Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama na sociálních sítích

Reklama na sociálních sítích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Zahradník
Šetření:15. 04. 2010 - 30. 04. 2010
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.76
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento veřejný průzkum bude součástí bakalářské práce

Odpovědi respondentů

1. Víte co je sociální síť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano96100 %100 %  

Graf

2. Jaké sociální sítě používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FACEBOOK.CZ8790,63 %90,63 %  
SPOLUŽÁCI.CZ5759,38 %59,38 %  
LIDE.CZ2020,83 %20,83 %  
jiné...1515,63 %15,63 %  
TWITTER77,29 %7,29 %  
LINKEDIN77,29 %7,29 %  
LIBIMSETI.CZ55,21 %5,21 %  
HI522,08 %2,08 %  
MYSPACE22,08 %2,08 %  

Graf

3. Které z těchto sociálních sítí jste používali v minulosti? (již nepoužíváte, nebo používáte minimálně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPOLUŽÁCI.CZ5658,33 %58,33 %  
LIDE.CZ3738,54 %38,54 %  
LIBIMSETI.CZ2526,04 %26,04 %  
jiné...1616,67 %16,67 %  
FACEBOOK.CZ1414,58 %14,58 %  
HI588,33 %8,33 %  
MYSPACE77,29 %7,29 %  
TWITTER33,13 %3,13 %  

Graf

4. Kolik času zhruba trávíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2 hod. denně4647,92 %47,92 %  
2-5 hod. denně2526,04 %26,04 %  
jsem připojený/á skoro pořád1313,54 %13,54 %  
připojím se jen párkrát týdně77,29 %7,29 %  
5-10 hod denně55,21 %5,21 %  

Graf

5. Všímáte si alespoň občas bannerových reklam? Zaujala Vás někdy nějaká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5658,33 %58,33 %  
Ne4041,67 %41,67 %  

Graf

6. Koupili jste si na základě této bannerové reklamy nějaký výrobek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4783,93 %48,96 %  
Ano916,07 %9,38 %  

Graf

7. - Používáte aplikace na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5759,38 %59,38 %  
Ne3940,63 %40,63 %  

Graf

8. Všímáte si reklam u aplikací?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3459,65 %35,42 %  
Ano2340,35 %23,96 %  

Graf

9. Zaregistrovali jste, že aplikace je vlastně zároveň reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4375,44 %44,79 %  
Ne1424,56 %14,58 %  

Graf

10. - Jste členem, nebo fanouškem nějaké stránky, nebo skupiny přidružené k nějakému produktu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7275,79 %75 %  
Ne2324,21 %23,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Všímáte si alespoň občas bannerových reklam? Zaujala Vás někdy nějaká?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Koupili jste si na základě této bannerové reklamy nějaký výrobek?

7. - Používáte aplikace na sociálních sítích?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Všímáte si reklam u aplikací?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Všímáte si reklam u aplikací?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zaregistrovali jste, že aplikace je vlastně zároveň reklamou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Zaregistrovali jste, že aplikace je vlastně zároveň reklamou?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem připojený/á skoro pořád na otázku 4. Kolik času zhruba trávíte na sociálních sítích?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je sociální síť?

2. Jaké sociální sítě používáte?

3. Které z těchto sociálních sítí jste používali v minulosti? (již nepoužíváte, nebo používáte minimálně)

4. Kolik času zhruba trávíte na sociálních sítích?

5. Všímáte si alespoň občas bannerových reklam? Zaujala Vás někdy nějaká?

6. Koupili jste si na základě této bannerové reklamy nějaký výrobek?

7. - Používáte aplikace na sociálních sítích?

8. Všímáte si reklam u aplikací?

9. Zaregistrovali jste, že aplikace je vlastně zároveň reklamou?

10. - Jste členem, nebo fanouškem nějaké stránky, nebo skupiny přidružené k nějakému produktu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je sociální síť?

2. Jaké sociální sítě používáte?

3. Které z těchto sociálních sítí jste používali v minulosti? (již nepoužíváte, nebo používáte minimálně)

4. Kolik času zhruba trávíte na sociálních sítích?

5. Všímáte si alespoň občas bannerových reklam? Zaujala Vás někdy nějaká?

6. Koupili jste si na základě této bannerové reklamy nějaký výrobek?

7. - Používáte aplikace na sociálních sítích?

8. Všímáte si reklam u aplikací?

9. Zaregistrovali jste, že aplikace je vlastně zároveň reklamou?

10. - Jste členem, nebo fanouškem nějaké stránky, nebo skupiny přidružené k nějakému produktu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zahradník, J.Reklama na sociálních sítích (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://reklama-na-socialnich-sitich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.