Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Religiózní turistika v ČR

Religiózní turistika v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Šubrtová
Šetření:10. 04. 2010 - 17. 04. 2010
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.94
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Vyšší odborné školy cestovního ruchu, a tímto Vás prosím o pomoc při průzkumu zájmu o religiózní turistiku. Téma mé absolventské práce je: „Procházka barokní Prahou s religiózním zaměřením“

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete religiózní objekty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5478,26 %78,26 %  
ne1521,74 %21,74 %  

Graf

2. Jak často je navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně3966,1 %56,52 %  
více než 1x měsíčně1118,64 %15,94 %  
méně než 1x měsíčně915,25 %13,04 %  

Graf

3. Jste spokojeni s úrovní religiózní turistiky v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezajímá mě to3449,28 %49,28 %  
mohlo by to být lepší1623,19 %23,19 %  
ano1115,94 %15,94 %  
ne811,59 %11,59 %  

Graf

4. Účastnili byste se produktu cestovního ruchu: „Procházka barokní Prahou s religiózním zaměřením“, kdyby se objevil na českém trhu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3144,93 %44,93 %  
nevím1927,54 %27,54 %  
ano1927,54 %27,54 %  

Graf

5. Účastnili jste se již nějakého podobného produktu spojeného s religiózní turistikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6086,96 %86,96 %  
ano913,04 %13,04 %  

Graf

6. V případě, že jste u předchozí otázky odpověděl/a ano, popiště jakého.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouť do Mekky116,67 %1,45 %  
Pouti do Medjugorje. 116,67 %1,45 %  
matka Meera v německu a místa s ní související116,67 %1,45 %  
církevní vycházky prahou116,67 %1,45 %  
Týden v Taizé116,67 %1,45 %  
Jeseníky - od gotiky po baroko116,67 %1,45 %  

Graf

7. Pro využití produktu CR se rozhodujete na základě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení známých či příbuzných2942,03 %42,03 %  
konání akce na daném místě2130,43 %30,43 %  
reklamní kampaně včetně internetu2028,99 %28,99 %  
nabídka CK1724,64 %24,64 %  
jiné1724,64 %24,64 %  

Graf

8. Co je pro Vás určující při výběru produktu v CR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezentované památky a rozsah výkladu3855,07 %55,07 %  
cena1420,29 %20,29 %  
jiné1318,84 %18,84 %  
reference pořadatele produktu45,8 %5,8 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6289,86 %89,86 %  
muž710,14 %10,14 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4565,22 %65,22 %  
vysokoškolské1420,29 %20,29 %  
základní811,59 %11,59 %  
střední bez maturity22,9 %2,9 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5173,91 %73,91 %  
pracovně činný1420,29 %20,29 %  
nezaměstnaný34,35 %4,35 %  
v důchodu11,45 %1,45 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let5173,91 %73,91 %  
do 18-ti let1014,49 %14,49 %  
31-50 let68,7 %8,7 %  
51 a více let22,9 %2,9 %  

Graf

13. Ve kterém kraji v ČR bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1318,84 %18,84 %  
Středočeský1318,84 %18,84 %  
Olomoucký811,59 %11,59 %  
Moravskoslezský710,14 %10,14 %  
Jihomoravský68,7 %8,7 %  
Plzeňský68,7 %8,7 %  
Zlínský45,8 %5,8 %  
Vysočina34,35 %4,35 %  
Liberecký22,9 %2,9 %  
Jihočeský22,9 %2,9 %  
Karlovarský22,9 %2,9 %  
Ústecký11,45 %1,45 %  
Královéhradecký11,45 %1,45 %  
Pardubický11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste spokojeni s úrovní religiózní turistiky v ČR?

  • odpověď nezajímá mě to:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Navštěvujete religiózní objekty?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete religiózní objekty?

2. Jak často je navštěvujete?

3. Jste spokojeni s úrovní religiózní turistiky v ČR?

4. Účastnili byste se produktu cestovního ruchu: „Procházka barokní Prahou s religiózním zaměřením“, kdyby se objevil na českém trhu?

5. Účastnili jste se již nějakého podobného produktu spojeného s religiózní turistikou?

7. Pro využití produktu CR se rozhodujete na základě:

8. Co je pro Vás určující při výběru produktu v CR?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jste:

12. Kolik je Vám let?

13. Ve kterém kraji v ČR bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete religiózní objekty?

2. Jak často je navštěvujete?

3. Jste spokojeni s úrovní religiózní turistiky v ČR?

4. Účastnili byste se produktu cestovního ruchu: „Procházka barokní Prahou s religiózním zaměřením“, kdyby se objevil na českém trhu?

5. Účastnili jste se již nějakého podobného produktu spojeného s religiózní turistikou?

7. Pro využití produktu CR se rozhodujete na základě:

8. Co je pro Vás určující při výběru produktu v CR?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jste:

12. Kolik je Vám let?

13. Ve kterém kraji v ČR bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šubrtová, T.Religiózní turistika v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://religiozni-turistika-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.