Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rezidenti Zlínského kraje a udržitelný cestovní ruch

Rezidenti Zlínského kraje a udržitelný cestovní ruch

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Poštulková
Šetření:21. 11. 2013 - 02. 12. 2013
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):16 / 12.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vítám Vás na stránkách dotazníku o udržitelném cestovním ruchu ve Zlínském kraji. Dotazník je určen pro všechny, kdo ve Zlínském kraji žijí, popř. zde mají trvalé bydliště. Jeho cílem je zmapovat povědomí o udržitelném cestovním ruchu a zjistit Váš vztah k turistům. Předem děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem "udržitelný cestovní ruch"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3355 %55 %  
Ano2745 %45 %  

Graf

2. Zkuste prosím vysvětlit vlastními slovy:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aby v daném místě cestovní ruch květl a stále vynášel, aby stále bylo z čeho

cestovní ruch, který nemá negativní vliv na životní prostředí, původní obyvatelstvo a charakter osídlení

Cestovní ruch, který řeší obohacení dané lokality z hlediska ekonomického (obce/země mají zisk) a sociologického (obyvatelé území nejsou turistikou omezováni, naopak jsou obohacováni třeba kulturně). Zároveň by měl řešit i otázku ekologie (aby turistika území nezdevastosvala).

drží se v určité lokalitě po delší dobu - ne jednorázové akce

Důvod k návštěvě určité oblasti.

jak přilákat turisty s cílem uspokojit jejich prožitky, zážitky, spokojenost. Rozvíjet tradice, uchovávat památky, jak hmotné tak nehmotné (příroda)

Je to snaha kraje o adekvátní zpřístupnění prostředí z hlediska ekologického a informovanosti o kraji v oblasti kulturní,společenské a sportovní.

Moci si něco prohlédnout a nezničit všechno kolem.

Nenarušuje ŽP ani tradice daného regionu.

Podle mě je to určitý koncept, jak vést cestovní ruch, aby docházelo k plnému naplnění cílů lidí, kteří se ho účastní. Možná se jedná také o udržitelnost cestovního ruchu po celý rok, nejen v určitých intervalech.

přínos pro turisty i hostitele, neustále rozvíjen a zkvalitňován na všech úrovních poskytování služeb cestovního ruchu

snaha rozvíjet cestovní ruch, nové podnikatelské aktivity - vše v souladu s ochranou životního prostředí

snaha udrzet mesto ci misto stale zajimave pro turisty a navstevniky

snaží se nalákat turisty, aby se sem třeba i vraceli

Trvalý, stálý

Udržení zájmu o návštěvnost.

Udržet zájem lidí navštěvovat náš region a něco užitečného si odtud "odvézt".

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - splňuje potřeby současných turistů a chrání příležitosti do budoucna - účast veřejného rozhodování na tvorbě - vyčerpání neobnovitelných zdrojů - nadužívání obnovitelných zdrojů - vyčerpávání zdrojů a přírody - dostupnost přírodních a lidských zdrojů na naší planetě

Usilovat o udržení,popř.zvětšení návštěvníků Zlínského kraje a zůstávání delší dobu v kraji na návštěvě,dovolené.

zajištění náplně pro návštěvníky regionu

že počet cestujících nepřekročí limit danné lokality

3. Myslíte si, že Zlínský kraj usiluje o udržitelný cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4473,33 %73,33 %  
Ne1626,67 %26,67 %  

Graf

4. Zaznamenali jste v poslední době nějaké aktivity na podporu udržitelného cestovního ruchu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

14 + 15 institut

14. a 15. budova- baťovo muzeum

Ano

ano

Ano, např. výstavba a údržba Baťova kanálu, budování cyklostezek...

ano, např. výstavba cyklostezek

Ano. Den památek v Uherském Hradišti.

cyklostezka Zlín - Otrokovice

filmový festival pro děti a mláděž, vlétě akce s hrady a zámky

Možnosti prodloužení splavnosti Baťova kanálu. Na outdorovém festivalu propagace CR ve Zlínském kraji.

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

nevím

nevím

podpora regionálních produktů, obnova stávajících památek a jejich revitalizace, např. Svit

postupá snaha o úpravu veřejných prostor např.Masarykova náměstí a Náměstí práce, zpřístuňování veřejnosti baťovského areálu.Budování cyklostezek ve městě.

propagace památek, Baťův kanál, nové cyklostezky

Přibývá informačních center se službami, dostupnost informací na internetu.

Stavba cyklostezek, více propagačních materiálů.

široká nabídka kvalitního ubytování, wellness, nabídka organizovaných výletů do zajímavých míst včetně návštěv kulturních akcí, i za zvýhodněné ceny. Dostatek informačních a propagačních materiálů.

Určitě je to otevření budovy 14/15 a obnovení expozic atd. Nové prostředí přiláká více lidí. Sám se účastním vernisáží i výstav a myslím, že tento projekt může hodně nabídnout. Také obnova areálu Svit mě hodně těší, mám rád přostředí továren a tento prostor se konečně více otevírá lidem. Je ale ještě hodně nevyužit. V okolí určitě výstavba nových a udržování starých cyklostezek. Má oblíbená např. kolem baťového kanálu. Přivítal bych nějaké upravené přírodní koupaliště v přírodě.

V letošním roce přijelo do Zlínského kraje mnohem více návštěvníků

vinařské stezky, ko'nské stezky Hijé,církevní turismus

Zvýšil se počet cyklostezek.

5. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Zlínském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2846,67 %46,67 %  
Ano1931,67 %31,67 %  
Nevím1321,67 %21,67 %  

Graf

6. Odkud čerpáte informace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

brožury Východní Morava, internet

Denník Metro, týdenník 5+2,Zlínské noviny,regionální zpravodajství

Internet

Internet noviny

Internet, noviny a doporučení přátel.

Internet, noviny, návštěva kraje

mám zde rodinu, a čtu noviny ze zlínsk. kraje

Média, infocentra.

net

Okno do kraje, místní tisk

tisk

tisk Okno do kraje, internet

Tisk, internet, TV.

Webové stránky, pravidelné měsíčníky s nabídkou služeb a akcí. Reklama v médiích.

Z novin, časopisů, internetu, diskuzí...

Z novin, internetu, besed.

z tisku

Ze sdělovacích prostředků.

7. Setkáváte se v běžném životě s účastníky cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3253,33 %53,33 %  
Ne2846,67 %46,67 %  

Graf

8. Kde se s turisty / návštěvníky setkáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Besedy

centrum města, restaurace, obchody, atraktivity

Cykloturistika, návštěva památek, kulturní akce.

Jednak ve městech, na hradech, zámcích, v muzeích, na kolech na cyklostezkách, na loďkách na Baťově kanálu... na horách

kavárny, náměstí, obchody

Kulturní akce

kulturní akce, ale i na brigádě (prodávám v obchodě), takže můžu říct že jezdí hodně cizinců.. každopádně hodně jich je v rámci výměných pobytů UTB, takže to určitě není ještě takové, že by si cizinci při návštěve Prahy řekli " zajedem do Zlína, to musíme vidět" celkově je toho hodně nevyužitého. Zlín by měl čerpat hodně z architektury atd, protoze je ojedinělá v evropě.. vypíchnul bych industrial spojeny s přírodou, kulrurní akce, chtělo by to asi nový koncept komunikace s turisty.. spolupracovat s mladýma lidma na kampaních atd..vnést do toho nový "vzduch"

Na cyklostezkách, nebo při návštěvách památek.

na dovolené

na ulicich,kavarnach,kinech,hospadach barech atd

na zámcích, hradech a jiných turistických místech

někdy v práci

Praha

Při cestě do práce, na výletech, dovolených, při exkurzích.

při návštěvě památek, na cyklostezkách

Přímo ve městě, na kulturních akcích, v restauracích

restaurace, hotely, obchody, doprava

turistické atrakce, speciální událost

V centru (Praha) nebo kamarádi ze zahraničí Pokud jde o Zlín (jen náhodou na diskotéce:)

Ve městě u kulturních památek

ZOO, koupaliště

ZOO, Lázně Luhačovice, Hrady a Zámky- Buchlov, Buchlovice..

železniční doprava, infocentra

9. Myslíte si, že Zlínský kraj má předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4981,67 %81,67 %  
Ne610 %10 %  
Nevím58,33 %8,33 %  

Graf

10. Co je podle Vás v současnosti největší překážkou pro rozvoj cestovního ruchu v kraji?

(lze více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dopravní dostupnost2236,67 %36,67 %  
Nedostatečná spolupráce mezi jednotlivými subjekty v cestovním ruchu2236,67 %36,67 %  
Nedostatek atraktivit2236,67 %36,67 %  
Špatný marketing1728,33 %28,33 %  
Nedostatečná kvalita služeb1321,67 %21,67 %  
málo peněz11,67 %1,67 %  
Je zde spousta atrakcí,ale nikdo o nich neví11,67 %1,67 %  
cenová dostupnost vzhledem k průměrnému platu, která se dostává do rodin, jednotlivcům.11,67 %1,67 %  
nevím11,67 %1,67 %  

Graf

11. Zvolte prosím tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj Zlínského kraje:

(lze více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CR přináší finanční prostředky do rozpočtu kraje4270 %70 %  
CR rozšiřuje nabídku pracovních příležitostí3863,33 %63,33 %  
CR pomáhá zvyšovat životní úroveň místního obyvatelstva1830 %30 %  
Cestovní ruch (CR) pomáhá řešit nezaměstnanost1626,67 %26,67 %  
CR zvyšuje cenovou hladinu prodávaných výrobků a služeb915 %15 %  
CR devastuje životní prostředí813,33 %13,33 %  
CR narušuje poklidný život místních obyvatel35 %5 %  
záleží na lokalitě, kde se cestovní ruch má odehrávat, někde není zatím nic a někde je toho moc 11,67 %1,67 %  

Graf

12. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4981,67 %81,67 %  
Ne1118,33 %18,33 %  

Graf

13. Jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1.Výstavbou vodního kanálu Labe-Odra-Dunaj ekologicky šetrným způsobem ( podobně jako vodní kanál Rýn-Mohan--Dunaj ). 2. Dostavbou žel. trati Vizovice-Valašská Polanka a elektrifikací žel. trati Otrokovice-Valašská Polanka. 3. Zřízením Beskydského národního parku.

Dobudování cyklostezek podél toku řeky Dřevnice z Otrokovic do Zlína a pak až do Vizovic, a dále propojení cyklostezkou Otrokovice -Kvasice. Čekáme na to již 23 let!

Jako kreativec bych se určitě rád podílel na nějakem konceptu atd.. Zlín by měl spolupracovat s mladýma lidma

Nejsem kompetentní, ale vždy se dá zlepšovat, záleži to na informovanosti zúčastněných v oboru a ochotu spolupracovat.

nevím

Nevím

nevím

peníze ze sr

podpora spolupráce subjektů a společná propagace regionu v rámci ČR i v zahraničí, posílní značky destinace Zlínska

pochvalou cyklostezek

Propagace méně známých turistických míst.

Rozšíření nabídky pro CR formou atraktivních akcí, společenské události.

rozšířit provozní doby pohostinství v době víkendu v centru města, jazykové znalosti prodavačů v obchodech

Všude o Zlíně mluvím :-)

výstavba akvaparku Zlín

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3863,33 %63,33 %  
Muž2236,67 %36,67 %  

Graf

15. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 40 let3761,67 %61,67 %  
41 - 60 let1626,67 %26,67 %  
61 a více let58,33 %8,33 %  
Méně než 20 let23,33 %3,33 %  

Graf

16. Ve kterém okrese máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlín5083,33 %83,33 %  
Uherské Hradiště58,33 %8,33 %  
Kroměříž11,67 %1,67 %  
Zlín, vše záleží na klimatu ve společnosti. BUde li kladné, budou lide se více zajímat o cestování, protože budou na to mít. Teď je to nastaveno jen pro několik lidí, kteří na to mají. A mohou si to např. s celou rodinou na víkend dovolit.11,67 %1,67 %  
Vsetín11,67 %1,67 %  
praha11,67 %1,67 %  
Ostrava11,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem "udržitelný cestovní ruch"?

3. Myslíte si, že Zlínský kraj usiluje o udržitelný cestovní ruch?

5. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Zlínském kraji?

7. Setkáváte se v běžném životě s účastníky cestovního ruchu?

9. Myslíte si, že Zlínský kraj má předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu?

10. Co je podle Vás v současnosti největší překážkou pro rozvoj cestovního ruchu v kraji?

11. Zvolte prosím tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj Zlínského kraje:

12. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v kraji?

14. Jste:

15. Váš věk:

16. Ve kterém okrese máte trvalé bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem "udržitelný cestovní ruch"?

3. Myslíte si, že Zlínský kraj usiluje o udržitelný cestovní ruch?

5. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Zlínském kraji?

7. Setkáváte se v běžném životě s účastníky cestovního ruchu?

9. Myslíte si, že Zlínský kraj má předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu?

10. Co je podle Vás v současnosti největší překážkou pro rozvoj cestovního ruchu v kraji?

11. Zvolte prosím tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj Zlínského kraje:

12. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu v kraji?

14. Jste:

15. Váš věk:

16. Ve kterém okrese máte trvalé bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poštulková, M.Rezidenti Zlínského kraje a udržitelný cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://rezidenti-zlinskeho-kraje-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.