Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama - Toscani, kombinace sociální a komerční reklamy

Reklama - Toscani, kombinace sociální a komerční reklamy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Svoboda
Šetření:15. 02. 2010 - 25. 02. 2010
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Jiří Svoboda a zpracovávám diplomovou práci na téma Emoce v reklamě a využití sociálních témat.
Studuji na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.
Ve své práci se snažím nastínit vztah české veřejnosti k reklamě, její pohled na reklamní média ať již klasická nebo nová. Rozborem současné reklamy bych chtěl poukázat na momentální zaběhlé kolority, na kterých je reklama založena a jen vyjímečně jej opustí. V kontrastu s ní prezentuji nová média a možnosti, které přinášejí, a jak dokáží působit na pozornost příjemce. Zajímá mě názor na propojení komerční reklamy a sociálních témat jako možného dalšího kroku pro reklamu.

Odpovědi respondentů

1. Sledujete reklamu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9477,69 %77,69 %  
ne2722,31 %22,31 %  

Graf

2. Podle Vás je dnešní reklama:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sterotypní5646,28 %46,28 %  
kreativní2621,49 %21,49 %  
zábavná1714,05 %14,05 %  
zbytečná1310,74 %10,74 %  
nevnímám ji97,44 %7,44 %  

Graf

3. Kupujete výrobky, které znáte z reklam?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4537,19 %37,19 %  
spíše souhlasím4234,71 %34,71 %  
souhlasím1915,7 %15,7 %  
nevím97,44 %7,44 %  
nesouhlasím64,96 %4,96 %  

Graf

4. Který druh reklamy spíše zaujme vaši pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televizní spot6755,37 %55,37 %  
video zaslané emailem2621,49 %21,49 %  
novinový inzerát1411,57 %11,57 %  
outdoorová reklama1310,74 %10,74 %  
rozhlasový spot10,83 %0,83 %  

Graf

5. Dáte na doporučení výrobku prostřednictvím zkušeností zákazníků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7864,46 %64,46 %  
ne4335,54 %35,54 %  

Graf

6. Pamatujete si reklamy na zn. Benetton od Oliviera Toscaniho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8671,07 %71,07 %  
Ne3528,93 %28,93 %  

Graf

7. Jak na Vás působily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaujaly mne4451,16 %36,36 %  
oslovily mne3034,88 %24,79 %  
nijak zvlášť mne neupoutaly78,14 %5,79 %  
působily na mne neutrálně55,81 %4,13 %  

Graf

8. Byly podle Vás etické?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7283,72 %59,5 %  
ne1416,28 %11,57 %  

Graf

9. Myslíte si, že je propojení komerční reklamy a sociálních témat je dobrý způsob jak upozornit na světové společenské problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7864,46 %64,46 %  
ne4335,54 %35,54 %  

Graf

10. Jste ochotni připlatit za výrobek, který část z ceny věnuje na řešení nějakého společenského problému? (ochrana životního prostředí, AIDS, podpora zemí třetího světa)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8671,07 %71,07 %  
ne3528,93 %28,93 %  

Graf

11. Myslíte si, že by zadavatelé reklam a tudíž i sama reklama měli být společensky odpovědnější?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8671,07 %71,07 %  
ne3528,93 %28,93 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6957,02 %57,02 %  
Muž5242,98 %42,98 %  

Graf

13. Váš věk je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-455242,98 %42,98 %  
15-25 4133,88 %33,88 %  
46-702823,14 %23,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Byly podle Vás etické?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi oslovily mne na otázku 7. Jak na Vás působily?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete reklamu?

2. Podle Vás je dnešní reklama:

3. Kupujete výrobky, které znáte z reklam?

4. Který druh reklamy spíše zaujme vaši pozornost?

5. Dáte na doporučení výrobku prostřednictvím zkušeností zákazníků?

6. Pamatujete si reklamy na zn. Benetton od Oliviera Toscaniho?

7. Jak na Vás působily?

8. Byly podle Vás etické?

9. Myslíte si, že je propojení komerční reklamy a sociálních témat je dobrý způsob jak upozornit na světové společenské problémy?

10. Jste ochotni připlatit za výrobek, který část z ceny věnuje na řešení nějakého společenského problému? (ochrana životního prostředí, AIDS, podpora zemí třetího světa)

11. Myslíte si, že by zadavatelé reklam a tudíž i sama reklama měli být společensky odpovědnější?

12. Jste:

13. Váš věk je :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete reklamu?

2. Podle Vás je dnešní reklama:

3. Kupujete výrobky, které znáte z reklam?

4. Který druh reklamy spíše zaujme vaši pozornost?

5. Dáte na doporučení výrobku prostřednictvím zkušeností zákazníků?

6. Pamatujete si reklamy na zn. Benetton od Oliviera Toscaniho?

7. Jak na Vás působily?

8. Byly podle Vás etické?

9. Myslíte si, že je propojení komerční reklamy a sociálních témat je dobrý způsob jak upozornit na světové společenské problémy?

10. Jste ochotni připlatit za výrobek, který část z ceny věnuje na řešení nějakého společenského problému? (ochrana životního prostředí, AIDS, podpora zemí třetího světa)

11. Myslíte si, že by zadavatelé reklam a tudíž i sama reklama měli být společensky odpovědnější?

12. Jste:

13. Váš věk je :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Svoboda, J.Reklama - Toscani, kombinace sociální a komerční reklamy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://reklama-toscani-kombinace-socialni-a-komercni-reklamy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.