Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Regenerace uličních stromořadí a parkových ploch v Horních Počernicích

Regenerace uličních stromořadí a parkových ploch v Horních Počernicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Enická
Šetření:11. 09. 2012 - 11. 10. 2012
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako podklad pro žádost o dotaci z Operačního programu Praha konkurenceschopnost, Prioritní osa 2 Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. 

Městská část Horní Počernice bude podávat žádost o dotaci v rámci výše uvedeného operačního programu na projekt Regenerace uličních stromořadí a parkových ploch v Horních Počernicích. Projekt se týká regenerace parku Chvaly, parku na ulici Vysokovská, Nolčova parku, stromořadí v ulici Jeřická a menších úprav poškozených dřevin v celé oblasti Horních Počernic.

Parky budou zregenerovány, dojde k odstranění temných zákoutí, budou zde vysazeny nové dřeviny a trvalky, bude zde umístěn nový městský mobiliář a nové veřejné osvětlení. 

Celkově dojde ke zvýšení bezpečnosti parků, dojde ke zvýšení atraktivity lokality a v neposlední řadě ke zlepšení životního prostředí.

Celkové náklady na projekt jsou 12 749 000 Kč z toho dotace se podílí 92,5%, což je 11 793 000 Kč, Městská část Horní Počernice se bude podílet pouze 956 000 Kč, tj. 7,5 % z celkových nákladů projektu. 

 

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v MČ Praha - Horní Počernice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1666,67 %66,67 %  
ne833,33 %33,33 %  

Graf

2. Souhlasíte s investicí na regeneraci parků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1770,83 %70,83 %  
spíše souhlasím520,83 %20,83 %  
spíše nesouhlasím14,17 %4,17 %  
nevím14,17 %4,17 %  

Graf

3. Myslíte, že je potřeba regenerace (celková obnova parku, lavičky, cestní síť) parku Chvaly, parku na ulici Vysokovská, Nolčova parku, stromořadí v ulici Jeřická a menších úprav poškozených dřevin v celé oblasti Horních Počernic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1979,17 %79,17 %  
spíše souhlasím312,5 %12,5 %  
nevím28,33 %8,33 %  

Graf

4. Navštěvujete park Chvaly, park na ulici Vysokovská, Nolčův parku, stromořadí v ulici Jeřická nyní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1041,67 %41,67 %  
spíše souhlasím833,33 %33,33 %  
nevím28,33 %8,33 %  
spíše nesouhlasím28,33 %8,33 %  
nesouhlasím28,33 %8,33 %  

Graf

5. Navštěvoval/la byste parky častěji v případě regenerace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1354,17 %54,17 %  
spíše souhlasím729,17 %29,17 %  
nevím312,5 %12,5 %  
spíše nesouhlasím14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Enická, M.Regenerace uličních stromořadí a parkových ploch v Horních Počernicích (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://regenerace-ulicnich-stromora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.