Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Regenerační potenciál fotografií přírody a města

Regenerační potenciál fotografií přírody a města

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václava Pavlíková
Šetření:10. 04. 2015 - 17. 04. 2015
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):16 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:49,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vítám Vás na úvodní stránce mého dotazníku. Dotazník tvoří pilotní výzkum mé diplomové práce, která se nazývá „Psychologické výzkumy vlivu kontaktu s přírodou na duševní zdraví člověka“. Jmenuji se Václava Pavlíková a momentálně studuji magisterský obor Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. 

Na základě tohoto výzkumu chci určit regenerační potenciál jednotlivých fotografií, které Vám budou v dotazníku předloženy. Cílem dotazníku je tedy zjistit, jak na Vás jednotlivé fotografie působí. Dotazník se skládá ze 6 barevných fotografií města nebo přírody. Regenerační potenciál každé fotografie bude zjišťován pomocí 10 tvrzení. S nimi vyjadřujete míru souhlasu/nesouhlasu pomocí škály od 0-10 (0- vůbec ne, 5 - spíše ne, 10- úplně).

Dotazník je anonymní, jeho vyplnění je zcela dobrovolné a můžete ho kdykoliv ukončit. Vyplnění se může účastnit jakýkoliv uživatel internetu a nebude Vám trvat déle než 15 minut.

V rámci dotazníku nebudu zjišťovat žádné citlivé informace a osobní údaje. Výsledky tohoto dotazníku budou použity ve zmíněné diplomové práci a budou sloužit jako základní materiál pro hlavní výzkum, který po pilotním výzkumu následuje. Hlavní výzkum bude po zpracování dat pilotního výzkumu opět realizován pomocí vyplnto.cz Data z výzkumu budou po jeho skončení veřejně přístupná na vyplnto.cz

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku, dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5775 %75 %  
Muž1925 %25 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2367,89 %7,89 %  
2567,89 %7,89 %  
2267,89 %7,89 %  
2956,58 %6,58 %  
3256,58 %6,58 %  
2145,26 %5,26 %  
3545,26 %5,26 %  
2733,95 %3,95 %  
2433,95 %3,95 %  
1833,95 %3,95 %  
ostatní odpovědi 26
19
30
43
20
31
45
33
36
42
49
16
41
44
38
17
53
28
12
54
37
51
3140,79 %40,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.59
Minimum:18
Maximum:49
Variační rozpětí:31
Rozptyl:57.93
Směrodatná odchylka:7.61
Medián:27
Modus:23

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3546,05 %46,05 %  
Středoškolské s maturitou3039,47 %39,47 %  
Středoškolské bez maturity67,89 %7,89 %  
Základní56,58 %6,58 %  

Graf

4. Ve kterém měsíci jste se narodil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ledenotázka č. 5, Únorotázka č. 11, Březenotázka č. 5, Dubenotázka č. 11, Květenotázka č. 5, Červenotázka č. 11, Červenecotázka č. 5, Srpenotázka č. 11, Záříotázka č. 5, Říjenotázka č. 11, Listopadotázka č. 5, Prosinecotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Duben911,84 %11,84 %  
Březen911,84 %11,84 %  
Červenec810,53 %10,53 %  
Srpen79,21 %9,21 %  
Únor79,21 %9,21 %  
Leden79,21 %9,21 %  
Září56,58 %6,58 %  
Prosinec56,58 %6,58 %  
Říjen56,58 %6,58 %  
Červen56,58 %6,58 %  
Květen56,58 %6,58 %  
Listopad45,26 %5,26 %  

Graf

5. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

 • odpověď Toto místo je dostatečně rozlehlé, aby ho mohl člověk prozkoumat různými směry=10:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místa jako toto jsou fascinující=10 na otázku 6. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

7. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

 • odpověď Místa jako toto jsou fascinující=10:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místa jako toto jsou fascinující=10 na otázku 6. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

8. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

 • odpověď Místa, jako toto, jsou útočištěm před nepříjemnostmi=0:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místa, jako toto, jsou útočištěm před nepříjemnostmi=0 na otázku 10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)
 • odpověď Na místa, jako je toto, bych šel, kdybych chtěl přestat myslet na věci, které musím dokončit=0:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místa, jako toto, jsou útočištěm před nepříjemnostmi=0 na otázku 8. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místa, jako toto, jsou útočištěm před nepříjemnostmi=0 na otázku 10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na místa, jako je toto, bych šel, kdybych chtěl přestat myslet na věci, které musím dokončit=0 na otázku 10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na místa, jako je toto, bych šel, kdybych se chtěl oprostit od věcí, které zaměstnávají mou pozornost=0 na otázku 10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V místech, jako je toto, je jen málo omezení (hranic), které by bránily mému volnému pohybu=0 na otázku 10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na místa, jako je toto, bych šel, kdybych se chtěl oprostit od věcí, které zaměstnávají mou pozornost=0 na otázku 8. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)
 • odpověď Na místa, jako je toto, bych šel, kdybych se chtěl oprostit od věcí, které zaměstnávají mou pozornost=0:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místa, jako toto, jsou útočištěm před nepříjemnostmi=0 na otázku 8. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

 • odpověď Na místa, jako je toto, bych šel, kdybych chtěl přestat myslet na věci, které musím dokončit=0:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místa, jako toto, jsou útočištěm před nepříjemnostmi=0 na otázku 10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na místa, jako je toto, bych šel, kdybych se chtěl oprostit od věcí, které zaměstnávají mou pozornost=0 na otázku 10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V místech, jako je toto, je jen málo omezení (hranic), které by bránily mému volnému pohybu=0 na otázku 10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

15. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

 • odpověď Místa jako toto jsou fascinující=0:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na místa jako je toto bych šel, kdybych chtěl přestat myslet na věci, které musím dokončit=0 na otázku 15. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na místa jako je toto bych šel, kdybych se chtěl oprostit od věcí, které zaměstnávají mou pozornost=0 na otázku 15. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)
 • odpověď Na místa jako je toto bych šel, kdybych chtěl přestat myslet na věci, které musím dokončit=0:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na místa jako je toto bych šel, kdybych se chtěl oprostit od věcí, které zaměstnávají mou pozornost=0 na otázku 15. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)
 • odpověď Na místa jako je toto bych šel, kdybych se chtěl oprostit od věcí, které zaměstnávají mou pozornost=0:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na místa jako je toto bych šel, kdybych chtěl přestat myslet na věci, které musím dokončit=0 na otázku 15. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

6. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

11. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

6. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

10. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5- spíše ne, 10-úplně)

11. Odpovězte na následující tvrzení pomocí škály 0-10, přičemž tyto číslice znamenají míru souhlasu/nesouhlasu (0-vůbec ne, 5-spíše ne, 10-úplně)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlíková, V.Regenerační potenciál fotografií přírody a města (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://regeneracni-potencial-fotogr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.