Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika a regulace reklamy

Etika a regulace reklamy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Pavlová
Šetření:20. 10. 2014 - 04. 11. 2014
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:62 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku, který je anonymní. Otázky se týkají regulace reklamy v České republice a (ne)dodržování etických reklam.

Předem moc děkuji za vyplnění :-)
 

Odpovědi respondentů

1. Jak nahlížíte na reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obtěžují mě9142,72 %42,72 %  
Nevnímám ji, beru ji jako součást tržního prostředí6028,17 %28,17 %  
Nevadí mi4521,13 %21,13 %  
Rád/a vyhledávám reklamy62,82 %2,82 %  
V televizi jsem za ně rád, je tak během filmu čas si zajít na záchod, doplnit hrnek čaje... :-)10,47 %0,47 %  
Občas mě baví10,47 %0,47 %  
nevadi mi vkusne a vtipne10,47 %0,47 %  
vnímám je a někdy mě obtěžují10,47 %0,47 %  
Některé baví, hloupé otravují10,47 %0,47 %  
Viz a) mimo sledování TV, tam mě vadí10,47 %0,47 %  
někdy mě obtěžují10,47 %0,47 %  
záleží na situaci10,47 %0,47 %  
živím sa reklamou...10,47 %0,47 %  
snažím se je nevnímat a ignorovat10,47 %0,47 %  
Nenávidím je!10,47 %0,47 %  

Graf

2. Z následujících motivů reklam uveďte, jak Vám příslušný motiv v reklamě vadí:

1 = vůbec nevadí ; 5 = nejvíce vadí

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Co si představíte pod pojmem "regulace reklamy"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
omezení62,84 %2,82 %  
nic62,84 %2,82 %  
cenzura52,37 %2,35 %  
omezení reklamy31,42 %1,41 %  
omezovani31,42 %1,41 %  
snížení množství reklam20,95 %0,94 %  
nevím20,95 %0,94 %  
...20,95 %0,94 %  
korigování reklamy tak, aby byla společensky přijatelná a nepobuřovala lidi a hlavně děti10,47 %0,47 %  
omezení prostoru pro reklamu v médiích10,47 %0,47 %  
ostatní odpovědi X
kontrola reklamy před vstupem do "éteru"
Nastaveni pravidel jak by mela/nemela reklama vypadat
regulování obsahu
zásah státní moci do uveřejňování nevhodných reklam
pravidla pro tvorbu a šíření reklamy
usměrnění množství a způsobu prezentace
dohled nad tím, co se objeví v médiích
určitá pravidla, která regulují reklau tak, aby nebyla klamavá, zavádějící, protiprávná a tak..
Kontrola reklamy, dohlížení na správné postupy, omezování klamavé reklamy apod.
omezení - času, používaných prvků, hlasitosti,...
Aby se u televize mohl člověk v klidu najíst bez reklam na vložky, projímadla a přípravky na erekci.
zákonná úprava způsobů umístění, cílení, tvorby a obsahu reklamy i produktů na než reklama odkazuje
nevím, ona jde regulovat?
Zákony s přesnými požadavky, existence kontrolního orgánu
Nějaké omezení
například aby nebyla klamavá, aby nebyl použivaný faktor strachu
nastroj k omezeni obsahu a cetnosti reklam
kontrola a zabránění nevhodnému obsahu reklamy či technik - např. podprahová reklama
Uzákonění toho, co je a není možné použít jako motiv reklamy.
zabránění šíření neetické a klamavé reklamy
v jakém rozsahu časově, a v jakém množství může být reklama používána
nějaké korigování reklamy, možnost uvedení reklamy pouze v určených mezích
legislativní úprava reklamy v rámci etických norem společnosti
nastavení hranic
omezení reklamy na určitou dobu, kratší reklamní bloky, nezasahování reklamy do filmu, zlikvidování malé reklamy v rohu televize v průběhu pořadu
zneužití státní moci
Omezení závadného obsahu, hodnocení obsahu.
zákaz urřitých typů reklam
omezeni reklamniho prostoru
reklamni kodex
restrikce
pravidla pro zveřejňování reklamy
stat musi kontrolovat, jakou reklamu ukazuji
právní ochrana spotřebitele před nekalou soutěží v rámci reklamy
upravení
upravit reklamu
Snížení počtu reklam či omezení reklamy jako takové.
napr.nasili,erotika pred 22tou hodinou kvuli detem
napr. vysilaci cas
Nějaké omezení co se obsahu, formy či doby týče.:)
nic, jak ji chcete regulovat?????
odstranit klamavou a neetickou reklamu
zamezování šíření násilné reklamy, nebo reklamy porušující jiné zásady etiky
regulace by měly být minimální... jsem pro svobodu trhu, resp. pro svobodnější trh než v EU
zakonem stanovene meze co v reklame muze byt
že má reklama určité hranice
bude se více dohlížet na to, které reklamy budou vysílané v TV
kontrola reklamy
omezení reklamy aby nebyla všude kolem nás
Že někdo říká, jak může reklama vypadat.
Omezení v množství, čase, místě a podobně.
Dodržování etických a morálních pravidel v reklamě.
Omezení billboardů podél silnic
omezovat ji
stanovení pravidel pro zpracování reklamy vzhledem k užitým symbolům, tématům, nahotě, vulgarismům (slovním i obrazovým)
menší množství, korekce obsahu
nepředstavím si nic
zákaz reklamy v místech kde nemá co dělat (dálnice, historické centrum města¨, ...)
Něco jako (vím co znamená slovo regulace, ale nevím jak to vysvětlit) ovládání reklamy
omezení + hlasitost
Omezení vysílání a vnucování reklam
omezení reklamy a ponechání kvality
Stanovení pravidel na obsah, formu a umístění reklamy
Hlídání dodržování hranic slušnosti, nechutnosti, obtěžování - např. hlasitější reklama než pořad v TV
poškození spotřebitelů v důsledku zásahu do svobody dobrovolné směny (jako ostatně v každém případě státních regulací)
dávání reklam do filmů
omezení co je a co již není v reklamě přípustné
zákon, samoregulace
rEKLAMA MUSÍ dodržovat určitá pravidla
upravování reklamy, srovnávání
Snížení počtu reklamy, která je do mne cpána z 100 na 10 za minutu.
PŘESNĚ VYMEZENÁ MÍSTA, ČAS A CELKOVÝ ČAS
Omezení v tv, tisku, billboardech... Vymezení hranic pro reklamu (vkus, etika, pravdivost)
v českém prostředí jen další institut k ničemu
regulace času nebo prostoru nebo obsahu určeného pro reklamu
omezení případně zákaz vysílání / uvedení
snížení počtu reklam
aby reklamy nebyly zavádějící, lživé. aby se přestala používat výrazy: super, nejskvělejší, nejlepší, nej....
Silnici bez bilboardů
že místo 5 reklam během 2hod.koukání na film budou 2 třeba.Zkrácení reklam
vyšší dohled nad reklamou
kontrola toho, jestli není závadná
omezení reklam
srovnávání
omezení hovadin
kontrola porusovani zakonu a norem
aby nebyla hlučná, aby nebyla násilná, a aby respektovala lidskost
n
že bude nějakým způsobem hlídáno, co se s v ní smí a nesmí objevit
omezování reklam
Třeba odstranění reklamy ze silnic.
omezení náplně a sdělení
Kontrola reklamy z hlediska legislativy, etiky, moralky
omezení a pravidla
aby reklama nebola v rozpore so zákonmi
snížení výskytu nesmyslých reklam
svět bez reklam
Zákonem stanovená pravidla
omezení počtu a frekvence reklam
snížení počtu reklam, snížení zvuku - vždy jsou hlasité, nutnost použít ovladač pro ztlumení
Kontrola reklamy, nevypustit do světa každou reklamu
pravidla, která platí pro výrobu a vysílání reklamních pořadů, plakátů, letáků ...
usmerneni reklamy, aby nebyla klamava
omezení počtu reklam, omezeni reklam cilenych na deti
omezení doby trvání a čestnosti
Řízení reklamy podle určitých podmínek a pravidel, které by neměly být porušovány.
zakaz urcitych vlastnosti reklamy
různá omezení
omezený čas na reklamu
nějaké omezení reklamy
Opatření, která uvadí pravidla, které by měly dodrženy při vytváření reklamy
odstraňování nevhodných prvků v reklamě
urcita omezeni pro firmy, nebude v reklame povoleno uplne vse
Omezení nekalých obchodních praktik
Nerozumím. Současné, nebo do budoucna?
zadnou reklamu vcetne bilboardu
státní opatření v podobě legislativních nařízení
usměrnění jednak četnosti výskytu a zejména obsahu jednotlivých reklam
např regulace reklamy cílené na děti, reklamy na tabákové výrobky, alkohol atd
právní předpisy
kontrola reklamy, zda není zavádějící, nepravdivá, zda neobsahuje násilí, rasistické prvky
nastavebí etických a morálních hranic reklamy
Určité omezení nebo splňování podmínek reklam, které se týkají např. tabákových výrobků, alkoholu
cenzura, proces schválení reklamy
zakázání
usměrňování a případné zakazování
aby 1/4 délky pořadu nebyla reklama
Úprava reklamy.
zákony omezujcí reklamu
nechci reklamu
omezení množství reklamy
co lze považovat za reklamu a co ne, takže zákaz vysílání některých jakoby reklam
kontrola obsahu reklamy, skrytých podtextů
usměrňování
usměrňování, cenzura
zavádějící
omezení reklamy na kratší dobu
počet vysílaných spotů v tv, nebo v rádiu
omezení množství reklam, jejich provedení (obsah) a zacílení
kontrola, úprava reklamy
stanovení principů a zákonných norem tak, aby bylo jasné, co je již za hranou
omezení jejího množství
nastavení pravidel pro reklamy, tedy určení co se v reklamách smí a co nesmí objevovat
stanovení jasných pravidel
nasraveni pravidel a kontrola jejich dodržování, např. zákaz detí v reklamě
zákonné, ÚČINNÉ, rachlé a trvalé zabránění reklamě definované jako závadné
Přirozená by měla být autoregulace ze strany firem, aby zákatníky spíše nedemotivovaly, ale bohužel zákazníci jsou hloupí, takže regulaci (množství, způsobu, formy, cílové skupiny, zneužití) by měla zajišťovat nějaká státní organizace.
Jasná pravidla a vymáhání jejich dodržování.
Ochrana spotřebitele před lživou a urážející reklamou.
omezení bilboardů u silnice, ruší řidiče a omezit reklamu u filmů v televizi
limity
Urcite omezeni délky, umístěni, obsahu
omezení možného obsahu reklamy
Omezení jejího procentuálního zastoupení např. v poměru k délce filmu
zkrácení doby reklam v televizi nebo úbytek billboardů kolem silnic
nepublikování neetických reklam - např. erotika u prodeje nářadí, vydírání strachem apod.
zavedení nějakých mantinelů-jak moc smí lhát,nezneužívat postavení dětí,nemocných
regulace obsahu reklam z etického hlediska či velikosti/vzdálenosti od dálnic
omezení počtu reklam během filmů
aby neobsahovala nevhodná témata
méně škodlivých jevů v reklamě
stahování a nezveřejňování nevhodných reklam, které mají špatný vliv na lidi
snížení
Kontrola obsahu reklamy a jak často je vysílána.
"hlídání" reklamy, nastavení podmínek
Censura obsahu
omezení vysílání a obsahu reklamy
možnost úpravy reklamy, odstranění,..
asi nějaké omezení
vymezení toho, kde reklama být nesmí, nebo co v ní být nesmí (např. děti v reklamě na cigarety)
vyhradený vysielací čas...
Její omezení
Aby byly zakázány reklamy se sexuálním podtextem či nenávistné
kontrola a omezení reklamy
Snaha o odstranění nevhodných, neetických, vulgárních, klamavých a podobných reklam.
Netuším
zavádění nějakých omezení, co se týče vysílaných reklam.
omezení v místech a situacích, kdy/kde není vhodná, může být obtěžující nebo nebezpečná
omezení!
18085,31 %84,51 % 

Graf

4. Máte pocit, že je potřeba regulovat obsah reklamy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16677,93 %77,93 %  
ne2511,74 %11,74 %  
nevím2210,33 %10,33 %  

Graf

5. Je v České republice reklama regulována zákonem nebo etickou samoregulací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7836,62 %36,62 %  
Zákonem6229,11 %29,11 %  
Obojím5224,41 %24,41 %  
Etickou samoregulací219,86 %9,86 %  

Graf

6. Co má mít dle Vás více specifickou a konkrétní úpravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákony13161,5 %61,5 %  
Etické kodexy8238,5 %38,5 %  

Graf

7. Myslíte si, že reklama pro děti je zákonem regulována přísněji než běžná reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12056,34 %56,34 %  
Ano9343,66 %43,66 %  

Graf

8. Víte, v čem je regulována přísněji oproti běžné reklamě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2122,83 %9,86 %  
ne1415,22 %6,57 %  
Nevím.22,17 %0,94 %  
nevím, ale myslím, že ve všech částech, jak v rámci textu, tak to co může být zobrazeno v reklamě11,09 %0,47 %  
nahota, násilí11,09 %0,47 %  
Presneji definovano co v reklame byt nesmi11,09 %0,47 %  
žádný sex, násilí, strach11,09 %0,47 %  
nesmí obsahovat prvky násilí, krev,...11,09 %0,47 %  
nerozumím otázce11,09 %0,47 %  
myslím si, že se víc hlídá nevhodný obsah (drastické motivy, neetické jednání, sexuální obsah) - měly by být vyloučeny11,09 %0,47 %  
ostatní odpovědi nesmí se zde vyskytovat alkoholické nápoje a jiné látky
nevím, doufám, že je regulováno množství a obsah
konkrétně nevím
např.určitý druh zboží musí mít certifikaci
prisnejsi pravidla
nevím, ale predpokladam, ze je, protoze je na deti
vyssi naroky
nevím. To je zkouška?
ne.
Nevím, ale hádám, že reklama typu "nemyslíš, zaplatíš" není příliš pro děti.
bez nahoty, násilí
násilí, sex, alkohol apod.
Nevím, jsou to děti, měla by být 100 % regulovaní.
Přibližně
více omezuje svobodu tvorby
obsahová stránka (něměly by se např. objevovat sexuální motivy)
obsah
nejspíš kvůli násilí, krvi, sexu, atd
DALŠÍMI ZÁKONY
Nesmí v ní být nevhodný obsah (násilí, sexuální podtext)
vymezení času a obsahu
sex, alkohol, drogy
Legislativa má za ukol ochranit zajmy ditete
nesmí se vyskytovat nevhodná tématika
žádné násilí
V choulostivých tématech
nevím, spíše jen doufám, že tomu tak je :)
násilí, nahota
Nevím, ale měla by být.
obsahu
nesmí být na alkohol, násilí...
To netuším :)
etika
nesmí přímo vyzývat k nákupu
zakázané znaky sexu apod
Doufám, že je přísněnujnregulována. Nedokážu však posoudit, když nevidím, co vše jim projde rukama.
není násilí a erotika
obsah nahoty a sexuality, násilí apod.
nesmí využívat erotické prvky, nesmí nabízet nebezpečné zboží, zdraví poškozující zboží apod.
v možnosti nebezpečnosti výrobku
...
ce a
nic
Implicitní obsah
výskytu násilí, nahoty atd.
v sexuálních tématech a násilí
bezpečnost, věk, násilí
nie v CZ
4852,17 %22,54 % 

Graf

9. Když se řekne "neetická reklama" co si pod pojmem "neetická" představíte Vy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic52,37 %2,35 %  
nemorální41,9 %1,88 %  
nevim41,9 %1,88 %  
klamavá31,42 %1,41 %  
nevhodná 31,42 %1,41 %  
urážející20,95 %0,94 %  
urážlivá20,95 %0,94 %  
urážející nečí osobnost 10,47 %0,47 %  
sprostá, nepřijatelná společensky, nevkusná reklama10,47 %0,47 %  
vulgární obsah10,47 %0,47 %  
ostatní odpovědi X
dvojsmyslnné reklamy
Ktera je lziva, nepresna, podvodna nebo kde neni podana uplna informace
odsuzování určitých skupin za jejich názory, postoje, víru
Reklama uráží nebo se jinak nevhodně dotýká určité části populace, etnika, náboženské skupiny atd.
společností špatně vnímaná
reklama, která se asi normálním lidem nebude líbit :-)
moc násilí a podobně
násilí, protiprávní, urážející menšiny..
Sexuální, rasový, náboženský nebo jiný podtext, který není vhodný a někoho ohrožuje.
zavádějící, lživá, pomlouvačná, ....
snad žádnou bych neoznačila jako vyloženě neetickou..
reklama, která cílí na ty vjemy pozorovatele, jež není objekt schopen vědomě rozpoznat a ovlivnit
prasárny
porušení morálky
sprostá, nevhodná, pobuřující apod
například že cigarety pomáhají zvládat stres
takova, ktera urazi urcitou skupinu
např. poškozování jiné značky,nevhodný apel na děti
Reklama přímo či nepřímo podporující rasismus, nesnášenlivost a příliš otevřené sexuální scény
reklama využívající manipulace, lživá reklama
urážející, klamavá,
nějaká vulgární, případně zesměšující
neslusna
poškozuje znevýhodněnou skupinu, srovnává podobné produkty ostatních značek, urážlivá atd.
urážlivá, pohoršující
zasahuje do práv občanů, nevhodná obsahem
Využívání paniky a klamání spotřebitele, nerespektování zavedených morálních standardů.
ktera neni v souladu se spolecenskyma zasadama
rasistická, nepravdivá, sex
myslim, ze kazda reklama na spotrebni zbozi je neeticka
neprijatelna reklama
klamava, urazliva
postavená tak aby se člověk co nejméně ubránil jejímu vlivu
pohoršující reklama
ktera ruši eticke zakony - nepřijatelna pro ruzny lide, nebo uražena
naprosto nevhodná reklama zejména obsahem a způsobem provedení
špatná
nevzhledná
Využití špatných věcí v reklamě.
takova reklama me nenapada
tykajici se mensin resismu apod.
Někoho nebo nějakou skupinu obyvatel může urážet či zesměšňovat.
vyzdvyhuje nedostatky nekoho jineho nebo na ne poukazuje ci se nad ne povysuje
klamava, utocici proti hodnotam spolecnosti ci jedinci
nedodržující zásady etiky = velmi široký pojem
pr. lhani, cileni na slabe clanky spolecnpsti
něco hanlivého, urážlivého a nevhodného
představující nesílí, nenávist vůči osobám či skupinám, přilišná nahota v reklamě
urazliva reklama
není v souladu s etickým kodexem či zákony?
popírání konkurence, nepravdy, zavadeni
Reklama, která vadí nějakému debilovi, který si furt na něco ztěžuje.
Proti pravidlům etiky a morálky.
s dostatečně neetickou reklamou jsem se nesetkal
porušuje etický kodex, např. použití sprostých slov, klamavá reklama
uráží skupinu lidí, zobrazuje násilí, formuluje přemrštěné požadavky, snobsky a nabubřele propaguje věci nedosažitelné pro většinu lidí
nemravná, vulgární,
že je to hnusné
porusuji pravidla nepodlehajici sankcim
lživá, vulgární, napadající
Nevhodná, urážlivá, dle etikety nepřípustná
pod hranicí vkusu
Lhavá, urážlivá, vulgární.
Srovnávání pohlaví, urážka
klamavé reklama uvádějící nepravdivé údaje (typicky např. předvolební sliby :-)
hrozně neestetické
teď zrovna nic
nemorální, ohrožující ...
nahota, sprosté slova, vulgarita
neslučuje se s etickými pravidly
Odporná
Zneužívání velice citlivých témat, překrucování faktů, lhaní, podvod
JAKÁKOLI LEŽ I NEPŘÍMÁ, PSYCHOLOGICKÁ MANIPULACE, VYVOLÁVÁNÍ ATAVISMU ČI STRACHU AP.
Klamavá, násilná, sexistická, zesměšňující
všechny reklamy v čr
nečím zesměšněna, uráží, ponižuje
zneuživání naivity, sleva zleva,zprava
např. v reklamě je poukazováno, že alkohol davá přátele a řeší problémy - přitom to není pravda
když je lživá, zavádějící
Manipulující
náboženská nesnášenlivost, xenofobita, nemorálnost, násilí
urážející část společnosti
neférová
neni inteligentní
urážející určitou skupinu lidí (rasa,vyznání,postižení)
násilí
neco porusuje
útočná na děti, násilí, sexistická
v
neodpovídá etickému kodexu v dané problematice.. například v době válečného konfliktu by v dané zemi neměly běžet reklamy na hračky-zbraně
Třeba morbidní, nechutná, ale i cílící na ,,slabší."
používající nepřiměřené a společností nepřijatelné znaky
Porusujici etiku, treba deti v reklame na banku
v rozporu s dobrými mravy
nemorální, neslušící se
ta, která útočí na city, strach, věci hluboko v naších duších
neslušná, klamavá
Manipulování lidí
sex
Neslušná
není vhodná, nedodržuje základní zásady
Klamavá, podporující násilí
Jdoucí proti normálnímu chování/kontroverzní/nemravná
reklama, která manipuluje s osobou, na kterou je cílena a přesvědčí ji ke koupi něčeho, co vlastně ani nepotřebovala
nevhodná, nevkusná
vulgární
Reklama porušující pravidla, klamavá reklama, reklama s nevhodnými prvky (násilí, sex apod.)
nezohlednuje moralku
nemá žádné omezení, bývá dost nevhodná
objevení zabíjení zvířat
nevhodná, urážlivá reklama nebo nekalá soutěž
nevhodná, urážející reklama
prehnane vyuziva motivy strachu, jsou v ni prvky nasili
Reklama, která může svým vyjádřením pohoršit nebo šokovat lidi a vyvolat v nich rozporuplný dojem.
Provinění proti etice
reklama pro Zidy a Cikany
nevhodné motivy v reklamě
co se nestlučuje s morálním cítěním člověka (normálního :) )
např zesměšňující, urážející určité skupiny obyvatel
klamavá, poškozující spotřebitele
rasistické narážky, násilí
využívající slabosti a zranitelnosti konkrétní skupiny osob
Reklama, která může určitým způsobem třeba pohoršovat
sex, nahota, vnitřnosti lidí, smrt
porušující základní etické norm společnosti
Ještě horší než ostatní
nemravní, násilná, sprostá
Společensky nepřijatelná.
každý má jinný pohled
nesprávná
zneužití strachu z čehokoliv...
využití v reklamě hrobů, smrti, újmy na zdraví, války apod.
reklama narážející na názorovou a morální povahu člověka
klamavá, nevhodná
nevhodná z pohledu etiky
nevhodná, vulgární, zavádějící - blbnutí lidí
urážející, nechutná
-
klamavá reklama, nebo propagující násílí apod.
manipulace, klamavá reklama, využití politicky nekorektních témat (blondýnky, homosexuálové, Romové apod.), reklama s obsahem násilí (na lidech, zvířatech)
reklama naráží na citlivá témata (smrt, nahota atd.)
reklama na úvěry a půjčky
reklama na nahotu
v rozporu s dobrýmy mravy
reklama s nevhodným podtextem
reklama na půjčky s dětmi
cílená na děti nebo rodiče dětí, dále na nemoci, nahotu a vulgaritu
Porušení etických norem dané společnosti.
nehumánní
Manipulativní, lživá, populistická (podbízivá), útočící na nízké pudy,...
..
Reklama zavádějící, lživá, využívající podprahových motivů, vyvolávající strach.
jestliže se nabízí to, co není dobré
zneužívání psychologických mechanismů
Lživá, zavádějící, výhružná, cílená na mentálně slabší či znevýhodněné lidi
v rozporu se spolecenskými zvyklostmi
Snižování úrovně jednoho naboženství oproti druhému, jeho ponížování
Reklama nabádající k násilí, urážlivá, zesměšňující nebo ponižující.
zneužívá sexuálních symbolů, vydírá strachem či jinými negativními emocemi, slibuje neuskutečnitelné, zastírá skutečné apod
nemorální, neslušná
reklamy na hračky před dětskými filmy
nevhodná (sexuální podtext např)
vulgární, sexuální, zneužívající děti
zneužívá strach třeba z nemocí
vyvolávající silné emoce, nevzhledná, nevhodná, urážející, zesměšňující
lll
intimní otázky
Neúcta k menšinám, životním stylům...
papa
dotýkající se nevhodných témat
Lživá, urážející
poškození osob, dikriminace, zesměšnění určité skupiny obyvatel
vulgární nebo srovnávací reklama
zesměšňující náboženství
cílení na děti, "sex sells", klamavá/zavádějící
propagácia rasovej a náboženskej neznášanlivosti, klamlivá a zavádzajúca reklama....
Překračující pravidla
Reklama porušující některá z 10 Božích přikázání nebo k tomu přímo či nepřímo vyzývající
mimo hranmice slušnosti
Reklama s diskriminačním, rasistickým, neuctivým podtextem.
erotika
reklamu, která není v souladu s etikou. něco urážejícího, výsměvačného....
nepravdivá, klamavá, působící na lidské slabosti
vulgarismus
18587,68 %86,85 % 

Graf

10. Je pro Vás dodržování etických zásad v reklamě důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano9946,48 %46,48 %  
Spíše ano9042,25 %42,25 %  
Je mi to jedno188,45 %8,45 %  
Určitě ne31,41 %1,41 %  
Spíše ne31,41 %1,41 %  

Graf

11. Byl/a jste někdy pohoršena reklamou (například z důvodu sexuálního podtextu, nahoty, násílí, zobrazování nevhodných věcí atd.) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13, Nevzpomínám siotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10247,89 %47,89 %  
Nevzpomínám si7334,27 %34,27 %  
Ne3817,84 %17,84 %  

Graf

12. Na jaký konkrétní výrobek reklama byla, nebo co se v ní objevilo pohoršujícího?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevzpomínám si33 %1,41 %  
už nevím22 %0,94 %  
nepamatuji si22 %0,94 %  
nepamatuji se22 %0,94 %  
billboard na ojeté vozy, kde byla polonahá paní11 %0,47 %  
reklama na ojeté vozy, symbolem byla žena středního věku ve spodním prádle11 %0,47 %  
pojištění od nějaké společnosti, zmiňovalo se tam "teď jsem na vozíku a teď už pod kytkami"11 %0,47 %  
Bylo jich vice, presne si to nepamatuji11 %0,47 %  
na očkování, kde holčička říkala "jedna dvě, klíště jde, klíště si jde pro tebe"11 %0,47 %  
už si nepamatuji11 %0,47 %  
ostatní odpovědi na fidorku - dítě, které mlátí do auta, aby si vymohlo, co chce
všechny reklamy na viagru, nebo cestou do školy billboard na nějaký autosalon nebo co a tam svlečená blondýnka a před hrudníkem má helmu - vůbec ani nevím, co firma nabízí
teď si přesně nepamatuju
manipulace strachem a podsouváním nedostatečné péče - reklamy na nepovinná očkování dětí
Bobika
nabádání dětí ke lži a krádeži
Autosalon nabízející ojetiny s motivem starší spoře oděné dámy.
reklamni letak na dvere - nahota
narážky na sex (dvojsmysl) - myslím že to bylo na alkohol
vadí mi reklama na kondomy v odpoledních hodinách
Kosmetický výrobek
sex
Reklamy na vložky, kondomy a podobné hygienické potřeby. Už jen to, že tyto reklamy vznikly, je pohoršující !!! Na televizi či internet (např. pohádky na youtube) se dívají i děti a nemyslím si, že takového reklamy by měly vidívat.
vice reklam
české reklamy jsou mi nepříjemné, často nevhodná volba slov....člověk se někdy i stydí
reklama na pneumatiky, byla na jí polonahá dívka a dvoujsmyslný slogan na "gumy"
na lešení, byla tam vyobrazená spoře oděná slečna a motto znělo: "postavíme vám ho všude"
Nevzpomínám si.
reklama na erekci
byla zneužita tvář politika
bylo jich více
soudal - udělala jsem si to sama... a další prasečiny
Například navádění k zadlužování či k užívání návykových látek.
Skittles - sexuální motiv
nevím
vše, kde se prodávají ženská těla
Veškerá reklama, která využívá sexuální tématiky při prodeji čehokoliv nesexuálního. Auta, filmy dokonce i vývoz odpadu...
KDECO; NAPŘ. TY SEXISTICKÉ NA VLOŽKY
KB (G2 účet), veškeré reklamy na alkohol, nemám ráda reklamy na pleny, vložky, tampóny, "léky" na erekci, prostatu...
KB - držka osoby (ne osobnosti) zedníčka propagující okrádání lidí
Šlo o jakýsi energetický nápoj, přičemž energie z něj získaná pomohla chlapci ve rvačce
půjčka - homofobie
viagra
kečup, bankovní služby
platí to o každé druhé reklamě, např. na parfémy
šperky, nahá Simona Krainová, prostě nechutnost
už si nevzpomínám
v
reklamy na podporu erekce, reklamy na playboy kosmetiku, ty reklamy vysilaji v dobe, kdy se na tv divaji jeste deti
Treba reklama na banku s detma, reklama na ockovani deti
nahá těla, intimní potřeby (příliš detailní reklama na vložky/tampony)
sprchový gel
fotky
Clavin
miniaturní písmo, nepravdivé informace, klamání lidí
Např. volební plakát ČSSD - "Bude to poprvé"
svého času mě hodně pohoršila reklama na fidorku s holčičkou, která přechází po přechodu a udeří panenkou do stojícího auta, aby mohla spolujezdkyni sebrat nakousnutou fidorku.
nahota
Reklamní banery, které obsahují polonahé ženy a nevhodné reklamní hesla, které jsou úplně mimo a není poznat čeho se konkrétní reklama týká. Aktuálně mi přijde trochu nevhodná reklama na Flexi životní pojištění od České spořitelny.
dítě sražené autem
vlozky - modra krev
fa, mrož, ...
sex, reklama na politickou stranu..
Na očkování proti klíšťatům
nepamatuji se, šlo ale o sexuální výjevy
Obsahovala příliš násilí.
alza
zubní pasta - plívání krve i se zubem
utrpení zvířat a lidí
reklama na prostředek erekce
aquila, prostata (Proenzin), vložky (alweis), rychlé půjčky (provident atd.)
genderové stereotypy (žena za plotnou, muž na gauči apod.), reklamy na dámské hygienické potřeby, nemocní, handicapovaní lidé, či děti
reklama na půjčky s dětmi
spusta v poslední době třeba reklama na oldspice
Fidorka - dívka se násilím domáhá. Dětské výrobky - oblbování hočiček a kluků.
svařovací technika firma Kühtreiber - reklama spíše na rajdy v plavkách
Polonahá žena v reklamě na stavební firmu.
...
Soudal, nahota
Výrobky na podporu erekce jsou úchylné a trapné, myslím ze jde o Clavin
sexuální podtext
Konkrétně nevhodné narážky a výrobek si už nepamatuju.
na zubní pastu - vypadené zuby, na nářadí - nahá žena, volební plakát s kandidující v plavkách. ...
slečny se vzhledem 13tek předváděli spodní prádlo
Reklama byla trapná a velmi otravná.
zasměšňování lidí
Alza.cz otravné
na zubní pastu, plivali do umyvadla krev
voňavka - sexuální téma (nevhodné pro děti, reklama běžela i v dopoledních hodinách)
kondomy
třeba státní (!) reklama na druhý pilíř byla zavádějící skoro by se dalo říct klamavá až mě to rozpálilo do ruda
smrť
-
Clavin - laciné sexuální vtipy
všechny reklamy zkreslující údaje o výrobku/službě
8585 %39,91 % 

Graf

13. Slyšeli jste někdy o Radě pro reklamu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11252,58 %52,58 %  
ano10147,42 %47,42 %  

Graf

14. Využil/a byste možnost podat stížnost u Rady pro reklamu na konkrétní reklamu, pokud byste veděli, že máte tuto možnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6430,05 %30,05 %  
spíše nesouhlasím5123,94 %23,94 %  
spíše souhlasím4420,66 %20,66 %  
souhlasím2813,15 %13,15 %  
nesouhlasím2612,21 %12,21 %  

Graf

15. Znáte konkrétní reklamu, která byla za svou neetičnost stažena z oběhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17, Nevzpomínám siotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevzpomínám si9745,54 %45,54 %  
Ne6229,11 %29,11 %  
Ano5425,35 %25,35 %  

Graf

16. O jakou reklamu/jaké reklamy se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na fidorku35,56 %1,41 %  
sprite23,7 %0,94 %  
Fidorka23,7 %0,94 %  
nevím23,7 %0,94 %  
Fidorka s kudrnatou holčičkou 11,85 %0,47 %  
Fidorka. Jak ta malá holčička praštila panenkou do auta, aby dostala Fidorku :D11,85 %0,47 %  
starší žena v prádle propagující autosalon s názvem I ojetá auta jsou dobrá auta nebo tak nějak:-)11,85 %0,47 %  
Asi padesátiletá paní na billboardu byla ztělesněním ojetých aut.11,85 %0,47 %  
Fidorka, Fernet11,85 %0,47 %  
na jídlo s motivem nahoty11,85 %0,47 %  
ostatní odpovědi coca cola - nevhodný sexuální podtext - reklama s Madonou
Kofola - motiv učitelky mající poměr se svým žákem
Kofola
.
vseobecne alkohol, cigarety... konkretne nevim
holcicka s panenkou na fidorku
bilbord pouzivajici Jana Pavla druheho
reklama na Fidorku - malá holčička použila násilí pomocí své panenky, k zastavěí auta, aby se dostala k sušence
barva na ploty
vaclavka a dasenka?
Upír v reklamě na KB.
se sexualnim podtextem
myslím-reklama Filipa Renče
Kájínek - rádio na doživotí
čssd v brně - zobrazena nahá žena se zakrytým klínem
pokud vím tak KB (její G2 účet)
Šlo, ale o "sexismus", "náboženskou provokaci" a jiné podtexty, které vadí jen určitým skupinám (církev, feministky, apod.). lživé reklamy ovšem NIKOMU nevadí. Jaký to PARADOX.
Reklama na Skittles, v níž souložící muž ejakuloval bonbóny
bobika, myslim že byla na seznam.cz
Už nevim
politická kampaň, reklama na skittles tuším
jen zahraniční reklami
reklama, ve které v Čínské restauraci uvařili psa, co si majitelka přivedla sebou
Clavin
nevzpomínám si
reklama poradu "snehulak" - gynekologicky prohlidka jako navsteva u automechanika
skittles
Bylo jich více, vzpomínám si na reklamu na Kofolu (učitelka a žák).
už se nepamatuji
teď si nevzpomenu
Cizí reklama na Umbro - nabídka textilu a obuvi
pepsi
reklama proti psím exkrementům
Pepsi s použitím coly jako podstavce
Fernet, Kofola...................
reklama na seriál Dexter, jak tady u nás, tak v Austrálii
reklama na rádio
reklama s násilím, vulgarismy
nic
3972,22 %18,31 % 

Graf

17. Myslíte si, že etická pravidla v reklamě, tedy samoregulace reklamy je prospěšná a účinná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je prospěšná ale neúčinná10147,42 %47,42 %  
Je prospěšná a účinná5123,94 %23,94 %  
Nevím4521,13 %21,13 %  
je neprospěšná a neúčinná115,16 %5,16 %  
je neprospěšná ale účinná52,35 %2,35 %  

Graf

18. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13663,85 %63,85 %  
Muž7736,15 %36,15 %  

Graf

19. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-358439,44 %39,44 %  
do 248037,56 %37,56 %  
36-452813,15 %13,15 %  
46 a více219,86 %9,86 %  

Graf

20. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské10750,23 %50,23 %  
Střední s maturitou7736,15 %36,15 %  
Základní146,57 %6,57 %  
Vyšší odborné115,16 %5,16 %  
Střední bez maturity41,88 %1,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Z následujících motivů reklam uveďte, jak Vám příslušný motiv v reklamě vadí:

 • odpověď motiv násilí=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi motiv strachu=5 na otázku 2. Z následujících motivů reklam uveďte, jak Vám příslušný motiv v reklamě vadí:
 • odpověď motiv smrti, nemoci=1:
  • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi motiv násilí=1 na otázku 2. Z následujících motivů reklam uveďte, jak Vám příslušný motiv v reklamě vadí:

7. Myslíte si, že reklama pro děti je zákonem regulována přísněji než běžná reklama?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Víte, v čem je regulována přísněji oproti běžné reklamě?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Víte, v čem je regulována přísněji oproti běžné reklamě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak nahlížíte na reklamy?

2. Z následujících motivů reklam uveďte, jak Vám příslušný motiv v reklamě vadí:

4. Máte pocit, že je potřeba regulovat obsah reklamy?

5. Je v České republice reklama regulována zákonem nebo etickou samoregulací?

6. Co má mít dle Vás více specifickou a konkrétní úpravu?

7. Myslíte si, že reklama pro děti je zákonem regulována přísněji než běžná reklama?

8. Víte, v čem je regulována přísněji oproti běžné reklamě?

10. Je pro Vás dodržování etických zásad v reklamě důležité?

11. Byl/a jste někdy pohoršena reklamou (například z důvodu sexuálního podtextu, nahoty, násílí, zobrazování nevhodných věcí atd.) ?

13. Slyšeli jste někdy o Radě pro reklamu?

14. Využil/a byste možnost podat stížnost u Rady pro reklamu na konkrétní reklamu, pokud byste veděli, že máte tuto možnost?

15. Znáte konkrétní reklamu, která byla za svou neetičnost stažena z oběhu?

17. Myslíte si, že etická pravidla v reklamě, tedy samoregulace reklamy je prospěšná a účinná?

18. Vaše pohlaví?

19. Kolik je Vám let?

20. Nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak nahlížíte na reklamy?

2. Z následujících motivů reklam uveďte, jak Vám příslušný motiv v reklamě vadí:

4. Máte pocit, že je potřeba regulovat obsah reklamy?

5. Je v České republice reklama regulována zákonem nebo etickou samoregulací?

6. Co má mít dle Vás více specifickou a konkrétní úpravu?

7. Myslíte si, že reklama pro děti je zákonem regulována přísněji než běžná reklama?

8. Víte, v čem je regulována přísněji oproti běžné reklamě?

10. Je pro Vás dodržování etických zásad v reklamě důležité?

11. Byl/a jste někdy pohoršena reklamou (například z důvodu sexuálního podtextu, nahoty, násílí, zobrazování nevhodných věcí atd.) ?

13. Slyšeli jste někdy o Radě pro reklamu?

14. Využil/a byste možnost podat stížnost u Rady pro reklamu na konkrétní reklamu, pokud byste veděli, že máte tuto možnost?

15. Znáte konkrétní reklamu, která byla za svou neetičnost stažena z oběhu?

17. Myslíte si, že etická pravidla v reklamě, tedy samoregulace reklamy je prospěšná a účinná?

18. Vaše pohlaví?

19. Kolik je Vám let?

20. Nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlová, V.Etika a regulace reklamy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://regulace-a-eticky-rezim-rekl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.