Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reflexe na každodenní život

Reflexe na každodenní život

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Tománková
Šetření:09. 03. 2016 - 28. 03. 2016
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni,

prosím pěkně o pomoc k mé diplomové práci vyplněním super krátkého (pouze 5min) dotazníku. Každý hlas je pro mě velice vážený a důležitý! Nepotřebujete žádné speciální vědomosti nebo dovednosti, jedná se pouze o vaší vlastní reflexi na každodenní události. Předchozí účastníci říkali, že to bylo velmi rychlé a i zajímavé téma.

Děkuji, Kristýna

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25118,09 %8,09 %  
24107,35 %7,35 %  
23107,35 %7,35 %  
2796,62 %6,62 %  
1985,88 %5,88 %  
2285,88 %5,88 %  
2975,15 %5,15 %  
2153,68 %3,68 %  
2853,68 %3,68 %  
2653,68 %3,68 %  
ostatní odpovědi 43
15
34
18
45
30
20
44
31
39
42
14
35
52
61
57
37
46
32
66
11100
48
33
17
47
67
53
54
16
74
38
12
5842,65 %42,65 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.87
Minimum:15
Maximum:57
Variační rozpětí:42
Rozptyl:91.3
Směrodatná odchylka:9.56
Medián:26
Modus:25

Graf

2. Muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10980,15 %80,15 %  
muž2719,85 %19,85 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6245,59 %45,59 %  
vysokoškolské ukončené3928,68 %28,68 %  
vysokoškolské v procesu1813,24 %13,24 %  
základní139,56 %9,56 %  
střední odborné42,94 %2,94 %  

Graf

4. Rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á5439,71 %39,71 %  
v dlouhodobém vážném vztahu4734,56 %34,56 %  
ženatý/vdaná2518,38 %18,38 %  
rozvedený/á53,68 %3,68 %  
ovdovělý/á32,21 %2,21 %  
jiné10,74 %0,74 %  
v registrovaném partnerství10,74 %0,74 %  

Graf

5. A Vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká13095,59 %95,59 %  
jiná64,41 %4,41 %  

Graf

6. Žijete v zemi Vaší národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ne (tuto možnost zvolte prosím jen v případě, že v zemi Vaší národnosti nežijete už 3 po sobě jdoucí měsíce)otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13095,59 %95,59 %  
ne (tuto možnost zvolte prosím jen v případě, že v zemi Vaší národnosti nežijete už 3 po sobě jdoucí měsíce)64,41 %4,41 %  

Graf

7. (nepovinná otázka) Pokud nežijete v zemi Vaší národnosti, prosím uveďte zemi Vašeho aktuálního pobytu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika342,86 %2,21 %  
Česká republika.114,29 %0,74 %  
Dánsko114,29 %0,74 %  
ČR114,29 %0,74 %  
ČR - Absurdistán.114,29 %0,74 %  

Graf

8. Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte do jaké míry dané tvrzení pro vás obecně platí.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte do jaké míry dané tvrzení pro vás obecně platí.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte do jaké míry dané tvrzení pro vás obecně platí.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Naposledy prosím označte do jaké míry dané tvrzení pro vás obecně platí.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Existuje ve Vaší minulostí nějaká psychologická diagnóza, či jste aktuálně diagnostikováni s nějakými psychologickými problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9066,18 %66,18 %  
ano3525,74 %25,74 %  
nevím118,09 %8,09 %  

Graf

13. Oddáváte se či praktikujete pravidelnou meditaci či meditační cvičení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11886,76 %86,76 %  
ano1813,24 %13,24 %  

Graf

14. Pokud ano, prosím uvěďte přibližně kolik hodin věnujete meditaci, či meditačnímu cvičení týdně:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2741,18 %5,15 %  
7317,65 %2,21 %  
8211,76 %1,47 %  
3211,76 %1,47 %  
415,88 %0,74 %  
515,88 %0,74 %  
115,88 %0,74 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.87
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:5.27
Směrodatná odchylka:2.29
Medián:3
Modus:2

Graf

15. Kolik hodin týdně celkem strávíte vystaveni přírodě (např. v parku, na pláži, na louce, v lese, na horách, apod.) ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12921,32 %21,32 %  
21813,24 %13,24 %  
10139,56 %9,56 %  
3128,82 %8,82 %  
085,88 %5,88 %  
585,88 %5,88 %  
675,15 %5,15 %  
475,15 %5,15 %  
2075,15 %5,15 %  
1575,15 %5,15 %  
ostatní odpovědi 7
14
8
30
40
169
12
21
3.5
24
2014,71 %14,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.78
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:29.96
Směrodatná odchylka:5.47
Medián:3.75
Modus:1

Graf

16. Máte nějakou předchozí či aktuální zkušenosti s jakoukoli formou mindfulness tréninku/terapie/coachingu apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6749,26 %49,26 %  
nikdy jsem o tom neslyšel/a5238,24 %38,24 %  
ano1712,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je Váš věk?

  • odpověď < 12 - 21 >:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Rodinný stav?

  • odpověď svobodný/á:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Muž nebo žena?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Rodinný stav?

5. A Vaše národnost?

6. Žijete v zemi Vaší národnosti?

8. Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte do jaké míry dané tvrzení pro vás obecně platí.

11. Naposledy prosím označte do jaké míry dané tvrzení pro vás obecně platí.

12. Existuje ve Vaší minulostí nějaká psychologická diagnóza, či jste aktuálně diagnostikováni s nějakými psychologickými problémy?

13. Oddáváte se či praktikujete pravidelnou meditaci či meditační cvičení?

14. Pokud ano, prosím uvěďte přibližně kolik hodin věnujete meditaci, či meditačnímu cvičení týdně:

15. Kolik hodin týdně celkem strávíte vystaveni přírodě (např. v parku, na pláži, na louce, v lese, na horách, apod.) ?

16. Máte nějakou předchozí či aktuální zkušenosti s jakoukoli formou mindfulness tréninku/terapie/coachingu apod.?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Muž nebo žena?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Rodinný stav?

5. A Vaše národnost?

6. Žijete v zemi Vaší národnosti?

8. Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte do jaké míry dané tvrzení pro vás obecně platí.

11. Naposledy prosím označte do jaké míry dané tvrzení pro vás obecně platí.

12. Existuje ve Vaší minulostí nějaká psychologická diagnóza, či jste aktuálně diagnostikováni s nějakými psychologickými problémy?

13. Oddáváte se či praktikujete pravidelnou meditaci či meditační cvičení?

14. Pokud ano, prosím uvěďte přibližně kolik hodin věnujete meditaci, či meditačnímu cvičení týdně:

15. Kolik hodin týdně celkem strávíte vystaveni přírodě (např. v parku, na pláži, na louce, v lese, na horách, apod.) ?

16. Máte nějakou předchozí či aktuální zkušenosti s jakoukoli formou mindfulness tréninku/terapie/coachingu apod.?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tománková, K.Reflexe na každodenní život (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://reflexe-na-kazdodenni-zivot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.