Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > REKLAMA na kulturní pořady

REKLAMA na kulturní pořady

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Březinová
Šetření:11. 02. 2012 - 14. 02. 2012
Počet respondentů:267
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí výzkumné části diplomové práce s tématem „REKLAMA NA KULTURNÍ POŘADY A JEJÍ VLIV NA CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE“. Cílem dotazníku je zjistit, jak spotřebitel vnímá reklamu a které faktory ovlivňují účinnost propagace.
Dotazník je anonymní, obsahuje 12 otázek. Prosím, abyste označili vždy jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18167,79 %67,79 %  
muž8632,21 %32,21 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 – 50 let15457,68 %57,68 %  
15 – 21 let10238,2 %38,2 %  
více než 50 let114,12 %4,12 %  

Graf

3. Jak vnímáte reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na konkrétním případu21078,65 %78,65 %  
negativně197,12 %7,12 %  
reklamu ignoruji, nezajímá mě155,62 %5,62 %  
pozitivně155,62 %5,62 %  
občas je nápaditější než samotné pořady10,37 %0,37 %  
je všudypřítomná a obtěžuje 10,37 %0,37 %  
vtipná reklama pobaví, ale nehrnu se věc hned koupit10,37 %0,37 %  
slouží k prodání výrobku, ovlivňuje lidi, neodpovídá lepší reklama - lepší výrobek! Já vidí reklamu spíše jako negativní ovlivňování lidí. Zajímá mě pouze informační reklama - kdy kde, co..10,37 %0,37 %  
některé reklamy jsou skutečná umělecká díla, ale spotřebitelsky se snažím nenechat se příliš ovlivnit10,37 %0,37 %  
reklamu pracující pro mě vnímám pozitivně, ostatním věnuji minimální pozornost10,37 %0,37 %  
Zábavně pozitivně10,37 %0,37 %  
Reklamy mě často pobaví, ale nedám na ně10,37 %0,37 %  

Graf

4. Který z následujících informačních a mediálních prostředků využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet25896,63 %96,63 %  
televize22082,4 %82,4 %  
časopisy15558,05 %58,05 %  
noviny14453,93 %53,93 %  
rozhlas12546,82 %46,82 %  
informační tabule8431,46 %31,46 %  
osobní doporučení10,37 %0,37 %  
žádný10,37 %0,37 %  
knihy10,37 %0,37 %  
semináře10,37 %0,37 %  
kamarádi a známí10,37 %0,37 %  
rádio10,37 %0,37 %  
Babský informační proud10,37 %0,37 %  

Graf

5. Do jaké míry Vás oslovují následující formy reklamy? Označte prosím na škále vždy jednu z možností. reklama na internetu (např. elektronické zásilky, bannery...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy mě zajímá12948,31 %48,31 %  
obtěžuje mě8230,71 %30,71 %  
nezajímá mě5319,85 %19,85 %  
velmi mě zajímá31,12 %1,12 %  

Graf

6. reklama v rádiu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy mě zajímá10338,58 %38,58 %  
nezajímá mě10137,83 %37,83 %  
obtěžuje mě6122,85 %22,85 %  
velmi mě zajímá20,75 %0,75 %  

Graf

7. reklama v televizi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy mě zajímá13450,19 %50,19 %  
obtěžuje mě8230,71 %30,71 %  
nezajímá mě4416,48 %16,48 %  
velmi mě zajímá72,62 %2,62 %  

Graf

8. plakáty na ulici, billboardy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy mě zajímá15859,18 %59,18 %  
nezajímá mě8431,46 %31,46 %  
obtěžuje mě155,62 %5,62 %  
velmi mě zajímá103,75 %3,75 %  

Graf

9. graffiti a stencil

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezajímá mě11041,2 %41,2 %  
někdy mě zajímá10539,33 %39,33 %  
obtěžuje mě3713,86 %13,86 %  
velmi mě zajímá155,62 %5,62 %  

Graf

10. reklama v novinách

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy mě zajímá12948,31 %48,31 %  
nezajímá mě11743,82 %43,82 %  
obtěžuje mě207,49 %7,49 %  
velmi mě zajímá10,37 %0,37 %  

Graf

11. reklama v časopise

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy mě zajímá14955,81 %55,81 %  
nezajímá mě9134,08 %34,08 %  
obtěžuje mě238,61 %8,61 %  
velmi mě zajímá41,5 %1,5 %  

Graf

12. telefonická reklama

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obtěžuje mě23588,01 %88,01 %  
nezajímá mě259,36 %9,36 %  
někdy mě zajímá72,62 %2,62 %  

Graf

13. oslovování na ulici a rozdávání letáčků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obtěžuje mě16963,3 %63,3 %  
nezajímá mě5721,35 %21,35 %  
někdy mě zajímá4115,36 %15,36 %  

Graf

14. pojízdná reklama se zvukovými efekty

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obtěžuje mě12145,32 %45,32 %  
nezajímá mě10238,2 %38,2 %  
někdy mě zajímá4215,73 %15,73 %  
velmi mě zajímá20,75 %0,75 %  

Graf

15. doporučení kamaráda či rodinného příslušníka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy mě zajímá14755,06 %55,06 %  
velmi mě zajímá11041,2 %41,2 %  
nezajímá mě72,62 %2,62 %  
obtěžuje mě31,12 %1,12 %  

Graf

16. Existuje firma, společnost či značka, kterou dlouhodobě upřednostňujete? Myslíte si, že by dobře zvolená reklama mohla změnit Váš názor a přešel/přešla byste k jiné společnosti nebo změnil/a značku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nejsem stálým zákazníkem žádné společnosti, ani neupřednostňuji určitou značku10438,95 %38,95 %  
ano, jsem stálým zákazníkem, ale možná by atraktivní reklama se zajímavou nabídkou změnila můj postoj8832,96 %32,96 %  
ano, jsem stálým zákazníkem a žádná reklama nezmění můj názor6825,47 %25,47 %  
nevím20,75 %0,75 %  
neřídím se reklamou, ale zkušeností a doporučením10,37 %0,37 %  
určitě bych značku neměnila pouze na základě reklamy10,37 %0,37 %  
nic10,37 %0,37 %  
Tesco, O2, CA Africatravel10,37 %0,37 %  
pokud společnost vytvoří reklamu, která napadá mé morální cítění, má to u mne prohrané10,37 %0,37 %  

Graf

17. Vzpomenete si na některou reklamu na kulturní událost, která Vás v poslední době zaujala? V případě, že ano, uveďte na jakou akci, kde jste reklamu slyšel/a, co Vás na ní zaujalo a zda jste si následně daný produkt zakoupil/a.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

.

0

a

aby mě reklama zaujala, musí mít alespoň smysl, v lepším případě i vtip

Ano - hudební konert - zaujalo mě, že je to můj oblíbený zpěvák = program koncertu - nezakoupila, protože nikdo nechtěl jít se mnou

Ano, filmový festival v Karlových Varech, TV, vtip, nezakoupila

ano, v rádiu o koncertě

Bevzpomenu :-)

Billboard na ruský městský balet, Praha Kongresové centrum, představení Romeo a Julie, zakoupila jsem lístky

bohužel na zajímavou reklamu na kulturní událost si nevzpomínám

Bohužel si momentálně nevzpomenu.

bohužel si nevzpomínám...

Bolek Polívka - služby mobilního operátora, zaujalo mne pouze umělecké zpracování

Byla to televizní reklama na pořad "Hlas československa". Její hudební doprovod mě zaujal.

CIAF, plakát, chtěl jsem se akce zúčastnit.

Colours of Ostrava; zastávka MHD; kontrast vůči okolnímu prostředí, dobré grafické zpracování; vstupenky nekoupeny: )

Český lev - vtipné reklamy, Čt 1

divadelní představení, chystám se na něj

Divadelní představení, lístky jsem koupil.

divadelní představení, reklama v MHD, nešla jsem

Doporučení kamaráda přijet na koncert Enter. Zaujala mě kapela Enter, ale kapela Enter nic neprodával (vyjma vstupních lístků).

Fest - Hrady zámky, Hornické oslavy Most, Žatec - oslavy chmelobraní . Reklamu na produkty věcného charakteru ignoruji. Zajímám se o reklamu spíše jen kulturních akcí.

film v kině - reklama přes celou stánku v časopise - nešel jsem tam

hasičský ples

Hit radio magic - reklama na soutěž spojená s finanční výhrou reklama probíhala v radiu pomocí spotu, nakonec jsem se zúčastnil, lákala mě motivace výhry

Hudbou pro UNICEF - podílela se na ní ségra :)

Hudebni festival Jazzinec, www.jazzinec.cz

Je to reklama na sušenky Oreo .. je k videni v televizi .. tato reklama je originalni svym pojetim a že vystupuje détě .. a ano, sušenky Oreo jsem vyzkoušela a zachutnaly :)

Jednalo se o reklamu informující o koncertě Davida Guetty v Brně - slyšeno v rádiu, viděno na internetu, plakát - koncertu jsem se zúčastnila

Kamera GoPro na videoserverech Vimeo a Youtube, zaujala me svoji dokonalou prezentaci produktu + sleva 10% na ISIC. Produkt jsem si zakoupil

Káva Praha

kofola vanocni reklama

Komiksfest, slyšela jsem to v rádiu, rozhovory s pořadateli, nakonec jsem neměla čas tam jít

koncert Alexandrovci - plakát, mohlo by to být pěkné, je to známé seskupení - ne, zapomněl jsem a pak už nebyly lístky

koncert Judas Priest / rozhlas

koupila jsem si předplatné do divadla (letáky v MHD a na internetu). Na reklamním prospektu byla známá osobnost s přesvědčivým textem, bylo to výhodné vánoční předplatné.

Kulturní akce týkající se vystoupení Alexandrovců v Čechách, bohužel z důvodu časové tísně jsem se nezúčastnila

kulturní pořady při MS v biatlonu - nešla jsem

kulturní událost - Bohemian Carnevale, reklama na internetu, šla jsem tam

Kulturní událost dle mého názoru nesouvisí s nákupem produktů. Ale ano, zaujala mě reklama na Běh pro gorily, zaznamenala jsem ji na Facebooku v rámci příspěvků pražské zoo a pravděpodobně se akce zúčastním. Zaujal mě zejména nápad a netradiční pojetí akce.

letní festivaly - internet

Líbila se mi reklama na Majáles 2009, kde jako pozvánka sloužila reklamě složená píseň s vtipnou pointou na konci od frontmana Vy psané fixy. Na Majáles jsem tehdy šla, nicménně bych tam šla i bez znalosti reklamy. Reklama byla zveřejněna na internetu.

líbila se mi reklama na t-mobile, ale žádný produkt jsem na základe toho nekoupil

majáles, na facebooku, půjdu tam

mám ráda vtipné reklamy (jako na Vánoce má Kofola), ale nikterak mě reklama neovlivňuje při výběru zboží/služby

modrobílé sušenky se sloganem "otoč a slízni" - na reklamní tabuli - vyvolaly ve mně vzpomínky z dětství, zakoupila jsem je a byla jsem zklamaná, nešly otočit ani slíznout

Muzikál Bídníci - ráda bych na tento muzikál jela.

n/a

Na internetu nová série reklam od T-Mobile, ale určitě k nim nepřejdu, akorát jsem se rád zasmál.

Na kulturní akce nechodím moc často, občas chodím ale na plesy, ať už jde o maturitní, kde mám kamarády nebo ples konaný v místě mého bydliště.

Na kulturní událost ne, ale na sirupy Jupí v televizi. "Tady jsem ti přinesl lahvinku" :D

Na kulturní událost ne.

na nic konkrétního si nevzpomenu

na yamato bubeníky, ale jen protože jsem fanoušek, takže ta reklama spíš fungovala jako zpravodaj.

na žádnou si nemohu vzpomenout

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne nevzpomenu

Ne, nevzpomenu si.

Ne, žádná

Ne.

Ne.

ne.

ne..

nějaká reklama v televizi na film v kině, mělo to moc pěknou hudbu, ale do kina jsem nešla, já radši sedím doma s rodinou

Nějaký slevový portál nabízel permanentku do místního divadla. Nevyužil jsem to. Jinak slýchám v místním rádiu reklamy na vystoupení hudebních skupin. Vzácně využívám.

někdy jsem nucena upoutávky poslouchat, ale nezajímají mě

nekupuji výrobky na základě reklamy, někdy kouknu na vtipný reklamy třeba skrz youtube ale nesouvisí to s nákupem výrobku

nepamatuji si

Nepamatuji si

Nerozumím. Kulturní událost je produkt který se dá zakoupit?

Neúčastním se akcí.

neuvědomuji si

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

nevybavuji si

nevzpomenu

nevzpomenu

nevzpomenu

nevzpomenu

Nevzpomenu

nevzpomenu

nevzpomenu

Nevzpomenu

nevzpomenu

Nevzpomenu

nevzpomenu si

nevzpomenu si

Nevzpomenu si!

nevzpomenu si.

Nevzpomenu si. Za poslední dobu se mi to nestalo.

nevzpomenu si...

nevzpomenu.

Nevzpomenu.

nevzpomínám

nevzpomínám

nevzpomínám si

Nevzpomínám si

nevzpomínám si

nevzpomínám si

nevzpomínám si

nevzpomínám si

nevzpomínám si

Nevzpomínám si

nevzpomínám si

nevzpomínám si

nevzpomínám si

nevzpomínám si na žádnou

Nevzpomínám si, reklamy aktivně nevyhledávám

Nevzpomínám si.

Nevzpomínám si.

Nevzpomínám si. Snažím se nepodléhat reklamám a nakupovat pouze to,co momentálně nezbytně potřebuji. Čemu se ale většinou neubráním, jsou různé slevy a akce na zboží. Ne že bych vykupovala obchody, ale pokud se zrovna objeví věc,kterou stejně plánuji koupit, v regálu se slevou,tak neváhám a beru jí do košíku. (snad jsem to napsala srozumitelně :-) )

nevzpomínám si. Zboží nakupuji takové,jaké potřebuji a jaké se mi líbí nezávisle na reklamě. Reklamy mě neovlivňují v rozhodování

nevzpomínám, nezakupuji si takto výrobky

Nevzpomínám.

nezaujala

nic

nic mě nezaujalo

nic mne nenapadá

nic moc mě zrovna nenapadá, možná reklamy na zábavní akce z rádia.

Nové nápadité a hlavně vtipné reklamy na T-mobile.

nvzpomínám sí, nevyhledávám reklamu, takže se ji snažím ignorovat, pokud něco potřebuju, umím si najít potřebné informace

osvěžovač vzduchu na toaletu, v TV, chtěla jsem ho vyzkoušet

Plakát na Tři sestry. A byl jsem.

Plakát na ulici na Materitní ples jedné třídy, načež jsem si zakoupila lístek.

plakáty na akce - když se mi chce a je čas tak si je přečtu

ples, viděl jsem plakáty, ale nešel jsem, mně to už moc nebaví

Pokud je reklama vtipna, tak zaujme, ale nic konkretniho si nevybavím

Prezentace jistého neslavného umělce, který mě na své představení osobně pozval ba co dokonce se mnou vedl rozsáhlou oboustranou debatu o svém projektu. Taková činnostně aktivní iniiativa se mi líbí.

představení v divadle, zaujal mě program, téma; koupila jsem si lístky - byl to plakát v divadle

Ptáte se na reklamní událost, a pak jestli jsem si produkt zakoupila?? Nevybavuju si sice ani událost ani žádný produkt (kromě reklam na kofolu), ale otázka je divně položena

reklama

Reklama na Batman live v Praze. Reklamu jsem viděla v televizi, chtěla jsem na to jet, líbily se mi efekty, které v upoutávce ukázali. Ovšem dostat se do Prahy je pro mě celkem složité, takže jsem tam nakonec nejela.

reklama na Bebe sušenky. Přišlo mi to zajímavé, že se budou vyrábět i malé bebe sušenky, které můžu dávat do jogurtu. Daný produkt jsem si zakoupila v Supermarketu

reklama na colours of ostrava 2012, uvažuji o účasti

reklama na cornflakes, televize, provedení - nápad, ne

Reklama na film, navštívil jsem.

reklama na Kofolu bylinkovou, v televizi, kam až jsou schopni tvůrci reklamy zajít jen aby zaujali

reklama na ples gymnázia J.K. Tyla, přemýšlím o zakoupení lístků

Reklama na rockoperu...mám ráda tenhle styl hudby a byla jsem zvědavá, jak by taková rockopera českého původu mohla vypadat...a tak jsem na ni vyrazila...byl to krásný zážitek

reklama na řasenku od Rimenl. Nakonec jsem si ji nekoupila.

reklama na spoření od lišky

reklama na šťávu Jupí - vtipný nápad: "Přinesl jsem ti lahvinku." Reklama v televizi mě ovšem ke koupi čehokoli nepřiměje, ačkoliv tuto šťávu občas kupujeme už léta.

reklama na šťávu JUPÍ, " přinesl jsem ti lahvinku". Viděla jsem ji v televizi, když jsem ji uviděla poprvé přišla mi vtipná. Šťávu jsem si nekoupila ;)

Reklama na T-mobile s Bolkem Polívkou, teleshopping na produkt always fres a smoothie maker. Produkt jsem si nekoupila.

Reklama na Volskwagen. Viděl jsem ji v televizi. Daný produkt jsem si nezakoupil.

reklama na výstavu - Bohuslav Reynek

reklama na výstavu Neviditelná, výstavu jsem navštívila díky reklamě v metru. V otázce je, že jde o reklamu na kulturní událost, tudíž jsem si nekoupila žádný produkt...

Reklama v novinách na vystoupení Zdeňka Trošky. Plánuju si koupit vstupenky na jeho představení. Zaujal mě právě pan Troška, samotná reklama nikoliv.

Reklamy na vystoupení herců ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti.

Reklamy od mobilních operátorů, ale nezakoupila jsem nic.

reklamy radia Beat na vlastní pořady - ty jsou vždy vtipné a pokud mám čas, daný pořad si pak ráda naladím

Sekera Fiskars - byl to baner na netu a zaujala mě 50% sleva, jsou to nejlepší sekery (na světě) a i náležitě finančně ohodnocené - 50% je opravdu hodně...

šampón na suché vlasy gliss kur v televizi

Šanpón SAYOS. Slyšela jsem o nem v televizi. Zaujalo mě, že ho používají kadeřníci a doporučila mi ho kamarádka. Do měsíce jsem si ho zakoupila.

T mobile

t-mobile

T-Mobile reklamy na mobilní telefony.

telefonní společnost - reklama s posilovnou, tablety atd. (nekoupil)

Televizní reklama, Vodka Finlandia - vtipnost reklamy.

trailer k filmu na internetu, byl tak úžasně poskládaný, že jsem na film šla do kina okamžitě

Trailer na John Carter, a do kina půjdu.

třeba T-mobile v televizi - z posilovny, Ford Focus v časopise - nekoupil. Létající lidé v televizi - vůbec jsem nepochopil, o čem je. Reklama na billboardech na poslední turné Teamu - koupil.

V poslední době mě žádná reklama na kulturní akci nezaujala na tolik, abych si tuto kulturní akci pamatoval.

V poslední době mě žádná z reklam nezaujala. Na kulturní události, na které se chystám, jsem reklamu nezaznamenal.

V poslední době mně žádná nezaujala

V poslední době mne žádná reklama nezaujala.

V poslední době si na nic takového nepamatuji.

v rádiu jsem slyšela reklamu na Country - folk festival v Ořechově u Brna, o kterém jsem nevěděla a na základě reklamy jej navštívila.

v rádiu jsem slyšela reklamu na reprezentační hokejový plec v Pardubicích, zaujali mě hosté, kteří tam učinkovali, ale na ples jsem nakonec z důvodů vzsoké ceny lístku nešla

v tomto případě bych rád zadal NE

Ve schránce jsem nedávno našla letáček na prodej oblečení z druhé ruky a na akci jsme se šly s kamarádkou podívat. Nic jsem si ale nekoupila.

ve vlaku plakát na filmy nebo jiné kulturní události

Velikonoce- Vodafone

Většinou "virální" způsob relamy, ale nenechám se ovlivnit ke koupi když daný produkt nepotřebuji a nesháním.

většinou mě zaujme reklama na nějaký film, tak si zjistím více a pak se rozhodnu, zda ho chci vidět nebo ne

Vydávání časopisu Krkonoše-Jizerské hory; přímo v časopise - předplatné; ano odebírám tento čsp.

výstavana Pražském hradě, zaujala mě tématem výstavy, v rohlase (Vltava), na výstavu se chystám.

vzhledem k narození dítěte nyní reklamy na kulturní události nesleduji

www.chodicilide.cz; v TV; zaujala mě z profesních důvodů

Zájezd do Alp. Rádio. Zaujala cena za nabízené služby. Nekoupil.

zatím žádná reklama mě nezaujala, abych si něco koupil.

zaujala mne reklamní kampaň společnosti Vodafone - reklama s velikonoční tématikou na Vánoce; vzhledem k tomu, že jsem dlouhodobou zákaznicí T-Mobilu, nijak mne to nepřesvědčilo, abych začala služeb Vodafonu využívat

Zaujala mne zmínka na internetu o posledním vydaném CD skupiny N.V.Ú.-CD jsem si pořídil :)

Zaujaly mne reklamy, které mají vtip a jsou určitým způsobem zábavné - falešný sob, zlaté prasátko atd. ale produkt nekupuji ani se o něj nezajímam

Zimní bitva, v novinách a na plakátech, zaujala mě nápaditost oněch palkátů

žádná

Žádná mě nijak zvlášť nezaujala.

žádná se mi nevybavuje

žádnou si v tuto chvíli nevybavuji

18. Zaujala Vás někdy samotná reklama natolik, že jste se zúčastnil/a nějaké akce, aniž byste znal/a její program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy se mi to nestalo21379,78 %79,78 %  
ano, ale stává se mi to jen výjimečně4717,6 %17,6 %  
jednou10,37 %0,37 %  
nezaujala, ale jednou (a zároveň naposledy) jsem se zúčastnil 10,37 %0,37 %  
Nevím10,37 %0,37 %  
nic10,37 %0,37 %  
ano, stává se mi to často10,37 %0,37 %  
chci chodit mezi lidi a je mi jedno, jaký je program, pokud je to pro lidi jako já10,37 %0,37 %  
netuším, možná10,37 %0,37 %  

Graf

19. Ztotožňujete se s následujícím výrokem?: Na některé kulturní akce bych nešla, kdybych věděla, že tam bude jen málo dalších lidí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neztotožňuji, vždy mě zajímá spíše program než ostatní účastníci21078,65 %78,65 %  
ano, ztotožňuji; uveďte prosím druh události do políčka pod vlastní odpověď (koncert, návštěva divadla, kina, slavnost, atd.)4617,23 %17,23 %  
koncert72,62 %2,62 %  
ano, ztotožňuji; uveďte prosím druh události (koncert, návštěva divadla, kina, slavnost, atd.)...................................................................................................41,5 %1,5 %  
slavnost31,12 %1,12 %  
na některé akce bych nešel, kdybych věděl, že tam bude až příliš mnoho lidí; menší počet nevadí a zajímá mne spíše program10,37 %0,37 %  
divadlo, přednáška10,37 %0,37 %  
diskotéky10,37 %0,37 %  
společenské akce10,37 %0,37 %  
besedy10,37 %0,37 %  
koncert, klub10,37 %0,37 %  
ne, neztotožňuji, NEzajímá mne to10,37 %0,37 %  
slavnosti, hudební akce - jde i o náladu a soc. vztahy10,37 %0,37 %  
Koncert, slavnost10,37 %0,37 %  
nevím, jestli tomu dobře rozumím...10,37 %0,37 %  
myslím, že počet účastníků pro mě není podstatný10,37 %0,37 %  
oslava, koncert10,37 %0,37 %  
disco10,37 %0,37 %  
záleží to na druhu akce10,37 %0,37 %  
divadlo10,37 %0,37 %  
kino10,37 %0,37 %  
slavnost,ples,kino10,37 %0,37 %  
chodím tam hlavně kvůli ostatním lidem10,37 %0,37 %  
festival10,37 %0,37 %  
zaleží na případu10,37 %0,37 %  
chodím kvůli lidem10,37 %0,37 %  
vždy jdu radši s kamarádkami, ne sama10,37 %0,37 %  
hudební festivaly, koncerty10,37 %0,37 %  
návštěva, slavnost,ples10,37 %0,37 %  
koncert, kino10,37 %0,37 %  
ples10,37 %0,37 %  
sama bych nešla, jen s rodinou10,37 %0,37 %  
na nějaké slavnosti, vždy se zeptám kamarádů, jestli jsou taky10,37 %0,37 %  

Graf

20. Myslíte si, že je přínosné zvýšit cenu určité služby či produktu, pokud by to mělo zkvalitnit jejich propagaci, a byl/a byste Vy sám/sama ochoten/ochotna na základě tohoto zaplatit více (např. o 20%)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není to přínosné, nebyl/a bych ochotný/á platit více12948,31 %48,31 %  
je to přínosné, ale nebyl/a bych ochotný/á platit více9234,46 %34,46 %  
je to přínosné, byl/a bych ochotný/á zaplatit více238,61 %8,61 %  
nevím, asi by záleželo na akci, pokud bych o ní stála tak ano10,37 %0,37 %  
netuším :D10,37 %0,37 %  
bohužel je to přínosné, protože mnoho lidí se řídí pouze reklamou. pokud by ale byl výrobek kvalitní, ráda si připlatím10,37 %0,37 %  
zalezi na oblasti a cilove skupine10,37 %0,37 %  
Záleží na okolnostech, produktu a mém zaujetí pro produkt10,37 %0,37 %  
záleží na situaci a produktu10,37 %0,37 %  
je naprosto běžné, že cena propagace je v prodejníce ceně výrobku, takže reklama a propagace obtěžuje více než jednou 10,37 %0,37 %  
přínosné u nekomerčních projektů/produktů-nap. kulturní akce/byla bych ochotná zaplatit více, pokud by díky reklamě přijel např. David Bowie10,37 %0,37 %  
záleží na produktu a jakou pro mě (jako konzumenta) bude mít kvalitnější propagace přidanou hodnotu10,37 %0,37 %  
není to přínosné, myslím, že lepší spíše než zvyšovat cenu, aby se zaplatila/zkvalitnila propagace je určitě snažit se vymyslet efektivní reklamu/PR propagaci s menším množstvím financí, bez nutnosti zvyšovat cenu, neboť kreativita sama o sobě moc nestojí10,37 %0,37 %  
dobré věci si dělají reklamu samy, byla bych ochotna zaplatit víc, kdyby šlo o zlepšení kvality produktu10,37 %0,37 %  
záleží na konkrétním případu10,37 %0,37 %  
nic10,37 %0,37 %  
Pokud bych produkt znala a využívala, nevidím důvod, proč by mě měla zajímat jeho propagace a platit více bych nechtěla. Kdybych produkt neznala, ráda si připlatím (pokud mě propagace přesvědčí)10,37 %0,37 %  
Pokud mi to nic nevynese, tak proč bych měl platit víc, jen proto, aby se zlepšila jejich propagace?10,37 %0,37 %  
nemám na to názor10,37 %0,37 %  
zaplatim vice v pripade ze to bude funkcni produkt, propagace na tom nezmeni nic, zname spoustu obchodniku co ma vysoke naroky na zbozi ale kvalitou jsou to smejdy z ciny10,37 %0,37 %  
záleželo by na druhu produktu a jeho kvalitě10,37 %0,37 %  
přínosné je to hlavně pro firmu, která produkt nabízí, a za to já nehodlám platit10,37 %0,37 %  
jen v případě některých kulturních nebo sportovních akcí. U zboží rozhodně ne.10,37 %0,37 %  
20% navíc za zlepšení poskytnuté kvality či služeb...10,37 %0,37 %  
Prinosne to je a ochoten zaplatit vice jsem, ale 20 % je hodne velke navyseni ceny, budu-li vychazet z prumerne ceny vstupenky 200 Kc.10,37 %0,37 %  
kdybych měla větší důchod, tak bych si i připlatila, ale teď mám sama málo10,37 %0,37 %  

Graf

21. Jak vnímáte ilegální propagaci (černé výlepy plakátů a samolepek, graffiti, stencil)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
líbí se mi jen některé z nich8029,96 %29,96 %  
moc se mi to nelíbí, ale uznávám to jako určitý druh reklamy6725,09 %25,09 %  
je mi to jedno, nevšímám si toho6122,85 %22,85 %  
jsem zásadně proti ilegální propagaci4115,36 %15,36 %  
velice se mi líbí tento druh propagace114,12 %4,12 %  
nic10,37 %0,37 %  
líbí se mi pouze takovéto propagace např. akcí jako jsou koncerty v okolí10,37 %0,37 %  
v tomto směru je pro mne propagace jako propaganda10,37 %0,37 %  
líbí se my jejich styl a většinou mě zaujme, ale jsem proti ničení cizího majetku10,37 %0,37 %  
většinou nápaditá, ale často znehodnocuje předměty, na kterých je vystavena10,37 %0,37 %  
většinou si všimnu právě jich, ale nijak mě nezajímají10,37 %0,37 %  
nevadí, že je to na černo, vadí, když je to hnusně provedené a tam, kam to nepatří10,37 %0,37 %  

Graf

22. Co se Vám osobně nelíbí na současném způsobu propagace kulturních pořadů? Co si myslíte, že by bylo dobré změnit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

_

-

-

-

-

-

-

----

-časté opakování propagace - dobré ke změně : propagovat méně, ale tak, aby to mělo určitý efekt na skupinu lidí, kterou kulturní pořady zajímají

?

.

.

.

..

...

...

...

...

...

...........

"Nepříjemně nevnucovat lidem názor, že je to nejlepší"

/

a

aby se reklamy více přizpůsobovaly humoru (ovšem podle určitého druhu reklamy, kde je to vhodné), nebo naopak aby se některé reklamy dle dané služby/produktu více přiblížily serióznosti.

aby se tolik nevnucovali. mám plnou schránku letáků. když budu chtít, tak si to zjistím sám, zajdu si do divadla pro program.

agresivita a nahota

Agresivita a vnucování... myslím, že není třeba člověku dokola něco vnucovat. Pokud ho daná věc zaujme, dohledá si o ní informace, pokud ne, není třeba mu ji dokola vnucovat a snažit se jeho názor na věc změnit!

asi je mi to celkem jedno, akce které mě zajímají si buď najdu nebo se nic neděje... Zdraví Libor ;)

Asi mi nijak zvlášť nic nevadí.nebo jsem se naučila v tom množství sdělovaných informací ignorovat ty, které mne nezajímají nebo mi připadají stupidní.

až přehnaná komerčnost. taky se mi nelíbí, že se snaží používat děti v reklamě. snaží se tím zaujmout. někdy to je roztomilé, ale jindy vyloženě trapné. někdy taky používají výrazy, že se člověk nestačí divit.

Bez nápadu, bez vtipu, nenápadnost. Co změnit? Lidstvo :-)

Bohužel v záplavě reklam nemají možnost uspět, bylo by potřeba reklamy nějak usměrnit, neboť se snaží být stále hlasitější a pobuřující.

Bylo by dobré kdyby existovala stránka na které bych se dočetl o co největším počtu kulturních akcí, protože hlavní problém je že se musím složitě proklikávat kvantem stránek z nichž každá se stará jenom o svoje úzké spektrum témat.

Bylo by třeba zkvalitnit samotné kulturní pořady, aby se propagovaly "sami" svou kvalitou.

celkově by mělo být méně reklamy

Co vše je myšleno kulturními pořady...? Nevím, nezajímá mě to... Jde -li o koncerty apod., pak je vše v pořádku.

časté, otravné, trapné

často jsou klamavé, často se stává že trailery k filmům jsou seskládány jen z nejlepších scén a film je pak o ničem; kina jsou také příliš drahá a k větší návštěvnosti jim tak nepomůže ani dobrá reklama; divadlení propadagace je chabá, lidé si nevšímají vylepených plakátů

často vlezlé a opakující se slogany...

Dle mého názoru v současné době chybí správný nápad k propagaci kulturních pořadů. V současnosti hodnotím většinu jako nekvalitní.

Domívám se, že není nutné cpát reklamu na cokoliv, kamkoliv a kdykoliv. Stojí to velké peníze nás všech. Pokud je produkt kvalitní, reklamu potřebuje minimálně

frekvenci propagování

hloupé reklamy

chybí důvtip, reklama musí zaujmout nějak vtipne, aby na ni clovek nezapomnel a mohl o ní vyprávet mezi známými. spousta reklam je masove rozsírena az to je cloveku nepríjemný. zastavam nazor mensího poctu ale vetsí kvality.

jako záměrně ignorující jakoukoli reklamu, jakkoli zaměřenou, špatnou nebo dobrou, nezaujímám k tomu žádné stanovisko

je jí málo, zvýšit četnost..

je to dlouhý

Je toho víc než je třeba.

jejich délka

Jen určitá sorta kulturních programů má dle mého názoru dostatečnou propagaci. Na mě osobně mnohem víc zapůsobí vtipná propagace s nápadem než příliš velké množství propagace bez nápadu.

jenom se snaží zmanipulovat, vytahat z lidí peníze, jsou to podvodníci

Jsem spokojená

Jsou málo vidět.

když já nevim o žádnym současnym způsobu propagace... jako že jsou na sloupech programy kin? to mi přijde dobrý. nelíbí se mi když se mi na internetu najednou objeví reklama přes celý okno a nejde se jí zbavit, ale to se netýká jen kultury. když ono to asi souvisí s kulturou obecně, propagace něčeho co mě obtěžuje mě obtěžuje, propagace něčeho co mě zajímá by se mi líbila i kdyby jen napsali arialem desítkou kdy a kde. takže bych změnila celou kulturu hehe.

kreativitu

Kulturní akce - více plakátů typu: Co, kde, kdy. (program) Více osobně nepotřebuji. Perfektní byla plakátová reklama - Fest Hrady zámky ve všech větších městech. Plně dostačující a s dostatkem informací včetně programu. První reklama pro mě SUPR.

Kvalitní akce se prodávají sami, koncerty bývají druhý den vyprodané... Myslím, že v době internetu si každý sám najde, co ho zajímá. Neměnila bych tedy nic moc, možná jen zpřehlednila nabídku akcí.

Létační->jsou to jen odpadky a nikdo je nečte, zbytečné plýtvání papíru, mají ekologický dopad, špiní město

Lidé (podílející se na reklamě) se určitě snaží, jsou čím dál víc vynalézavější ve věci propagace - neměnila bych. :)

Málo se propagují, bylo by dobré, kdyby se lidé o kulturu zajímali mnohem více a proto by bylo fajn, kdyby propagace kulturních pořadů byla větší.

Málo se ví o slevách pro studenty. Podle mě je propagace kultury dost v pozadí oproti monstrozním firmám, co se cpou všude. Např. na email mi chodí stále nějaké spamy s reklamami firem, ale ani jeden email, co by mi nabízel kulturní akce z regionu třeba na měsíc. To bych brala jako nenásilnou formu. Ráda si čtu nástěnky v knihovně,nabídky z letáčků či měsíčníky z regionu,ale emaily by ušetřily české lesy, tak proč ne? Nebo v MHD, u lékaře jsou obrazovky,kde se promítají opět jen reklamy na produkty a jejich nákup,ale spot na nějakou kulturní akci jsem ještě nezaregistrovala. Je mnoho způsobů propagace,ale příčina bude asi ve financích. Lechce se proto o tom mluví,realita je složitější :-(

málo vidět, zviditelnit

měla by více zaujmout

Mělo by se více zaměřovat na obsah, ne jenom na vizuální formu.

Mělo by to mít vtip a nápad a trochu inteligence.

méně časté propagace, ten, kdo bude chtít, tak na akci zajde bez vlezlé a obtěžující reklamy

moc se vnucují

Moc se vnucujou a je to všude a pořád. Nemá to žádnou prestiž.

Momentálně nemám chuť o tom přemýšlet.

momentálně žádný nápad nemám, je mi líto

Možná by se měl zvolit takový způsob propagace, jako s letáky, které se vhazují do poštovních schránek. Co se týče kulturních akcí, tak dle mého mínění je jejich reklama na slabší úrovni.

Myslím si, že v současné době jsou pořady propagovány spíše kvantitativně než kvalitně. Kdyby byla propagace vyhotovena kvalitně a promyšleně, stačila by prezentovat jednou a potenciálního účastníka by oslovila hned napoprvé.

myslím, propagace je v celku dobrá, nic zásadního bych neměnila

myslím, že některé jsou málo propagované, již několikrát se mi stalo, že proběhla nějaká zajímavá akce, například zajímavé představení v divadle a já si žádné propagace nevšimla

Myslím, že není potřeba nic měnit.

myslím, že propagace kulturních pořadů je malá, převládá hlavně propagace výrobků, které je všude až příliš. propagaci kulturních pořadů by se mohlo věnovat více úsilí.

n/a

Na akce, které mě zajímají (koncert Metallicy nebo Black Sabbath), jsem nezaregistroval prakticky žádné reklamy, dozvěděl jsem se o nich od přátel nebo v nějakém článku na internetu (například ireport.cz)

Nabídek je zbytečtně moc, těžko se mi v nich orientuje. Také označení některých služeb a lákadel bývá často velmi nadnesené, až klamavé.

Nadměrné množství, lhavost, vtíravost.

Ne

nebylo by na škodu, kdyby v rámci propagace bylo použito několik variant. nemyslím různé druhy propagace (ty jsou samozřejmě také nutné), ale v rámci jednoho typu, např. plakátů, by se mi líbilo, kdyby bylo několik druhů. to samé u televizní reklamy - nebylo by to tolik okoukané a člověk by si totéž přečetl/shlédl několikrát a byla by větší pravděpodobnost návštěvy

nedostatek informací, které by mě jednoznačně nadchnuly

nejlepším způsobem na propagaci je zasílání emailů - člověk má možnost, pokud chce, si danou událost prostřednictvím přímého odkazu prohlédnout, což mu ušetří práci i čas.

Nejsou tolik vidět a slyšet jako otravné reklamy na prací prostředky apod. kterých je všude plno.

Někdy až příliš agresivní propagace.

někdy až trapné, vlezlé popěvky

někdy je to přehnané až vlezlé.

někdy neobjektívnost (přehnané uvádění ponuky programu), někdy nepravdivost (uvádění krásných fotografií při reklame, no skutečnost bývá jiná), je potřeba přilákat lidi ale ne za každou cenu aby byli účastníci zklamaní

Někdy se mi zdá, že např. plakáty nejsou vylepovány s větším předstihem.

nekter propagace jsou až desive a neprijemné ... a nekterí by se mohli ponaucit, ze mene znamena vice ...

některé druhy propagace jsou vtíravé a obtěžující

některé nejsou pravdivé, jsou sporné, vše uvést na pravou míru a nenalhávat veřejnosti

Některé oživit barvami a zábavným stylem provedení..

Některé reklamy na interneru se mi nelíbí. Jinak myslím, že některé reklamy mohou být spíše pro pobavení než že by propagovali samotný produkt.

někteří autoři propagačních materiálů nemají patrně ani elementární znalost českého pravopisu a práce s Pc, a je to bohužel znát :-(

nelepit 20 stejných plakátů na jednu plochu vedle sebe :)

Nelíbí se mi manipulace, nepravdivé informace,

Nelíbí se mi množství, kdy během krátkého časového úseku člověk vnímá tu stejnou reklamu ji po několikáté. Změnit by bylo dobré hlavně přístup při tvorbě. Většina reklam je pořád stejná, bez nápadu.

Nelíbí se mi neustále bombardování všemi médii. Někdy je méně více.

Nelíbí se mi především velké množství skoro nic neříkajících nebo zavádějících reklam, které zaplavují nejen média, ale poslední dobou i místa, kde reklama nemá co dělat (školy, dětská hřiště, nemocnice apod.)

nelíbí se mi přehnaná reklama jak moc to bude dobré, jen proto aby nalákali lidi a po první návštěvě či shlédnutí už 80% lidí se víckrát nepodívá...

nelíbí se mi reklama v televizi

Nelíbí se mi ta vlezlost, která ovlivňuje i to, že se o tuto oblast nezajímám, tudíž nemám postřehy ke změně.

nelíbí se mi, že čmárají po zdech a ničí veřejný majetek. nekdy je vulgárně vyjádřeno, ale to jsou akce pro mladé

Nelíbí se mi, že kulturních pořadů je málo. Chtělo by to tyto řady posilnit.

Nelze soudit takto paušálně, některé reklamy jsou dobře udělané, některé méně a některé naprosto strašné. Zejména by mi mohla vadit přílišná konzumnost.

nemam cas nad tim premyslet

Nemám k propagaci nějaké velké výhrady.

nemám námitek

Nemám námitky proti současným propagacím

nemám problém s aktuálním způsobem propagace

Nemám snad žádné výhrady k současné propagace, jen mi vadí, pokud jde o propagaci, kdy vás na ulici zastaví cizí člověk a téměř vás "nutí" jít na nějakou akci, abyste něco podpořily.

nemohu říci, že se mi nelíbí

Nemohu říct, že se mi přímo něco nelíbí. Mmt si nic zásadně negativního nevybavuji. Je to asi věc nálady, ročního období a aktuální formy propagace. Ale fakt si nevzpomenu na něco, co by šlo i zapsat :o)

nemůžu říci, že by se mi nelíbila současný způsob propagace kulturních pořádů jen se mi zdá,že je jí nějak moc

Nenapadá mě nic, co by se mi na tomto druhu propagovaných produktů nelíbilo

Není co propagovat - kultura ve smyslu rychlokvašek a hvězd typu Superstar, Talentů a jiných soutěží či věčně vylitá Bartošová, Michal David, co pije kolu a Kája Gott, co nám ukazuje cestu rájem... pěkný s....y. Reklamy už je tolik, že se v tom člověk ztrácí a těžko hledá něco nového a dobrého :-(

není nic co by se mi vyloženě nelíbilo

Není to originální, bez nápadu, chabé

nepřemýšlím o tom v takové míře, abych dokázala navrhnout změnu

nerozumím otázce

nesleduji

Nesleduji propagace kulturních pořadů, nedokážu odpovědět.

nesleduji to

netuším

neumím odpovědět

neustálé opakování

Nevadí mi.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

NEVÍM

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím, abych pravdu řekl, tak by to chtělo první nějaké akce, které by mě zajímaly a pak bych mohl řešit reklamu a propagaci.

nevím, ale připadá mi, že propagace kulturních pořadů mezi ostatní reklamou snadno zapadne

nevím, asi nic

nevím, co by bylo dobré změnit

nevím, je mi to fuk

nevím, nemám na to konkrétní názor

Nevím, nevzpomínám si na žádnou reklamu na kulturní pořad v poslední době.

nevim, zda jsem uplně pochopila co je myšleno kuturním poředem. Oceňuji reklamy na různé kulturní akce (koncerty, divadlo a tak) A nemám ráda jakékoliv jiné reklamy (na TV programy, výrobky a tak, reklamy tohto typu mě obtěžují)

Nevim.

nevkus, reklamy jsou si velmi podobné přidat do reklamy i humor, kreativitu

nevnímám žádnou propagaci kulturních pořadů

nevnucovat se

Nevnucovat, ale informovat. Neútočit, ale nabízet.

Nezajímá mě

Nezajímají mě, pokud v tom nedělám, tak proč bych jim to chtěl zlepšovat?

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic bych neměnil.

nic bych neměnila

nic mě nenapadá

Nic mě nenapadá

Nic mě nenapadá.

Nic mě nenapadá.

nic mě nenapdá

nic mne nenapadá

Nic proti současnému způsbou propagace nemám.

nic se mi nelíbí

Nikdy jsem o tom nepřemýšlela.

nmic

no propagace tv programu, ktere jiz davno nejsou kulturni, ale spise trapnou zalezitosti...

Nuda v Brně

Občas mi vadí, že pokud se jedná o specifičtější akci, pro menší spektrum zákazníků (diváků, posluchačů...) je občas problém vůbec informace o daném kulturním pořadu zjistit. Málo plakátů na ulicích, žádná reklama například v regionálních rádiech apod. Je nutno si dohledat sám.

Občasné přiblblé komentáře hlasatelů.

opravdu zajímavé kulturní pořady propagovány stejně moc nejsou, zatímco na komerční koncerty a jiné akce jsou plakáty na každém rohu... Uvítala bych třeba zvláštní "nástěnku" pro výlep pouze menšinových, alternativních akcí, kde by masová reklama měla zákaz

Otravují mě reklamy při filmu, dále také v rádiu, rozhlasu apod.

Pod pojmem propagace kulturních pořadů vidím osobně maximálně nějaký plakát zvoucí např. na určitý koncert či divadelní představení, propagace tohoto typu v médiích je dle mého názoru častá pouze u velkých institucí či známých umělců, což je sice na jednu stranu přirozené, jelikož ti mají na tento typ propagace více finančních prostředků, na druhou stranu i menší instituce jako např. regionální divadla mohou zlepšit svou "propagaci" či lépe budovat vztahy se svou veřejností, důležité je dostat se k lidem a snažit se je oslovit nějakým kreativním způsobem např. prostřednictvím nějakého eventu, průvodu apod. jde o to se zaměřit v případě určité instituce spíše než na propagaci jednotlivého pořadu či představení na její celkovou podobu a image, kterou má mezi lidmi.

Podle mého názoru velmi malá propagace,opravdu bych ocenila treklamy na kulturní akce, než stále a opakovaně na stejné výrobky.

pokud kulturní pořady myslíte jako reklamy obecně, velmi mě obtěžuje množství reklam, televize, noviny, časopisy, rádia jsou reklamami doslova přeplácané.

Pravda je, že na kulturní pořady příliš reklam nevídám. V časopise mě taková reklama nijak neupoutá a v televizi jich běží jen vemi málo. Asi by se to dalo změnit, ale taková propagace by byla drahá.

propagace je dostatečná

Propagování je nudné a okoukané, chtělo by to vymyslet nějak pestřeji, aby to společnost zaujalo.

Přehnaná familiérnost, nucení a ovlivňování potenciálního klienta. Někdy naprosto stupidní reklamy, které nemůže inteligentní člověk schválit.

Přiblížení se moderním standardům, bylo by dobré, kdyby jednotlivé pořady byly mezi sebou více provázány (třeba odkazy mezi sebou a podobně) a méně zatěžovaly moje fyzické okolí (i když informační tabule mi nevadí, plakát na každém rohu už ano).

Příliš provokativní

Přílišná dravost a orientace na masového nenáročného diváka/návštěvníka, snaha přiblížit se mediálním trhákům - značkám typu Coca-cola atd.

Přílišná přehnanost, neosobnost.

ráda se zasměju, tak by mohly být vtipnější. některé jsou na hranici nevkusu, jsou trapné

reklam je například v televizi strašně moc. obtěžuje mě, dívat se na film, který normálně trvá 2 hodiny, ale s reklamou 3.

reklama je prostě všude!!!

reklama nemá nápad, je ji moc, nepodává zprávu která by byla potenciálnímu zákazníkovi dostatečně srozumitelná a zapamatovatelná

Reklami v televizi jsou výrazně hlasitější, než pořad sám.

Reklamu jen na určitých místech.

Reklamy je všude příliš mnoho, v televizi velice rušivá, v rádiu by mi nevadila, pokud by to byly smysluplné reklamy.

Reklamy jsou příliš dlouhé a pořád se opakují. Dobré by bylo, aby byly reklamy krátké.

reklamy moc neregistruji

Rozhodně bych čekal trochu více mazanosti. Takhle si připadám jak troglodyt z 90. let

řekl bych, že jim je věnováno málo prostoru

snaha o moderní reklamy, velmi mě obtěžuje zesílený zvuk reklam v televizi..

SNížit cenu.

teď musí být všechno jak v Americe. měli by spíš koukat na to, co se líbí českám lidem a ne lidi předělávat podle toho, jaké by je oni chtěli mít

televizi už radši nezapínám a s propagací kulturních pořadů v rádiích, na internetu nebo v novinách nemám problém

televizní reklama by neměla u komerčních programů tolik rušit v průběhu vysílání, bilboardy u silnic by měli být snadno čitelné, aby řidiči, když už je čtou, neztráceli tolik pozornost, a reklama na vývěsních tabulích by měla být lepena tak, aby nekryla data jiných akcí a v rádiu by se nemělo vycházet z obrazových reklam

téměř nevím o pořádné propagaci kulturních pořadů či akcí, tudíž by zřejmě bylo za vhodné jej zviditelnit

těžké říci co přesně, záleží na druhu pořadu, jedny jsou graficky shodné s ostatními a proto je těžké je odlišit, či si jich vlastně všimnout Některé zase obsahují tolik informací, že potenciální zákazník je již v půlce unaven čtením

To je složité. Dobrá kulturní akce vlastně nepotřebuje ani reklamu. Její zárukou jsou např. interpreti, učinkující a podobně.

Ty méně finančně zajištěné mají menší šanci se zviditelnit.

typ kulturních pořadů :D

U některých by se mohla zvýšit jejich četnost.

U některých malá informovanost, jindy přehnané zveličování. Jinak jsem s propagací vcelkru spokojená.

u některých málo informací

Určitá "vtíravost" reklamy by se do budoucna měla změnit, například spam v emailu, obtěžování telefonáty apod.

V naprosté většině chybí reklamě nápad, nějaká zajímavá myšlenka..nelíbí se mi hloupé reklamy. Dále mi velmi vadí hlasitost reklam v televizi a billboardy u silnic a dálnic.

V tv reklame - vysoká hlučnost. Cetnost reklam mezi porady. Jiná reklama mne příliš nezajímá.

V upoutávkách se nachází mnohdy věci, o kterých potom v samotném pořadu není řeč.

Vadí mi dotace ve všech podobách. Nechci platit akce, které mě nezajímají nebo dokonce obtěžují. Snižme daně a nechme peníze těm, kteří si je vydělali, ať si můžou sami rozhodnout, co chtějí.

vadí mi hlasité reklamy v televizi - je jedno zda se jedná o běžnou reklamu na produkt nebo o reklamu na kulturní pořad - pokud nemá reklama vtip, nápad, není originální a nezaujme mě, cítím se spíše rozčilená, místo toho, aby mě daná reklama navnadila ke koupi určitého produktu

Vadí mi občasná "útočnost", například u telefonických reklam nebo při oslovování lidí na ulicích a rozdávání letáků. Stejně tak četnost reklam v rozhlase. Co by bylo rozhodně dobré změnit, je přílišná hlasitost reklam v TV.

Vadí mi veškerá vlezlá reklama. A na internetu asi nejvíce flashová reklama, která je doopravdy otravující.

vadí mi, když se vnucují

Ve vetsine mest CR je nedostatecna propagace nezavislych projektu (projektu nesmerujicich na mainstreem), ktere maji mensi navstevnost a zaroven neexistuje systematicka propagace vsech kulturnich programu na jednom miste jen pro konkretni oblast. I kdyz mnoha mesta se snazi prezentovat kulturni porady na svych webech nebo radnicnich listech, chybi tam prave okrajove projekty, ktere nezadaji podporu mesta ci kraje.

venkovní výlepy na nevhodných místech

Větší originalita. Reklama na kulturní pořady je určitým stereotypem.

většina nejvíce propagovaných pořadů (realityshow apod. na komerčních programech) mě nezajímá, je to ztráta času, a proto mě jejich propagace až obtěžuje, naopak kvalitní pořady, které mají smysl, jsou podle mého názoru propagovány málo

většinou nezajímavá grafika, výskyt jen v centrech měst

většinou žádnou propagaci nevnímám, pokud se nejedná yrovna o billboardy světoznámých kulturních počinů. Na místní, regionální akce většinou není reklama nebo je tak malá, že o nich nikdo kromě místních neví

Vlastní přesvědčení a upřímnost propagátorů o správnosti nabízených služeb.

vlezlost. co změnit- to je podle příliš hluboko zakořeněná praktika kapitalistického systému, změna nemožná..

vse je ok

Všeho je příliš. Kam se člověk podívá, všude reklama. Jak se říká: "méně, je někdy více".

vylhaně vyretušované tváře hvězd na plakátech

vymizikovat reklamy v televizi jsou na prd a porad ty same

Záleží co se skrývá pod pojmem 'kulturní pořad'. Většina 'kulturních pořadů' v TV na běžných stanicích nestojí za shlédnutí.

zatím jsem neshledala nic, co by se mi na propagaci kulturních pořadů nelíbilo

zbytečné zdůrazňování bombastičnosti a úchvatnosti akce, nepřesné informování, nesmyslné používání supermoderních a cool výrazů (např. 3D), obecně oblbování lidí.

Způsob prezentace reklamy, která může často působit jako vnucování konkrétního sdělení.

Zvýšení hlasitosti TV reklam opraoti hlasitosti pořadu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. plakáty na ulici, billboardy

  • odpověď někdy mě zajímá:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi mě zajímá na otázku 9. graffiti a stencil

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jak vnímáte reklamu?

4. Který z následujících informačních a mediálních prostředků využíváte?

5. Do jaké míry Vás oslovují následující formy reklamy? Označte prosím na škále vždy jednu z možností. reklama na internetu (např. elektronické zásilky, bannery...)

6. reklama v rádiu

7. reklama v televizi

8. plakáty na ulici, billboardy

9. graffiti a stencil

10. reklama v novinách

11. reklama v časopise

12. telefonická reklama

13. oslovování na ulici a rozdávání letáčků

14. pojízdná reklama se zvukovými efekty

15. doporučení kamaráda či rodinného příslušníka

16. Existuje firma, společnost či značka, kterou dlouhodobě upřednostňujete? Myslíte si, že by dobře zvolená reklama mohla změnit Váš názor a přešel/přešla byste k jiné společnosti nebo změnil/a značku?

17. Vzpomenete si na některou reklamu na kulturní událost, která Vás v poslední době zaujala? V případě, že ano, uveďte na jakou akci, kde jste reklamu slyšel/a, co Vás na ní zaujalo a zda jste si následně daný produkt zakoupil/a.

18. Zaujala Vás někdy samotná reklama natolik, že jste se zúčastnil/a nějaké akce, aniž byste znal/a její program?

19. Ztotožňujete se s následujícím výrokem?: Na některé kulturní akce bych nešla, kdybych věděla, že tam bude jen málo dalších lidí.

20. Myslíte si, že je přínosné zvýšit cenu určité služby či produktu, pokud by to mělo zkvalitnit jejich propagaci, a byl/a byste Vy sám/sama ochoten/ochotna na základě tohoto zaplatit více (např. o 20%)?

21. Jak vnímáte ilegální propagaci (černé výlepy plakátů a samolepek, graffiti, stencil)?

22. Co se Vám osobně nelíbí na současném způsobu propagace kulturních pořadů? Co si myslíte, že by bylo dobré změnit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jak vnímáte reklamu?

4. Který z následujících informačních a mediálních prostředků využíváte?

5. Do jaké míry Vás oslovují následující formy reklamy? Označte prosím na škále vždy jednu z možností. reklama na internetu (např. elektronické zásilky, bannery...)

6. reklama v rádiu

7. reklama v televizi

8. plakáty na ulici, billboardy

9. graffiti a stencil

10. reklama v novinách

11. reklama v časopise

12. telefonická reklama

13. oslovování na ulici a rozdávání letáčků

14. pojízdná reklama se zvukovými efekty

15. doporučení kamaráda či rodinného příslušníka

16. Existuje firma, společnost či značka, kterou dlouhodobě upřednostňujete? Myslíte si, že by dobře zvolená reklama mohla změnit Váš názor a přešel/přešla byste k jiné společnosti nebo změnil/a značku?

17. Vzpomenete si na některou reklamu na kulturní událost, která Vás v poslední době zaujala? V případě, že ano, uveďte na jakou akci, kde jste reklamu slyšel/a, co Vás na ní zaujalo a zda jste si následně daný produkt zakoupil/a.

18. Zaujala Vás někdy samotná reklama natolik, že jste se zúčastnil/a nějaké akce, aniž byste znal/a její program?

19. Ztotožňujete se s následujícím výrokem?: Na některé kulturní akce bych nešla, kdybych věděla, že tam bude jen málo dalších lidí.

20. Myslíte si, že je přínosné zvýšit cenu určité služby či produktu, pokud by to mělo zkvalitnit jejich propagaci, a byl/a byste Vy sám/sama ochoten/ochotna na základě tohoto zaplatit více (např. o 20%)?

21. Jak vnímáte ilegální propagaci (černé výlepy plakátů a samolepek, graffiti, stencil)?

22. Co se Vám osobně nelíbí na současném způsobu propagace kulturních pořadů? Co si myslíte, že by bylo dobré změnit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Březinová, A.REKLAMA na kulturní pořady (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://reklama-na-kulturni-porady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.