Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklamní kampaně pánských časopisů

Reklamní kampaně pánských časopisů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Beranová
Šetření:21. 04. 2014 - 28. 04. 2014
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mého průzkumu je zjistit, jak si vedou pánské magazíny na nynějším trhu a jak moc reklama ovlivňuje čtenáře.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6456,14 %56,14 %  
žena5043,86 %43,86 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let7868,42 %68,42 %  
30-50 let2622,81 %22,81 %  
15-20 let87,02 %7,02 %  
50 a více21,75 %1,75 %  

Graf

3. Jaké máte dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední6052,63 %52,63 %  
vyšší odborné/vysokoškolské4035,09 %35,09 %  
vyučen/střední odborné97,89 %7,89 %  
základní54,39 %4,39 %  

Graf

4. Jaké znáte pánské časopisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Playboy10692,98 %92,98 %  
Maxim10390,35 %90,35 %  
Esquire6355,26 %55,26 %  
Forbes5548,25 %48,25 %  
ForMen3328,95 %28,95 %  

Graf

5. Kupujete si některý z těchto časopisů? Jaký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný7263,16 %63,16 %  
Maxim2421,05 %21,05 %  
Odborný (zbraně, auta, technologie)1815,79 %15,79 %  
Playboy54,39 %4,39 %  
Forbes54,39 %4,39 %  
Esquire32,63 %2,63 %  
ForMen10,88 %0,88 %  

Graf

6. Znáte nějaké reklamní kampaně na tyto časopisy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6052,63 %52,63 %  
nevím3833,33 %33,33 %  
ano1614,04 %14,04 %  

Graf

7. Jestli ano, tak jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Citylighty, Bilboardy, Internet

Forbes

králíček Playboy

Maxim reklamu nepotrebuje..)

pánské oblečení, hodinky, nářadí fiskars

PLAYBOY, ale něco z historie. Nic konkrétního.

Playboy, Maxim

v televizi, v jiných časopisech, na internetu....

8. Necháváte se reklamou ovlivňovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6557,02 %57,02 %  
ano2723,68 %23,68 %  
nevím2219,3 %19,3 %  

Graf

9. Vadí vám množství reklam v současných médiích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8574,56 %74,56 %  
ne2521,93 %21,93 %  
nevím43,51 %3,51 %  

Graf

10. Znáte některé z těchto forem marketingové komunikace? Které?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Virální marketing7061,4 %61,4 %  
Product placement6960,53 %60,53 %  
Digitální a mobilní marketing6254,39 %54,39 %  
Event marketing4539,47 %39,47 %  
Guerillový marketing4438,6 %38,6 %  
WOM – Word of mouth (šeptanda)4236,84 %36,84 %  
žádný2017,54 %17,54 %  
Buzz marketing1714,91 %14,91 %  

Graf

11. Souhlasíte s používáním reklamy i na jiných místech, než jsou k tomu určené? Tzn. v ulicích jako street art apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3228,07 %28,07 %  
spíše souhlasím2824,56 %24,56 %  
souhlasím2118,42 %18,42 %  
nesouhlasím2017,54 %17,54 %  
nevím1311,4 %11,4 %  

Graf

12. Narazili jste na nějaké akci nebo festivale na reklamní stánky časopisu Maxim?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8675,44 %75,44 %  
ano2824,56 %24,56 %  

Graf

13. Líbí se vám, že na sebe časopis upozorňuje hlavně pomocí svých hostesek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno6758,77 %58,77 %  
líbí se mi to3328,95 %28,95 %  
nelíbí se mi to1412,28 %12,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Znáte některé z těchto forem marketingové komunikace? Které?

  • odpověď Product placement:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Guerillový marketing na otázku 10. Znáte některé z těchto forem marketingové komunikace? Které?
  • odpověď Virální marketing:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Buzz marketing na otázku 10. Znáte některé z těchto forem marketingové komunikace? Které?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jaké máte dosažené vzdělání?

4. Jaké znáte pánské časopisy?

5. Kupujete si některý z těchto časopisů? Jaký?

6. Znáte nějaké reklamní kampaně na tyto časopisy?

8. Necháváte se reklamou ovlivňovat?

9. Vadí vám množství reklam v současných médiích?

10. Znáte některé z těchto forem marketingové komunikace? Které?

11. Souhlasíte s používáním reklamy i na jiných místech, než jsou k tomu určené? Tzn. v ulicích jako street art apod.

12. Narazili jste na nějaké akci nebo festivale na reklamní stánky časopisu Maxim?

13. Líbí se vám, že na sebe časopis upozorňuje hlavně pomocí svých hostesek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jaké máte dosažené vzdělání?

4. Jaké znáte pánské časopisy?

5. Kupujete si některý z těchto časopisů? Jaký?

6. Znáte nějaké reklamní kampaně na tyto časopisy?

8. Necháváte se reklamou ovlivňovat?

9. Vadí vám množství reklam v současných médiích?

10. Znáte některé z těchto forem marketingové komunikace? Které?

11. Souhlasíte s používáním reklamy i na jiných místech, než jsou k tomu určené? Tzn. v ulicích jako street art apod.

12. Narazili jste na nějaké akci nebo festivale na reklamní stánky časopisu Maxim?

13. Líbí se vám, že na sebe časopis upozorňuje hlavně pomocí svých hostesek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beranová, V.Reklamní kampaně pánských časopisů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://reklamni-kampane-panskych-ca.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.