Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Novotná
Šetření:27. 02. 2012 - 08. 03. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou ČZU v Praze a ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníků týkající se rekvalifikačních kurzů. 

 

Výsledky použiji do své bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 296370 %70 %  
30 - 391112,22 %12,22 %  
50 - 59910 %10 %  
40 - 4977,78 %7,78 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6976,67 %76,67 %  
muž2123,33 %23,33 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborná škola4550 %50 %  
vysoká škola2730 %30 %  
vyšší odborná škola910 %10 %  
odborné učiliště - maturita55,56 %5,56 %  
základní33,33 %3,33 %  
odborné učiliště - výuční list11,11 %1,11 %  

Graf

4. Jaký je Váš obor vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomie88,89 %8,89 %  
všeobecný44,44 %4,44 %  
obchodní akademie33,33 %3,33 %  
ekonomický33,33 %3,33 %  
zdravotnictví22,22 %2,22 %  
sociální pedagogika22,22 %2,22 %  
eurospráva22,22 %2,22 %  
všeobecné gymnázium22,22 %2,22 %  
sociální práce22,22 %2,22 %  
všeobecné22,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi marketing
Informatika
cestovní ruch
sociální práce, psychologie
veterinární prevence
Analytická chemie
ekonomika
Obchod a ekonomika
Kuchařina
medicínský
zdr. sestra
Průmyslový design
zdravotní sestra
Ekonomika a management
ekonomický směr
dietní sestra
Finance
Keramický průmysl
ekonomie a cestovní ruch
cestovní ruchu
sinologie
zdravotnické
digitální a telekomunikační technika
živé jazyky
sociální
právoo
telekomunikace
ekonomie, telekomunikace
tělovýchova
management hotelnictví
Provoz a ekonomika
Gymnasium
automechanik
sociálně právní
biochemie
právo, ekonomie
cestovní ruch, ekonomika
gastronomie
hudba
všeobecné vzdělání - gymnázium
Multimediální a propagační tvorba
Hotelnictví
telesna vychova
Obchod
Oděvnictví
sociální péče
Ekonomické
učitelství
odevni technolog
farmacie
management
Marketingová komunikace
úředník
střední průmyslová škola technická
ekonom
..
sociálně správní
6066,67 %66,67 % 

Graf

5. Ve kterém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město praha3538,89 %38,89 %  
Středočeský1213,33 %13,33 %  
Jihomoravský77,78 %7,78 %  
Moravskoslezský66,67 %6,67 %  
Ústecký66,67 %6,67 %  
Vysočina44,44 %4,44 %  
Zlínský44,44 %4,44 %  
Královehradecký33,33 %3,33 %  
Liberecký33,33 %3,33 %  
Karlovarský33,33 %3,33 %  
Pardubický22,22 %2,22 %  
Jihočeský22,22 %2,22 %  
Olomoucký22,22 %2,22 %  
Plzeňský11,11 %1,11 %  

Graf

6. Jaká je Vaše pozice na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnaný/áotázka č. 7, nezaměstnaný/áotázka č. 8, student/kaotázka č. 8, OSVČ (podnikatel/ka)otázka č. 8, mateřská dovolenáotázka č. 8, ostatníotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka3741,11 %41,11 %  
zaměstnaný/á3134,44 %34,44 %  
nezaměstnaný/á1314,44 %14,44 %  
mateřská dovolená66,67 %6,67 %  
OSVČ (podnikatel/ka)33,33 %3,33 %  

Graf

7. Jste v současném zaměstnání spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1651,61 %17,78 %  
spíše ano1238,71 %13,33 %  
spíše ne39,68 %3,33 %  

Graf

8. Jste ochoten/na pro získání lepší pozice na trhu práce využít rekvalifikační kurzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8088,89 %88,89 %  
ne1011,11 %11,11 %  

Graf

9. Byl Vám někdy nabídnut rekvalifikační kurz od Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7987,78 %87,78 %  
ano1112,22 %12,22 %  

Graf

10. O jakou oblast profese se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Účetnictví327,27 %3,33 %  
pracovník v sociálních službách218,18 %2,22 %  
pokladní19,09 %1,11 %  
PC19,09 %1,11 %  
daňové poradenství19,09 %1,11 %  
příprava na zaměsnání po mateřské dovolené, práce na pc, základy účetnictví19,09 %1,11 %  
Obchod19,09 %1,11 %  
recepční19,09 %1,11 %  

Graf

11. Zúčastnil/a jste se tohoto kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11100 %12,22 %  

Graf

12. Získala jste na základě tohoto rekvalifikačního kurzu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne981,82 %10 %  
ano218,18 %2,22 %  

Graf

13. Jak dlouho jste v tomto zaměstnání pracoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4150 %1,11 %  
10150 %1,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7
Minimum:4
Maximum:10
Variační rozpětí:6
Rozptyl:18
Směrodatná odchylka:4.24
Medián:7
Modus:4

Graf

14. Rekvalifikace (rekvalifikační kurzy) jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, víte co je aktivní politika zaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivní snaha o rekvalifikaci nezaměstnaných, nabídky práce apod.

Ano

ano pomáhání lidem získání práce, narozdíl od pasivní, kdy jsou jim jen dodávány příspěvky

ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano - je neefektivní

Ano pravděpodobně vím

Ano, stát se snaží pomoci lidem, kteří mají problém najít zaměstnání.

Ano.

činnost přímo přímo působící na začlenění jednotlivce do pracovního procesu

hl.úkolem je podpora nezaměstnanosti, zvýšení profesní vzdělanosti zaměstnanců

je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti

napomáhá nezaměstnaným při hledání práce, poskytuje zmíněné rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy, veřejně prospěšné práce

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Nejsem si jist

nemám tušení

nevím

podpora zřizování nových pracovních míst

politika, která přispívá k rozvoji a podpoře zaměstnanosti

přesně ne

Snaha o zaměstnanost znevýhodněných skupin na trhu práce.

snaha o zařazení co největšího počtu lidí do zaměstnání

snížení nezaměstnanosti?

souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti

Spíš jen tuší - a je to ostuda, když studuji obor sociální práce

státní podpora zaměstnavatelům při zřizování nových pracovních míst

Tuším, ale nejsem to schopná přesně formulovat.

Tuším, že využívá aktivně nástroje na snížení nezaměstnanosti.

využití dosupných prostředků ke zlepšení postavení člověka na trhu práce a k získání práce

zvýšení mnohostranosti člověka,tak aby byl lépe zaměstnatelný

15. Znáte i nějaké další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6268,89 %68,89 %  
ano2831,11 %31,11 %  

Graf

16. O jaké nástroje se jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

daňové úlevy, pobíky, dotace

dotace, volná prac. místa, benefity...

chráněné dílny

investiční pobídky při vytvářená nových pracovních míst

investiční pobídky, příspěvek na zapracování, veřejně prospěšné práce

investiční pobídky, veřejně prospěšné práce nebo společenský účelná pracovní místa

investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, příspěvek na zapracování

investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

například podpora jednotlivých oborů na určitých školách podle poptávky

Podpora chráněných dílen, vznik nových pracovních míst, služby Úřadu práce.

podpora podnikání (daňové úlevy firmám, dotace nově vytvořených prac. míst)

poradenská centra, Job kluby

poradenské služby, podpora firem při zaměstnávání hendicapovaných lidí

přechod na jiný podnikatelský program, podpora začínajích podnikatelů, příspěvky pro zaměstnávání OZP

příspěvek k podnikání

příspěvek zaměstnavatelům, tvorba nových pracovních míst , zprostředkováním zaměstnání,atd.

příspěvky zaměstnavatelů, veřejně prospěšné práce...

rekvalifikační kurzy

Semináře, školení, kurzy

společensky účelná místa, veřejně prospěšné práce, investiční pobídky

školení,zájmové skupiny,

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce, dotace zaměstnavatelů

veřejně prospěšné práce, investiční pobídky, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvek na zapracování, překlenovací příspěvek, společensky účelná pracovní místa

veřejně prospěšné práce, jak neztratit pracovní návyky

veřejně prospěšné práce...

zaměstnanecké příspěvky, nepříznivé podmínky na úřadu práce..

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaká je Vaše pozice na trhu práce?

 • odpověď zaměstnaný/á:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Jste v současném zaměstnání spokojen/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 7. Jste v současném zaměstnání spokojen/a?

9. Byl Vám někdy nabídnut rekvalifikační kurz od Úřadu práce?

 • odpověď ano:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Zúčastnil/a jste se tohoto kurzu?

11. Zúčastnil/a jste se tohoto kurzu?

 • odpověď ano:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Byl Vám někdy nabídnut rekvalifikační kurz od Úřadu práce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Ve kterém kraji bydlíte?

6. Jaká je Vaše pozice na trhu práce?

7. Jste v současném zaměstnání spokojen/a?

8. Jste ochoten/na pro získání lepší pozice na trhu práce využít rekvalifikační kurzy?

9. Byl Vám někdy nabídnut rekvalifikační kurz od Úřadu práce?

11. Zúčastnil/a jste se tohoto kurzu?

14. Rekvalifikace (rekvalifikační kurzy) jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, víte co je aktivní politika zaměstnanosti?

15. Znáte i nějaké další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Ve kterém kraji bydlíte?

6. Jaká je Vaše pozice na trhu práce?

7. Jste v současném zaměstnání spokojen/a?

8. Jste ochoten/na pro získání lepší pozice na trhu práce využít rekvalifikační kurzy?

9. Byl Vám někdy nabídnut rekvalifikační kurz od Úřadu práce?

11. Zúčastnil/a jste se tohoto kurzu?

14. Rekvalifikace (rekvalifikační kurzy) jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, víte co je aktivní politika zaměstnanosti?

15. Znáte i nějaké další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, L.Rekvalifikační kurzy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rekvalifikacni-kurzy-22.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.