Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravování v restauracích

Stravování v restauracích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Badžová
Šetření:08. 01. 2009 - 22. 01. 2009
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych zjistila zda-li bude moje restarace úspěšná a bude mít mnoho návštěvníků. Dotazník zpracovávám jako součást mé praktické maturitní zkoušky.

Odpovědi respondentů

1. Chodíte často do restaurace?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9551,63 %50 %  
ne8948,37 %46,84 %  

Graf

2. Jak často chodíte do restaurace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně9153,22 %47,89 %  
2x - 3x týdně3822,22 %20 %  
vůbec2715,79 %14,21 %  
vícex týdně158,77 %7,89 %  

Graf

3. Jakou preferujete kuchyni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká7541,21 %39,47 %  
italská6435,16 %33,68 %  
jiná2010,99 %10,53 %  
mexická147,69 %7,37 %  
čínská94,95 %4,74 %  

Graf

4. Jakou značku piva preferujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné ..........6538,46 %34,21 %  
Gambrinus3621,3 %18,95 %  
Plzeň3420,12 %17,89 %  
Kozel148,28 %7,37 %  
Budvar116,51 %5,79 %  
Staropramen74,14 %3,68 %  
Zlatopramen21,18 %1,05 %  

Graf

5. Preferujete kuřáckou restauraci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13874,59 %72,63 %  
ano4725,41 %24,74 %  

Graf

6. Využíváte restauraci k společenským akcím?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14478,26 %75,79 %  
ne4021,74 %21,05 %  

Graf

7. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13974,73 %73,16 %  
muž4725,27 %24,74 %  

Graf

8. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 2515583,33 %81,58 %  
26 - 402513,44 %13,16 %  
41 - 5552,69 %2,63 %  
55 a více10,54 %0,53 %  

Graf

9. Vaše zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student13874,19 %72,63 %  
jiné ..........2714,52 %14,21 %  
úředník105,38 %5,26 %  
státní zaměstnanec63,23 %3,16 %  
dělník31,61 %1,58 %  
nezaměstnaný21,08 %1,05 %  

Graf

10. Váš příjem (hrubá mzda)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 0009762,58 %51,05 %  
10 001 - 18 0002818,06 %14,74 %  
30 001 - více159,68 %7,89 %  
18 001 - 25 000106,45 %5,26 %  
25 001 - 30 00053,23 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Chodíte často do restaurace?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vícex týdně na otázku 2. Jak často chodíte do restaurace?
  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 2. Jak často chodíte do restaurace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodíte často do restaurace?

2. Jak často chodíte do restaurace?

3. Jakou preferujete kuchyni?

4. Jakou značku piva preferujete?

5. Preferujete kuřáckou restauraci?

6. Využíváte restauraci k společenským akcím?

7. Vaše pohlaví?

8. Váš věk?

9. Vaše zaměstnání?

10. Váš příjem (hrubá mzda)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodíte často do restaurace?

2. Jak často chodíte do restaurace?

3. Jakou preferujete kuchyni?

4. Jakou značku piva preferujete?

5. Preferujete kuřáckou restauraci?

6. Využíváte restauraci k společenským akcím?

7. Vaše pohlaví?

8. Váš věk?

9. Vaše zaměstnání?

10. Váš příjem (hrubá mzda)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Badžová, S.Stravování v restauracích (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://restaurace-simba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.