Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama v dopravních prostředcích MHD v Liberci

Reklama v dopravních prostředcích MHD v Liberci

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Rozsypalová
Šetření:07. 11. 2010 - 25. 11. 2010
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.85
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který má za cíl zjistit jak respondent vnímá reklamu v MHD v Liberci a popsat jeho chování v dopravě (účel cesty, frekvence,...). Díky tomu pak můžeme zlepšit prodej reklamních ploch. Průzkum je prováděn ve spolupráci s Dopravním podnikem města Liberce, a. s., proto prosím o vyplnění jen ty respondenty, kteří s MHD v Liberci jezdí či jezdili. 

Děkuji

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často cestujete městskou hromadnou dopravou v Liberci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně/téměř denně3341,77 %41,77 %  
alespoň 1x týdně2227,85 %27,85 %  
alespoň 1x měsíčně1620,25 %20,25 %  
méně často810,13 %10,13 %  

Graf

2. Za jakým účelem cestujete MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do školy4355,13 %54,43 %  
do zaměstnání 1823,08 %22,78 %  
na nákup 78,97 %8,86 %  
přátelé11,28 %1,27 %  
jak kdy je to různé všechny předchozí odpovědi za 11,28 %1,27 %  
když to nejde pěšky nebo na kole11,28 %1,27 %  
kolej - nádraží11,28 %1,27 %  
z nádraží domů = na privát (a zpět)11,28 %1,27 %  
zábava11,28 %1,27 %  
do školy, za zábavou, na nákupy11,28 %1,27 %  
příležitostně různě11,28 %1,27 %  
na koleje a pak zpet na nadrazi11,28 %1,27 %  
nic11,28 %1,27 %  

Graf

3. Jak dlouho průměrně čekáte na MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 minut3747,44 %46,84 %  
5-10 minut3544,87 %44,3 %  
více jak 10 minut56,41 %6,33 %  
do 1 minuty11,28 %1,27 %  

Graf

4. Jak dlouho průměrně cestujete pomocí MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-15 minut5671,79 %70,89 %  
15-30 minut1924,36 %24,05 %  
do 5 minut22,56 %2,53 %  
více jak 30 minut11,28 %1,27 %  

Graf

5. Vnímáte reklamu na vnějšku autobusů/tramvají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3646,15 %45,57 %  
ano2835,9 %35,44 %  
ne1417,95 %17,72 %  

Graf

6. Vnímáte reklamu uvnitř autobusů/tramvají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4152,56 %51,9 %  
ano3038,46 %37,97 %  
ne78,97 %8,86 %  

Graf

7. Všimnete si změny reklamy ve spoji, ve kterém cestujete pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5165,38 %64,56 %  
ano2734,62 %34,18 %  

Graf

8. Jakým způsobem vnímáte reklamu v MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí mi - sleduji ji4456,41 %55,7 %  
nevadí mi – nesleduji ji1924,36 %24,05 %  
je pro mě příjemným zpestřením911,54 %11,39 %  
je pro mě zdrojem užitečných informací67,69 %7,59 %  

Graf

9. Kterých reklamních formátů si všímáte?(ohodnoťte na stupnici 1-5, kdy 1 je nejméně a 5 nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
reklama z vnějšku autobusu/tramvaje3.5381.454
letáková reklama uvnitř vozidel2.8081.386
reklama na historické tramvaji2.1792.019
držadla uvnitř vozů - tzv. handymedia31.59
reklama na jízdenkách1.9361.188
reklamní panely – cityboardy (na terminálu Fügnerova)2.5261.224

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4557,69 %56,96 %  
muž3342,31 %41,77 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let6988,46 %87,34 %  
31 – 40 let45,13 %5,06 %  
do 20 let33,85 %3,8 %  
41 – 50 let11,28 %1,27 %  
51 – 60 let11,28 %1,27 %  

Graf

12. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6076,92 %75,95 %  
středoškolské 1721,79 %21,52 %  
základní11,28 %1,27 %  

Graf

13. Sociální postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student 4962,82 %62,03 %  
zaměstnanec2937,18 %36,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často cestujete městskou hromadnou dopravou v Liberci?

2. Za jakým účelem cestujete MHD?

3. Jak dlouho průměrně čekáte na MHD?

4. Jak dlouho průměrně cestujete pomocí MHD?

5. Vnímáte reklamu na vnějšku autobusů/tramvají?

6. Vnímáte reklamu uvnitř autobusů/tramvají?

7. Všimnete si změny reklamy ve spoji, ve kterém cestujete pravidelně?

8. Jakým způsobem vnímáte reklamu v MHD?

9. Kterých reklamních formátů si všímáte?(ohodnoťte na stupnici 1-5, kdy 1 je nejméně a 5 nejvíce)

10. Pohlaví

11. Věk

12. Vzdělání

13. Sociální postavení

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často cestujete městskou hromadnou dopravou v Liberci?

2. Za jakým účelem cestujete MHD?

3. Jak dlouho průměrně čekáte na MHD?

4. Jak dlouho průměrně cestujete pomocí MHD?

5. Vnímáte reklamu na vnějšku autobusů/tramvají?

6. Vnímáte reklamu uvnitř autobusů/tramvají?

7. Všimnete si změny reklamy ve spoji, ve kterém cestujete pravidelně?

8. Jakým způsobem vnímáte reklamu v MHD?

9. Kterých reklamních formátů si všímáte?(ohodnoťte na stupnici 1-5, kdy 1 je nejméně a 5 nejvíce)

10. Pohlaví

11. Věk

12. Vzdělání

13. Sociální postavení

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rozsypalová, M.Reklama v dopravních prostředcích MHD v Liberci (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://reklama-v-dopravnich-prostredcich-mhd-v-liberci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.