Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řešení konfliktů, konflitky na pracovišti

Řešení konfliktů, konflitky na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Staroszková
Šetření:04. 05. 2012 - 03. 06. 2012
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku. Tento dotazík mi pomůže při zpracování seminární práce na téma "Řízení konflitků a kofnlitky na pracovišti". Dotazník zabere pár minut. Předem všem děkuji :)

Odpovědi respondentů

1. Snažím se vycházet vstříc očekáváním ostatních.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2356,1 %56,1 %  
souhlasím1434,15 %34,15 %  
nevím24,88 %4,88 %  
spíše nesouhlasím24,88 %4,88 %  

Graf

2. Nemám rád vyhrocené situace, takže raději držím konflikt v sobě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1639,02 %39,02 %  
spíše nesouhlasím1434,15 %34,15 %  
souhlasím614,63 %14,63 %  
nevím37,32 %7,32 %  
nesouhlasím24,88 %4,88 %  

Graf

3. Při sporech či rozepřích se snažím, aby se na mě můj protějšek nerozzlobil. Chci, aby naše vztahy byly dobré.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2151,22 %51,22 %  
spíše nesouhlasím1126,83 %26,83 %  
souhlasím614,63 %14,63 %  
nevím24,88 %4,88 %  
nesouhlasím12,44 %2,44 %  

Graf

4. Chci-li, aby bylo po mém, klidně „přitlačím.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1741,46 %41,46 %  
spíše nesouhlasím1434,15 %34,15 %  
souhlasím49,76 %9,76 %  
nevím49,76 %9,76 %  
nesouhlasím24,88 %4,88 %  

Graf

5. V prosazování svých názorů jsem pevný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1946,34 %46,34 %  
souhlasím1229,27 %29,27 %  
spíše nesouhlasím614,63 %14,63 %  
nevím49,76 %9,76 %  

Graf

6. Jsem ochoten něčeho se vzdát, když za to získám něco jiného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1843,9 %43,9 %  
souhlasím1229,27 %29,27 %  
spíše nesouhlasím614,63 %14,63 %  
nevím49,76 %9,76 %  
nesouhlasím12,44 %2,44 %  

Graf

7. Neprojevuji svůj nesouhlas, abych se vyhnul zbytečným komplikacím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2356,1 %56,1 %  
spíše souhlasím921,95 %21,95 %  
nesouhlasím819,51 %19,51 %  
nevím12,44 %2,44 %  

Graf

8. I když mám opačné stanovisko, nedávám to příliš najevo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2151,22 %51,22 %  
nesouhlasím921,95 %21,95 %  
spíše souhlasím614,63 %14,63 %  
souhlasím37,32 %7,32 %  
nevím24,88 %4,88 %  

Graf

9. Kompromisní řešení považuji za vyhovující

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2151,22 %51,22 %  
souhlasím1434,15 %34,15 %  
spíše nesouhlasím37,32 %7,32 %  
nevím24,88 %4,88 %  
nesouhlasím12,44 %2,44 %  

Graf

10. Snažím se problém oddálit, většinou se nějak vyřeší časem sám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1843,9 %43,9 %  
nesouhlasím1126,83 %26,83 %  
spíše souhlasím1024,39 %24,39 %  
nevím12,44 %2,44 %  
souhlasím12,44 %2,44 %  

Graf

11. Kolegové nebo spolupracovníci omezují vaše možnosti vyjádřit se?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3380,49 %80,49 %  
ano819,51 %19,51 %  

Graf

12. V práci se na Vás křičí a hlasitě se Vám nadává?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3995,12 %95,12 %  
ano24,88 %4,88 %  

Graf

13. Vaše práce je ze strany kolegů/nadřízeného neustále kritizována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3380,49 %80,49 %  
ano819,51 %19,51 %  

Graf

14. Záměrně dostáváte úkoly, které jsou daleko nad Vašimi možnostmi a nebo Vaší kvalifikací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3892,68 %92,68 %  
ano37,32 %7,32 %  

Graf

15. Přidělují se Vám nesmyslné úkoly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3175,61 %75,61 %  
ano1024,39 %24,39 %  

Graf

16. Někdo Vám záměrně škodí na vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3278,05 %78,05 %  
ano921,95 %21,95 %  

Graf

17. Vaše práce je ze strany vedoucího hodnocena nesprávně anebo urážlivým způsobem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3380,49 %80,49 %  
ano819,51 %19,51 %  

Graf

18. Je-li to vhodné, umíte přiznat omyl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano41100 %100 %  

Graf

19. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3175,61 %75,61 %  
muž1024,39 %24,39 %  

Graf

20. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 302560,98 %60,98 %  
31-501536,59 %36,59 %  
51 a více12,44 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Snažím se vycházet vstříc očekáváním ostatních.

2. Nemám rád vyhrocené situace, takže raději držím konflikt v sobě.

3. Při sporech či rozepřích se snažím, aby se na mě můj protějšek nerozzlobil. Chci, aby naše vztahy byly dobré.

4. Chci-li, aby bylo po mém, klidně „přitlačím.“

5. V prosazování svých názorů jsem pevný.

6. Jsem ochoten něčeho se vzdát, když za to získám něco jiného.

7. Neprojevuji svůj nesouhlas, abych se vyhnul zbytečným komplikacím.

8. I když mám opačné stanovisko, nedávám to příliš najevo.

9. Kompromisní řešení považuji za vyhovující

10. Snažím se problém oddálit, většinou se nějak vyřeší časem sám.

11. Kolegové nebo spolupracovníci omezují vaše možnosti vyjádřit se?

12. V práci se na Vás křičí a hlasitě se Vám nadává?

13. Vaše práce je ze strany kolegů/nadřízeného neustále kritizována?

14. Záměrně dostáváte úkoly, které jsou daleko nad Vašimi možnostmi a nebo Vaší kvalifikací?

15. Přidělují se Vám nesmyslné úkoly?

16. Někdo Vám záměrně škodí na vašem pracovišti?

17. Vaše práce je ze strany vedoucího hodnocena nesprávně anebo urážlivým způsobem?

18. Je-li to vhodné, umíte přiznat omyl?

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Snažím se vycházet vstříc očekáváním ostatních.

2. Nemám rád vyhrocené situace, takže raději držím konflikt v sobě.

3. Při sporech či rozepřích se snažím, aby se na mě můj protějšek nerozzlobil. Chci, aby naše vztahy byly dobré.

4. Chci-li, aby bylo po mém, klidně „přitlačím.“

5. V prosazování svých názorů jsem pevný.

6. Jsem ochoten něčeho se vzdát, když za to získám něco jiného.

7. Neprojevuji svůj nesouhlas, abych se vyhnul zbytečným komplikacím.

8. I když mám opačné stanovisko, nedávám to příliš najevo.

9. Kompromisní řešení považuji za vyhovující

10. Snažím se problém oddálit, většinou se nějak vyřeší časem sám.

11. Kolegové nebo spolupracovníci omezují vaše možnosti vyjádřit se?

12. V práci se na Vás křičí a hlasitě se Vám nadává?

13. Vaše práce je ze strany kolegů/nadřízeného neustále kritizována?

14. Záměrně dostáváte úkoly, které jsou daleko nad Vašimi možnostmi a nebo Vaší kvalifikací?

15. Přidělují se Vám nesmyslné úkoly?

16. Někdo Vám záměrně škodí na vašem pracovišti?

17. Vaše práce je ze strany vedoucího hodnocena nesprávně anebo urážlivým způsobem?

18. Je-li to vhodné, umíte přiznat omyl?

19. Vaše pohlaví

20. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Staroszková, P.Řešení konfliktů, konflitky na pracovišti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://reseni-konfliktu-konflitky-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.