Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Regionální rozvoj a Evropské fondy

Regionální rozvoj a Evropské fondy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Průchová
Šetření:22. 02. 2014 - 01. 03. 2014
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k odborné práci na téma Regionální rozvoj a Evropské fondy. Tento dotazník zjišťuje nejen povědomí veřejnosti o této problematice, ale zkoumá i její náhled a názor na financování projektů pomocí dotací z fondů EU. Za vyplnění dotazníku všem velice děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2672,22 %72,22 %  
muž1027,78 %27,78 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let1747,22 %47,22 %  
26 - 35 let925 %25 %  
36 - 45 let513,89 %13,89 %  
46 - 55 let411,11 %11,11 %  
56 let a více12,78 %2,78 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1644,44 %44,44 %  
středoškolské s maturitou1541,67 %41,67 %  
odborné s vyučením38,33 %8,33 %  
základní12,78 %2,78 %  
vyšší odborné12,78 %2,78 %  

Graf

4. Jaká je vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec1336,11 %36,11 %  
student1336,11 %36,11 %  
v domácnosti/na mateřské/nezaměstnaný616,67 %16,67 %  
osoba samostatně výdělečně činná25,56 %5,56 %  
v důchodu25,56 %5,56 %  

Graf

5. Sledujete problematiku dotací z Evropských fondů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze okrajově2363,89 %63,89 %  
ne, tato problematika mě nezajímá925 %25 %  
ano, o tuto problematiku se aktivně zajímám411,11 %11,11 %  

Graf

6. Zajímáte se vy osobně o rozvoj regionu, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze pasivně3083,33 %83,33 %  
ne, nezajímá mě to411,11 %11,11 %  
ne, je to zbytečné25,56 %5,56 %  

Graf

7. V jaké míře jsou podle vás dostupné informace o možnostech čerpání dotací z EU fondů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace jsou dostupné, ale zájemce je musí najít sám2158,33 %58,33 %  
informace jsou dostupné jen těm, kteří jsou v problematice zainteresováni925 %25 %  
informace nejsou dostupné38,33 %8,33 %  
myslím si, že informací je dostatek a jsou pro každého dobře dostupné38,33 %8,33 %  

Graf

8. Zaznamenali jste v poslední době (cca 3 měsíce) v médiích nějakou zprávu, která se týkala (ať negativně nebo pozitivně) čerpání dotací z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zpráva byla negativní1850 %50 %  
ne, nezaznamenal/a jsem žádnou zprávu1644,44 %44,44 %  
ano, zpráva byla pozitivní25,56 %5,56 %  

Graf

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO, prosím přibližte alespoň heslovitě, o jakou zprávu se jednalo a jaký jste z ní měl/a pocit.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

CR ma nevycerpane penize z fondu eu

ČR je nejhorší v čerpání v celé EU, nejhorší je Fond životního prostředí, pozdě vyhlašovali dotace.

ČR s největší pravděpodobností nedočerpá prostředky ze SF alokované na období 2007-2013.

financování projektů z Evropských sociálních fondů ( Od kočárku k podnikání- určitě příznivý pocit)

jednalo se o zprávy komentující chybné postupy při čerpání dotací, které vedly k zamítnutí dotace, dobrý pocit z toho nemám - je sice pravda, že newspeak EU je příšerný a administrativa zdrcující, ale snad by aspoň lidé, co s podobnými věcmi zabývají, mohli věci aspoň trošku rozumět

nedostatečné čerpání dotací

Neefektivní čerpání dotací, korupční skandály

Nepamatuji si přesně o co se jednalo, ale vím, že z dotací EU bylo financováno něco co financováno být nemělo a obec měla částku vrátit.

Neschopnost CR cerpat EU dotace.

Neschopnost státu.

Organizace čerpající finanční prostředky z OP VK JMK v rámci oblasti podpory 3.2 čerpala peníze na vzdělávání dospělých (kosmetičky apod.) a podváděla:-) Vytažení případu na světlo Boží mě opravdu zaujalo, neboť organizaci provozuje švagrová p. Haška (=hejtman JMK) a překvapilo mě, že už začíná docházet i na kamrádíčky.

podvody s dotacemi - můj dojem byl negativní

ROP Severozápad - zlodějna na druhou

špatné čerpání dotací, vypršení lhůty pro čerpání dotací

Vraj SR viac dostáva ako odovzdáva peniaze od EÚ.

Za období let 2007-2013 ČR nevyčerpá cca 100 miliard Kč, které jsme mohli mít z EU. Dojem mám velmi špatný, protože za tyto peníze mohlo být i 2000 čističek odpad.vod v malých obcích ( do 2000 obyvatel ) !!!!

Označte prosím max. 3 odpovědi.

10. Jaké projekty financované z Evropských fondů mají, dle vašeho názoru, největší vliv na rozvoj regionu, ve kterém žijete? Projekty zaměřené na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
infrastrukturu (komunikace, technické sítě apod.)3083,33 %83,33 %  
ochranu životního prostředí1336,11 %36,11 %  
občanskou vybavenost1233,33 %33,33 %  
podporu podnikání1130,56 %30,56 %  
zachování kulturního dědictví1130,56 %30,56 %  
podporu vzdělanosti719,44 %19,44 %  
podporu aktivní politiky zaměstnanosti513,89 %13,89 %  
rozvoj lidských zdrojů38,33 %8,33 %  

Graf

Označte prosím max. 3 odpovědi.

11. Česká republika čerpá prostředky z EU fondů neefektivně (nevyčerpá vše, co je pro ní určeno). Co si myslíte, že je hlavním důvodem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
složitá, nesjednocená a stále se měnící pravidla pro čerpání dotací1952,78 %52,78 %  
skepse a nedůvěra potenciálních žadatelů způsobená několika korupčními aférami1644,44 %44,44 %  
vysoká administrativní zátěž při zpracování žádosti o dotaci a následné realizaci projektu1541,67 %41,67 %  
nedostatek zkušeností a malá informovanost žadatelů1336,11 %36,11 %  
zdlouhavá administrativa a proces schvalování ze strany řídících orgánů1233,33 %33,33 %  
v mnoha případech potřeba vlastního předfinancování celé akce719,44 %19,44 %  
dlouhá čekací doba na proplacení finanční podpory25,56 %5,56 %  

Graf

12. Domníváte se, že prostředky z EU fondů míří skutečně tam, kde je jich potřeba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně ano, ale některé projekty jsou zbytečné1850 %50 %  
převážně ne, je mnoho zbytečných projektů a mezi nimi několik světlých výjimek822,22 %22,22 %  
absolutně ne, peníze jsou využívány na projekty, které nejsou ničím přínosné719,44 %19,44 %  
nevím, nedokážu posoudit25,56 %5,56 %  
ano, myslím, že jsou využívány efektivně na smysluplné účely12,78 %2,78 %  

Graf

Označte prosím max. 3 odpovědi

13. Na jakou oblast by podle vás měly být především zaměřeny finanční prostředky z EU fondů v následujících šesti letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora zaměstnanosti1747,22 %47,22 %  
ochrana životního prostředí1438,89 %38,89 %  
zemědělství, podpora zemědělců1438,89 %38,89 %  
podpora malých a středních podnikatelů1233,33 %33,33 %  
výstavba silniční a železniční sítě1130,56 %30,56 %  
podpora rozvoje vzdělanosti a lidských zdrojů1130,56 %30,56 %  
využívání obnovitelných zdrojů energie822,22 %22,22 %  
podpora malých měst a obcí (do 2.000 obyvatel)616,67 %16,67 %  
věda a výzkum513,89 %13,89 %  
podpora průmyslových podniků38,33 %8,33 %  

Graf

Označte prosím max. 3 odpovědi

14. Financování jakých oblastí z EU fondů je, dle vašeho názoru, pro region, ve kterém žijete, nepodstatné (nepotřebné) v následujících šesti letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora průmyslových podniků1233,33 %33,33 %  
zemědělství, podpora zemědělců1027,78 %27,78 %  
využívání obnovitelných zdrojů energie925 %25 %  
věda a výzkum925 %25 %  
podpora malých měst a obcí (do 2.000 obyvatel)925 %25 %  
výstavba silniční a železniční sítě822,22 %22,22 %  
podpora zaměstnanosti719,44 %19,44 %  
ochrana životního prostředí513,89 %13,89 %  
podpora malých a začínajících podnikatelů38,33 %8,33 %  
podpora rozvoje vzdělanosti a lidských zdrojů25,56 %5,56 %  

Graf

15. Jaká z následujících oblastí je, dle vašeho názoru, finančně nadhodnocená? Tzn. z EU fondů je pro ni vyhrazeno příliš mnoho prostředků na úkor ostatních oblastí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nedokážu posoudit1233,33 %33,33 %  
využívání obnovitelných zdrojů energie513,89 %13,89 %  
podpora rozvoje vzdělanosti a lidských zdrojů513,89 %13,89 %  
podpora průmyslových podniků411,11 %11,11 %  
výstavba silniční a železniční sítě38,33 %8,33 %  
zemědělství, podpora zemědělců25,56 %5,56 %  
ochrana životního prostředí25,56 %5,56 %  
podpora malých a začínajících podnikatelů12,78 %2,78 %  
podpora malých měst a obcí (do 2.000 obyvatel)12,78 %2,78 %  
podpora zaměstnanosti12,78 %2,78 %  

Graf

16. Jaká z následujících oblastí je, dle vašeho názoru, finančně podhodnocená? Tzn. z EU fondů je pro ní vyhrazen nedostatečný objem finančních prostředků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nedokážu posoudit822,22 %22,22 %  
podpora malých a začínajících podnikatelů513,89 %13,89 %  
věda a výzkum513,89 %13,89 %  
podpora zaměstnanosti513,89 %13,89 %  
výstavba silniční a železniční sítě38,33 %8,33 %  
ochrana životního prostředí38,33 %8,33 %  
zemědělství, podpora zemědělců38,33 %8,33 %  
podpora průmyslových podniků25,56 %5,56 %  
podpora rozvoje vzdělanosti a lidských zdrojů12,78 %2,78 %  
podpora malých měst a obcí (do 2.000 obyvatel)12,78 %2,78 %  

Graf

17. Zde je místo pro vaše další poznatky, názory a připomínky.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bohužel kvůli podvodům s dotacemi je celý proces získání dotací přebyrokratizovaný a doplácí na to potřebné užitečné projekty. Na získání dotací je nutno platit nemalými částkami poradce, aby se dotace mohla získat !!

Chjo, čekala jsem poněkud vymakanější dotazník, začalo to opravdu dobře, ale ke konci se ukázalo, že dotazující jen vzal najmenované oblasti ze stávajících operáků. Kolego, víte, že strukturální fondy budou v novém období vypadat jinak? Že budou redefinované oblasti, které se budou vázat do menších, ale větších celků?

Měli by se více podporovat zemědělci, abychom byli zase soběstační v pěstování a výrobě potravin a nemuseli jsme dovážet. Měli by více podporovat malé a střední podnikatele, protože ti dávají práci lidem. EU fondy jsou dobrá myšlenka, ale špatně provedená, je tam místo pro ty, kteří si chtějí nakapsovat a umí je zneužívat. Dotace jsou jen pro vyvolené, obyčejný člověk na ně nedosáhne. Pravidla jsou udělaná tak, aby je splnil jen vyvolený okruh osob.

z evropskych fondu je predevsim placena spousta "projektu", ktere si to vubec nezaslouzi jelikoz jejich majitele maji svych prostredku dost (napr. Maximus resort) nebo jsou jejich finance uz tak dost netransparentni (Farma Bolka Polivky)... tyhle projekty se skryvaji pod hesly typu "rozvoj turismu a kultury" ale prijde mi to jako cpani penez do kapes uz tak dost vychcanych podnikatelu... pominu-li fakt, ze mi cela EU prijde jako OBROVSKEJ NESMYSL a zasadne nesouhlasim s jeji existenci, "evropske penize" by mely smerovat predevsim na podporu sobestacnosti kazdeho statu (tzn. zemedelstvi, prumysl, vzdelani, zamestnanost, zivotni prostredi)

zasrana korupce vyjebana.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Průchová, T.Regionální rozvoj a Evropské fondy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://regionalni-rozvoj-a-evropske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.