Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Regionální rozvoj města Hlučín

Regionální rozvoj města Hlučín

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Pondělíčková
Šetření:17. 03. 2015 - 05. 04. 2015
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):18 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Chtěla bych Vás požádat o několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku, týkajícího se Regionálního rozvoje města Hlučín. Tento dotazník je anonymní a bude využit výhradně pro účely mé bakalářské práce.

Děkuji Martina Pondělíčková

Odpovědi respondentů

1. Jak moc se zajímate o rozvoj Hlučína? (1 nejméně - 5 nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2342,86 %42,86 %  
3228,57 %28,57 %  
4114,29 %14,29 %  
5114,29 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:3
Modus:2

Graf

2. Je podle Vás rozvoj Hlučína dostatečně podporován státem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím342,86 %42,86 %  
souhlasím228,57 %28,57 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  
nevím114,29 %14,29 %  

Graf

3. Slyšeli jste někdy o strukturálních fondech EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano571,43 %71,43 %  
Spíše ano228,57 %28,57 %  

Graf

4. Zajímáte se o problematiku fondů EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zajímám se aktivně571,43 %71,43 %  
Aktivně se nezajímám, ale díky médiím mám povědomí228,57 %28,57 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou v Hlučíně vhodně využívány dotace z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím342,86 %42,86 %  
Ano228,57 %28,57 %  
Spíše ano228,57 %28,57 %  

Graf

6. Hodnotíte možnost České republiky čerpat peníze z fondů EU pozitivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano342,86 %42,86 %  
Spíše ano228,57 %28,57 %  
Spíše ne114,29 %14,29 %  
Nevím114,29 %14,29 %  

Graf

7. Jestli nehodnotíte pozitivně tak proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Znáte nějaký konkrétní projekt financovaný z fondů EU v Hlučíně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
revitalizace114,29 %14,29 %  
ano114,29 %14,29 %  
nn114,29 %14,29 %  

Graf

9. Co podle Vás patří k největším problémům Hlučína? (1 nejmenší - 5 největší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalita životního prostředí2.8572.694
Nezaměstnanost3.4291.959
Kvalita bydlení2.7141.347
Dopravní spojení2.7141.633
Kvalita pozemních komunikací3.4291.959
Zdravotnictví2.7142.204

Graf

10. Který z těchto projektů je pro Hlučín nejvíce prospěšný? (Seřaďte od nejméně (5) po nejvíce prospěšný(1)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Autobusový terminál Hlučín2.5712.816
Dětský ranč v Hlučíně otevírá speciální hřiště pro děti3.1431.265
Rekonstrukce příspěvkové organizace Fontána3.1431.551
Elektronizace veřejné správy31.143
Zpracování územního plánu města Hlučína3.1432.98

Graf

11. Myslíte si, že v posledních letech dochází ke zlepšení životního prostředí v Hlučíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano228,57 %28,57 %  
Nevím228,57 %28,57 %  
Spíše ne114,29 %14,29 %  
Ne114,29 %14,29 %  
Ano114,29 %14,29 %  

Graf

12. Které zdroje znečištění jsou podle Vás pro Hlučín největší hrozbou? (Seřaďte od největší(1) po nejmenší(4) hrozbu)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Doprava2.2861.633
Lokální topeniště20.571
Průmysl ve městě a okolí2.8570.408
Průmysl v Polsku2.8571.837

Graf

13. Vnímáte protipovodňová opatření provedená po posledních povodních jako dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím228,57 %28,57 %  
Spíše ne228,57 %28,57 %  
Ano114,29 %14,29 %  
Spíše ano114,29 %14,29 %  
Ne114,29 %14,29 %  

Graf

14. Bojíte se povodní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne342,86 %42,86 %  
Ano228,57 %28,57 %  
Spíše ano114,29 %14,29 %  
Nevím114,29 %14,29 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena571,43 %71,43 %  
Muž228,57 %28,57 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita457,14 %57,14 %  
Vysoká škola228,57 %28,57 %  
Základní114,29 %14,29 %  

Graf

17. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let457,14 %57,14 %  
30 - 44 let228,57 %28,57 %  
60 a více let114,29 %14,29 %  

Graf

18. Z které části Hlučína pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlučín114,29 %14,29 %  
Náměstí114,29 %14,29 %  
zadny114,29 %14,29 %  
centrum114,29 %14,29 %  
dolního114,29 %14,29 %  
praha114,29 %14,29 %  
U řeky114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (78 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pondělíčková, M.Regionální rozvoj města Hlučín (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://regionalni-rozvoj-mesta-hluc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.