technických služeb (co se týče třídění odpadů) ve Vašem bydlišti? (sběr, shromažďování, frekvence vyvážení, možnost třídění)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný9941,08 %39,29 %  
dobrý8736,1 %34,52 %  
výborný2510,37 %9,92 %  
dostatečný218,71 %8,33 %  
nedostatečný93,73 %3,57 %  

Graf

11. Přimělo by Vás něco z níže uvedeného začít (více) recyklovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jistota, že tříděný odpad bude skutečně recyklován15762,3 %62,3 %  
Finanční zvýhodnění "třidičů" (zálohované pet-lahve, nižší poplatky za svoz komunálního odpadu...)9939,29 %39,29 %  
Dostatek (více) kontejnerů na tříděný odpad v místě bydliště9336,9 %36,9 %  
Přítomnost specifických kontejnerů (na bioodpad, nápojové kartony...)9136,11 %36,11 %  
Méně zaplněné kontejnery (dostatečná frekvence svozu)7429,37 %29,37 %  
Dostatek (více) informací proč a jak třídit odpad3714,68 %14,68 %  
Nic187,14 %7,14 %  
Nic - již třídím vše103,97 %3,97 %  
už třídím10,4 %0,4 %  
nevím10,4 %0,4 %  

Graf

12. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední: třídím odpad, ale to je asi tak vše19476,98 %76,98 %  
Velký: snažím se zapojovat aktivně (např. recykluji, nakupuji ekologické výrobky, spolupracuji s organizacemi, vyhledávám aktivně informace apod.)4718,65 %18,65 %  
Žádný: životní prostředí ani jeho ochrana mě nezajímají 114,37 %4,37 %  

Graf

13. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15561,51 %61,51 %  
Muž9738,49 %38,49 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 26 let23091,27 %91,27 %  
27 - 50 let176,75 %6,75 %  
51 - 65 let31,19 %1,19 %  
66 a více let20,79 %0,79 %  

Graf

15. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj10240,48 %40,48 %  
Hlavní město Praha4015,87 %15,87 %  
Jihomoravský kraj197,54 %7,54 %  
Zlínský kraj135,16 %5,16 %  
Moravskoslezský kraj135,16 %5,16 %  
Ústecký kraj124,76 %4,76 %  
Liberecký kraj103,97 %3,97 %  
Královéhradecký kraj93,57 %3,57 %  
Jihočeský kraj83,17 %3,17 %  
Olomoucký kraj72,78 %2,78 %  
Slovensko62,38 %2,38 %  
Plzeňský kraj51,98 %1,98 %  
Pardubický kraj31,19 %1,19 %  
Karlovarský kraj20,79 %0,79 %  
Irsko10,4 %0,4 %  
Brno10,4 %0,4 %  
Vysočina10,4 %0,4 %  

Graf

16. Žijete ve městě, nebo na venkově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město19075,4 %75,4 %  
Venkov6224,6 %24,6 %  

Graf

17. Jsi skaut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 18, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO12850,79 %50,79 %  
NE12449,21 %49,21 %  

Graf

18. Třídíte odpad v klubovně? (alespoň kombinaci papír, plast, sklo)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9574,22 %37,7 %  
ne2721,09 %10,71 %  
nevím64,69 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kde třídíte odpad?

 • odpověď V zaměstnání/Ve škole:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všude, kam se vypravím (prosím, označte i 1. a 2. odpověď) na otázku 4. Kde třídíte odpad?

17. Jsi skaut?

 • odpověď ANO:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Třídíte odpad v klubovně? (alespoň kombinaci papír, plast, sklo)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Třídíte odpad v klubovně? (alespoň kombinaci papír, plast, sklo)
 • odpověď NE:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 1. Třídíte odpad?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

3. Jaký druh odpadu třídíte?

4. Kde třídíte odpad?

5. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam, proč a jak třídit) za:

6. Jaké kontejnery na tříděný odpad se vyskytují v místě Vašeho bydliště? Kontejnery na:

7. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad? (alespoň kombinace papír, plast, sklo)

8. Vyhovuje Vám tato vzdálenost kontejnerů pro tříděný odpad?

9. Je-li kontejner na tříděný odpad plný, co uděláte s odpadem?

10. Jaké je Vaše hodnocení činnosti technických služeb (co se týče třídění odpadů) ve Vašem bydlišti? (sběr, shromažďování, frekvence vyvážení, možnost třídění)

11. Přimělo by Vás něco z níže uvedeného začít (více) recyklovat?

12. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

13. Pohlaví:

14. Věk:

15. Kde žijete?

16. Žijete ve městě, nebo na venkově?

17. Jsi skaut?

18. Třídíte odpad v klubovně? (alespoň kombinaci papír, plast, sklo)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

3. Jaký druh odpadu třídíte?

4. Kde třídíte odpad?

5. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam, proč a jak třídit) za:

6. Jaké kontejnery na tříděný odpad se vyskytují v místě Vašeho bydliště? Kontejnery na:

7. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad? (alespoň kombinace papír, plast, sklo)

8. Vyhovuje Vám tato vzdálenost kontejnerů pro tříděný odpad?

9. Je-li kontejner na tříděný odpad plný, co uděláte s odpadem?

10. Jaké je Vaše hodnocení činnosti technických služeb (co se týče třídění odpadů) ve Vašem bydlišti? (sběr, shromažďování, frekvence vyvážení, možnost třídění)

11. Přimělo by Vás něco z níže uvedeného začít (více) recyklovat?

12. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

13. Pohlaví:

14. Věk:

15. Kde žijete?

16. Žijete ve městě, nebo na venkově?

17. Jsi skaut?

18. Třídíte odpad v klubovně? (alespoň kombinaci papír, plast, sklo)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

, M.Recyklace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://recyklace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.