Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama a mládež

Reklama a mládež

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Uhrová
Šetření:08. 03. 2012 - 20. 03. 2012
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý/á studente/tko .
Následující dotazník se týká psychologie reklamy, což je téma, které zpracovávám ve svém seminárním projektu. Získané informace použiji v jeho praktické části. Jeho vyplnění je anonymní,rychlé a nezabere ti více než pár minut. Pro přesné výsledky, prosím, nad odpověďmi dlouho nepřemýšlej a odpovídej popravdě. Pokus se také odpovědět na všechny otázky.
Děkuji ti, že sis našel čas na jeho vyplnění.
 

Bára Uhrová

Odpovědi respondentů

1. Co tě zaujme na reklamě jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Její originalita a nápaditost7963,71 %63,71 %  
Vtip3931,45 %31,45 %  
Známá osobnost, která v ní účinkuje64,84 %4,84 %  

Graf

2. Máš svou oblíbenou reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a dokonce několik6653,23 %53,23 %  
Ne, nemám3729,84 %29,84 %  
Ano, ale pouze jednu2116,94 %16,94 %  

Graf

3. Stalo se ti, že jsi ji nějaký čas nemohl/la „dostat z hlavy“ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze krátce6451,61 %51,61 %  
Ano, delší dobu3931,45 %31,45 %  
Ne, nestalo2116,94 %16,94 %  

Graf

4. Vzbudila v tobě někdy vysloveně pozitivní a příjemné pocity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka7762,1 %62,1 %  
Ano , běžně3326,61 %26,61 %  
Ne, nikdy1411,29 %11,29 %  

Graf

5. Vyburcovala tě někdy reklama k tomu, že jsi začal/la uvažovat o koupi té oné věci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen ve výjimečných případech6350,81 %50,81 %  
Dosud ne3427,42 %27,42 %  
Ano, již několikrát2721,77 %21,77 %  

Graf

6. Vzbudila v tobě někdy strach např.: o své zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy7762,1 %62,1 %  
Pouze ojediněle4133,06 %33,06 %  
Ano, častokrát64,84 %4,84 %  

Graf

7. Při nákupu, vybavila se ti někdy reklama u určitého výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stává se mi to zřídka5141,13 %41,13 %  
Ano, občas se mi to stává4838,71 %38,71 %  
Nestává se mi to vůbec2520,16 %20,16 %  

Graf

8. Když jsi zaslechl /la písničku, napadlo tě „ jo to je ta z té reklamy na …“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, poměrně často5947,58 %47,58 %  
Jen málokdy5342,74 %42,74 %  
Ne nikdy129,68 %9,68 %  

Graf

9. Obtěžují tě dlouhé reklamní bloky v televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi9677,42 %77,42 %  
Obtěžují, ale nijak zvlášť2520,16 %20,16 %  
Ne, vůbec32,42 %2,42 %  

Graf

10. Jakého jsi pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9576,61 %76,61 %  
Muž2923,39 %23,39 %  

Graf

11. Kolik je ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 23 let6754,03 %54,03 %  
18 – 20 let3024,19 %24,19 %  
15 – 17 let2721,77 %21,77 %  

Graf

12. Jaký typ školy studuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ekonomický → konec dotazníku, Umělecký → konec dotazníku, Zdravotnický → konec dotazníku, Jinýotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický6149,19 %49,19 %  
Jiný4939,52 %39,52 %  
Zdravotnický86,45 %6,45 %  
Umělecký64,84 %4,84 %  

Graf

13. Pokud studuješ jinou školu, napiš prosím jakou.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium714,29 %5,65 %  
všeobecné gymnázium48,16 %3,23 %  
informační technologie24,08 %1,61 %  
právo24,08 %1,61 %  
Hotelnictvi24,08 %1,61 %  
Humanitní24,08 %1,61 %  
průmyslovka12,04 %0,81 %  
Psychologie a sociální práce12,04 %0,81 %  
VŠCHT Praha12,04 %0,81 %  
Všeobecnou.12,04 %0,81 %  
ostatní odpovědi hornicko geologickou
fakulta sociálních studií, masarykova univerzita, brno
FF, UK
jazyková škola-angličtina
sociální
všeobecná
fildu
Filosofická fakulta
pedagogickou
Základní školu
pomaturitní studium aj
Humanitní studia
cestovní ruch
Střední škola Informačních Technologií
přírodovědecká fakulta a filozofická fakulta UP
Sociálně právní činnost
informačních technologií
vystudováno gymnázium, nyní MD
gymnázuim
CR
filosofická
školu informačních technologii
HR
žádnou, mám dostudováno
Technická škola - Stavební Fakulta ČVUT v Praze
FSV UK
2653,06 %20,97 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co tě zaujme na reklamě jako první?

2. Máš svou oblíbenou reklamu?

3. Stalo se ti, že jsi ji nějaký čas nemohl/la „dostat z hlavy“ ?

4. Vzbudila v tobě někdy vysloveně pozitivní a příjemné pocity?

5. Vyburcovala tě někdy reklama k tomu, že jsi začal/la uvažovat o koupi té oné věci?

6. Vzbudila v tobě někdy strach např.: o své zdraví?

7. Při nákupu, vybavila se ti někdy reklama u určitého výrobku?

8. Když jsi zaslechl /la písničku, napadlo tě „ jo to je ta z té reklamy na …“?

9. Obtěžují tě dlouhé reklamní bloky v televizi?

10. Jakého jsi pohlaví?

11. Kolik je ti let?

12. Jaký typ školy studuješ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co tě zaujme na reklamě jako první?

2. Máš svou oblíbenou reklamu?

3. Stalo se ti, že jsi ji nějaký čas nemohl/la „dostat z hlavy“ ?

4. Vzbudila v tobě někdy vysloveně pozitivní a příjemné pocity?

5. Vyburcovala tě někdy reklama k tomu, že jsi začal/la uvažovat o koupi té oné věci?

6. Vzbudila v tobě někdy strach např.: o své zdraví?

7. Při nákupu, vybavila se ti někdy reklama u určitého výrobku?

8. Když jsi zaslechl /la písničku, napadlo tě „ jo to je ta z té reklamy na …“?

9. Obtěžují tě dlouhé reklamní bloky v televizi?

10. Jakého jsi pohlaví?

11. Kolik je ti let?

12. Jaký typ školy studuješ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Uhrová, B.Reklama a mládež (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://reklama-a-mladez.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.