Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řešení prevence kriminality v regionu

Řešení prevence kriminality v regionu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kročilová
Šetření:13. 04. 2011 - 17. 04. 2011
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Kriminalita je celosvětový problém. Jen správně zvolené programy prevence kriminality umožní její postupné snižování. Součástí mé bakalářské práce je i krátký dotazník, který má zjistit míru informovanosti o jednotlivých projektech.

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v Příbrami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4563,38 %63,38 %  
ne2636,62 %36,62 %  

Graf

2. Znáte některé těchto zařízení? (BEDNA, K-CENTRUM, AZYLOVÝ DŮM)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám4259,15 %59,15 %  
ne, neznám, ale názvy jsou mi povědomé2129,58 %29,58 %  
ne, neznám 811,27 %11,27 %  

Graf

3. Využil jste nějaké z výše uvedených zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6895,77 %95,77 %  
ano34,23 %4,23 %  

Graf

4. Setkal jste se Vy, nebo někdo z Vašeho okolí s nějakou formou kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, setkal5881,69 %81,69 %  
ne, nesetkal, ale známý ano1014,08 %14,08 %  
ne, nesetkal34,23 %4,23 %  

Graf

5. S jakou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majetková4664,79 %64,79 %  
násilná3245,07 %45,07 %  
mravnostní1825,35 %25,35 %  
jiná1014,08 %14,08 %  
hospodářská79,86 %9,86 %  

Graf

6. Myslíte, že preventivní programy jsou smysluplné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsou4259,15 %59,15 %  
nevím, nemám o nich dostatečné informace2028,17 %28,17 %  
ne, nejsou912,68 %12,68 %  

Graf

7. Znáte nějaký z těchto preventivních programů? (Seznam se bezpečně, Doučko, sociální poradenství, Auto není trezor)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám alespoň jeden4259,15 %59,15 %  
ne, neznám žádný2940,85 %40,85 %  

Graf

8. Jaký názor máte na městské kamerové dohlížecí systémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný5881,69 %81,69 %  
záporný912,68 %12,68 %  
nevím, nikdy jsem se s ním nesetkal/la45,63 %5,63 %  

Graf

9. Máte pocit, že Vám městské kamerové dohlížecí systémy berou soukromí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám5881,69 %81,69 %  
ano, mám1318,31 %18,31 %  

Graf

10. Myslíte si, že osvětlováním rizikových míst se sníží kriminalita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím5070,42 %70,42 %  
ne, nemyslím1521,13 %21,13 %  
nevím68,45 %8,45 %  

Graf

11. Používáte nějaký prostředek na ochranu své osoby nebo majetku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, používámotázka č. 12, ne, nepoužívámotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, používám5577,46 %77,46 %  
ne, nepoužívám1622,54 %22,54 %  

Graf

12. Který z těchto prostředků používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pepřový sprej, paralyzér, sebeobrana, klíče v ruce3752,11 %52,11 %  
vin kódy, imobilizér, bezpečnostní fólie, uzamčení řadicí páky a volantu3346,48 %46,48 %  
závora, bezpečnostní kování, mříže do oken, poplašné zařízení, kamery, pes na obranu1926,76 %26,76 %  

Graf

13. Myslíte si, že státní instituce (Město, Městská policie, Policie ČR) dělá vše pro Vaši bezpečnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nedělá3549,3 %49,3 %  
ano, dělá1926,76 %26,76 %  
nevím1723,94 %23,94 %  

Graf

14. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4969,01 %69,01 %  
muž2230,99 %30,99 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 353447,89 %47,89 %  
18 - 251825,35 %25,35 %  
36 - 451318,31 %18,31 %  
46 - 5545,63 %5,63 %  
56 a více22,82 %2,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydlíte v Příbrami?

2. Znáte některé těchto zařízení? (BEDNA, K-CENTRUM, AZYLOVÝ DŮM)

3. Využil jste nějaké z výše uvedených zařízení?

4. Setkal jste se Vy, nebo někdo z Vašeho okolí s nějakou formou kriminality?

5. S jakou?

6. Myslíte, že preventivní programy jsou smysluplné?

7. Znáte nějaký z těchto preventivních programů? (Seznam se bezpečně, Doučko, sociální poradenství, Auto není trezor)

8. Jaký názor máte na městské kamerové dohlížecí systémy?

9. Máte pocit, že Vám městské kamerové dohlížecí systémy berou soukromí?

10. Myslíte si, že osvětlováním rizikových míst se sníží kriminalita?

11. Používáte nějaký prostředek na ochranu své osoby nebo majetku?

12. Který z těchto prostředků používáte?

13. Myslíte si, že státní instituce (Město, Městská policie, Policie ČR) dělá vše pro Vaši bezpečnost?

14. Jste?

15. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydlíte v Příbrami?

2. Znáte některé těchto zařízení? (BEDNA, K-CENTRUM, AZYLOVÝ DŮM)

3. Využil jste nějaké z výše uvedených zařízení?

4. Setkal jste se Vy, nebo někdo z Vašeho okolí s nějakou formou kriminality?

5. S jakou?

6. Myslíte, že preventivní programy jsou smysluplné?

7. Znáte nějaký z těchto preventivních programů? (Seznam se bezpečně, Doučko, sociální poradenství, Auto není trezor)

8. Jaký názor máte na městské kamerové dohlížecí systémy?

9. Máte pocit, že Vám městské kamerové dohlížecí systémy berou soukromí?

10. Myslíte si, že osvětlováním rizikových míst se sníží kriminalita?

11. Používáte nějaký prostředek na ochranu své osoby nebo majetku?

12. Který z těchto prostředků používáte?

13. Myslíte si, že státní instituce (Město, Městská policie, Policie ČR) dělá vše pro Vaši bezpečnost?

14. Jste?

15. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kročilová, P.Řešení prevence kriminality v regionu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://reseni-prevence-kriminality.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.