Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Redukce biologického bohatství

Redukce biologického bohatství

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Mlsova
Šetření:03. 01. 2011 - 20. 01. 2011
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rok 2010 byl vyhlášen rokem BIODIVERZITY. Jak úspěšná byla kampaň České republiky? Má český národ v roce 2011 ponětí, co slovo biodiverzita vůbec znamená?

 

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již někdy s pojmem biodiverzita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám tento pojem.5439,71 %39,71 %  
Ne nesetkal. 4230,88 %30,88 %  
Pojem jsem zaslechl, ale přesně nevím, co znamená.4029,41 %29,41 %  

Graf

2. Veděli jste, že rok 2010 byl vyhlášen Rokem BIODIVERZITY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE12390,44 %90,44 %  
ANO139,56 %9,56 %  

Graf

3. Víte, co v sobě zahrnuje pojem biologické bohatství? Vyberte všechny odpovědi, které považujete za správné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozmanitost druhů10476,47 %76,47 %  
Rozmanitost ekosystémů9166,91 %66,91 %  
Rozmanitost genů5338,97 %38,97 %  
Nevím139,56 %9,56 %  

Graf

4. Myslíte si, že ztráta biologického bohatství představuje v současné době problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11282,35 %82,35 %  
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel1813,24 %13,24 %  
Ne64,41 %4,41 %  

Graf

5. Myslíte si, že ztráta biologického bohatství může nějak ovlivnit i váš život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11584,56 %84,56 %  
Ne139,56 %9,56 %  
nevím21,47 %1,47 %  
nejsem si jistá10,74 %0,74 %  
zatím ne10,74 %0,74 %  
muj uz asi tolik ne, ale detem ano10,74 %0,74 %  
Nemám názor10,74 %0,74 %  
hloupá otázka samordřejmě že ANO10,74 %0,74 %  
v případě velkých změn okrajově může ovlivnit10,74 %0,74 %  

Graf

6. Co si představíte pod pojmem ochrana biologického bohatství?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Asi ochrana všech různých druhů živočichů a rostlin, zkrátka toho, co je na naší planetě jedinečné.

celková ochrana přírody

cílená ochrana druhů a jejich biotopů

Člověk (lidstvo) se začne chovat jako součást přírody, ne jako vládce.

eko - aktivisty

ekologie, šetrný přístup k přírodě

greenpeace, děti země atp.

chránit živou přírodu

Informovat a motivovat lidi

Kompletní ochrana původních živočišných a rostlinných druhů vyskytujících se v danných lokalitách.

konec ničení rozmanitých ekosystémů, včetně těch uměle vytvořených člověkem, konec nadměrného lovu ryb, snižování a omezování znečišťování prostředí

kontrola vyvozu/dovozu zivocisnych a rostlinnych d

lesy.voda...

Marnou snahu o omezení ničení životního prostředí.

minimálně maximální využití infrastruktur které jsou zavedené a nevyužívají se-železnice místo aut,nebude potřeba tolik stavět nové silnice,tříění odpadů už by měla být samozřejmá věc,obnova lesů,remízků,údržba těch stávajících,zalesňování po těžbě,ochrana a místně nutná regulace zvěře-např. nevybíjet zdravé (pěkné) kusy ,ale cíleně střelit ty,co ohrožují sebe i ostaní(u jelení zvěře tzv.lončáky),a mnoho jiného

např. třídění odpadků, šetrné zacházení s tímto bahatstvím

Např.: V rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity funguje 28 samostatných podprogramů zaměřených na jednotlivé taxonomické skupiny či biotopy. V loňském roce bylo realizováno bezmála 300 projektů, do kterých se zapojilo 86 organizací ČSOP a 14 dalších občanských sdružení. Psát by se o tom dalo hodiny.

Například znalost ekologie lovených ryb-možnost regulovat lov do udržitelné míry.

narodni parky, zoo,

nedokážu si představit

nekacet pralesa, ochrana zivotniho prostredi, nemutovat biologicky material, zakazaz umela oplodneni

Nemám představu

nepřemýšlel jsem o tom

nesnáším kecy o ochraně přírody-viz. zbytečná zelená energie, zbytečné zrušení žárovek a další nesmysly.

netuším

netuším

neustálé zkoumání, rozvoj vědy

Nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim presne co pojem bilogicke bohatstvi znamena, tudiz nemohu posoudit dusledky ani jak je chranit

Nevím přesně..něco, co souvisí se životem na planetě Zemi..

nevysazování monokulturních "lesů", znovuzakládání remízků, ochrana např. lužních lesů, pralesů atd.

nic mi to neříká

Odpovědný přístup k ekosystému; větší důraz na využívání OZE, ale s rozumem - tedy ne jako další výhodný byznys. Další rozvoj ekologického zemědělství a produkce biopotravin, extenzifikace zemědělské výroby při současném udržení či spíše obnovení lokálních trhů se zemědělskou produkcí.

ochrana a obnova přírodních zdrojů a nenarušování biologických systému

Ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) zahrnuje péči o vzácné a ohrožené druhy a komplex jejich prostředí

Ochrana celé planety jako jednotného ekosystému, kam počítám všechny živé organismy (samozřejmě i geny, bakterie a viry atd.) tak aby na planetě zůstalo zachováno, co nejvíce živočišných, rostlinných druhů, lidských ras a genů atd.)

Ochrana druhů a ekosystémů

ochrana druhů, které jsou na vymření

ochrana ekosystemu, prirody

ochrana fauny a flory, aby nevymírali živočišné a rostlinné druhy, ochrana životního prostředí

ochrana lesů, vod, půdy...

ochrana ohrožených druhů

ochrana ohrožených druhů

ochrana ohrožených druhů, ekotopů

ochrana ohrožených oblastí a zvířat

Ochrana ohrožených živočišných i rostlinných druhů, redukce rybolovů, celosvětový zákaz lovu velryb, redukce kácení lesů, zákaz lovu kožešinových zvířat apod.

ochrana prirodnich zdroju, zvirat atd... aby nemizeli z prirody

ochrana přežití všech druhů

ochrana přírodního bohatství, čili všeho, co uměle nevytvořil člověk. tedy ochrana ekosystému, vodstva, ovzduší, lesů, zvířat ...člověk až na posledním místě.

ochrana přírody

ochrana přírody

Ochrana přírody

ochrana přírody

ochrana přírody

ochrana přírody a zejmena ohrožených druhů

ochrana přírody jako celku

Ochrana přírody, ochrana chráněných druhů zvířat

ochrana přírody, přírodních zdrojů, ochrana krajiny před zástavbou, ochrana životního prostředí

Ochrana přírody, žovočichů, rostlin

Ochrana přírody?

Ochrana přírody.

Ochrana rostlin, živočichů a jejich prostředí.

ochrana rostlinných a živočišných druhů

ochrana vod, lesů, zamezit likvidaci městské zeleně - naopak se snažit o její rozšíření, dále udržování zemědělské půdy. Obecně ochrana přírody.

Ochrana všech druhů zvířat, přírody, ekostystémů..napomáhání k jejich životu a rozmnožování

Ochrana všech složek biosféry.

Ochrana všech složek životního prostředí, aby byly co nejméně anropogenně ovlivněny

ochrana všecho, co nebylo vyrobené člověkem

ochrana zejména ohrožených druhů rostlin, živočichů, ekologické chování

Ochrana zivotniho prostredi, zvirat..

ochrana zvířat a rostlin

ochrana zvířat a rostlin před jejich vyhynutím

ochrana zvířat, rostlin, ekologické chování

ochrana živ. prostředí, biodiverzity, rozmanitosti, snaha o zachování různých ekosystémů

ochrana živočichů, rostlin a přírody vůbec

Ochrana živočichů,rostlin

ochrana života (rostliny, živočichové) a prostředí

ochrana životního prostedí

ochrana životního prostředí pro zachování rozmanitosti druhů.

Ochrana životního prostředí, záchrana ohrožených biologických druhů

ochrana životního prostředí, zvířad a rostlin v něm

ochrana životního prostředí?

ochrana životního prostředí...

Ochranovani ohrozenych druhu a jejich habitatu

Ochranu přírody.

ochranu původních druhů rostlin a živočichů , výjma člověka - ten se nepovedl

Ochranu zvířat či rostlin proto, aby nedošlo k vymření či ztrátě.

omezování zásahů lidské činnosti,která negativně ovlivňuje přírodu

péče a ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů, vytváření vhodných podmínek pro život ohrožených rostlin a živočichů (zejména tam kde to člověk zprznil)

podpora rození českých dětí, podpora rodin s dětmi.

Podporu růstu biologickeho bohatství, peče o něj

populární ekotororizmus

Představím si snahu ochraňovat rezervováním zdánlivých hotspotů.

příroda?

Přírodu máme všichni rádi a chceme ji chránit, její ochuzování vnímáme jako závažný problém. Občas se dozvíme, že ze světa zmizel ten či onen rostlinný či živočišný druh, média povinně lkají nad kácením tropických pralesů. Zvěsti o ničení přírody netěší nikoho, jenže zprávy z odlehlých koutů světa v nás vyvolávají mylný dojem, že jde o problém, s nímž můžeme těžko něco dělat, a vlastně se nás příliš netýká.

ramcove - dodrzeni zasad TUR, uvazliva exploatace zdroju, dusledna ochrana endemitu, omezeni konzumniho stylu zivota

rozumné využívání, vývoj náhradních materiálů

rozumnější zacházení s přírodními zdroji

ROZUMNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

sledovat změny v přírodě a nerozšiřovat už ta velkou plošnou zástavbu

Snaha o zachování o co největší rozmanitost živočišných druhů a jejich přirozeného prostředí

Snaha o zachovani prirozenych druhu v jejich prirozenych prostredich

Snaha o zachovani ziv. prostredi v priroz. podobe.

snaha o záchranu všech rostlinných a živočišných druhů, hospodárnost ve využívání nerostného bohatství

snížení znečišťování přírody, hledání ekologicky šetrných alternativ pro získávání energií, péče o přírodu a její ochrana,...

Soubor opatření pro zachování živočišných a rostliných druhů na zemi.

Stop kácení deštných pralesů, snižování emisí, výchovu k úctě mezi lidmi i k přírodě, používání ekologicky odbouratelných čistících prostředků,

Šetrné chování k životnímu prostředí, recyklace apod.

Šetrnost k přírodě.

široký pojem

takové chování či jednání jež neohrožuje existenci biologického bohatství do budoucna, ale snaží se o jeho zachování na stejné úrovni nebo ještě lépe o jeho zvětšování

třídění biologického odpadu, elektroautomobily, ekoprovozy

udržení rozmanitosti druhů

udržování čisté přírody

ve sve podstate ekologicke chovani. neni to presny termin a muj profesor by me za to nabral na vidle, ale tak nejak. udrzitelnost

Veškeré ukony které mají za ukol chránit biologické bohatství. Ty ukony jsou určitě někde stanovený. Ale já bych asi řekla snažit se neznečištovat přírodu a své okolí, dbát předpisů apod.

vhodné chování vůči přírodě

Více ekologicky přemýšlet a jednat.

vše co souvisí s ochranou přírody, zvířecích druhů a fauny a flóry

zabránění vymírání druhů, ochrana přírody

zachování biologické různorodosti a rovnováhy

zachovani co největšího počtu druhů rostlin a zvirat

Zachování co nejvíce druhů.

zachování jednotlivých druhů

zachování všech žijících druhů

Záchrana přírody se vším všudy.

zákony, činy

změnit lidi a jejich přístup k přírodě :-)

zřízení rezervací odmítnutí prolomaní těžebních limitů odchov ohrožených zvířat v zoo a jejich umístění do volné přírody

žít v souladu s přírodou

Žvanění o kravinách.

7. Znáte nějaké organizace zabývající se ochranou biologického bohatství? Pokud ano, napište které.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8562,5 %62,5 %  
Greenpeace128,82 %8,82 %  
nic32,21 %2,21 %  
duha21,47 %1,47 %  
WWF21,47 %1,47 %  
OSN-Unesco, Greenpeace, MŽP10,74 %0,74 %  
natura 201010,74 %0,74 %  
Cites,Isis10,74 %0,74 %  
Greenpeace, Duha10,74 %0,74 %  
ČSOP + stovky dalších. Např. o.s. Zelený kruh10,74 %0,74 %  
ČSOP10,74 %0,74 %  
Děti země, Duha, atd..10,74 %0,74 %  
WWF, ČSOP10,74 %0,74 %  
Veolia, Arnika10,74 %0,74 %  
Greenpeace, deti Zeme10,74 %0,74 %  
Calla, Duha, AOPK, MŽP, odbory životního prostředí10,74 %0,74 %  
Duha, Greenpeace10,74 %0,74 %  
green peace, duha, min.živ.prostředí?10,74 %0,74 %  
Mladí ochránci přírody, Greenpeace, hnutí Duha10,74 %0,74 %  
například Greanpeace10,74 %0,74 %  
český svaz ochránců přírody10,74 %0,74 %  
Greenpeace, politika čínské vlády při ochraně pand10,74 %0,74 %  
Duha ,Zelený kruh10,74 %0,74 %  
Děti země,Greenpeace?10,74 %0,74 %  
Agentura ochrany přírody a krajiny10,74 %0,74 %  
Grinpis10,74 %0,74 %  
woodkraft10,74 %0,74 %  
Duha, Veronika?10,74 %0,74 %  
ČSOP, AOPK, ...10,74 %0,74 %  
agentura ochrany přírody a krajiny ČR10,74 %0,74 %  
World Wildlife Fund10,74 %0,74 %  
Green Peace10,74 %0,74 %  
IESEC, WWF10,74 %0,74 %  
nevím..možná greenpeas 10,74 %0,74 %  
Greenpeace, Svaz ochránců přírody10,74 %0,74 %  
všichni zelení10,74 %0,74 %  
AOPK ČR, UNESCO10,74 %0,74 %  

Graf

8. Dokážete vyjmenovat některé ohrožené druhy? Pokud ano, napište které.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3324,26 %24,26 %  
nic118,09 %8,09 %  
Panda42,94 %2,94 %  
panda velká21,47 %1,47 %  
Bobr evropský21,47 %1,47 %  
Gorila, Panda, Ara zelený10,74 %0,74 %  
mlok skvrnitý10,74 %0,74 %  
tygr usurijský, ledňáček, panda10,74 %0,74 %  
mlzny gorily :-) napr. i vrabcak10,74 %0,74 %  
Panda, kytovci skoro všichni, nosorožci10,74 %0,74 %  
hroch, kosatka, panda, 10,74 %0,74 %  
Tygr bengálský,Plejtvák obrovský10,74 %0,74 %  
panda,..10,74 %0,74 %  
Sasanka narcisokvětá10,74 %0,74 %  
plejtvák obrovský, gaviál indický, tygr ussurijský10,74 %0,74 %  
rak říční, zmije obecná, tetřev hlušec, plch zahr.10,74 %0,74 %  
tuleni, velryby10,74 %0,74 %  
bizon, antilopa,lední medvěd, kapustňák, velryby,10,74 %0,74 %  
hlaváček jarní10,74 %0,74 %  
Rys ostrovid, Mlok, Raci, ...atd10,74 %0,74 %  
káně, ledňáček, netopíři, čejka10,74 %0,74 %  
hyena, slon, ptakopysk, klokan, tučňák, želvy10,74 %0,74 %  
Mnoho. desítky druhů motýlů, dravých i jiný ptáků,10,74 %0,74 %  
bahenka psárkovitá10,74 %0,74 %  
panda, sibiřský tygr, tetřev velký, 10,74 %0,74 %  
rys, medved10,74 %0,74 %  
většina velkých šelem, nosorožci, korály, velryby 10,74 %0,74 %  
sokol stěhovavý, hořec jarní, bublinatka, sinokvět10,74 %0,74 %  
lední medvěd10,74 %0,74 %  
lední medvěd, žirafa Rotshildova, nosorožec, tygr10,74 %0,74 %  
orel skalní, některé druhy orchidejí...10,74 %0,74 %  
velryby, nosorozci, pandy10,74 %0,74 %  
některé druhy papoušků, opice10,74 %0,74 %  
listonoh jarní, listonoh letní, dřemlík tundrový,.10,74 %0,74 %  
málo prostoru10,74 %0,74 %  
gorila horská10,74 %0,74 %  
velryba,vrabec...10,74 %0,74 %  
vlk, vydra, rak10,74 %0,74 %  
orel, sova pálená, medvěd10,74 %0,74 %  
nosorožec, vlk, medvěd, tučnák10,74 %0,74 %  
medvěd, hmyz10,74 %0,74 %  
panda, tygr, nosorozec, neco i u nas10,74 %0,74 %  
Panda červená, nosorožec10,74 %0,74 %  
je jich mnoho!10,74 %0,74 %  
pandy10,74 %0,74 %  
netopýr, ropucha :-)10,74 %0,74 %  
rosnička, čáp černý, mlok, čolek, gorila, slavík..10,74 %0,74 %  
ppanda, orel skalní, vstavač, lilie zlatohlavá10,74 %0,74 %  
kun prevalskeho, panda, velryby...10,74 %0,74 %  
orangutani10,74 %0,74 %  
gorily, někteří tygři, axotická zvířata10,74 %0,74 %  
vlk, mlok, rys10,74 %0,74 %  
hmyz, savci, rostliny viz napr. wikipedia.com10,74 %0,74 %  
ara zelený, panda velká10,74 %0,74 %  
Gorila, Tuleň, Tygr, Plejtvák, Šimpanz10,74 %0,74 %  
Panda velká, Kavka obecná,homo sapiens ....10,74 %0,74 %  
tulen velryba, jaguár,kukačka,10,74 %0,74 %  
Ano - suchozemské želvy10,74 %0,74 %  
Tygr ussurijsky, gorily, sladkovodni delfini10,74 %0,74 %  
panda, některé druhy kytovců, gorily horské, 10,74 %0,74 %  
lední medvěd, panda, oceánští savci10,74 %0,74 %  
Slon, panda, nosorožec10,74 %0,74 %  
panda, tygr sibiřský,..10,74 %0,74 %  
velryby, lední medvědi10,74 %0,74 %  
velryby10,74 %0,74 %  
velevrub tupý, výr velký a většina savců, drop ve10,74 %0,74 %  
jsou uvedeny v červené knize ohrožených druhů10,74 %0,74 %  
netopýři, motýli, hadi10,74 %0,74 %  
tygři10,74 %0,74 %  
koukol, vstavačovité, áronovité ...10,74 %0,74 %  
velryby,tygři,netopýři10,74 %0,74 %  
Velryby, vlci10,74 %0,74 %  
Bobr10,74 %0,74 %  
panda, druhy goril,nosorožců10,74 %0,74 %  
panda, koala, tazmánský čert, ...10,74 %0,74 %  
tuňák, luňák červený, panda, tygr ussurijský,...10,74 %0,74 %  
panda, gorily, endemitní druhy, ...10,74 %0,74 %  
horská gorila, lední medvěd10,74 %0,74 %  
ďábel medvědovitý, bobr říční10,74 %0,74 %  
panda velká, otakárek fenyklový, rys ostrovid... 10,74 %0,74 %  
velké množství živočichů i rostlin10,74 %0,74 %  
Panda velká, Kapustňák, Orangutan, 10,74 %0,74 %  
člověk10,74 %0,74 %  
panda velká, nosorožec bílý, antilopa Derbyho, 10,74 %0,74 %  
motýl modrásek,tetřev, vlk10,74 %0,74 %  
Vlk euroasijský, rys ostrovid, atd.10,74 %0,74 %  
kun przewalskeho10,74 %0,74 %  
mlok, borůvčí, rak říční, sněženka................10,74 %0,74 %  
Zkusila jste si někdy zodpovědět tuto otázku?!10,74 %0,74 %  

Graf

9. Znáte některé již vyhynulé druhy? Pokud ano, napište které.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5741,91 %41,91 %  
nic75,15 %5,15 %  
blboun nejapny64,41 %4,41 %  
dodo42,94 %2,94 %  
dinosauři32,21 %2,21 %  
dinosauři :-) 21,47 %1,47 %  
pštros emu21,47 %1,47 %  
dinosauri21,47 %1,47 %  
vakovlk21,47 %1,47 %  
vakovlk tasmánský 21,47 %1,47 %  
pes dingo10,74 %0,74 %  
tygr šavlozubý10,74 %0,74 %  
dodo-blboun nejapný, neandrtálci, vakolvk10,74 %0,74 %  
Javánský tygr,Říční delfín,Tasmánský tygr10,74 %0,74 %  
dinosauři :) 10,74 %0,74 %  
vakovlk, dodo(blboun nejapný)10,74 %0,74 %  
tarpan, hnědásek osikový?10,74 %0,74 %  
motýl modrásek10,74 %0,74 %  
kiwi, blbou nejapný10,74 %0,74 %  
Mamut10,74 %0,74 %  
Blboun nejapný, Ptakopysk10,74 %0,74 %  
všechny jěštěři z doby prvohor atd.10,74 %0,74 %  
jasoň červenooký, ohniváček rdesnový, ...10,74 %0,74 %  
no uz jen ti dinosauri10,74 %0,74 %  
mamut, blboun nejapný, vakovlk10,74 %0,74 %  
některé orchideje a motýli (například žluťásek)10,74 %0,74 %  
v CR kuprikladu rys, medved, vlk10,74 %0,74 %  
některé druhy delfínů10,74 %0,74 %  
dinosaurus :-)10,74 %0,74 %  
blboun nejapný, dinosauři,mamuti10,74 %0,74 %  
ptak Dodo10,74 %0,74 %  
dinosauři,údajně u nás vyhynuli vlci10,74 %0,74 %  
Moa, modra antilopa10,74 %0,74 %  
tarpan10,74 %0,74 %  
Vakovlk tasmánský, Holub stěhovavý, Lachtan japoný10,74 %0,74 %  
dinousauři10,74 %0,74 %  
Ano: dinosauři10,74 %0,74 %  
Ptak kiwi10,74 %0,74 %  
ano, ale teď si nevzpomenu10,74 %0,74 %  
kůň Tarpan10,74 %0,74 %  
tasmanský čert10,74 %0,74 %  
mamuti a ještěři10,74 %0,74 %  
žirafa, kůň převalského, tygr sumaterský10,74 %0,74 %  
rostliny, mizí rozmanitost stanovišť10,74 %0,74 %  
didus ineptus10,74 %0,74 %  
Dinosauři?10,74 %0,74 %  
vakovlk, žluťásek, dodo, tupoun nejapný10,74 %0,74 %  
blboun nejapný, lev kapský, ...10,74 %0,74 %  
blboun nejapný, dingo10,74 %0,74 %  
Dodo ineptus - Blbou nejapný10,74 %0,74 %  
mamuti, dinosauři, blboun nejapný10,74 %0,74 %  
napadá mě pouze blboun nejapný :-)10,74 %0,74 %  
Kůň Převalského10,74 %0,74 %  
pták DODO, Tuleň karibský, Delfín říční10,74 %0,74 %  
mamut, blboun nejapný10,74 %0,74 %  
vakovlk, DODO, 10,74 %0,74 %  
dinosauri:D10,74 %0,74 %  
mamut, brontosaurus, 10,74 %0,74 %  
mamun, triceratops, banánovník odrůdy "big mike"10,74 %0,74 %  

Graf

10. Je z vašeho pohledu veřejnost co se týče "zelených" otázek dostatečně informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, uvítal bych větší informovanost.10174,26 %74,26 %  
Ano2014,71 %14,71 %  
ne, navíc soustavná štvavá kampaň "zelené" poškozu10,74 %0,74 %  
Každý může získat informace10,74 %0,74 %  
spis dezinformovana {ruzne extremisticke skupiny]10,74 %0,74 %  
kdo citi potrebu, informace urcite najde10,74 %0,74 %  
snaha informovat je,ale se špatnou efektivitou10,74 %0,74 %  
kdo chce, informace si najde10,74 %0,74 %  
asi není a asi většinou ani nechce být10,74 %0,74 %  
není, často se tyto otázky podceňují10,74 %0,74 %  
kdo se zajímá,informace najde10,74 %0,74 %  
informovaná je,ale nechce to slyšet a řídit se tíc10,74 %0,74 %  
začíná to v rodině10,74 %0,74 %  
nevím10,74 %0,74 %  
je informována nepravdivě10,74 %0,74 %  
zelené otázky jsou velmi často zneužívány10,74 %0,74 %  
Je dezinformována a odrazována od zájmu o ně.10,74 %0,74 %  

Graf

11. Jaký je váš názor na chráněné krajinné oblasti ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.....

bez komentáře

Bez nazoru

Bída.

Bohužel chybí ucelená koncempce přístupu; příklad: kde jinde než v CHKRO by se měly lesy těžit šetrně, s využitím pouze ruční práce a koňských potahů; místo toho vidíme harvestory, vrtulníky, lanovky, traktory.... atd.

Bohužel na chráněných krajinných oblastech se neblaze projevuje vliv nekvalitního a neodborného řízení Ministerstva životního prostředí.

BYlo by dobré, kdyby CHKO opravdu dostatečně plnily svoji funkci a postihy za nedodržování chování v této oblasti( např. vypalování trávy atd.) byly vysoké natolik, aby toto poškozování chráněné krajiny vymizelo.

české obyvatelstvo se neumí chovat ani tam

čr by je měla více chránit

do jisté míry ok.. pak je ale průšvih, když zelení aktivisti radši nechají "chcípat" lidi ve městech, protože nechtějí dovolit stavbu obchvatu kvůli broukovi.

dobrý, akorát lidi si musí uvědomit že uchovávají něco pro sebe a pro ty co tu budou po nás

dobře že je máme(zatím)

chaotické , jako vše co prořlo naším parlamentem plným vyžírků a amatérů

CHKO jsou dobrým nápadem, chováme se tam slušně

CHKO jsou kromě jiného určitou pojistkou a obranou proti nezřízenému uzemnímu plánování, neboli snaze zastavět a zabetonovat co se dá. Pomáhájí uchránit vzácné biotopy, zachovat krajinný ráz a jsou šancí na přežítí ohrožených rosltin a živočichů. Vznik každého nového CHKO nebo NPR, PP, PR je pro mne malým svátkem

Je dobré takové oblasti mít, ale v ČR je poněkud zanedbávána práce s veřejností, aby lidé více chápali, co, kde a proč se chrání.

Je dobře že jsou, klidně bych je rozšířila. Vadí mi zasahovani kvuli uhli atd.

Je dobře, že chrání a zachovávají přírodu.

Je dobře, že jsou CHKO a nedokážu posoudit, zda jejich ochrana je v praxi dostatečná. Doufám, že zákon o ochraně přírody a krajiny je dostatečný, snad různá lobby nezvítězí. S uvědomováním lidí musí být započato již na základních školách, možná už ve školkách. Začíná to odhazováním odpadků po zemi.

je dobře, že jsou chráněné, ale nejsem si jistá, že vždy dobře.

Je dobře, že jsou, ale je otázka, jestli jsou skutečně chráněné ...

je fajn, že je ještě máme

je jich dost, ale mají málo prostředků a lidé se tu neumějí chovat

Je jich málo

je jich málo a existuje příliš mnoho vyjimek pro jejich narušení

Je jich málo a stále se zneužívají různá ochranná opatření-špatné zákony.

Je jich příliš mnoho, nelogicky se vztahují i na území, jehož ochrana vzhledem k hustotě osídlení a dopravy ztrácí smysl (Český ráj).

Je jich tak akorát.

Je mi to jedno

Je to dobré,že jsou.Mohlo by jich být i víc.

je to dobře

jen tak dál

Jsem pro chráněné krajinné oblasti ovšem dle mého názoru je lepší aby vedla chráněnou krajinou oblastí třeba dálnice než aby tam jezdilo stejné množství aut po klasických cestách. Všude ve světě se lyžuje všude vedou dálnice a všude všicni přežívaj a nic se neničí. Jen u nás nic nejde a vše se zakazuje. Musí to dělat rozumní lidé a ne tupí zelení mozci co znají jen já já já...

jsem ráda, že jsou

jsem ráda,že existují,aspon mala sance neco zachovat.

jsem za ně ráda a podporuji vznik dalších

Jsou důležité

jsou důležité

Jsou důležitou součástí v systému ochrany přírody, podmínky využívání jejich území by měly být respektovány, a ne jako teď, kdy s klidem postaví dálnici přes České středohoří.

Jsou důležitou součástní naší vlasti a je je třeba chránit.

Jsou malo chrane a lide si v nich mohou delat co chteji

jsou sice chráněné ale lidi sou s prominutím prasata a necení si přírodního bohatsví a krásy přirody u nás

jsou v poradku. dostatecne ozncene a umerne chranene.

jsou v žalostném stavu

kácí se stromy, zenečištěné ovzduší hlavně v moravskoslezském kraji, solární panely, nestarání se o toky kvůli povodním, topení škodlivými materiály.

Když se do nějaké dostanu, vždy obdivuju tamní krajinu.

krásné, škoda, že čundrování ilegálně

lépe o ně pečovat,chránit již ty fungující a snažit se o založení dalších,protože je u nás ještě spoustu míst se zajímavou a jedinečnou faunou a florou

Mají jistě svůj smysl, pokud jsou dodržována jejich pravidla.

mají smysl, ale bylo by potřeba mít více prostředků, jak postihnout případné vetřelce, často stačí jeden debil, a to co vznikalo dlouhé roky je v okamžiku pryč

Mají svůj význam

Malo

mělo by jich být víc

melo by jich byt vice

Mělo by jich být více a lépe chráněné....

mělo by jich být více a měly by být více "propagovány" - tedy "prodat" lidem jejich výhody a jejich smysl

mělo by jich být více a více chráněné proti ničení

Mělo by jich být více.

měly by být ještě více hlídané

měly by se více podporovat..

Minimální ochrana, upřednostňují se zájmy komerční sféry.

Místa která slouží několika vyvoleným lidem, kteří mají vstup povolen, aby mohli machrovat na ostatní.

Moc o tom nevim

moc toho o nich bevím, ale je bezva, že jsou :-)

Mohlo by jich být klidně více a také více strážců, kteří by měli pravomoci trestat ty, kteří se chovají nevhodně (vyhazují odpadky, ničí rostliny, jezdí tam na 4-kolkách, motorkách apod.), na druhou stranu by bylo fajn, kdyby byly více přístupné slušným lidem, kteří by tam mohli za určitých podmínek stanovat, měli možnost si určitě chko projít i s průvodcem atd..

Mohlo bych jich na našem území vzniknout i víc :-)

myslim si ze dochazi i tak k devastaci CHKO, tim ze jsou napr. povoleny nektere stavby

myslím si, že veškeré aktivity v této oblasti jsou odvislé od potřeb investorů. Viz. kůrovcová problematika na Šumavě a s ní spojená těžba dřeva a devastace lesní půdy a podobné aktivity jako jsou sjezdovky, lyžařské vleky a lanovky.

myslím, že je o ně dobře pečováno

myslím, že je to určitě dobrý zaátek

Myslím, že jich je dost, ale je těžké uhlídat návštěvníky, aby dodržovali pravidla vstupu na území chráněných oblastí.

myslím, že jich je tak akorát

nedostatecna informovanost = nedostatecne uvedomeni obcanu o nutnosti se chovay slusne a chranit = arogantni chovani v prirode a nerespektovani zakazu

nechápu, co chcete vědět

nejsou chráněné dostatečně

nejsou příliš dobře vedeny, více propagovat svou práci, spolupracovat s občany, nikoliv brojit proti nim.. (mnoho zákazů na úkor spolupráce)

Nekde to funguje, nekde ne. V CR je mozne, aby se v tesne blizkosti chranene krajinne oblasti provrtal kopec a postavilo se golfove hriste :-P

nekdy prilis rigidni vedeni, ale celkove dobre

Některé jsou jen zbytečné vyhazování peněz.

Některé mi přijdou zbytečné a jiné lokality nejsou zařazeny vůbec.

Nemám

Nemám názor.

nemám s tím zkušenost

Nenechat si je vzít...

není o ně dostatečně pečováno

nepřemýšlela jsem nad tím, beru to jako určitý status

nesouhlasím s jejich hrazení z daní

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím, je dobře že jsou

Nevím, kam přesně otázka míří. Jsem zvyklá, že jsou a že se snaží zachovat přírodu v přesně určeném stavu. Ale odpovědi mohou být různé (viz např. otázka zda kácet nebo nekácet smrky na Šumavě.)

Nevím, myslím že fungují vesměs docela dobře.

Nevím, nemám dostatek informací.

nikdy jich nebude dost a jejich ochranu považuji za velmi důležitou

Nikdy jsem to nesledoval

Ochrana přírody a krajiny by měla fungovat plošně na základě funkční zonace a plánů rozvoje. Ale lepší něco, nežli nic.

Plně podporuji, ale jejich priorita nesmí být na úkor lidí kteří v těchto oblastech bydlí.

Plní účel, ale odporně se byrokratizují. Vymýšlí nesmysly jako ptačí oblasti, aniž o tom ovšem řeknou ptákům :-).

počet je dostatečný

pokud někde zavedu chráněnou krajinnou oblast,tak ji chráním,a ne že je možné na ohlášku výměny střešní krytiny z domečku 3+1,udělat luxusní penzion třikrát tak veliký,navíc za protestu sousedů,kteří na jednání majitele upozorní a pak jsou ti špatní,úřady se k těmto oblastem chovají nepřiměřeně sobecky,ve stavebnictví vládne čilý ruch-samozřejmě v tom nepovoleném,ale v lesním hospodářství nehnou ani prstem-mám na mysli svoje okolí,s kterým přicházím denně do styku,jak to chodí jinde nevím,ale moc růžově si to nepředstavuju,stačí mi když vidím diskuse o Šumavě a povolení těžby v kůrovcem napadených oblastech-tam je to pro změnu časovaná bomba a určité množství by mělo být odtěženo,ale o tom musí rozhodnout jiní a jinde

Pokud to lidé respektují, jedině plus.

Považuji za správné, že jsou některé přírodní oblasti chráněny ve zvýšené míře, aby tak nedocházelo k jejich poškozování a aby byly uchráněny i pro další generace, ať již lidí nebo živočichů.

problém je v tom, jak je chránit

Přehnané zákazy jsou spíš na škodu. Pokud lidé do určité oblasti nemohou, přestane je zajímat i jejich ochrana. Někteří ochránci jsou pro přírodu horší než kůrovec.

Příliš obecná otázka. Moc jich neznám a v blízkosti nemám, takže názor na ně také nemám.

rozporuplný

rozšířit

Situace v ČR není špatná i když vždy je co zlepšovat. Hlavní problém obecně kolem "zelených aktivit" vidím v jejich častém zneužívání pro úplně jiné, především ekonomické cíle malých zájmových skupin.

slabá

souhlasím s nima

stát i jednotlivé organizace dbají na jejich udržb

supr

špatná informovanost lidí, nesdílní správci a myslivci

špatný, není vidět žádná aktivita

Tomuto tématu se nijak nevěnuji, nemám na něj svůj názor. Bydlím v místě, která je chráněnou oblastí. Oblast je označena tabulí, na které je vysvětleno, proč je chráněna. Já jsem ráda, že je na tyto oblasti upozorněno a že se někdo stará, aby nedocházelo k jejich poškozování, ale to je asi tak vše.

určitě zachovat, stejně jako přírodní rezervace ap.

Už jich je dostatečné množství. Problém je, že firmy zabývající se těžbou dřeva v nich mohou dělat co chtějí, návštěvník a milovník přírody (tramp, skaut, turista) je tvrdě omezován.

v ČR je jich celkem dost, ale myslím, že se jim nevěnuje taková pozornost, jaká by měla. Spíš se to podceňuje. Oblast se pojmenuje CHKO a dál už se s tím nic nedělá.

v nekterych pripadech spor v pristupech - priklad Sumavy a tezby dreva v prvni zone coby opatreni proti kurovci, z toho pak vyplyvajici nevyjasnenost koncepce(jinymi slovy CEHO PRESNE chci ochranou konkretni oblasti dosahnout - zakonzervovani soucasneho stavu nebo dynamicky, stale se vyvijejici krajinny prvek?

v některých případech jsou omezovány zákony, co se týče vhodného managementu

v pořádku, přesto bych ocenil větší ochranu přírody také mimo tyto oblasti

V poslední době ochrana přírody ustupuje i v těchto oblastech ekonomickému lobbingu!

Vcelku se o ně snaží ochranáři starat, ale bohužel je více neurvalců a ničemů, kteří je ničí a nenávratně poškozují

Velmi důležité

Věnuje se jim málo pozornosti

VESKRZE POZITIVNÍ

Veskrze pozitivní, kromě způsobu ochrany Šumavského NP

Zadny...pro me proste jsou a nemam k tomu zadny blizsi vztah. Ohen bych ale v chranene oblasti nikdy nerozdelala...

zbytecne rozsahla a omezujici uzemi

Značka je bohužel málo k ochraně chko. Chtělo by to víc dozorů v těch oblastní ale to je zase problém finanční a tudíž nepravděpodobný.

žádný

žádný

12. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
261310 %9,56 %  
28107,69 %7,35 %  
2796,92 %6,62 %  
3086,15 %5,88 %  
3586,15 %5,88 %  
2486,15 %5,88 %  
3175,38 %5,15 %  
2564,62 %4,41 %  
2153,85 %3,68 %  
2043,08 %2,94 %  
ostatní odpovědi 40
29
42
41
33
60
32
56
37
62
19
39
36
23
38
49
43
57
44
25.30
55
53
54
58
50
5240 %38,24 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.21
Minimum:21
Maximum:57
Variační rozpětí:36
Rozptyl:74.88
Směrodatná odchylka:8.65
Medián:30
Modus:26

Graf

13. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9369,92 %68,38 %  
Muž4030,08 %29,41 %  

Graf

14. Nejvyšší ukončene vzdělání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

5. semestr vysoké školy

Bakalář

Bakalářské

bakalářské

bakalářské

Bc.

Bc.

maturita

maturita

maturita

maturita

maturita

maturita

maturita

maturita

SOU

sou

sou

SOU

SŠ odborna s maturitou

SŠ s maturitou

SŠ s maturitou

SŠ s maturitou

SŠ s maturitou

stredni

Stredni s maturitou

stredni skola s maturitou

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední c maturitou

Střední odborná - agropodnikání se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí

střední odborné

střední odborné s maturitou

Střední odborné s maturitou.

střední s maturitou

Střední s maturitou

střední s maturitou

střední s maturitou

Střední s maturitou

střední s maturitou

střední s maturitou

střední s maturitou

střední s maturitou

Střední s maturitou

střední s maturitou

střední škola

střední škola s maturitou

Středoskolské s maturitou

středoškoloské

středoškolské s maturitou

Středoškolské s maturitou

středoškolské s maturitou.

Tak to se asi pobavíte-VŠ pedagogická fakulta speciální pedagogika a psychologie.

univerzitni

úplné středoškolské s maturitou + VŠ života

USO

ÚSO

ÚSV

ÚSV

ÚSV

VOŠ

VOš

VOŠ

VOŠ

VOŠ

VS

vs

VS

VS

VS

VŠ - Ing.

VŠ (Bc)

VŠ magisterské

vysokoskolske

Vysokoskolske

vysokoškolské

Vysokoškolské

Vysokoškolské

vysokoškolské

vysokoškolské

vysokoškolské

vysokoškolské

vysokoškolské

vysokoškolské

vysokoškolské

vysokoškolské

vysokoškolské (Bc.)

vysokoškolské (bc.)

vysokoškolské, ČVUT

Vysokoškolské,Ing.

Vyšší odborné

vyšší odborné

vyučen bez maturity

vyučená

zahraniční VŠ

základní

ZŠ (letošním rokem maturita na SŠ)

15. Stávající zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

administrativní

auditor (nyní mateřská dovolená)

důchodce

elektromontér

ELEKTROMONTÉR

evidována na UP

expedient

floristka

Frézař

Fyzioterapeut

grafik

ID

informacni pracovnik

Kancelářská krysa

knihovnice

konzultant

lekarka tc. na MD

lékárník

lektor na vš

letuška

Likvidátor pojistných událostí Tč. na mateřské dovolené

makleř

manažer projektů ve veřejné dopravě

materska

materska

Materska dovolena

mateřská

mateřská

mateřská dovolená

Mateřská dovolená

mateřská dovolená

mateřská dovolená

Mateřská dovolená

mateřská dovolená

mateřská dovolená (předtím asistentka ředitele v caterigové společnosti)

MD předtím vědecký pracovník

MD

MD

MD

MD

MD

MD

mechanik

Ministerstvo obrany

na mateřské dovolené

Na mateřské dovolené

na mateřské dovolené

na MD

na MD, předtím vedoucí pobočky Městké knihovny v Praze

na MD, studentka

nezaměstnaná

nezaměstnaný

nižší administrativní úředník

obchodní manager

OSVC - autobazar

OSVČ

OSVČ

osvč

OSVČ

osvč

OSVČ

OSVČ

OSVČ

OSVČ, zakládající člen a předseda ZO ČSOP

Ošetřovatel

palubní průvodčí ČSA

pedagog

pilot

podnikatelka

pracující student

právnička

prodavačka

product manager

product manager

Projektový manager

Psycholog

recepční

referent dopravy

referentka zahraničního obchodu

Rodičovská dovolená

rodičovská dovolená

rodičovská dovolená

řidič strojník

skladnik

služby

spolumajitel polygrafické firmy

statistik, analytik, programátor

statni zamestanec

státní zaměstanec

statni zamestnanec/vojak

strážník MP

střední management

student

student

student

student

student

student

Student

student a lektor výukových programů

student VOŠ

student vš

student VŠ

student VŠ

student VŠ

Studentka cestovního ruchu na mateřské dovolené

studentka PdF MU

studet

Studuji 2 rokem Vš - čili student

SŽDC

tazatel po telefonu

technik

technik

technolog

tester software

Tiskař.

Top secret

účetní na rodičovské dovolené

učitel

učitelka MŠ

učitelka na 1. stupni ZŠ

úřad práce

úřednice

úředník

úředník městského úřadu

úředník samosprávy

v důchodu

v důchodu

vedoucí

vedoucí knihovny

Vedoucí oddělení ekologického zemědělství, Ministersto zemědělství ČR

vedoucí sestra ambulancí

vedoucí vývojového projektu klimatizačních jednotek

zaměstnanec

Zdravotnictví

zemedelstvi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte nějaké organizace zabývající se ochranou biologického bohatství? Pokud ano, napište které.

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel na otázku 4. Myslíte si, že ztráta biologického bohatství představuje v současné době problém?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již někdy s pojmem biodiverzita?

2. Veděli jste, že rok 2010 byl vyhlášen Rokem BIODIVERZITY?

3. Víte, co v sobě zahrnuje pojem biologické bohatství? Vyberte všechny odpovědi, které považujete za správné.

4. Myslíte si, že ztráta biologického bohatství představuje v současné době problém?

5. Myslíte si, že ztráta biologického bohatství může nějak ovlivnit i váš život?

7. Znáte nějaké organizace zabývající se ochranou biologického bohatství? Pokud ano, napište které.

8. Dokážete vyjmenovat některé ohrožené druhy? Pokud ano, napište které.

9. Znáte některé již vyhynulé druhy? Pokud ano, napište které.

10. Je z vašeho pohledu veřejnost co se týče "zelených" otázek dostatečně informována?

12. Váš věk

13. Pohlaví

14. Nejvyšší ukončene vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již někdy s pojmem biodiverzita?

2. Veděli jste, že rok 2010 byl vyhlášen Rokem BIODIVERZITY?

3. Víte, co v sobě zahrnuje pojem biologické bohatství? Vyberte všechny odpovědi, které považujete za správné.

4. Myslíte si, že ztráta biologického bohatství představuje v současné době problém?

5. Myslíte si, že ztráta biologického bohatství může nějak ovlivnit i váš život?

7. Znáte nějaké organizace zabývající se ochranou biologického bohatství? Pokud ano, napište které.

8. Dokážete vyjmenovat některé ohrožené druhy? Pokud ano, napište které.

9. Znáte některé již vyhynulé druhy? Pokud ano, napište které.

10. Je z vašeho pohledu veřejnost co se týče "zelených" otázek dostatečně informována?

12. Váš věk

13. Pohlaví

14. Nejvyšší ukončene vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mlsova, O.Redukce biologického bohatství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://redukce-biologickeho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.