Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama a virální marketing

Reklama a virální marketing

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Koleničová
Šetření:11. 10. 2015 - 31. 10. 2015
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o vyplnění mého dotazníku k bakalářské práci, jehož výsledky použiju jako podklad pro zpracování analytické časti na téma Aktuální trendy psychologie reklamy.

Dotazník obsahuje 22 otázek. Otázky jsou zaměřeny na prostředky šíření, využívaní soc. sítí ve vztahu k virálnímu marketingu a část tíkající se kampaně Old Spice Guy. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6157,55 %57,55 %  
muž4542,45 %42,45 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-307469,81 %69,81 %  
31-401413,21 %13,21 %  
více než 40109,43 %9,43 %  
15-2087,55 %7,55 %  

Graf

3. V kterém médiu nejčastěji vnímáte reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet5350 %50 %  
Televize4845,28 %45,28 %  
Rozhlas21,89 %1,89 %  
Outdoorová reklama21,89 %1,89 %  
jiné10,94 %0,94 %  

Graf

4. Jak vnímáte všeobecně reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně5854,72 %54,72 %  
Negativně3936,79 %36,79 %  
Pozitivně98,49 %8,49 %  

Graf

5. Zaujala Vás někdy reklama natolik, že jste ji šířili dál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6258,49 %58,49 %  
Ne3331,13 %31,13 %  
Nevím1110,38 %10,38 %  

Graf

6. Koupili jste si někdy něco, bez toho aby jste to potřebovali jenom na základe reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy4340,57 %40,57 %  
Ano, víckrát3533,02 %33,02 %  
Ano, jednou2826,42 %26,42 %  

Graf

7. Jaký typ reklamního sdělení vás nejšeřeji obtěžuje? (min 1, max 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetová (bannery)5854,72 %54,72 %  
Spam v e-mailu5854,72 %54,72 %  
Televizní reklama (reklamní spoty)5652,83 %52,83 %  
Mobilní reklama (reklamní SMS sdelení)4138,68 %38,68 %  
Reklama na soc. sítích2220,75 %20,75 %  
Skrytá reklama (product placement)1716,04 %16,04 %  
Rozhlasová reklama1716,04 %16,04 %  
Outdoorová reklama (bilboardy, plakáty,...109,43 %9,43 %  
Žádna10,94 %0,94 %  

Graf

8. Nejvíce na Vás zapusobí reklama:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upozorňující na výhody (kvalita, výkon, nákladovost...)4643,4 %43,4 %  
Vyvolávající emoce (radost, strach, přátelství, rodina...)3835,85 %35,85 %  
Spoločensky prospěšná (ochrana ŽP, sociální cítění...)2220,75 %20,75 %  

Graf

9. Potkali jste se s pojmem virální marketing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6965,09 %65,09 %  
Ne3734,91 %34,91 %  

Graf

10. Virální marketing je pro Vás: (min 1, max 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marketingová technika, která pro šíření komerčního sdělení využívá sociální sítě6662,26 %62,26 %  
Forma nízkonákladového marketingu4340,57 %40,57 %  
Vše čo je zábavní, zajímavý a dá se přeposlat2624,53 %24,53 %  
g) Vtíraví a nevyžádaný marketing2321,7 %21,7 %  
Spam2119,81 %19,81 %  
Zbytečná snaha firem o záskání pozornosti1816,98 %16,98 %  
Vír, který ohrozí počítač43,77 %3,77 %  

Graf

11. Ovlivní virální reklama Váš názor na danou značkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4643,4 %43,4 %  
Ne3936,79 %36,79 %  
Ano2119,81 %19,81 %  

Graf

12. Myslíte si, že pro tvorbu virální reklamy jsou potřeba značné vědomosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím3230,19 %30,19 %  
Nevím3129,25 %29,25 %  
Spíše nesouhlasím1816,98 %16,98 %  
Souhlasím1615,09 %15,09 %  
Nesouhlasím98,49 %8,49 %  

Graf

13. Je při virální reklamě potřebná kreativita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím5551,89 %51,89 %  
Spíše souhlasím2523,58 %23,58 %  
Nevím1716,04 %16,04 %  
Nesouhlasím54,72 %4,72 %  
Spíše nesouhlasím43,77 %3,77 %  

Graf

14. Jaká forma virálniho marketingu Vás spíše osloví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábavná7772,64 %72,64 %  
Jiná1211,32 %11,32 %  
Šokující65,66 %5,66 %  
Akční43,77 %3,77 %  
Erotická43,77 %3,77 %  
Dojemná21,89 %1,89 %  
Romantická10,94 %0,94 %  

Graf

15. Pokud jste uživatelé sociálních sítí, kterou z nich nejvíc využíváte? (min 1, max 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook.com9690,57 %90,57 %  
Youtube.com6157,55 %57,55 %  
Instagram2422,64 %22,64 %  
Google +1615,09 %15,09 %  
Twitter.com87,55 %7,55 %  
g) Jiné světové soc. síte (Forsquare.com, Myspace.com…)65,66 %5,66 %  
f) České soc. sítě (lide.cz, spoluzaci.cz, libimseti.cz…)43,77 %3,77 %  

Graf

16. Pomocí jakého média nejčastěji sdílíte odkazy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soc. síte8075,47 %75,47 %  
Instat messaging (Icq, skype...)1211,32 %11,32 %  
E-mail76,6 %6,6 %  
Jiné76,6 %6,6 %  

Graf

17. Co nejčastěji sdílíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudbu3028,3 %28,3 %  
Odkazy na webové stránky3028,3 %28,3 %  
Články2927,36 %27,36 %  
Video1716,04 %16,04 %  

Graf

18. Impulzem pro sdílení pro vás je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obsah8983,96 %83,96 %  
Vyvolání emoce98,49 %8,49 %  
Nesdílím65,66 %5,66 %  
Osoba, která daný odkaz sdílí21,89 %1,89 %  

Graf

19. Zaznamenali jste virální kampaň Old Spice Guy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6056,6 %56,6 %  
Ano4643,4 %43,4 %  

Graf

20. Jestli jse odpověděli v otázce č. 19 ANO, Z jakého zdroje jste danou kampaň zaznamenali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné2646,43 %24,53 %  
Youtube1526,79 %14,15 %  
Facebook1425 %13,21 %  
Twitter11,79 %0,94 %  

Graf

21. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO, Jaké asociace ve vás tahle kampaň vyvolala ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobavení, vtip, humor3364,71 %31,13 %  
Trapní1631,37 %15,09 %  
Nevhodné, vulgární23,92 %1,89 %  

Graf

22. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO,Ovlivnila daná kampaň Váš názor na značku Old Spice

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4379,63 %40,57 %  
Značku Old Spice jsem používal/a dřívě916,67 %8,49 %  
Áno, začal/a jsem značku Old Spice používat23,7 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V kterém médiu nejčastěji vnímáte reklamu?

 • odpověď Internet:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trapní na otázku 21. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO, Jaké asociace ve vás tahle kampaň vyvolala ?

9. Potkali jste se s pojmem virální marketing?

 • odpověď Ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 13. Je při virální reklamě potřebná kreativita?

13. Je při virální reklamě potřebná kreativita?

 • odpověď Souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 12. Myslíte si, že pro tvorbu virální reklamy jsou potřeba značné vědomosti?

19. Zaznamenali jste virální kampaň Old Spice Guy?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 20. Jestli jse odpověděli v otázce č. 19 ANO, Z jakého zdroje jste danou kampaň zaznamenali?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Youtube na otázku 20. Jestli jse odpověděli v otázce č. 19 ANO, Z jakého zdroje jste danou kampaň zaznamenali?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobavení, vtip, humor na otázku 21. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO, Jaké asociace ve vás tahle kampaň vyvolala ?
 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 40 na otázku 2. Kolik Vám je let?

22. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO,Ovlivnila daná kampaň Váš názor na značku Old Spice

 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trapní na otázku 21. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO, Jaké asociace ve vás tahle kampaň vyvolala ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. V kterém médiu nejčastěji vnímáte reklamu?

4. Jak vnímáte všeobecně reklamu?

5. Zaujala Vás někdy reklama natolik, že jste ji šířili dál?

6. Koupili jste si někdy něco, bez toho aby jste to potřebovali jenom na základe reklamy?

7. Jaký typ reklamního sdělení vás nejšeřeji obtěžuje? (min 1, max 3 odpovědi)

8. Nejvíce na Vás zapusobí reklama:

9. Potkali jste se s pojmem virální marketing?

10. Virální marketing je pro Vás: (min 1, max 3 odpovědi)

11. Ovlivní virální reklama Váš názor na danou značkou?

12. Myslíte si, že pro tvorbu virální reklamy jsou potřeba značné vědomosti?

13. Je při virální reklamě potřebná kreativita?

14. Jaká forma virálniho marketingu Vás spíše osloví?

15. Pokud jste uživatelé sociálních sítí, kterou z nich nejvíc využíváte? (min 1, max 3 odpovědi)

16. Pomocí jakého média nejčastěji sdílíte odkazy?

17. Co nejčastěji sdílíte?

18. Impulzem pro sdílení pro vás je:

19. Zaznamenali jste virální kampaň Old Spice Guy?

20. Jestli jse odpověděli v otázce č. 19 ANO, Z jakého zdroje jste danou kampaň zaznamenali?

21. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO, Jaké asociace ve vás tahle kampaň vyvolala ?

22. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO,Ovlivnila daná kampaň Váš názor na značku Old Spice

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. V kterém médiu nejčastěji vnímáte reklamu?

4. Jak vnímáte všeobecně reklamu?

5. Zaujala Vás někdy reklama natolik, že jste ji šířili dál?

6. Koupili jste si někdy něco, bez toho aby jste to potřebovali jenom na základe reklamy?

7. Jaký typ reklamního sdělení vás nejšeřeji obtěžuje? (min 1, max 3 odpovědi)

8. Nejvíce na Vás zapusobí reklama:

9. Potkali jste se s pojmem virální marketing?

10. Virální marketing je pro Vás: (min 1, max 3 odpovědi)

11. Ovlivní virální reklama Váš názor na danou značkou?

12. Myslíte si, že pro tvorbu virální reklamy jsou potřeba značné vědomosti?

13. Je při virální reklamě potřebná kreativita?

14. Jaká forma virálniho marketingu Vás spíše osloví?

15. Pokud jste uživatelé sociálních sítí, kterou z nich nejvíc využíváte? (min 1, max 3 odpovědi)

16. Pomocí jakého média nejčastěji sdílíte odkazy?

17. Co nejčastěji sdílíte?

18. Impulzem pro sdílení pro vás je:

19. Zaznamenali jste virální kampaň Old Spice Guy?

20. Jestli jse odpověděli v otázce č. 19 ANO, Z jakého zdroje jste danou kampaň zaznamenali?

21. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO, Jaké asociace ve vás tahle kampaň vyvolala ?

22. Jestli jste odpověděli v otázce č. 19 ANO,Ovlivnila daná kampaň Váš názor na značku Old Spice

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koleničová, P.Reklama a virální marketing (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://reklama-a-viralni-marketing.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.