Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řešení disparit

Řešení disparit

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Málek
Šetření:31. 10. 2010 - 15. 11. 2010
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):88 / 58.33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník pro šetření názorů kvalifikovaných odborníků a veřejnosti k možnostem aplikace moderních manažerských metod a přístupů pro řešení regionálních a místních disparit.

Odpovědi respondentů

1. Ve veřejné správě České republiky lze aplikovat moderní manažerské přístupy, jako je strategické plánování, finanční řízení, time-management, benchmarking, atp.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano975 %75 %  
Ne325 %25 %  

Graf

2. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na pracovištích jsou běžně k dispozici moderní informační a komunikační technologie (včetně softwarových podpor)555,56 %41,67 %  
zaměstnanci ve veřejné správě mají dostatek času na průběžné vzdělávání222,22 %16,67 %  
ve veřejné správě pracují náležitě kvalifikovaní odborníci222,22 %16,67 %  
aplikovat lze cokoli,jestli to bude přínos je jiná111,11 %8,33 %  
je to obor jako každý jiný, tak proč by to nešlo111,11 %8,33 %  

Graf

3. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejná správa je komplikovanější než podnikový sektor3100 %25 %  

Graf

4. Do přípravy a implementace strategických plánů rozvoje obce/regionu je třeba výrazně zapojit obyvatelstvo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1083,33 %83,33 %  
Ne216,67 %16,67 %  

Graf

5. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obyvatelstvo je „zákazníkem“, jehož názory se při tvorbě a schvalování strategických plánů rozvoje území musí brát v úvahu v prvé řadě990 %75 %  
podílí-li se obyvatelstvo na tvorbě strategických plánů, je šance, že se též zapojí do jejich realizace a kontroly330 %25 %  

Graf

6. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obyvatelstvo není náležitě kvalifikované k posouzení významu, důležitosti a důsledků strategických rozhodnutí k rozvoji území150 %8,33 %  
obyvatelstvo nemá náležité/přesné informace o dění v obci/regionu150 %8,33 %  

Graf

7. Mělo by se obyvatelstvo/veřejnost výrazněji podílet na tvorbě a posuzování návrhů legislativních aktů a důležitých rozhodnutí zastupitelstva v obci/regionu (vyhlášek, rozhodnutí, usnesení atp.) a na jejich implementaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano975 %75 %  
Ne325 %25 %  

Graf

8. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
legislativní akty a důležitá rozhodnutí by měla být obyvatelstvu co nejvíce prospěšná888,89 %66,67 %  
Větší zodpovědnost za život obce111,11 %8,33 %  

Graf

9. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obyvatelstvo není náležitě kvalifikované k posouzení významu, důležitosti a důsledků přijímaných politických rozhodnutí266,67 %16,67 %  
obyvatelstvo nemá náležité/přesné informace o dění v obci/regionu133,33 %8,33 %  

Graf

10. Ve veřejné správě ČR lze aplikovat nejprogresívnější formy a nejlepší praxi při hledání úspor nákladů a zefektivnění procesů (administrativních, technických, manažerských) z jiných zemí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano650 %50 %  
Ne650 %50 %  

Graf

11. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejná správa v České republice absorbuje snadno moderní legislativní předpisy350 %25 %  
veřejná správa by měla být malá a efektivní116,67 %8,33 %  
fyzikální zákony platí pro všechny bez rozdílu116,67 %8,33 %  
ve veřejné správě pracují náležitě kvalifikovaní odborníci116,67 %8,33 %  
veřejná správa v České republice již vykazuje rysy moderních veřejných správ116,67 %8,33 %  

Graf

12. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidé, kteří pracují ve veřejné správě nemají náležitý přehled o nejprogresívnějších formách a nejlepší praxi aplikovaných ve světě466,67 %33,33 %  
veřejná správa v ČR má specifické historické kořeny116,67 %8,33 %  
veřejná správa v ČR je v porovnání s veřejnou správou jiných zemí celkově příliš odlišná116,67 %8,33 %  

Graf

13. Ve veřejné správě ČR se náležitě využívá ke zveřejňování důležitých informací, rozhodnutí, dokumentů, strategických plánů, atp. moderních informačních a komunikačních prostředků (technologií), sociálních sítí apod. s cílem koordinovaného působení obyvatelstva, orgánů a institucí při řešení nežádoucích disparit (rozdílností) v rozvoji regionů a municipalit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano650 %50 %  
Ne650 %50 %  

Graf

14. Ano, zejména

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastních oficiálních stránek na internetu350 %25 %  
sociálních sítí350 %25 %  
systémů k plánování, monitorování realizace a kontroly projektů233,33 %16,67 %  

Graf

15. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řešení regionálních a místních disparit je velmi komplikovanou a náročnou problematikou s mnoha specifiky233,33 %16,67 %  
není zájem veřejnost dostatečně informovat116,67 %8,33 %  
úřady nemají zájem aby jim občané viděli do karet116,67 %8,33 %  
není to zahrnuto v žádném ze zákonů116,67 %8,33 %  
protoze kazdy nejradeji pracuje na svem problemu 116,67 %8,33 %  

Graf

16. Je třeba změnit legislativní podmínky, které brání zapojení vyšších orgánů státní správy a samosprávy a popřípadě i podnikatelských subjektů do vytváření a implementace rozvojových strategických plánů zejména na „nejnižší“ municipální úrovni.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne650 %50 %  
Ano650 %50 %  

Graf

17. Ano, protože

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodovací proces není zcela demokratický (ve smyslu prosazení většinových zájmů)583,33 %41,67 %  
kvalita a rychlost rozhodování o veřejně prospěšných (společných) projektech jsou často ohroženy350 %25 %  

Graf

18. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řešení regionálních a místních disparit je velmi komplikovanou a náročnou problematikou s mnoha specifiky a není ji možné řešit legislativní cestou350 %25 %  
současné zákony nebrání zapojení vyšších orgánů státní správy a samosprávy a podnikatelských subjektů do tvorby a realizace rozvojových strategických plánů municipalit233,33 %16,67 %  
místní problémy je nejlépe řešit na místní úrovni116,67 %8,33 %  

Graf

19. Roli odpovědných koordinátorů/ realizátorů „nad-municipálních“ rozvojových projektů mají plnit zejména:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kraj866,67 %66,67 %  
Ministerstvo pro místní rozvoj541,67 %41,67 %  
Sdružení obcí433,33 %33,33 %  
Rada Regionu soudružnosti NUTS II216,67 %16,67 %  
Dobrovolné svazky obcí216,67 %16,67 %  
Regionální rozvojové agentury18,33 %8,33 %  
Účelové organizace18,33 %8,33 %  
Univerzity a vysoké školy18,33 %8,33 %  
Místní akční skupiny18,33 %8,33 %  
Destinační management18,33 %8,33 %  
Velké obce18,33 %8,33 %  
Odborné školy18,33 %8,33 %  
Mikroregion18,33 %8,33 %  

Graf

20. Protože (návaznost na předchozí otázku)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mají politickou odpovědnost za zdárný rozvoj regionů a municipalit758,33 %58,33 %  
Mají příslušné kompetence k plnění takového poslání541,67 %41,67 %  
Jsou k tomuto účelu zřízeny325 %25 %  
Mají právní odpovědnost za zdárný rozvoj regionů a municipalit216,67 %16,67 %  
Jsou existenčně závislé na úspěšném rozvoji regionů a municipalit216,67 %16,67 %  

Graf

21. Na pořad jednání zastupitelstev krajů a obcí by se měly systematicky/pravidelně dostávat veškeré obligatorní a fakultativní problematiky v okruhu jejich působnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1191,67 %91,67 %  
Ne18,33 %8,33 %  

Graf

22. Ano, zejména

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
projednání přípravy, průběhu realizace a kontroly financovánírozhodujících strategických/rozvojových akcí872,73 %66,67 %  
projednání střednědobých a krátkodobých rozvojových plánů a projektů763,64 %58,33 %  
zaměstnanost obyvatelstva654,55 %50 %  
rozvoj dopravní infrastruktury654,55 %50 %  
spokojenost obyvatel s místním uspořádáním545,45 %41,67 %  
lékařské služby545,45 %41,67 %  
sociální situace obyvatelstva, bydlení436,36 %33,33 %  
sociální služby pro obyvatelstvo436,36 %33,33 %  
životní prostředí436,36 %33,33 %  
dopravní obslužnost obcí a regionů436,36 %33,33 %  
rozvoj cestovního ruchu436,36 %33,33 %  
rozvoj školství a vzdělávání436,36 %33,33 %  
úroveň obchodních služeb a kvalita zásobování obyvatelstva327,27 %25 %  
odpadové hospodářství327,27 %25 %  
zásobování vodou327,27 %25 %  
zásobování energiemi327,27 %25 %  
bezpečnost obyvatelstva327,27 %25 %  
rozvoj kultury, kulturních zařízení327,27 %25 %  
rozvoj sportu, sportovních zařízení327,27 %25 %  
péče o historické a kulturní dědictví327,27 %25 %  
vývoj marketingového mixu obce/regionu218,18 %16,67 %  
rozvoj podmínek pro podnikání218,18 %16,67 %  
rozvoj telekomunikačních sítí218,18 %16,67 %  
trávení volného času218,18 %16,67 %  
Většina těchto bodů se na zast. projednává 19,09 %8,33 %  

Graf

23. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
program jednání zastupitelstev by neměla blíže specifikovat žádná zákonná norma1100 %8,33 %  

Graf

24. Do přijetí EURa v ČR by měly být vytvořeny centrální a regionální účelové rezervní fondy na krytí kurzových výkyvů a výkyvů celkové ekonomické situace v závislosti na hospodářských cyklech, které mají zásadní vliv při realizaci schválených rozvojových projektů municipalit a regionů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano866,67 %66,67 %  
Ne433,33 %33,33 %  

Graf

25. Kdo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vláda562,5 %41,67 %  
ministerstva337,5 %25 %  
kraje225 %16,67 %  

Graf

26. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to riziko žadatele, se kterým musí počítat375 %25 %  
stát ani regiony nemají dostatek finančních prostředků na krytípředmětných kurzových rozdílů125 %8,33 %  
euro nepřijmeme125 %8,33 %  

Graf

27. Je potřebné zavést/rozšířit specializované vysokoškolské studium zaměřené na management a marketing obcí a regionů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano758,33 %58,33 %  
Ne541,67 %41,67 %  

Graf

28. Ano

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterské571,43 %41,67 %  
doktorandské342,86 %25 %  
bakalářské228,57 %16,67 %  

Graf

29. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stávající systém akreditovaných vysokoškolských institucí jedostatečně efektivní480 %33,33 %  
management a marketing obcí a regionů není odlišný od standardníhofiremního managementu a marketingu360 %25 %  

Graf

30. Obce a kraje by povinně měly informovat obyvatele o obsahu veškerých důležitých jednání a akcí, včetně jejich přípravy, výběrových řízení, zadávání zakázek, o jejich realizaci, fakturaci, finančních tocích atp. na internetových stránkách.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 31, Neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1191,67 %91,67 %  
Ne18,33 %8,33 %  

Graf

31. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je jejich povinností informovat veřejnost o důležitých záležitostechotevřeně a úplně981,82 %75 %  
omezily by prostor pro korupční jednání763,64 %58,33 %  
zvýšil by se zájem veřejnosti o dění v obcích a regionech654,55 %50 %  
zvýšila by se důvěra veřejnosti v jednání politiků a managementuobcí a regionů545,45 %41,67 %  
zvýšila by se úroveň kontroly jednání zastupitelů a úředníků obcí a krajů436,36 %33,33 %  

Graf

32. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejnost by mohla tyto informace nesprávně pochopit1100 %8,33 %  

Graf

33. Je třeba vytvořit takové (fiskální a monetární, popřípadě politické) podmínky, aby výnos kapitálu byl srovnatelný (ideálně vyšší) v méně vyvinutých (mikro-) regionech a ve vyvinutějších regionech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 34, Neotázka č. 35].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano650 %50 %  
Ne650 %50 %  

Graf

34. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mechanizmy alokace kapitálu nemohou samostatně/automaticky tento problém (ani v delším časovém horizontu) vyřešit583,33 %41,67 %  
musí existovat rovnost116,67 %8,33 %  

Graf

35. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohlo by to vést k nižší efektivnosti využití kapitálu než je přijatelné350 %25 %  
podmínky je třeba naopak nastavit tak, aby kapitál generovalmaximální možné výnosy bez ohledu na místní zájmy obyvatelči veřejné správy233,33 %16,67 %  
nelze stanovit konkrétní kvantitativní vazby mezi stupněm rozvojeregionu způsoby nastavení konkrétních výše uvedených podmínek233,33 %16,67 %  
mechanizmy alokace kapitálu vyřeší tento problém v delším časovémhorizontu samy233,33 %16,67 %  
jak to chcete udelat?116,67 %8,33 %  

Graf

36. Orgány státní správy a územní samosprávy a jiné instituce jsou připraveny na účelné Využití finančního potenciálu, který představují strukturální fondy EU zejména na úrovni:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 37, Neotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano866,67 %66,67 %  
Ne433,33 %33,33 %  

Graf

37. Ano, zejména na úrovni:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstva pro místní rozvoj450 %33,33 %  
Obcí225 %16,67 %  
Sdružení obcí225 %16,67 %  
Krajů225 %16,67 %  
Ostatních ministerstev225 %16,67 %  
Místních akčních skupin112,5 %8,33 %  
Mikroregionů112,5 %8,33 %  
Regionů soudružnosti112,5 %8,33 %  

Graf

38. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsou dostatečně odborně kompetentní ke koordinování společnýchrozvojových programů obcí a popřípadě regionů250 %16,67 %  
soustředily se převážně jen na administrativní řízení celého procesuvyužití strukturálních fondů (k tzv. „vyhlašování výzev“ k podáváníprojektů)125 %8,33 %  
fondy EU jsou peníze, které byly sebrány občanům125 %8,33 %  
celé fondy EU jsou podvod125 %8,33 %  
fondy EU zrušit bez náhrady, peníze nechat plátcům125 %8,33 %  

Graf

39. V České republice dochází ke zlepšení právního vědomí občanů ve vztahu k veřejné správě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 40, Neotázka č. 41].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano866,67 %66,67 %  
Ne433,33 %33,33 %  

Graf

40. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákony a jiné legislativní akty se postupně zkvalitňují a stabilizují450 %33,33 %  
občané nacházejí podporu a pomoc u právních institucí státu112,5 %8,33 %  
lidé si pomalu uvědomují, že se musejí starat sami112,5 %8,33 %  
je to nutná obrana proti bujení sociálního státu112,5 %8,33 %  
protoze obcane si musi pomoci sami112,5 %8,33 %  

Graf

41. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
správní řízení bývají zdlouhavá a komplikovaná, účastníci nedokážou uplatnit svá práva.375 %25 %  
existuje velký počet právních předpisů, které se neustále mění, málokdo se v nich vyzná125 %8,33 %  
nezájem obyvatel125 %8,33 %  

Graf

42. Orgány státní správy a územní samosprávy využívají možnosti moderních informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT), softwarové podpory a principů projektového řízení při přípravě a realizaci projektů zaměřených na potlačování zásadních regionálních a místních disparit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 43, Neotázka č. 44].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne975 %75 %  
Ano325 %25 %  

Graf

43. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívají je k přípravě a realizaci projektů, ale převážně jenv některých úřadech a ve větších obcích266,67 %16,67 %  
jinak nelze dosáhnout na dotace a subvence z prostředků EU,státu, krajů, popřípadě z jiných zdrojů133,33 %8,33 %  

Graf

44. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jde o dosud náležitě nepropracovanou oblast555,56 %41,67 %  
vázne komunikace mezi jednotlivými odbornými pracovišti111,11 %8,33 %  
způsoby využití moderních ICT technologii a dalších výše uvedenýchmetod nejsou legislativně upraveny111,11 %8,33 %  
jsou lepší metody řešení111,11 %8,33 %  
není zájem na transparentnosti těchto procesů111,11 %8,33 %  

Graf

45. Je třeba přijmout náležitá legislativní opatření k tomu, aby veškeré vyhlašované výzvy k podávání projektů a další související agendy (generované na různých ministerstvech, krajích a dalších orgánech) byly zveřejňovány na jednom serveru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 46, Neotázka č. 47].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano866,67 %66,67 %  
Ne433,33 %33,33 %  

Graf

46. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
usnadní to přístup k informacím o vyhlašování výzev a jejich zpracování i malým obcím a drobným podnikatelům8100 %66,67 %  
současný stav je chatický a nepřehledný112,5 %8,33 %  

Graf

47. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bylo by to administrativně velmi náročné 125 %8,33 %  
odporovalo by to stávající legislativě o zveřejňování „citlivých“ údajů125 %8,33 %  
byl by to jen další zbytečný úřad125 %8,33 %  
byly by to jen další zbytečné výdaje125 %8,33 %  

Graf

48. Obce, podnikatelé a jiné subjekty jsou systémově informovány o vyhlašování veškerých výzev k podávání projektů a možnostech účasti v důležitých výzvách a tendrech na veřejné zakázky apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 49, Neotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1083,33 %83,33 %  
Ano216,67 %16,67 %  

Graf

49. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přehledy o veřejných zakázkách a vyhlašovaných výzvách jsou zveřejňovány na serverech privátních agentur a tedy jsou k dispozici obcím a podnikatelům v případě potřeby150 %8,33 %  
jednotlivé výzvy k podávání projektů vyhlašují vyzývatelské orgánysamy a manažeři obcí a podnikatelé si je mohou vyhledat -dle jejich potřeby150 %8,33 %  

Graf

50. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výzvy jsou zveřejňovány nesystematicky na serverech a vinformačních mediích jednotlivých vyhlašovatelů550 %41,67 %  
podmínky vyhlašovaných výzev jsou – z povahy věci - značně odlišné na to, aby mohly být klasifikovány a zveřejňovány podle jednotných klasifikátorů, které by vyhovovaly obcím, podnikatelům a jiným subjektům550 %41,67 %  
úřady nemají zájem na přehledném informování110 %8,33 %  
úředníci na tom nenají zájem,bránilo by to korupci110 %8,33 %  

Graf

51. Zásadní překážkami k podávání žádostí o podporu projektů v obcích a městech a u podnikatelů jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výzvy k podávání žádostí o finanční podporu jsou často složité a málo srozumitelné.758,33 %58,33 %  
Je nesnadné vyhledat pro konkrétní rozvojový projektpříslušnou výzvu z postupně uveřejňovaných a uskutečňovanýchprogramů.541,67 %41,67 %  
Je obtížné ručit za platnost všech uvedených podkladů vžádostech o finanční podporu po dobu realizacea využití výsledků konkrétních projektu po dobu i několika let.433,33 %33,33 %  
Je nesnadné splnit všechny požadavky a náležitostiuvedené v žádostech o získání podpory.325 %25 %  
Příprava a realizace projektů je značně administrativně náročná325 %25 %  
Evaluace a monitoring k rozvojovým projektům obcí a měst(i podnikatelů) jsou relativně časově zdlouhavé216,67 %16,67 %  
Odpovědní manažeři (zejména obcí) nejsou řádně motivováni(finančně i nefinančně) ke zpracování žádostí o finanční podporu.18,33 %8,33 %  

Graf

52. V České republice se privátní společnosti a firmy jen sporadicky zapojují do rozvojových programů obcí a regionů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 53, Neotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano758,33 %58,33 %  
Ne541,67 %41,67 %  

Graf

53. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příprava projektů je značně administrativně náročná342,86 %25 %  
protože příprava projektů vyžaduje m.j. i zveřejnění citlivých informacío hospodaření privátních firem342,86 %25 %  
opovědnost a možné sankce za nesprávné čerpání poskytnutýchfinančních prostředků jsou demotivující pro privátní sektor228,57 %16,67 %  
už tak jim stát háže dost klacků pod nohy114,29 %8,33 %  

Graf

54. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
progresívní firmy se zapojují do rozvojových programů obcí a regionů v dostatečné míře480 %33,33 %  
korupce funguje, zakázky jsou tvořeny na míru120 %8,33 %  

Graf

55. Obce a kraje využívají systémově zkušenosti (respektive know-how) z evropských sdružení obcí a měst pro řešení svých disparit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 56, Neotázka č. 57].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne758,33 %58,33 %  
Ano541,67 %41,67 %  

Graf

56. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
usnadňuje jim to hledání, přípravu a realizaci optimálních projektů pro zajišťování veřejných statků480 %33,33 %  
zbavují se tím vlastní odpovědnosti120 %8,33 %  

Graf

57. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brání tomu nedostatečné jazykové/terminologické vybavení pracovníků ve veřejné správě457,14 %33,33 %  
podmínky v České republice jsou značně odlišné od zahraničních342,86 %25 %  

Graf

58. Manažeři/zastupitelé obcí a regionů v ČR jsou dostatečně motivováni k intenzívnějšímu a účinnějšímu využívání nástrojů strategického plánování a možností využívání strukturálních fondů pro rozvoj obcí a regionů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 59, Neotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne650 %50 %  
Ano650 %50 %  

Graf

59. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umožňuje jim to lépe využít omezených zdrojů k zabezpečeníoptimálního množství a kvality veřejných statků466,67 %33,33 %  
jim to zvyšuje šanci uspět při plnění jejich poslání350 %25 %  

Graf

60. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsou dostatečně kvalifikovaní350 %25 %  
nevyžaduje to legislativa233,33 %16,67 %  
nejsou za to placeni, vlastní iniciativa116,67 %8,33 %  
nevidí výsledky snažení116,67 %8,33 %  

Graf

61. Nejasná koncepce financování větších projektů na potlačování disparit po roce 2013 může ohrozit přípravu i realizaci důležitých rozvojových programů municipalit a regionů v České republice.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 62, Neotázka č. 63].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano866,67 %66,67 %  
Ne433,33 %33,33 %  

Graf

62. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebude dostatek času na zadávání a na realizaci konkrétních akcí/děl675 %50 %  
dojde ke zkrácení času na přípravu zásadních rozvojových projektů337,5 %25 %  
je v tom chaos112,5 %8,33 %  

Graf

63. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zásadní rozvojové programy municipalit a regionů v ČR již bylypřipraveny v předstihu250 %16,67 %  
tyto projekty jsou zbytečné125 %8,33 %  
přerozdlování stejně lidem škodí125 %8,33 %  

Graf

64. Do základních zákonů o obcích a o krajích je třeba zavést taxativní výčet jejich obligatorních a fakultativních povinností (viz otázka číslo 21).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 65, Neotázka č. 66].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano975 %75 %  
Ne325 %25 %  

Graf

65. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vytvoří se tím podmínky pro zapojení obyvatel do řešení problémůobcí a regionů555,56 %41,67 %  
umožní to systémový a komplexní přístup k řešení všech podstatnýchslabých stránek a rizik i k využití silných stránek a příležitostík trvale udržitelnému rozvoji obcí a regionů555,56 %41,67 %  
je třeba norma111,11 %8,33 %  

Graf

66. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narušilo by to suverenitu postavení krajů a obcí266,67 %16,67 %  
kraje a obce vědí nejlépe, kterými problematikami se mají přednostně zabývat266,67 %16,67 %  
bylo by to právně nevymahatelné a tedy neúčinné133,33 %8,33 %  

Graf

67. Je třeba oddělit pravomoci a odpovědnosti zastupitelů obcí a krajů od pravomoci a odpovědnosti jejich výkonného managementu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 68, Neotázka č. 69].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano758,33 %58,33 %  
Ne541,67 %41,67 %  

Graf

68. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšila by se účinnost kontroly realizace/výkonu rozhodnutízastupitelů v praxi571,43 %41,67 %  
umožnilo by to zvýšení náročnosti na výběr a výslednost prácekvalifikovaných odborníků pro zajištění výkonu/provádění odsouhlasených politických rozhodnutí zastupitelů457,14 %33,33 %  
zastupitelům obcí/krajů by to umožnilo věnovat se více koncepčnímu (strategickému) řízení rozvoje daného území a řešení zásadníchpotřeb obyvatelstva114,29 %8,33 %  

Graf

69. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozmělnila by se odpovědnost za realizaci přijatých politických usnesení360 %25 %  
odporuje to stávající legislativě240 %16,67 %  

Graf

70. Do místních a regionálních správ a samospráv by politické strany měly předkládat kandidáty s náležitou odbornou kvalifikací v problematice státní správy a samosprávy (včetně zkušeností s aplikací manažerských přístupů a metod).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 71, Neotázka č. 72].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano866,67 %66,67 %  
Ne433,33 %33,33 %  

Graf

71. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvolení kandidáti nesou odpovědnost za hospodaření s cenným (a často velmi rozsáhlým) majetkem obcí a regionů8100 %66,67 %  
problematika řízení obcí a regionů je značně rozsáhlá a komplikovaná a náročná na kompetentní odborné poznatky a zkušenosti225 %16,67 %  

Graf

72. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strany vybírají politicky dostatečně vyzrálé a odpovědné kandidátydo navrhovaných funkcí250 %16,67 %  
strany poskytují navrhovaným kandidátům náležitou poradenskoua expertní podporu pro výkon jejich případných odborně-politickýchfunkcí v orgánech obcí a krajů125 %8,33 %  
stávající legislativa to nevyžaduje125 %8,33 %  
šlo by o přežitou formu „kádrové přípravy“ kandidátů125 %8,33 %  
strany takové kandidáty v dostatečném počtu nemají125 %8,33 %  

Graf

73. Počet společných (mikro) regionálních a místních projektů obcí a měst a dalších subjektů zaměřených na řešení specifických územních disparit je nedostatečný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 74, Neotázka č. 75].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano650 %50 %  
Ne650 %50 %  

Graf

74. Ano, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neumožňují to pravidla pro čerpání strukturálních fondů466,67 %33,33 %  
nejsou vyjasněny kompetence a zodpovědnosti za takovéto společnéprojekty350 %25 %  

Graf

75. Ne, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou připravovány a realizovány v583,33 %41,67 %  
jsou připravovány a realizovány v dostatečném počtu dle aktuálních potřeb116,67 %8,33 %  

Graf

76. Váš obor zaměření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [státní správa, samosprávaotázka č. 77, soukromý sektorotázka č. 78, veřejnoprávní instituceotázka č. 79, neziskové organizaceotázka č. 80].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý sektor650 %50 %  
státní správa, samospráva433,33 %33,33 %  
neziskové organizace18,33 %8,33 %  
veřejnoprávní instituce18,33 %8,33 %  

Graf

77. státní správa, samospráva

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj venkova125 %8,33 %  
rozvoj průmyslu125 %8,33 %  
administrativa125 %8,33 %  
ekonomika125 %8,33 %  

Graf

78. soukromý sektor

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strojírenství240 %16,67 %  
stavebnictví240 %16,67 %  
ubytování120 %8,33 %  

Graf

79. veřejnoprávní instituce

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vědecká a výzkumná pracoviště1100 %8,33 %  

Graf

80. neziskové organizace

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trávení volného času mládeže1100 %8,33 %  

Graf

81. Pracovní funkce:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec436,36 %33,33 %  
specialista218,18 %16,67 %  
bývalý zastupitel19,09 %8,33 %  
vedoucí oddělení19,09 %8,33 %  
referent19,09 %8,33 %  
zastupitel19,09 %8,33 %  
tajemník obce19,09 %8,33 %  

Graf

82. Velikost obce:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100000222,22 %16,67 %  
1.400111,11 %8,33 %  
1500111,11 %8,33 %  
25000111,11 %8,33 %  
6000111,11 %8,33 %  
20000111,11 %8,33 %  
900111,11 %8,33 %  
180111,11 %8,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:28175.71
Minimum:1.4
Maximum:100000
Variační rozpětí:99998.6
Rozptyl:1739907016.55
Směrodatná odchylka:41712.19
Medián:6000
Modus:100000

Graf

83. Velikost podniku/instituce (počet zaměstnanců) kde pracujete::

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0114,29 %8,33 %  
10114,29 %8,33 %  
35114,29 %8,33 %  
300114,29 %8,33 %  
100114,29 %8,33 %  
4114,29 %8,33 %  
5000114,29 %8,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:778.43
Minimum:0
Maximum:5000
Variační rozpětí:5000
Rozptyl:3476613.95
Směrodatná odchylka:1864.57
Medián:35
Modus:0

Graf

84. Délka Vaší odborné praxe:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 let555,56 %41,67 %  
více než 15 let222,22 %16,67 %  
11-15 let111,11 %8,33 %  
6-10 let111,11 %8,33 %  

Graf

85. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž777,78 %58,33 %  
Žena222,22 %16,67 %  

Graf

86. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské444,44 %33,33 %  
středoškolské444,44 %33,33 %  
základní111,11 %8,33 %  

Graf

87. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let444,44 %33,33 %  
31-40 let333,33 %25 %  
41-50 let111,11 %8,33 %  
méně než 20 let111,11 %8,33 %  

Graf

88. VÁŠ KOMENTÁŘ//POZNÁMKY:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

chybi moznost nevim, nabizene odpovedi jsou prilis slozite, pouziva se hantyrka ... dlouhy dotaznik

Řada cizích, pro obyč. člověka náročných slov.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Málek, J.Řešení disparit (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://reseni-disparit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.