Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklamace v železniční dopravě

Reklamace v železniční dopravě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Toflová
Šetření:01. 03. 2016 - 22. 03. 2016
Počet respondentů:179
Počet otázek (max/průměr):12 / 6.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní/pane,

jmenuji se Michaela Toflová a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské Technické Univerzity Ostrava. Píši bakalářskou práci na téma Analýza zkušeností s reklamacemi ve vybraných organizacích. Pomocí tohoto dotazníku zjišťuji zkušenosti s reklamacemi cestujících v železniční dopravě na trase Ostrava - Svinov – Praha, hlavní nádraží. Předem děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Cestujete vlakem na trase Ostrava Svinov – Praha hlavní nádraží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9452,51 %52,51 %  
ne8547,49 %47,49 %  

Graf

2. Kterým dopravcem cestujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České dráhy a.s.5052,08 %27,93 %  
RegioJet a. s.3637,5 %20,11 %  
LEO express a. s.1010,42 %5,59 %  

Graf

3. Už jste někdy reklamovali služby výše zmíněných dopravců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5052,63 %27,93 %  
ano4547,37 %25,14 %  

Graf

4. Jaký byl důvod Vaší reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpoždění vlaku2860,87 %15,64 %  
Garantované služby nebyly poskytnuty1634,78 %8,94 %  
Změna místa k sezení613,04 %3,35 %  
řazení12,17 %0,56 %  
zima12,17 %0,56 %  
ztráta přípoje12,17 %0,56 %  
neoprávněná přirážka k ceně jízdného12,17 %0,56 %  
špatně koupená jízdenka12,17 %0,56 %  
chyba v systému, na mém místě někdo seděl12,17 %0,56 %  
Změna dne cesty12,17 %0,56 %  

Graf

5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Uznána i kompenzována v plné výšiotázka č. 6, Uznána a kompenzována v částečné výšiotázka č. 6, Neuznánaotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uznána i kompenzována v plné výši2247,83 %12,29 %  
Uznána a kompenzována v částečné výši1226,09 %6,7 %  
Neuznána1226,09 %6,7 %  

Graf

6. Jaká byla výše kompenzace při zpoždění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpoždění jsem nereklamoval/a1133,33 %6,15 %  
ČD při zpoždění 60 – 119 minut 25 % z ceny 400 Kč a více412,12 %2,23 %  
RJ při zpoždění více než 60 minut 50 % z ceny jízdenky39,09 %1,68 %  
LE při zpoždění 60 – 119 minut 25 % z ceny jízdenky39,09 %1,68 %  
RJ při zpoždění 120 a více minut 100 % z ceny jízdenky39,09 %1,68 %  
ČD při zpožděná 120 a více minut 50 % z ceny 200 Kč a více26,06 %1,12 %  
LE při zpoždění 30 minut 100% (informace o zpoždění byla hlášena až deset minut po pravidelném odjezdu, a tak lístek nešel stornovat 13,03 %0,56 %  
voucher 30.-kč13,03 %0,56 %  
Přesun místa na lepší13,03 %0,56 %  
Vlak ČD měl zpoždění asi 160 minut (byla hrozná horka a jel jeden z těch starých rychlíků bez klimatizace) a přesto jsem "neměla nárok" na žádnou kompenzaci, protože moje jízdenka stála oněch 120 korun...13,03 %0,56 %  
ČD při zpoždění 50 minut 100% z ceny jízdenky13,03 %0,56 %  
ČD 15min zpoždění, vráceno 80% z ceny 200 a méně13,03 %0,56 %  
LE při zpoždění 120 a více minut 50 % z ceny jízdenky13,03 %0,56 %  
40 minut 50%13,03 %0,56 %  
LE zpoždění více jak 60 minut storno jízdenky a vrácení celé ceny13,03 %0,56 %  

Graf

7. Jaká byla výše kompenzace při změně místa k sezení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změnu místa jsem nereklamoval/a2678,79 %14,53 %  
RJ Přesun do nejnižší třídy, 100 % z ceny jízdenky26,06 %1,12 %  
ČD Výměna 1. třídy za 2. třídu, to byl rozdíl mezi cenou jízdenky 1. a 2. třídy26,06 %1,12 %  
LE Přesun do nižší třídy, rozdíl mezi cenami jízdenek vyšší a nižší třídy13,03 %0,56 %  
RJ Nedodržení řazení vlaku, 100 % z ceny jízdenky13,03 %0,56 %  
stála jsem na chodbě, vlak byl plný13,03 %0,56 %  
nekupuji si místenku13,03 %0,56 %  

Graf

8. Jaká byla výše kompenzace při nesplnění deklarovaného komfortu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesplnění deklarovaného komfortu jsem nereklamoval/a1854,55 %10,06 %  
ČD Ve vlacích R, Rx, Ex, IC, SC, railjet to bylo 30 Kč618,18 %3,35 %  
RJ Ve třídě Relax nebo Business 100 % z ceny jízdenky39,09 %1,68 %  
RJ Ve třídě Standard 50 % z ceny jízdenky39,09 %1,68 %  
-13,03 %0,56 %  
nereklamovala jsem13,03 %0,56 %  
RJ nefungující klimatizace - několikrát a nedostal nikdo ani korunu13,03 %0,56 %  

Graf

9. Co by podle Vás měli výše zmínění dopravci zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic66,38 %3,35 %  
zpoždění22,13 %1,12 %  
přístup k cestujícím22,13 %1,12 %  
nic mě nenapadá 22,13 %1,12 %  
Nevím22,13 %1,12 %  
chování palubního personálu11,06 %0,56 %  
Více akčních jízdenek pro studenty11,06 %0,56 %  
komunikace s cestujícími11,06 %0,56 %  
Pravdivě a včas upozorňovat na zpoždění11,06 %0,56 %  
Ochotnost personálu na pokladnách11,06 %0,56 %  
ostatní odpovědi návaznost spojů z Hranic na Moravě do Studénka, alespoň 1 noční vlak, který by byl v Praze cca po 5 hod. ráno, je toho moc na zlepšení
Svou komunikaci vůči klientům, pokud nabízejí kupé pro ženy, pak by mělo být určeno jen jim, nebo jde o běžné kupé, kam si mohou koupit místenku i muži a pak nemají avizovat zřízení této služby, protože ji neposkytují.
čistotu ve vlaku, nabízné služby ve vlaku, Wifi
Stevardky by měly být pěknější.
české dráhy by si měly vzít příklad z Regia a poskytovat kvalitnější služby jako oni.
dochvilnost
Kontrolu studenských průkazu u klientů, které u nich mají konto - to jestli má studenskou kartičku by mohlo být zkontrolováno na začátku školního roku a ne s tím pořád každou jízdu otravovat.
Servis ve vlaku, např. wifi signály ve spojích EC A IC
RE+LE: možnost provázání jízdenek s návaznou dopravou na jednu přepravní smlouvu - nevím-li do poslední chvíle, zda stihnu přípoj, riskuji propadnutí jízdenky
zmenšit dobu zpoždění vlaku
vagony
snizit zpozdenost vlaku
Jízdu na čas bez zpoždění nebo pak mít zajištěnou náhradní autobusovou dopravu
ještě nižší ceny
Komunikaci se spotřebitelem
více prostoru v kupé
?
Čištotu vlaků
Informace cestujících, kteří mají jízdenku zakoupenou např. o zrušení spoje
Sjednocení jízdenek všech dopravců na trati, včetně rezervací.
x
spolehlivost
měli by stát ve Studénce :-)
pohodlí
Všechny vlaky by měly stavět v České Třebové. Co se týče ČD, cena neodpovídá kvalitě a čistotě vlaků.
České dráhy téměř všechno. Jela jsem a musela vydržet špatné řazení vagónů, špínu, nechutného průvodčího (máte jinak řazené vagony, můžete chvilku počkat v Hranicích na Moravě, aby jsme mohli v klidu přestoupit. Mámě těhotnou kolegyni. Průvodčí řekl, ať si nevymýšlíme, že on nemusí nic.)Už jen RegioJetem. I kdyby to stálo dvakrát tolik.
Modernizaci vlaků
KOmfort a cenu
Informační hlášení ve vagonu - hlasitost, srozumitelnost
RJ by mohl zavést více vlaků po celé ČR
Náměty pro zlepšení - České dráhy: palubní servis pro zákazníky v Pendolinu tř. 2 - občerstvení v ceně jízdenky zahrnuje pouze studenou vodu a noviny, rozšířit i o 1 teplý nápoj (káva, čaj) + např. oplatky či jiný snack. V jiných vlacích ČD v 1.třídě bez občerstvení úplně. Ostatní dopravci - RJ jezdí ve vytížených časech (směr OV - Praha ráno a odpoledně zpět Praha - OV vždy se zpožděním).
informovat pravdive o zpozdeni vlaku
pridat vagon v patky a nedele
přístup průvodčích, rezervační systém
Čistota ve vlacích ČD
přístup k cestující,
Některá obsluha, není dvakrát nejpříjemnější
jezdit bez zpoždění
Komunikaci mezi sebou.
Servis ve vlacích.
České dráhy by měly kompenzovat zpoždění při jakékoli ceně jízdenky, cožpak záleží na tom, kolik cestující platí? Čeká stejně jako kdokoli jiný třeba i ty tři hodiny v nesnesitelném horku.
Leo by mě měl pustit na palubu s pejskem, regio bývá narvaný, ale chápu, že z ekonomických důvodů to asi zlepšit nejde :D
čd-objednávání jízdních dokladů přes internet (nechápu na co mají číslo občanky), leo -ceny, regio - řazení vlaků, když něco nabízejí, ať to mají, většinou nejsou noviny/časopisy, minule nebyla voda a vlaky (navzdory slibům) při brzdění pískají (to nesnáším)
větší nabídku jídel, čistotu, vstřícnost, dochvilnost
Návaznost spojů ČD na RJ i LE
České dráhy kvalitu nabízených služeb na palubě
informace ohledně jízdenek kupovaných přes internet - hlavně se jejich vracením a navrácením peněz zpět
Obsluhu
Dodržet slibované.
Technický stav vlaků
časy posledních spojů
WiFi, čistota
větší flexibilitu spojů (více ve špičce)
Nic, nabízené služby jsou dostatečné
vše
čistota, včasnost spojení
Hygiena na toaletách
Vybavení toalet a jejich častější čištění
cena, čd komfort
Dodržovat určené časy příjezdů a odjezdů
Nabídku pokrmů
kvalitu
všechno
wi-fi připojení, kapacitu vytížených spojů
Údržbu a servis vagónů
jízdní řád
ČD včasnost příjezdů, nemají snad spoj bez zpoždění
se službami RG a LE jsem spokojena, u CD bych ocenila povinnost rezervace mista
jezdit včas
U ČD chování průvodčích
.
dodržování jízdního řádu
Čistotu
LEO Express by to měl zabalit, RJ vždycky byl až na pravidelný zpoždění v pohodě, ČD by mohly ubrat na ceně
RJ by měl snížit častá zpoždění již z výchozí stanice.
7579,79 %41,9 % 

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12368,72 %68,72 %  
muž5631,28 %31,28 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18- 2512268,16 %68,16 %  
26-444122,91 %22,91 %  
45- 64126,7 %6,7 %  
0- 1731,68 %1,68 %  
65 a více10,56 %0,56 %  

Graf

12. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou10759,78 %59,78 %  
Vysokoškolské5832,4 %32,4 %  
Základní52,79 %2,79 %  
Vyšší odborné52,79 %2,79 %  
Středoškolské bez maturity42,23 %2,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Cestujete vlakem na trase Ostrava Svinov – Praha hlavní nádraží?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi LEO express a. s. na otázku 2. Kterým dopravcem cestujete nejčastěji?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Už jste někdy reklamovali služby výše zmíněných dopravců?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Garantované služby nebyly poskytnuty na otázku 4. Jaký byl důvod Vaší reklamace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zpoždění vlaku na otázku 4. Jaký byl důvod Vaší reklamace?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neuznána na otázku 5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uznána a kompenzována v částečné výši na otázku 5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uznána i kompenzována v plné výši na otázku 5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zpoždění jsem nereklamoval/a na otázku 6. Jaká byla výše kompenzace při zpoždění?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změnu místa jsem nereklamoval/a na otázku 7. Jaká byla výše kompenzace při změně místa k sezení?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesplnění deklarovaného komfortu jsem nereklamoval/a na otázku 8. Jaká byla výše kompenzace při nesplnění deklarovaného komfortu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi České dráhy a.s. na otázku 2. Kterým dopravcem cestujete nejčastěji?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Už jste někdy reklamovali služby výše zmíněných dopravců?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi RegioJet a. s. na otázku 2. Kterým dopravcem cestujete nejčastěji?

3. Už jste někdy reklamovali služby výše zmíněných dopravců?

 • odpověď ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Garantované služby nebyly poskytnuty na otázku 4. Jaký byl důvod Vaší reklamace?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neuznána na otázku 5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uznána a kompenzována v částečné výši na otázku 5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zpoždění jsem nereklamoval/a na otázku 6. Jaká byla výše kompenzace při zpoždění?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změnu místa jsem nereklamoval/a na otázku 7. Jaká byla výše kompenzace při změně místa k sezení?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesplnění deklarovaného komfortu jsem nereklamoval/a na otázku 8. Jaká byla výše kompenzace při nesplnění deklarovaného komfortu?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zpoždění vlaku na otázku 4. Jaký byl důvod Vaší reklamace?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uznána i kompenzována v plné výši na otázku 5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?

4. Jaký byl důvod Vaší reklamace?

 • odpověď Zpoždění vlaku:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uznána a kompenzována v částečné výši na otázku 5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?

5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?

 • odpověď Uznána i kompenzována v plné výši:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zpoždění jsem nereklamoval/a na otázku 6. Jaká byla výše kompenzace při zpoždění?

7. Jaká byla výše kompenzace při změně místa k sezení?

 • odpověď Změnu místa jsem nereklamoval/a:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uznána a kompenzována v částečné výši na otázku 5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestujete vlakem na trase Ostrava Svinov – Praha hlavní nádraží?

2. Kterým dopravcem cestujete nejčastěji?

3. Už jste někdy reklamovali služby výše zmíněných dopravců?

4. Jaký byl důvod Vaší reklamace?

5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?

6. Jaká byla výše kompenzace při zpoždění?

7. Jaká byla výše kompenzace při změně místa k sezení?

8. Jaká byla výše kompenzace při nesplnění deklarovaného komfortu?

10. Jste:

11. Váš věk

12. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestujete vlakem na trase Ostrava Svinov – Praha hlavní nádraží?

2. Kterým dopravcem cestujete nejčastěji?

3. Už jste někdy reklamovali služby výše zmíněných dopravců?

4. Jaký byl důvod Vaší reklamace?

5. Byla Vaše reklamace uznána a kompenzována?

6. Jaká byla výše kompenzace při zpoždění?

7. Jaká byla výše kompenzace při změně místa k sezení?

8. Jaká byla výše kompenzace při nesplnění deklarovaného komfortu?

10. Jste:

11. Váš věk

12. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Toflová, M.Reklamace v železniční dopravě (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://reklamace-v-zeleznicni-dopra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.