Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama a Vy

Reklama a Vy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Ryšková
Šetření:08. 11. 2013 - 17. 11. 2013
Počet respondentů:325
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník slouží k pozorování, jak jsou respondenti ovlivňováni reklamou kolem nás. Výsledky šetření by měly přispět k poznání, pochopení a zjištění zda-li je množství reklam, které je aktuálně k dispozici dostatečné či nedostatečné, případně co respondentům na reklamách vadí a co naopak preferují. 

Odpovědi respondentů

1. S jakým typem reklamy se nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama v médiích (TV, rádio)15547,69 %47,69 %  
Reklama na internetu10532,31 %32,31 %  
Reklama v tisku, letáky3711,38 %11,38 %  
Venkovní reklama (Billboardy, city-lights)185,54 %5,54 %  
Reklama v médiích (TV, rádio)72,15 %2,15 %  
Reklamní kampaně20,62 %0,62 %  
Reklama v tisku, letáky10,31 %0,31 %  

Graf

2. Jaké reklamy nejčastěji sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na potraviny a pití13942,77 %42,77 %  
na elektroniku9629,54 %29,54 %  
na módu a obuv8626,46 %26,46 %  
na kosmetiku8225,23 %25,23 %  
na drogistické zboží5817,85 %17,85 %  
na pojištění175,23 %5,23 %  

Graf

3. Jak dlouho by měla trvat televizní reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 15 s15848,62 %48,62 %  
16 - 30 s13942,77 %42,77 %  
31 - 50 s247,38 %7,38 %  
51 s a déle41,23 %1,23 %  

Graf

1 – nejvíce zaujme, 2 – zaujme, 3 – částečně zaujme, 4 – téměř nezaujme, 5 – nezaujme

4. Co Vás na televizní reklamě zaujme nejvíce?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
hudební znělka2.1851.535
slogan2.6711.421
humor2.0491.604
emoce2.8061.486
barvy2.9421.397
cena2.6741.641
herecké obsazení3.1231.665
obsah, příběh2.4431.354
originalita1.9941.729

Graf

5. Ovlivnil/a Vás reklama ke koupi produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjímečně22970,46 %70,46 %  
často5416,62 %16,62 %  
ne, nikdy3611,08 %11,08 %  
ano, vždy61,85 %1,85 %  

Graf

6. Jaký produkt jste si už někdy vlivem reklamy koupil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potraviny, pití15948,92 %48,92 %  
kosmetiku12036,92 %36,92 %  
módu, textil, obuv4814,77 %14,77 %  
elektroniku4814,77 %14,77 %  
žádný3912 %12 %  
časopis, magazín3711,38 %11,38 %  
jiný92,77 %2,77 %  
dovolenou20,62 %0,62 %  

Graf

7. Která reklama Vás nejvíce obtěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklama uprostřed filmu15246,77 %46,77 %  
operátoři na telefonu7322,46 %22,46 %  
vyskakující reklamy na internetu6820,92 %20,92 %  
spousta letáků ve schránce144,31 %4,31 %  
reklamy v rádiu82,46 %2,46 %  
billboardy u silnic82,46 %2,46 %  
reklama v časopisech10,31 %0,31 %  
reklamy v rádiu10,31 %0,31 %  

Graf

8. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22168 %68 %  
muž10432 %32 %  

Graf

9. Věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let15246,77 %46,77 %  
16-20 let8325,54 %25,54 %  
51 a více let319,54 %9,54 %  
31-40 let298,92 %8,92 %  
41-50 let278,31 %8,31 %  
méně než 15 let30,92 %0,92 %  

Graf

10. Do jaké kategorie ekonomické aktivity byste se zařadila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze studuji10231,38 %31,38 %  
studuji a zároveň pracuji9328,62 %28,62 %  
mám stálé zaměstnání (hlavní pracovní poměr)6520 %20 %  
jsem v důchodu206,15 %6,15 %  
jsem nezaměstnaný/á154,62 %4,62 %  
jsem OSVČ144,31 %4,31 %  
jsem na rodičovské dovolené92,77 %2,77 %  
jiný41,23 %1,23 %  
jsem žena v domácnosti30,92 %0,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Věková kategorie?

  • odpověď 51 a více let:
    • 10x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem v důchodu na otázku 10. Do jaké kategorie ekonomické aktivity byste se zařadila?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S jakým typem reklamy se nejčastěji setkáváte?

2. Jaké reklamy nejčastěji sledujete?

3. Jak dlouho by měla trvat televizní reklama?

4. Co Vás na televizní reklamě zaujme nejvíce?

5. Ovlivnil/a Vás reklama ke koupi produktu?

6. Jaký produkt jste si už někdy vlivem reklamy koupil/a?

7. Která reklama Vás nejvíce obtěžuje?

8. Pohlaví?

9. Věková kategorie?

10. Do jaké kategorie ekonomické aktivity byste se zařadila?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S jakým typem reklamy se nejčastěji setkáváte?

2. Jaké reklamy nejčastěji sledujete?

3. Jak dlouho by měla trvat televizní reklama?

4. Co Vás na televizní reklamě zaujme nejvíce?

5. Ovlivnil/a Vás reklama ke koupi produktu?

6. Jaký produkt jste si už někdy vlivem reklamy koupil/a?

7. Která reklama Vás nejvíce obtěžuje?

8. Pohlaví?

9. Věková kategorie?

10. Do jaké kategorie ekonomické aktivity byste se zařadila?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ryšková, A.Reklama a Vy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://reklama-a-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.