Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Religiózní turistika v ČR

Religiózní turistika v ČR

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Šubrtová
Šetření:10. 04. 2010 - 17. 04. 2010
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.94
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Vyšší odborné školy cestovního ruchu, a tímto Vás prosím o pomoc při průzkumu zájmu o religiózní turistiku. Téma mé absolventské práce je: „Procházka barokní Prahou s religiózním zaměřením“

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete religiózní objekty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5478,26 %78,26 %  
ne1521,74 %21,74 %  

Graf

2. Jak často je navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně3966,1 %56,52 %  
více než 1x měsíčně1118,64 %15,94 %  
méně než 1x měsíčně915,25 %13,04 %  

Graf

3. Jste spokojeni s úrovní religiózní turistiky v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezajímá mě to3449,28 %49,28 %  
mohlo by to být lepší1623,19 %23,19 %  
ano1115,94 %15,94 %  
ne811,59 %11,59 %  

Graf

4. Účastnili byste se produktu cestovního ruchu: „Procházka barokní Prahou s religiózním zaměřením“, kdyby se objevil na českém trhu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3144,93 %44,93 %  
nevím1927,54 %27,54 %  
ano1927,54 %27,54 %  

Graf

5. Účastnili jste se již nějakého podobného produktu spojeného s religiózní turistikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6086,96 %86,96 %  
ano913,04 %13,04 %  

Graf

6. V případě, že jste u předchozí otázky odpověděl/a ano, popiště jakého.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouť do Mekky116,67 %1,45 %  
Pouti do Medjugorje. 116,67 %1,45 %  
matka Meera v německu a místa s ní související116,67 %1,45 %  
církevní vycházky prahou116,67 %1,45 %  
Týden v Taizé116,67 %1,45 %  
Jeseníky - od gotiky po baroko116,67 %1,45 %  

Graf

7. Pro využití produktu CR se rozhodujete na základě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení známých či příbuzných2942,03 %42,03 %  
konání akce na daném místě2130,43 %30,43 %  
reklamní kampaně včetně internetu2028,99 %28,99 %  
nabídka CK1724,64 %24,64 %  
jiné1724,64 %24,64 %  

Graf

8. Co je pro Vás určující při výběru produktu v CR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezentované památky a rozsah výkladu3855,07 %55,07 %  
cena1420,29 %20,29 %  
jiné1318,84 %18,84 %  
reference pořadatele produktu45,8 %5,8 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6289,86 %89,86 %  
muž710,14 %10,14 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4565,22 %65,22 %  
vysokoškolské1420,29 %20,29 %  
základní811,59 %11,59 %  
střední bez maturity22,9 %2,9 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5173,91 %73,91 %  
pracovně činný1420,29 %20,29 %  
nezaměstnaný34,35 %4,35 %  
v důchodu11,45 %1,45 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let5173,91 %73,91 %  
do 18-ti let1014,49 %14,49 %  
31-50 let68,7 %8,7 %  
51 a více let22,9 %2,9 %  

Graf

13. Ve kterém kraji v ČR bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1318,84 %18,84 %  
Středočeský1318,84 %18,84 %  
Olomoucký811,59 %11,59 %  
Moravskoslezský710,14 %10,14 %  
Jihomoravský68,7 %8,7 %  
Plzeňský68,7 %8,7 %  
Zlínský45,8 %5,8 %  
Vysočina34,35 %4,35 %  
Liberecký22,9 %2,9 %  
Jihočeský22,9 %2,9 %  
Karlovarský22,9 %2,9 %  
Ústecký11,45 %1,45 %  
Královéhradecký11,45 %1,45 %  
Pardubický11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste spokojeni s úrovní religiózní turistiky v ČR?

  • odpověď nezajímá mě to:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Navštěvujete religiózní objekty?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete religiózní objekty?

2. Jak často je navštěvujete?

3. Jste spokojeni s úrovní religiózní turistiky v ČR?

4. Účastnili byste se produktu cestovního ruchu: „Procházka barokní Prahou s religiózním zaměřením“, kdyby se objevil na českém trhu?

5. Účastnili jste se již nějakého podobného produktu spojeného s religiózní turistikou?

7. Pro využití produktu CR se rozhodujete na základě:

8. Co je pro Vás určující při výběru produktu v CR?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jste:

12. Kolik je Vám let?

13. Ve kterém kraji v ČR bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete religiózní objekty?

2. Jak často je navštěvujete?

3. Jste spokojeni s úrovní religiózní turistiky v ČR?

4. Účastnili byste se produktu cestovního ruchu: „Procházka barokní Prahou s religiózním zaměřením“, kdyby se objevil na českém trhu?

5. Účastnili jste se již nějakého podobného produktu spojeného s religiózní turistikou?

7. Pro využití produktu CR se rozhodujete na základě:

8. Co je pro Vás určující při výběru produktu v CR?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jste:

12. Kolik je Vám let?

13. Ve kterém kraji v ČR bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šubrtová, T.Religiózní turistika v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://religiozni-turistika-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.