Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Regionální operační program - Rekonstrukce přednádraží v Týništi n.O.

Regionální operační program - Rekonstrukce přednádraží v Týništi n.O.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Šípková
Šetření:15. 09. 2011 - 15. 10. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení,

vyplněním tohoto dotazníku přispějete k analýze povědomosti obyvatel Týniště nad Orlicí a jeho okolí o strukturálních fondech EU a o aktuálním projektu Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí. 

Dotazníkové šetření je zcela anonymní a jeho výsledky budou sloužit jako podklad k mojí diplomové práci týkající se této problematiky, v případě zájmu budou volně k dispozici na webových stránkách města.

 

Děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Které z ministerstev zastává funkci koordinátora strukturálních fondů v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo pro místní rozvoj466,67 %66,67 %  
Ministerstvo financí116,67 %16,67 %  
Ministerstvo dopravy116,67 %16,67 %  

Graf

2. Jaký je účel poskytování dotací ze strany EU?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

nevim

podpořit regiony, jejich konkurenceschopnost v EU

regionální rozvoj

rekonstrukce nebo výstavba veřejně prospěšných projektů

rozvoj

3. Jmenujte alespoň dva názvy operačních programů v programovacím období 2007-13.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

netuším

nevím

nevim

OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

rozvoj venkova, rozvoj dopravní infrastruktury

4. Myslíte, že o podporu ze strukturálních fondů může žádat běžný občan ČR (pro soukromé účely)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6100 %100 %  

Graf

5. Zhodnoťte, prosím, zda komunikace a propagace projektu „Rekonstrukce…“ byla ze strany příjemce dotace (města Týniště nad Orlicí) dostačující.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý350 %50 %  
nedostatečný233,33 %33,33 %  
dostatečný116,67 %16,67 %  

Graf

6. Kdo financuje projekt Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město Týniště nad Orlicí + fondy EU + podpora ze státního rozpočtu350 %50 %  
město Týniště nad Orlicí + fondy EU350 %50 %  

Graf

7. Na konci srpna došlo k ukončení 3. fáze projektu, pokud shledáváte nějaké slabé stránky rekonstrukce, jaké to jsou a proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekonstrukce je zdařilá, i přesto nacházím nějaké nedostatky (např. šíře kruhového objezdu, ...)233,33 %33,33 %  
rekonstrukce proběhla na výbornou233,33 %33,33 %  
rekonstrukce nebyla pro město nezbytně nutnou investicí116,67 %16,67 %  
nesleduji dění ve městě, nevím o projektu116,67 %16,67 %  

Graf

8. Jsou Vám známy některé další projekty ve městě spolufinancované Evropskou unií? Které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

ne

ne

ne

nejsou

nevím

9. Pokud byste měl/a tu možnost rozhodovat o změnách v Týništi nad Orlicí, které by se dotovaly EU, jaká investice by místním obyvatelům přinesla největší užitek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
revitalizace železničního prostoru, peronizace233,33 %33,33 %  
sportovní areál (tj. plavecký bazén, zimní stadion)233,33 %33,33 %  
investice do infrastruktury (chodníky, silnice)116,67 %16,67 %  
žádné další změny nejsou potřeba116,67 %16,67 %  

Graf

10. Seznámil/a jste se již s projektovou dokumentací na Městském úřadě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne583,33 %83,33 %  
ano116,67 %16,67 %  

Graf

11. Jaká je doba realizace a celkové náklady na projekt Rekonstrukce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

2,5 měsíce náklady neznám

3 měsíce náklady netuším

nevím

nevim

přes 12 měsíců. cena nevím

12. Jste občan Týniště nad Orlicí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

13. Jste muž, či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena466,67 %66,67 %  
muž233,33 %33,33 %  

Graf

14. Patříte do skupiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student350 %50 %  
osoba v produktivním věku233,33 %33,33 %  
osoba v postproduktivním věku116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šípková, P.Regionální operační program - Rekonstrukce přednádraží v Týništi n.O. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://regionalni-operacni-program.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.