Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama internetová a televizní

Reklama internetová a televizní

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Vítová
Šetření:02. 03. 2010 - 09. 03. 2010
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Slouží pro účely BP.

Odpovědi respondentů

1. 1. Jaký je váš vztah k reklamně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální3559,32 %59,32 %  
záporný1322,03 %22,03 %  
Kladný1118,64 %18,64 %  

Graf

2. 2. Považujete reklamu za důležitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, někdy je užitečná2440,68 %40,68 %  
d) Spíše ne, někdy se bez ní obejdu2237,29 %37,29 %  
Ne, jen mě obtěžuje915,25 %15,25 %  
Ano, dozvím se z ní o novinkách46,78 %6,78 %  

Graf

3. 3. Myslíte si, že informace poskytované v reklamě jsou pravdivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na druhu informace a konkrétním produktu4169,49 %69,49 %  
Ne, snaží se jen prodat1830,51 %30,51 %  

Graf

4. Koupil/a jste si někdy něco na základě televizní reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3661,02 %61,02 %  
Nepamatuji se1423,73 %23,73 %  
Nikdy58,47 %8,47 %  
ano, často46,78 %6,78 %  

Graf

5. Jak reagujete na televizní reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když mě zaujme, tak ji sleduji2135,59 %35,59 %  
Když mě zaujme, tak ji sleduji1016,95 %16,95 %  
Přepnu program915,25 %15,25 %  
Sleduji, ale nevnímám915,25 %15,25 %  
Přepnu program813,56 %13,56 %  
Odejdu23,39 %3,39 %  

Graf

6. Jaká reklama se vám líbí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vtipná4677,97 %77,97 %  
Žádná711,86 %11,86 %  
Stručná35,08 %5,08 %  
Informativní35,08 %5,08 %  

Graf

7. Kolik času trávíte u televize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2 hodiny denně2440,68 %40,68 %  
Méně než hodinu1525,42 %25,42 %  
3 – 4 hodiny denně1220,34 %20,34 %  
Méně než hodinu58,47 %8,47 %  
5 a více hodin denně23,39 %3,39 %  
5 a více hodin denně11,69 %1,69 %  

Graf

8. Kolik času trávíte na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – 4 hodiny denně2338,98 %38,98 %  
1 – 2 hodiny denně1423,73 %23,73 %  
5 a více hodin denně1322,03 %22,03 %  
5 a více hodin denně711,86 %11,86 %  
Méně než hodinu11,69 %1,69 %  
Méně než hodinu11,69 %1,69 %  

Graf

9. Koupil/a jste někdy něco na základě internetové reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2033,9 %33,9 %  
nikdy1728,81 %28,81 %  
Nepamatuji se1627,12 %27,12 %  
ano610,17 %10,17 %  

Graf

10. Nakupujete na internetu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně4170,69 %69,49 %  
Často1424,14 %23,73 %  
Nikdy35,17 %5,08 %  

Graf

11. V jakém médiu vás reklama více osloví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize3254,24 %54,24 %  
jiné1423,73 %23,73 %  
internet1322,03 %22,03 %  

Graf

12. Jak vnímáte reklamu na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Když mě zaujme, tak si jí přečtu2949,15 %49,15 %  
c) Negativně, reklama mě obtěžuje2237,29 %37,29 %  
a) Nevšímám si jí813,56 %13,56 %  

Graf

13. Nakupujete raději

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V kamenných obchodech4576,27 %76,27 %  
Na internetu1118,64 %18,64 %  
Jinak35,08 %5,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Jaký je váš vztah k reklamně?

2. 2. Považujete reklamu za důležitou?

3. 3. Myslíte si, že informace poskytované v reklamě jsou pravdivé?

4. Koupil/a jste si někdy něco na základě televizní reklamy?

5. Jak reagujete na televizní reklamu?

6. Jaká reklama se vám líbí?

7. Kolik času trávíte u televize?

8. Kolik času trávíte na internetu?

9. Koupil/a jste někdy něco na základě internetové reklamy?

10. Nakupujete na internetu?

11. V jakém médiu vás reklama více osloví?

12. Jak vnímáte reklamu na internetu?

13. Nakupujete raději

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Jaký je váš vztah k reklamně?

2. 2. Považujete reklamu za důležitou?

3. 3. Myslíte si, že informace poskytované v reklamě jsou pravdivé?

4. Koupil/a jste si někdy něco na základě televizní reklamy?

5. Jak reagujete na televizní reklamu?

6. Jaká reklama se vám líbí?

7. Kolik času trávíte u televize?

8. Kolik času trávíte na internetu?

9. Koupil/a jste někdy něco na základě internetové reklamy?

10. Nakupujete na internetu?

11. V jakém médiu vás reklama více osloví?

12. Jak vnímáte reklamu na internetu?

13. Nakupujete raději

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vítová, Š.Reklama internetová a televizní (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://reklama-internetova-a-televizni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.