Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitelů - řešení sporů

Ochrana spotřebitelů - řešení sporů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Důlová
Šetření:01. 11. 2011 - 15. 11. 2011
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):20 / 13.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

píši diplomovou práci spadající do oblasti ochrany spotřebitele na téma „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“ (dále jen „ADR“). Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Předem Vám děkuji za Vaši pomoc.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte, čeho se týká ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jejím cílem je zajistit dobré podmínky jak pro spotřebitele tak i pro prodávajícího, má zvýhodňovat spotřebitele nad prodávajícím654,55 %54,55 %  
Jejím cílem je zajistit nerušené a soustavné uspokojování potřeb spotřebitelů, má vyrovnat faktické nerovnosti mezi spotřebitelem a prodávajícím545,45 %45,45 %  

Graf

2. Víte, která práva máte jako spotřebitel/ka? Vypište je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dostat za takovou cenu, co je nabízeno reklamační lhůta u některých možnost vrácení zboží do 14 dnů či jednoho měsíce

EE

mam pravo reklamovat zboží, pokud chyba vznikla na straně výrobce a to bud písemnou nebo osobní formou. Doba na vyřešení je 30 dnů, jestliže doba uplyne a problem nebude vyresen, mam pravo na nový výrobek odpovídající ceně vadného výrobku a po 3 reklamaci na finanční částku, kterou jsem zaplatila při prvním nákupu.

Ne

ne

ne

Nevím.

právo na informace, právo na získání koupeného zboží, na zboží bez vad, náhradu škody či újmy způsobenou vadným plněním, reklamační lhůta a s tím s pojená práva

právo na reklamaci

reklamace vadného zboží, vyřízení do 30 dnů, při opakované reklamaci stejné věci volba způsobu řešení, vrácení zboží do 14 dnů př nákupu na dálku

reklamační lhůta, vrácení peněz, výměna zboží

3. Odkud jste získala informace o svých spotřebitelských právech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu, médií436,36 %36,36 %  
Ze zákona218,18 %18,18 %  
Od známých/přátel218,18 %18,18 %  
nevím19,09 %9,09 %  
nic19,09 %9,09 %  
Od spotřebitelských organizací19,09 %9,09 %  

Graf

4. Zajímáte se o svá práva ještě před uzavřením obchodu (před koupením zboží či služby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano654,55 %54,55 %  
Ne545,45 %45,45 %  

Graf

5. Kde byste hledal/a pomoc při problémech s obchodníkem např. při vyřizování reklamace výrobku nebo služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace na internetu436,36 %36,36 %  
Pomůžu si sám/a436,36 %36,36 %  
Spotřebitelská organizace218,18 %18,18 %  
Známí/přátelé19,09 %9,09 %  

Graf

6. Víte, jaké jsou možnosti řešení spotřebitelských sporů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soudní i mimosoudní872,73 %72,73 %  
Mimosoudní218,18 %18,18 %  
Soudní19,09 %9,09 %  

Graf

7. Slyšel/a jste již o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů neboli ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne872,73 %72,73 %  
Ano327,27 %27,27 %  

Graf

8. Kde jste získal/a informace o ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od právníka266,67 %18,18 %  
Ve škole133,33 %9,09 %  

Graf

9. Víte, jak dlouho funguje projekt ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky 266,67 %18,18 %  
5 let133,33 %9,09 %  

Graf

10. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste chtěla řešit spotřebitelský spor přes ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontaktní místa ADR3100 %27,27 %  

Graf

11. Máte osobní zkušenost s ADR? Využil/a jste tento způsob řešení spotřebitelského sporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3100 %27,27 %  

Graf

12. Uveďte, co bylo předmětem Vašeho sporu, který jste řešil/a přes ADR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Jak byl Váš spor vyřešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Jakým způsobem byl spor vyřešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Zde můžete napsat jakýkoliv svůj názor, připomínku či nápad, jak kladný tak i záporný, který máte k problematice ADR.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena981,82 %81,82 %  
Muž218,18 %18,18 %  

Graf

17. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 25 let545,45 %45,45 %  
26 – 40 let 545,45 %45,45 %  
41 – 60 let 19,09 %9,09 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola654,55 %54,55 %  
Střední škola s maturitou327,27 %27,27 %  
Gymnázium19,09 %9,09 %  
Odborné učiliště19,09 %9,09 %  

Graf

19. Vaše současná ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žák/yně, student/ka763,64 %63,64 %  
Mateřská/rodičovská dovolená19,09 %9,09 %  
Nezaměstnaný/á19,09 %9,09 %  
Podnikatel/ka19,09 %9,09 %  
Zaměstnaný/á19,09 %9,09 %  

Graf

20. Kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský327,27 %27,27 %  
Praha327,27 %27,27 %  
Ústecký218,18 %18,18 %  
Zlínský19,09 %9,09 %  
Karlovarský19,09 %9,09 %  
Plzeňský19,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Důlová, L.Ochrana spotřebitelů - řešení sporů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://reseni-spotrebitelskych-spor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.