Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama na Kofolu

Reklama na Kofolu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Pudilová
Šetření:22. 03. 2010 - 31. 03. 2010
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci semestrálního projektu provádím dotazníkové šetření na téma Reklama na Kofolu. Tímto bych vás chtěla poprosit o vyplnění tohoto dotazníku.

Moc děkuji 

Odpovědi respondentů

1. Kupujete Kofolu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9975,57 %76,15 %  
ne3224,43 %24,62 %  

Graf

2. Které konkurenční výrobky kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Coca Cola8061,07 %61,54 %  
Pepsi5340,46 %40,77 %  
nekupuji kolové nápoje3325,19 %25,38 %  
jiný kolový nápoj1813,74 %13,85 %  

Graf

3. Které formy reklamy vnímáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televizní11285,5 %86,15 %  
internetová3325,19 %25,38 %  
tisková129,16 %9,23 %  

Graf

4. Myslíte si, že Kofola má lepší reklamu než konkurence (Coca Cola, Pepsi)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9169,47 %70 %  
nevím2216,79 %16,92 %  
ne1813,74 %13,85 %  

Graf

5. Která z následujících televizních reklam se Vám líbila nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prasátko7254,96 %55,38 %  
Když ji miluješ, není co řešit (Milenci se milujou)2116,03 %16,15 %  
Čím víc lásky rozdáš, tím víc ti zůstane (Kofoláčci)1813,74 %13,85 %  
Falešní sobi96,87 %6,92 %  
žádná64,58 %4,62 %  
Nuda pláž53,82 %3,85 %  

Graf

6. Posílal/a jste někdy internetová vánoční přání od Kofoly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10177,1 %77,69 %  
ano3022,9 %23,08 %  

Graf

7. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Andělská prasátka2268,75 %16,92 %  
Vánoční věštba1753,13 %13,08 %  
nic26,25 %1,54 %  

Graf

8. Který z následujících internetových projektů znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám ani jeden 10983,21 %83,85 %  
Vyznej lásku1914,5 %14,62 %  
Bloudění s Kofolou43,05 %3,08 %  

Graf

9. Na podzim 2010 probíhala ve vybraných restauračních zařízeních akce na podporu prodeje Kofoly - "Kup si Kofolu a vyhraj kofoláska!" Podnítila vás tato forma reklamy k nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuto formu reklamy jsem nezaregistroval(a)9975,57 %76,15 %  
ne, tato forma reklamy mě nepřesvědčila ke koupi2116,03 %16,15 %  
ano, Kofulu jsem si v rámci této akce koupil(a)118,4 %8,46 %  

Graf

10. Víte, co je Kofolásek a jak vypadá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7355,73 %56,15 %  
ano5844,27 %44,62 %  

Graf

11. Pohlaví respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10177,1 %77,69 %  
muž 3022,9 %23,08 %  

Graf

12. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let8867,18 %67,69 %  
35 – 49 let2116,03 %16,15 %  
26 – 34 let2015,27 %15,38 %  
50 – 59 let 21,53 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Posílal/a jste někdy internetová vánoční přání od Kofoly?

  • odpověď ano:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Andělská prasátka na otázku 7. Pokud ano, jaké?
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vánoční věštba na otázku 7. Pokud ano, jaké?

10. Víte, co je Kofolásek a jak vypadá?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, Kofulu jsem si v rámci této akce koupil(a) na otázku 9. Na podzim 2010 probíhala ve vybraných restauračních zařízeních akce na podporu prodeje Kofoly - "Kup si Kofolu a vyhraj kofoláska!" Podnítila vás tato forma reklamy k nákupu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kupujete Kofolu?

2. Které konkurenční výrobky kupujete?

3. Které formy reklamy vnímáte nejčastěji?

4. Myslíte si, že Kofola má lepší reklamu než konkurence (Coca Cola, Pepsi)?

5. Která z následujících televizních reklam se Vám líbila nejvíce?

6. Posílal/a jste někdy internetová vánoční přání od Kofoly?

7. Pokud ano, jaké?

8. Který z následujících internetových projektů znáte?

9. Na podzim 2010 probíhala ve vybraných restauračních zařízeních akce na podporu prodeje Kofoly - "Kup si Kofolu a vyhraj kofoláska!" Podnítila vás tato forma reklamy k nákupu?

10. Víte, co je Kofolásek a jak vypadá?

11. Pohlaví respondenta

12. Věková skupina

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kupujete Kofolu?

2. Které konkurenční výrobky kupujete?

3. Které formy reklamy vnímáte nejčastěji?

4. Myslíte si, že Kofola má lepší reklamu než konkurence (Coca Cola, Pepsi)?

5. Která z následujících televizních reklam se Vám líbila nejvíce?

6. Posílal/a jste někdy internetová vánoční přání od Kofoly?

7. Pokud ano, jaké?

8. Který z následujících internetových projektů znáte?

9. Na podzim 2010 probíhala ve vybraných restauračních zařízeních akce na podporu prodeje Kofoly - "Kup si Kofolu a vyhraj kofoláska!" Podnítila vás tato forma reklamy k nákupu?

10. Víte, co je Kofolásek a jak vypadá?

11. Pohlaví respondenta

12. Věková skupina

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pudilová, P.Reklama na Kofolu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://reklama-na-kofolu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.