Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > regionální muzea

regionální muzea

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpánka Humpolová
Šetření:06. 03. 2014 - 05. 04. 2014
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut  ze svého času na vyplnění mého dotazníku, který se zabývá otázkou co si veřejnost představuje pod pojmem regionální muzeum.

Dotazník použiji na svou bakalářskou práci zabývající se tímto tématem.

Předem děkuji za vyplnění !

Odpovědi respondentů

1. Pod pojmem regionální muzeum si představím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muzeum specializující se na region ve kterém se nachází10789,17 %89,17 %  
muzeum specializující se na konkrétní obor2319,17 %19,17 %  
muzeum jako každé jiné1210 %10 %  
Muzeum, jehož zřizovatelem není stát nebo celostátní instituce, ale kraj, obec, popř. i místní soukromá osoba 10,83 %0,83 %  
Muzeum, které vystavuje nezajímavé exponáty10,83 %0,83 %  

Graf

2. Regionální muzeum vnímám jako instituci zobrazující rozvoj regionu, v němž se nachází:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [souhlasímotázka č. 3, nesouhlasímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10385,83 %85,83 %  
nesouhlasím1714,17 %14,17 %  

Graf

3. Regionální muzeum zobrazuje rozvoj regionu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
expozicemi/výstavami9491,26 %78,33 %  
doprovodnými akcemi (přednášky, dílny aj.)8380,58 %69,17 %  
publikační činností6765,05 %55,83 %  
zřizováním specializovaných pracovišť při muzeu4341,75 %35,83 %  

Graf

4. Regionílní muzeum není schopné zobrazovat rozvoj regionu z důvodu :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muzea nepovažuji za instituce s velkým vlivem a dopadem na společnost635,29 %5 %  
tato problematika je mi cizí635,29 %5 %  
muzea považuji za zastarelé instituce317,65 %2,5 %  
nezajímám se o činnost muzeí211,76 %1,67 %  
muzea považuji za zastaralé instituce15,88 %0,83 %  

Graf

5. Regionální muzeum by mělo svoji činnost zaměřit zejména na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
propagaci regionu9276,67 %76,67 %  
pořádání doprovodných akcí (přednášky, dílny aj.)7663,33 %63,33 %  
výchovnou činnost (programy pro školy aj.)6856,67 %56,67 %  
prezentaci sbírkového fondu5848,33 %48,33 %  
publikační činnost5041,67 %41,67 %  
zkvalitňováním pověřených specializovaných pracovišť3932,5 %32,5 %  
těžko říci,co vybrat,možná vše, nejspíš záleží na konkrétním muzeu10,83 %0,83 %  

Graf

6. Od návštěvy regionálního muzea očekávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přísun nových informaci10083,33 %83,33 %  
prohloubení svých stávajících vědomostí7764,17 %64,17 %  
zajímavé strávení času se známými/rodinou5747,5 %47,5 %  
relaxaci/zábavu4739,17 %39,17 %  
kromě zaškrtnutého také kulturní zážitek10,83 %0,83 %  
nic10,83 %0,83 %  

Graf

7. V Jihomoravském kraji jsem navštívil(a) toto regionální muzeum:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné6352,5 %52,5 %  
Muzeum Brněnska3630 %30 %  
Regionální muzeum v Mikulově1411,67 %11,67 %  
Jihomoravské muzeum ve Znojmě1411,67 %11,67 %  
Muzeum Vyškovska108,33 %8,33 %  
Galerii výtvarného umění v Hodoníně86,67 %6,67 %  
Masarykovo muzeum v Hodoníně75,83 %5,83 %  

Graf

8. Výše jmenovaná regionální muzea jsou mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše neznáma4235 %35 %  
zcela neznáma3932,5 %32,5 %  
spíše známa2621,67 %21,67 %  
dobře známa1310,83 %10,83 %  

Graf

9. O existenci těchto regionálních muzeí jsem se dozvěděl(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dozvěděl(a) jsem se o nich až teď5545,83 %45,83 %  
z internetu3831,67 %31,67 %  
Od znamých/přátel2319,17 %19,17 %  
od rodiny1815 %15 %  
z televize/rozhlasu108,33 %8,33 %  
od partnera(rky)86,67 %6,67 %  
škola21,67 %1,67 %  
výletu10,83 %0,83 %  
z katalogu muzeí a galerií a z informací v partnerských muzeích10,83 %0,83 %  
Ze skoly10,83 %0,83 %  
celkově Morava je mi neznámá10,83 %0,83 %  
nevěděla jsem o nich10,83 %0,83 %  
tady10,83 %0,83 %  
10,83 %0,83 %  

Graf

10. Při návštěvě výše jmenovaných regionálních muzeí jsem se dozvěděl(a) o Jihomoravském regionu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenavštívil(a) jsem je6352,5 %52,5 %  
spíše něco nového2420 %20 %  
něco nového2117,5 %17,5 %  
spíše nic nového97,5 %7,5 %  
nic nového21,67 %1,67 %  
nenavšívil(a) jsem je10,83 %0,83 %  

Graf

11. Chystám se některé z výše jmenovaných regionálních muzeí v blízké době navštívit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4335,83 %35,83 %  
spíše ano3226,67 %26,67 %  
ne3025 %25 %  
ano1512,5 %12,5 %  

Graf

12. Jihomoravský kraj považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyspělý region5445,76 %45 %  
spíše vyspělý region4941,53 %40,83 %  
spíše zaostalý region1210,17 %10 %  
zaostalý region32,54 %2,5 %  

Graf

13. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8470 %70 %  
muž3630 %30 %  

Graf

14. Mám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let5041,67 %41,67 %  
26 - 35 let3327,5 %27,5 %  
41 - 55 let1815 %15 %  
36 - 40 let108,33 %8,33 %  
56 - 65 let54,17 %4,17 %  
66 - 75 let32,5 %2,5 %  
0 - 15 let10,83 %0,83 %  

Graf

15. V Jihomoravském kraji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žiji a pochazím odsudotázka č. 17, žiji ale nepocházím odsudotázka č. 16, nežiji ale pocházím odsudotázka č. 17, nežiji ani nepocházím odsudotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nežiji ani nepocházím odsud5344,17 %44,17 %  
žiji a pochazím odsud3327,5 %27,5 %  
žiji ale nepocházím odsud2016,67 %16,67 %  
nežiji ale pocházím odsud1411,67 %11,67 %  

Graf

16. Pocházím z kraje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hl.města Prahy1317,81 %10,83 %  
Pardubického912,33 %7,5 %  
Moravskoslezského810,96 %6,67 %  
Zlínského810,96 %6,67 %  
Vysočiny79,59 %5,83 %  
Královohradeckého68,22 %5 %  
Jižních Čech68,22 %5 %  
Libereckého56,85 %4,17 %  
Olomouckého34,11 %2,5 %  
Plzeňského34,11 %2,5 %  
Středních Čech34,11 %2,5 %  
Ústeckého22,74 %1,67 %  

Graf

17. Mým nejvyšším dosaženým stupněm vzděláním je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola - bakalářský titul3226,67 %26,67 %  
střední odborná škola s maturitou2319,17 %19,17 %  
vysoká škola - magisterský titul2319,17 %19,17 %  
gymnázium1915,83 %15,83 %  
vyšší odborná škola119,17 %9,17 %  
střední odborná škola s výučním listem97,5 %7,5 %  
základní škola32,5 %2,5 %  

Graf

18. Můj průměrný měsíční výdělek je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 10 000 tis.5243,33 %43,33 %  
16 000 - 20 000 tis.1815 %15 %  
21 000 - 25 000 tis.1512,5 %12,5 %  
nad 30 000 tis.1310,83 %10,83 %  
11 000 - 15 000 tis.1210 %10 %  
26 000 - 30 000 tis.108,33 %8,33 %  

Graf

19. Povoláním jsem :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný5646,67 %46,67 %  
student4739,17 %39,17 %  
nezaměstnaný86,67 %6,67 %  
důchodce75,83 %5,83 %  
na mateřské21,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. V Jihomoravském kraji jsem navštívil(a) toto regionální muzeum:

 • odpověď žádné:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenavštívil(a) jsem je na otázku 10. Při návštěvě výše jmenovaných regionálních muzeí jsem se dozvěděl(a) o Jihomoravském regionu:

10. Při návštěvě výše jmenovaných regionálních muzeí jsem se dozvěděl(a) o Jihomoravském regionu:

 • odpověď nenavštívil(a) jsem je:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 7. V Jihomoravském kraji jsem navštívil(a) toto regionální muzeum:

12. Jihomoravský kraj považuji za:

 • odpověď vyspělý region:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře známa na otázku 8. Výše jmenovaná regionální muzea jsou mi:

19. Povoláním jsem :

 • odpověď zaměstnaný:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 40 let na otázku 14. Mám:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 000 - 30 000 tis. na otázku 18. Můj průměrný měsíční výdělek je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pod pojmem regionální muzeum si představím:

2. Regionální muzeum vnímám jako instituci zobrazující rozvoj regionu, v němž se nachází:

3. Regionální muzeum zobrazuje rozvoj regionu:

5. Regionální muzeum by mělo svoji činnost zaměřit zejména na:

6. Od návštěvy regionálního muzea očekávám:

7. V Jihomoravském kraji jsem navštívil(a) toto regionální muzeum:

8. Výše jmenovaná regionální muzea jsou mi:

9. O existenci těchto regionálních muzeí jsem se dozvěděl(a)

10. Při návštěvě výše jmenovaných regionálních muzeí jsem se dozvěděl(a) o Jihomoravském regionu:

11. Chystám se některé z výše jmenovaných regionálních muzeí v blízké době navštívit

12. Jihomoravský kraj považuji za:

13. Jsem:

14. Mám:

15. V Jihomoravském kraji:

16. Pocházím z kraje:

17. Mým nejvyšším dosaženým stupněm vzděláním je:

18. Můj průměrný měsíční výdělek je:

19. Povoláním jsem :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pod pojmem regionální muzeum si představím:

2. Regionální muzeum vnímám jako instituci zobrazující rozvoj regionu, v němž se nachází:

3. Regionální muzeum zobrazuje rozvoj regionu:

5. Regionální muzeum by mělo svoji činnost zaměřit zejména na:

6. Od návštěvy regionálního muzea očekávám:

7. V Jihomoravském kraji jsem navštívil(a) toto regionální muzeum:

8. Výše jmenovaná regionální muzea jsou mi:

9. O existenci těchto regionálních muzeí jsem se dozvěděl(a)

10. Při návštěvě výše jmenovaných regionálních muzeí jsem se dozvěděl(a) o Jihomoravském regionu:

11. Chystám se některé z výše jmenovaných regionálních muzeí v blízké době navštívit

12. Jihomoravský kraj považuji za:

13. Jsem:

14. Mám:

15. V Jihomoravském kraji:

16. Pocházím z kraje:

17. Mým nejvyšším dosaženým stupněm vzděláním je:

18. Můj průměrný měsíční výdělek je:

19. Povoláním jsem :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Humpolová, Š.regionální muzea (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://regionalni-muzea.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.