Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Thiennga Adamová
Šetření:22. 04. 2009 - 02. 05. 2009
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych vás chtěla požádat o pár minut vašeho času a poprosit vás o vyplnění krátkého dotazníku, který potřebuji ke své absolventské práci.

Dotazník se týká Reformy zdravotnictví v České Republice.

Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Je reforma zdravotnictví potřebná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7393,59 %93,59 %  
ne56,41 %6,41 %  

Graf

2. Pomůže poplatek 30,- Kč této reformě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5165,38 %65,38 %  
ano2734,62 %34,62 %  

Graf

3. Zabývali jste se hlouběji reformou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5773,08 %73,08 %  
ano2126,92 %26,92 %  

Graf

4. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o zdravotnické reformě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4051,28 %51,28 %  
nevím2430,77 %30,77 %  
ano1417,95 %17,95 %  

Graf

5. Odkud jste čerpali informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média4962,82 %62,82 %  
Tisk2126,92 %26,92 %  
Dokumenty ministerstva zdravotnictví810,26 %10,26 %  

Graf

6. Myslíte si, že regulační poplatky sníží počet návštěv u lékaře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3139,74 %39,74 %  
souhlasím2532,05 %32,05 %  
spíše nesouhlasím1114,1 %14,1 %  
nesouhlasím810,26 %10,26 %  
nevím33,85 %3,85 %  

Graf

7. Motivují Vás regulační poplatky ke zdravému životnímu stylu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7089,74 %89,74 %  
nevím56,41 %6,41 %  
ano33,85 %3,85 %  

Graf

8. Očekáváte za regulační poplatky kvalitnější zdravotní péči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3950 %50 %  
ano3443,59 %43,59 %  
nevím56,41 %6,41 %  

Graf

9. Myslíte si, že regulační poplatky zabrání korupčnímu jednání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3747,44 %47,44 %  
nevím2025,64 %25,64 %  
spíše nesouhlasím1823,08 %23,08 %  
spíše souhlasím22,56 %2,56 %  
souhlasím11,28 %1,28 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4861,54 %61,54 %  
Muž3038,46 %38,46 %  

Graf

11. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 305165,38 %65,38 %  
31 - 401924,36 %24,36 %  
41 - 6078,97 %8,97 %  
více než 6011,28 %1,28 %  

Graf

12. Ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou5469,23 %69,23 %  
Vysoká škola1012,82 %12,82 %  
Základní vzdělání56,41 %6,41 %  
Střední škola s výučním listem56,41 %6,41 %  
Vyšší odborná škola45,13 %5,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je reforma zdravotnictví potřebná?

2. Pomůže poplatek 30,- Kč této reformě?

3. Zabývali jste se hlouběji reformou?

4. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o zdravotnické reformě?

5. Odkud jste čerpali informace?

6. Myslíte si, že regulační poplatky sníží počet návštěv u lékaře?

7. Motivují Vás regulační poplatky ke zdravému životnímu stylu?

8. Očekáváte za regulační poplatky kvalitnější zdravotní péči?

9. Myslíte si, že regulační poplatky zabrání korupčnímu jednání?

10. Pohlaví

11. Věková skupina

12. Ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je reforma zdravotnictví potřebná?

2. Pomůže poplatek 30,- Kč této reformě?

3. Zabývali jste se hlouběji reformou?

4. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o zdravotnické reformě?

5. Odkud jste čerpali informace?

6. Myslíte si, že regulační poplatky sníží počet návštěv u lékaře?

7. Motivují Vás regulační poplatky ke zdravému životnímu stylu?

8. Očekáváte za regulační poplatky kvalitnější zdravotní péči?

9. Myslíte si, že regulační poplatky zabrání korupčnímu jednání?

10. Pohlaví

11. Věková skupina

12. Ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Adamová, T.Reforma zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://reforma-zdravotnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.